Scroll down
PILOT STATS
PILOT NAME: Chris Makris
PILOT ID: 170
FLIGHTS
BLOCK TIME (SIMULATED)
FLIGHT TIME (SIMULATED)
FUEL USED
FLIGHTS
51
BLOCK TIME
325.9 hrs
FLIGHT TIME
312.3 hrs
FUEL USED
6,054,698 lbs
BADGES
2-year club  Completed 50 Flights  Logged 250 hours  
Flew the equivalent distance of the Earth to the Moon  
Flights Per Day
Flight Hours Per Day
AIRCRAFT TYPES
AIRCRAFT FLIGHTS BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED
B737 23.9  21.5  120211.7 
B738 16.4  14.6  91406.4 
B744 17  140  135.5  2590083.9 
B748 20  159.4  154.4  3252995.6 
TOP AIRPORTS
AIRPORT FLIGHTS
LGAV   12 
KPAE  
EGLL  
PANC  
FAOR  
FLIGHT HISTORY
FLIGHT DATE FLIGHT NO. ORIGIN DESTINATION ROUTE BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED CN AIRCRAFT
2020-10-16BOE1LFPB KPAE LFPB OPALE KESAX KUNAV NIVKO BISRU BIG ULTIB HEMEL BUZAD OLNEY WELIN AKUPA TIMPO ELVOS TNT RODOL TENSO BELOX REMSI GINGA GOMUP 6120N 6430N 6640N 6750N YJI SAVAT YTE YZS YEK YYL ROMDA LITGO YVC ADVOX TUNNL KPAE10.4105263562699B737BBJSSW
2020-08-29CAW242FAPE FAOR FAPE EGTIM HMV UTSEM GEDOL BLV AVUBU WMV NIBEX FAOR1.71.5977140971B738SSW
2020-08-21UAL821KSFO EDDF KSFO ORRCA REO BOI LKT GTF GGRBI YYN YOUNG YQD YTH YYQ YZS SAVAT YXP SF 6750N 6740N 6630N 6420N RATSU BARKU BILLY STN RUGID NEXUS ROKAN TOPPA PAM NYKER ELPAT ARNEM SOGPO DIXAT LIPMI COL ROLIS EDDF13.713.422092026473B744
2020-08-13CAW6231FAOR FAPE FAOR GAV WMV AVUBU BLV GEDOL UTSEM HMV EGTIM PEV FAPE21.51078140971B738SSW
2020-08-10CAW219FAOR FALE FAOR APDAK AVAVA EVARI APKIK APMAT FALE2.11.71207140971B738SSW
2020-07-27ELY727LLBG LCLK LLBG MATOV ORLEV TAPUZ KESEF YUVAL JILET DAFNA VELOX EMEDA BOSIS LCLK0.90.71941026563B744F
2020-07-20OAL720LJLJ LGAV LJLJ DARZA AKIKA PINDO PIKOS XORKI LGAV1.91.695450B737SSW
2020-07-13OAL714EBBR LGAV EBBR PITES EDISA KUNOD IRBIR UMVEG VEKEN DARZA RETRA MAVAR BITLA ROPOX LGAV2.92.6141840B737SSW
2020-07-13OAL713LGAV EBBR LGAV KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA IBTIN YNN DIMIS RETRA KUSIB ROLBA SIMBA AKINI NIMDI ERNAS TALAL ERMEL INBED AMOSA IBAGA EDUDU OSBIT KONAP ESAMA UMUPU ADMUM DEVRU GEBSO ASDAK BATTY EBBR3.43.1175120B737SSW
2020-07-01OAL911LCLK LGAV 1.91.592110B737SSW
2020-07-01OAL910LGAV LCLK LGAV KEA VARIX RIPLI PIDAX AKINA LURUS KOPAR USINI CODIC RDS LAKAD EXELA EVENO DASNI VADUS BONEK LCLK1.81.384750B737SSW
2020-06-08OAL608LGKO LGAV 0.80.641970B737SSW
2020-06-08OAL608LGAV LGKO LGAV KEA VARIX RIPLI PIDAX AKINA LURUS KOPAR LGKO0.80.644530B737SSW
