Scroll down
PILOT STATS
PILOT NAME: Emanuel Hagen
PILOT ID: 926175
FLIGHTS
EXPERIENCE POINTS
BLOCK TIME (SIMULATED)
FLIGHT TIME (SIMULATED)
FUEL USED
DISTANCE TRAVELED
FLIGHTS
61
EXPERIENCE POINTS
235,438
BLOCK TIME
365.9 hrs
FLIGHT TIME
352.7 hrs
FUEL USED
5,760,551 lb
Distance Traveled
153,924.9 nm
ACHIEVEMENTS View Progress
Completed 50 Flights  Logged 250 hours  
Flights Per Day
Flight Hours Per Day
AIRCRAFT TYPES
AIRCRAFT FLIGHTS BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED
B737 3 hrs 2.4 hrs 13,139 lb 
B738 3 hrs 2.6 hrs 15,601 lb 
B739 0.9 hrs 0.8 hrs 5,012 lb 
B772 56.5 hrs 54.9 hrs 762,696 lb 
B77L 37  217 hrs 209.4 hrs 3,650,170 lb 
B77W 10  85.5 hrs 82.6 hrs 1,313,933 lb 
TOP AIRPORTS
AIRPORT FLIGHTS
EDDF   29 
EHAM  
RKSI  
LLBG  
CYYZ  
FLIGHT HISTORY
FLIGHT DATE FLIGHT NO. Registration AIRCRAFT ORIGIN DESTINATION CLEARED ROUTE BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED
2021-03-16 GEC8171 D-ALFE B77LF KJFK EDDF KJFK BETTE ACK BRADD SCOTS JOOPY 4950N 5240N 5330N MALOT GISTI SLANY STU LUFTU DIKAS DEZZU GAVGO KENET CPT NORRY LINDY GOXUL BIG DIKVU LAVRI EMKAD UMTUM DVR KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI PESOV TOBOP NIVNU RASVO PIPEP UNOKO IBVIL MANUV RAMOB DF401 DF403 DF409 DF410 DF411 DF412 DF413 DF414 DF415 DF416 DF626 RW25L 7 hrs 6.8 hrs 121,279 lb
2021-03-16 GEC8171 D-ALFE B77LF KATL KJFK KATL LIDAS ERWIN PHIIL LAGGR MULSN GRD DARRL IDDAA TYI ORF SAWED KALDA DUNFE SWL RADDS SIE BOTON HOGGS PANZE KARRS CAMRN ZETAL RW04R 1.8 hrs 1.6 hrs 23,413 lb
2021-03-15 GEC8170 D-ALFE B77LF EDDF KATL EDDF DF234 DF233 DF132 TABUM LIKSI LORPA MARUN ARPEG BADGO ABILU RKN GODOS ROXAT NATEB TLA GOW ETILO 6020N 6030N 6040N 5850N DORYY MT YYB NOSIK CRL NELLS IDEAS ANEWA MAYZE JECKA ROD OCASE ENGRA SOGEE LORNN DAREE STRWY ONDRE SMELY FRYES SHURT REMAC DACTL STUMP HRDEY RW09L 9.5 hrs 9.3 hrs 162,060 lb
2021-03-12 GEC8343 D-ALFE B77LF LLBG EDDF MATOV SUVAS TEZAK USEBE OTHON VAXOS FOXLI RDS LARKI URNIL IKARO PIPEN MES NEMIS MOCNA LUPIS GIKAS DIKNI FSK DISOR LONTA DOLEV MITNO LURID PETOV SUBEN ERMEL SPESA CHA DF606 DF610 DF611 DF612 DF613 DF614 DF615 DF616 DF626 RW25L 4.2 hrs 4 hrs 72,286 lb
2021-03-12 GEC8346 D-ALFE B77LF EDDF LLBG EDDF RID AMTIX CINDY HAREM LAMPU NOMBO ELVAG RIXED DODIL REDVO RIDAR LELTA MAH LATLO OBEDI PODET SOMUN NISVA USALI OTKOK RODIP PIBOM IDILO BELGI CNK SUDES DUGLA NILER KULAR NESIL LAMSA EDISI TOMBI IDAKU PIKOG ZUKKO KONFO AMMOS VETEK BAGAG PITAT DIVLA TADOV HADAS RABIN RW26 3.5 hrs 3.3 hrs 52,506 lb