2020-05-23AAR260ZGGG ZGGG ZGGG CI01 RW010.30.2676525784B744M
2020-04-13BAW60FACT EGLL FACT KODES XAVMU DUDMO ITNOX UVILA NEVAR ETBIR EVOMO EPSAG APDEM XOTEK ATUPI VEDRY OMATA OTAVI UNLOK IMVEX DILBO ANIPO EGPIT APRIG IMTOP ESVAS ERDAB APNET ANTUX ITNEL KSA GUSAR NEMAP AMLOD AMSIK USMAK KENUK RANUS MOROS BT LURTI DIPKO ONIMA UMOSA MEKAL ISDET FL USPOK BUNLU EBNOS DIR RAKOM ENDOK IKTAV DJA TARAT TILMA NAGAH BARKA RIMEL AMIRA CSO KAMER EDINO SUXER BALEN RASPA MEBEL TINOT PADKO MRM MTL ETREK MADOT MOPEM PIBAT CACHI AVLON OKRIX BRY CLM UTELA KOPOR ABNUR DIMAL ALESO EGLL11.711.424533625817B744
2020-04-12BAW59EGLL FACT EGLL MAY SFD WAFFU HAWKE XAMAB VEULE INPAX RESMI KOTAP KETEX KUSEK KOTIS KUKOR UTUVA LERGA LATAM ARDEG AVN DIVKO SOSUR NEVIX OLNUL BALEN SUXER EDINO KAMER CSO AMIRA RIMEL BARKA NAGAH TILMA TARAT DJA IKTAV ENDOK RAKOM DIR DEREN EDARA APTEX RAVOT MIU EBIMU PITRU TJR TJN INEVA MOTET KOGAN NUVIP AMPIL INOKA GODAL ONAVO LIPER FRV VOSAL IT LIKAD EXITO EPLAT VNA ARGOL UVAMO ILGOL ANVAG EVAGU TIKEM TIMAB ERBIL VEDRY UTULO EGRED UTSAL DUTPU UDPOB KEBAT MITAR EGTAR UNGOS OKRUL GEXIP OKLOK CSV ERDAS FACT11.611.426242125817B744
2020-04-10BAW208KMIA EGLL KMIA VALLY NUCAR OMALA ONGOT GOUGH KINER OVAPI MUNEY JEBBY LOMPI JOOPY 4950N 5240N 5330N 5420N DOGAL BEXET MORAG LANON UGNUS GAVGO KENET EGLL11.31115307525817B744
2020-03-20OAL260PANC PANC PANC WEWWO RW07R0.30.249710B748F
2020-03-15OAL260PANC PANC PANC WEWWO RW07R0.40.251440B748F
2020-03-10OAL260UBBB PANC UBBB BB100 BB102 BB104 BB106 BB108 BETEK IBRUT BALUN ADEDA GIRUL NEPIL AGLUS DOGEL ALOTO REPLA GOLGI RIKRI LANIN PETEM ALABA UGLUK DILET LURUM AKB SANIR EKMEN KUPOM BANAK KELIL MGR GALKO RINUL KERIB IDNOS LANTO IMANA NEBIS GOGTA KEGOM EKB ANATU DOSUM ORTOD NAMOL UTORA KORIB LUGIK RITNA PETUN HMN ABUTA LARTU ATBAR MABIN PENAG TARSA KULOG NAPAD SUBOT NOR LORDA VOLAS MINPI HTG ORTEM ARKAT SALAK DISAM NESPA GIKSI AKEBA BALOM BAGET TIRBU PEKOL LURET PETIV RUDBA RITOT POKEP BALIL BEKMI ARLIM LISKI OTZ GAL PANC11.110.62413320B748F
2020-03-07NAX260LGSA LPMA 5.65.43132340869B738BW
2020-01-23KLM755SEQM EHAM SEQM ARNOK BOKAN MER ISKED ESARO MUGBU GIR BOG BUV KOMBO PIE CUC ENPUT STB IROSA BURGA MADNO DOLPO CRO ALCOT PJG SINDA REVOK LUCAS ACORA SILVA ILMET MILOK RAYAS RAFEE ANNER PORQE DANDE PJM MNOLO NEYDU OBIKE RKDIA 3150N 3940N 4530N 5020N ADARA LEKVA SHA LIFFY IDEXA GINIS NATKO LYNAS ROLEX MALUD WAL ASMIM BARTN SONEX DENBY DESIG ELNOD MAMUL EDUXO LAMIX ROGAG AMVEL DOLAS ENITO DIBAL BUKUT LAMSO EHAM12.812.422617026372B744
2020-01-22KLM755EHAM SEQM EHAM IDRID NOGRO LUSOR RINIS IDESI SABER LIVSU MANGO BRASO WESUL EVNAS LAM UGBET CPT GAJIT TOFED SUNFI GAPLI NERTU BEDRA 4820N 4430N 3940N 3250N KAVAX ZABOR SOCCO YIYYO SCAPA BOSCO BEXER PITOS GUDEL KERLI ONDAS ABA NOREX EJA MQU ARNOK SEQM12.21222803626372B744
2020-01-11QFA260SCEL YSSY SCEL PDH VAGOS DGO32 KIDUG DGO 3980W 4690W 50W00 54W10 56W20 56W30 56W31 56W40 56W50 54W60 50W70 46W80 LALAP CH VANDA SULON BOKED PLUGA CAWLY MEPIL YSSY15.615.232814732913B744ER
2020-01-01QFA260YSSY SCEL YSSY DUNES KAMPI OPTIC TONIM MIKEL OMKIN DADLU ADKOS QN SW 46S71 50W80 54W70 56W60 58W50 58W40 57W31 57W30 56W20 54W10 50W00 4690W 3980W DGO SCEL14.714.522564432913B744ER
2019-12-26QFA260KSFO YSSY KSFO BARTN OSI OSI CINNY 33N30 31N35 27N40 23N45 13N55 08N60 03N65 02W70 05W73 10W78 12S80 20S71 26S63 29S60 MARLN YSSY16.41629496132913B744ER
2019-12-25QFA260YSSY KSFO YSSY NOBAR SHAZA JORDY NATLI UBLIN VIRAR PUPEX TEPEK TUTMU NN KALPO KABAR IDEMU CUFFY CEBUR CROBY DATBE EBBER ELOYI DUSAC FLEXX CUNDU CREAN CINNY KSFO15.615.128947332913B744ER
2019-12-19BAW1EGKK EGLL EGKK BIG RW09L0.50.21028524049B744
2019-11-23NAX260LOWI LGSA 2.52.31379440869B738BW
2019-11-18NAX260ENGM LOWI 2.62.31366740869B738BW
2019-09-08CPA908VHHX EDDF VHHX BEKOL IDUMA SHL YIN VEROK NODOG QP MAMSI SJG AKNAV ELKAL ESNIB KAGRA KWE QNX IDSEG UKEGO XYO ZYG WFX JTG CDX OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO IPMUN KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN AGUSA TOLKI AGZ OSNER DODEM TAGAL GORBO ULKAP DIMUT KRG BANOS AST DIDAL ATBAN ATNON LATKO GITNA DOKUT KST TITUR OLMAD LANUD NINRA NOGBA RG LUNIN TILMU IPMAS TEMBE UGDOR RITOP UW UD MB RP CW ABOKA MF DIPAT LAPUR AR MAKSI BG TU SUPEK TEGLU LEGSI BENIM RAMBE LAFAT UPASI VABER SUW KULEK MAGAN IDEXU GOVEN LUROS POGAB OLBIK TADUV OSKAT LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF11.911.624872439238B748F
2019-07-28QFA728EGLL EGFF EGLL CPT EGFF0.70.41315925245B744
2019-04-16PFO260EGKK EGKK EGKK KKW02 KKE09 KKE11 KKE15 SUNAV KKE38 BIG CF26L RW26L0.40.292860B744
2019-04-16OAL260ZSPD UBBB ZSPD SASAN VMB PIMOL XUTGU NIXEM SUBKU ATVAD LAGAL OMUDI DPX UDINO ABTUB DALIM YQG OLRED GULEK WXI TYN GODON OMKAK APOGO LUVES MIMOK YHD OPULI YBL CHW BILDA IKAGA TODOD VIKUP TUSLI OBDEG SADAN SAGOK PAMLI AKS KAMUD TADOT MALEX DIPAX MOKDU TISIB ABEKA DIBAD OGOLI TAGAM TMD RUMAM DIKNA URG OTBOR TIMGA KELEM BALAT BEDEV IDRIS KRS TUNEK RODAR AMOKU UBBB8.68.31845730B748F
2019-04-09OAL260OBBI ZSPD OBBI BHR DAVRI OBTAR DASDO SYZ KINOT DEDAK BONEG YZD BOMIT DANEM SOGOT ORSOK ALMUD RIBEN TBS PATEN TASLU RAMIL MSD NAZAR ZAMIR OLADI NINOP DERKI EDOSU BAMGU ROPIL TISIB MOKDU DIPAX MALEX TADOT KAMUD AKS PAMLI SAGOK SADAN OBDEG TUSLI VIKUP TODOD IKAGA BILDA CHW YBL OPULI YHD MIMOK LUVES APOGO OMKAK GODON TYN XIVEP ANPIG EGEBI SQ PADNO TAMIX NOPIN DUBAG CGO ZHO FYG BIPIM PEDNU MAGLI HFE MADUK UPLEL OLRIS LUPVI ESBAG SASAN ZSPD8.17.81729230B748F
2019-04-05OAL260VABB OBBI VABB SAKUN BIMOT SUGID DOGET PARAR VUSIN ATBED ELIGO KARAR MCT MIXAM PAXIM ITRAX ALN ROVOS TUBGO ULODA KUVDA ORBOL UKUVO IMGUX ORMID DASLO ALKAN BONAN VEDED KUNDO SOGAT OBBI3.53.3713680B748F
2019-04-01OAL260YMML VOGO YMML KEPPA ROBET KABEK WR VIRUV ARENI AYE GULUM JUGGL BIGUP BRM ONALA METUM SAPDA ESLOG BOLAK GUVIL ELDEM OBMAT UPROB NISOK SULEN RULKA ANSAS DUGOS AKMIL LEKAP BBG GUNIM PAMTO VOGO11.511.22556980B748F
2019-04-01OAL260WIII YMML WIII CA PIALA ANY BA SBR RABOL BLI NYOMA ONOXA NIKOM JATAR DOPUK DEENO AS ELLOW IDANU AGAGO LEC NATYA FRANZ CANTY ARBEY YMML6.56.31337380B748F
2019-03-19OAL260LGAV WIII LGAV KEA RAPOS ASTIS NAXAS RUPUM LINRO TIRMO VAXOS MAGIS KOSEG GIPAS ASPIS KAROL PASOS SERMA DATOK TAKSU KARIK ULINA ELETA TAMIM PETRA DEESA BOSAL LABAD NIMAR DEDGI GENON TAMRO GEXUP VUTAD LOTOK KMC BOTEP RADGI ALPOT SILBA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK BOXOG DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV DATOB LOVEM KURTU NOLSU TONVO PURNI KUNUS ALSAS DERTO VAXIM SETSI PARAR DOGET SUGID BEKUT EPKOS IGMAR BBI VINEP ANIRO MMV GIRNA ELSAR DUBTA NOPEK IGEBO ANSAX MDN MEDIA PKU JATAM PALEM BORAS BIDAK WIII11.3112512340B748F
2019-01-01CPA260KPAE VHHX PAE LOFAL DIGGN JAWBN WATTR JIGEB ORCUS YYJ ARRUE ROYST YZT YZP FRIED EEDEN SNOUT MDO NOWEL TED FFITZ WINOR MCG SLEDD ICEEE VALDA ABINA BCNB GIRLO BUMUL GETKA LUNAD LAMKU USAMA BETAM ARNAP ASBAT MONOG DERUD GOPNA RUKAR BISMA BANOT RELDI DIREB SOPIN NILOT GITAK GIRUD LUSAK KUNON LUPAT OBUTA IBOLI OLGIR SUKOP LAPNI BESPA OGNIT PENOK ODEKA MAGIT JMU IGADO HRB PABKI ISBOP LJB LEMOT NUBKI BIDIB ISKEM TOSID NODAL CHI VENOS UDETI DOBGA TEKAM FDNB XIVID TAO XDX IDVEL SAGUT GORPI ODULO UDOXI HSH TOSAS PKNB JTN DADAT AND VEXEX SHZ REMIM PAMVU DST RUPOX LJG FQG IKATA SWA BEBEM DOTMI13.413.222397562823B748F
2018-12-26DAL260FAOR KATL VASUR EVOPO DUSLI ETOSA GBV UNBIS UTSET EGROS UTRIS AXODO VEDRY EGRIX NEVEP 2010S 1600S 1010W FHAW DAGAM ASANU EGUPA BUTAP DIGOR PUGSA NOISE BODAK ORARO PABIR OBKUT DIKEB MOTBU EGIMI ARUSI BUVIN SANVA BISUK ASALI BOXIT KANUN ANU ELOPO SLUGO KOLAO PLING PUYYA FIPEK HELAX FOSAS RENAH CVIKK BEERD ATTIK OMN CRG16.215.93696670B748
2018-12-17QTR260KPAE OTBD HUH JBBDT SEATN KANOO YWL HUTON STAHL YXJ NOXAN MEREE BILSI YCO SATAR RB 7790N 7980N 8170N 8260N 8350N 8200E AMPIS LATEN LIMUS SOTIS RILDA LETBA BAGUK ARGIP BADMI ABELU BAROD GIMOT BASAP OTLAS ADLAR INRIM IPNAN UREPI KOMAM ORSOT RIBTI ERNIG IRLEM BIKRO SOROB POGAS EKSIM OLATU TIPSU ROKUR UNTEG VA CW RP MB UROMU GORIR PILEN PNZ LASBI RAKOP KR ADAPI METOL GUDAL ARMAG ASPUN SL LIDUS BASKO UP UBARO DETIR AMKOL PERAT MKL AGNET NESAD MOTEG OKTAT OKBUL XERBO LALDA MODIL RST RARTA ALTIV PAXID GOLNU ELIPO SESBI PEDAR SAV EGVEL PEKAM IMRAG EGPAT GADLU IMKEN MESVI BOTAS KAVIL BAYAN13.11331904663199B748F
2018-12-11260KPAE KADW FLAAK MLP LWT DIK ABR RWF HARPI ODI DUTYS GIJ ESL4.64.4735530B748
2018-12-04OAL260CYYR KATL YYR YRI FLEUR CFB PSB PSYKO EMNEM GEFFS ASERY WISTA KONGO HLRRY STRWY4.23.9694500B748
2018-11-23OAL260LGAV KATL RIMAX XANIS YNN VJOSA PAPIZ GONOT CRAYE GISAM RILIM SAL LABIN SUXAN VALAV RONAG ARGAX ELMUR MANEG RIPUS DITON HOC NATLI LUL IXILU RESPO RLP ROTSI KOTUN PODUK DIDOR IRBAL NITAR ABNUR DIMAL ALESO ROTNO ETVAX TIGER BIG GOXUL LINDY NORRY CPT KENET UGNUS OKTAD TALGA LANON BADSI LIPGO RESNO 5620N 5730N 5740N 5650N JANJO YRI FLEUR CFB PSK SPA92 DGESS8.17.91569070B748
2018-11-23OAL260LGAV KATL RIMAX XANIS YNN VJOSA PAPIZ GONOT CRAYE GISAM RILIM SAL LABIN SUXAN VALAV RONAG ARGAX ELMUR MANEG RIPUS DITON HOC NATLI LUL IXILU RESPO RLP ROTSI KOTUN PODUK DIDOR IRBAL NITAR ABNUR DIMAL ALESO ROTNO ETVAX TIGER BIG GOXUL LINDY NORRY CPT KENET UGNUS OKTAD TALGA LANON BADSI LIPGO RESNO 5620N 5730N 5740N 5650N JANJO YRI FLEUR CFB PSK SPA92 DGESS0.1000B748
2018-11-06OAL260KPAE LGAV PAE HUH HUH03 COGLE SHARD VITEV BOOTH SPUZZ MERYT ICOLA STUMM YNY BOJAM CALLY SELUM ALGAR YMM 62N00 6591N 6780N 6870N 6860N 6850N 6740N 6530N 6320N ATSIX AKIVO LARDI TOPPA LIRSU NOSPA KRH LAMGO UTABA MOMUK BEMKI XEBIX ELMEM BILDU OTRES GIRIS TISAX NAXAV GIKEB LAMPO AKADO AGOMO BUSER GISNU XAPAT TIGRA BEDEX ROTSA SOTEG ARA NEMES12.111.82252280B748
2018-08-17BAW123KPAE KSFO 21.7302250B748
2018-08-14OAL1KPAE LGAV 12.512.22152380B748F
2018-04-09VABB VRMM 1.31.24693528094B744
2018-03-30EGLL EGFF 0.40.31006025814B744