2021-03-11 GEC8445 D-ALFH B77LF RKSI EDDF RKSI NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX SOTMU HUR IDKEX AVMOS ASILA UNTEN ERVEB POLHO DEGIR ARGAT VIZOT UDA MODOT BULAG MU DARNO TR KARSI INBER ABK BEDLI RUPES GODOR NALED BA DILOR XV LITUN IBRIL GARMU OGOLA KESEB AGMUS DINRA UNISO NIGOK KUDED TUNAL PITIN UNKET GUMRO DIKEP TISRU BASEG ODRIG PODAP AGDON ODNUS ROMUM GITOT ADLIN RUROS NEPEN MOGPI IDRAK TUBNI UMUTA BAPOK UMODI TURAL OKBES RANVA RESMO SOKVA GARSO RONUN OKPAN KUNER BEZMI LUXAL GOBRA UNVOX VAVUN ALUKA KOSIX NIMAB MAIXE LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF 10.7 hrs 10.5 hrs 208,155 lb
2021-03-11 GEC8404 D-ALFH B77LF ZSPD RKSI ZSPD DE17L XSY D084F D084J NINAS LASAN BOLEX TONIX LAMEN SADLI PONIK NIRAT SAMLO SOSDO CJU LOSNI GUKSU KAMIT SAMUL MAKSA ATASO PEBRI GUNKU OLMEN DY037 BOBIB DE031 TESIK GE023 GE022 GE016 GE017 GE020 GE024 GE028 GE027 ENPIL RW33R 1.4 hrs 1.3 hrs 24,184 lb
2021-03-10 GEC8404 D-ALFH B77LF EDDF ZSPD EDDF DF234 DF233 DF132 TABUM TESGA TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL MAXOT ESOBU MITRU IXUVU GALMA DESAR DIDGI MOSEX PEPOL OBANI SUBIX DENKO DEKUT EBOGU GRUDA OSKUD TUROL BARGU OTRIV BOKSU ABEZE IRKAL LAFAT RAMBE BENIM RATIN AMKUK BAPRO AGLAN GIDLI DIPOP ELMOD OGDAT TEKBO EKPIR NENVA IBROT DOGOB INKEB MISMU LOGBI NAMER EMDAN REPNO OBOSA GEMKI NATBI BAKTU NOGRI MIPMA ASKAL DIFAN LIGTU LOMBI INLEB GOGTA ALUMA KUSEB MOTOG KEROM OSGOP OKDEG OKETI NEKLI BIKMI BESUP ABESA LABAS PERUG NR LAGOP NILAN GIMUK NOSPI LOBIR KZL DARNO SETEM DALAM LAGON SERAT TARAG PASON BUDEN NIXAL LAXAG HET BAXOD NUTLO ISBAM TODAM EKETA TYN EXORI ANPIG EGEBI SQ PADNO TAMIX NOPIN DUBAG CGO OBMEP ZHO GUTOV FYG BIPIM PEDNU MAGLI HFE MADUK UPLEL OLRIS LUPVI ATLIX ESBAG SASAN SS202 SS420 EKIMU SS200 PD203 PD202 PD201 RW17L 10.4 hrs 10.2 hrs 172,785 lb
2021-03-08 GEC8255 D-ALFA B77LF SBRF EDDF SBRF TOSOM AMBET VURBI MOXIP BUGAT REGIS ARUNU BUTAP KODOS 0308N02500W 0822N TAROT INIRO BOMSA YF SLO NEVDI ULNOT IDINI SEPEL ARDAR ARISA SADKA EBATI ULPAK SENOX BRENA MERAT TABAL BBS TAGIG AGREB BAY TRB CHE SADAF OLMIR ASMOT PTC CDP CHELY LUMAS NEVIX TINOT ROTIS ADITA MAXIR LUSOL BODRU OKTET IRMAR BLONA KINES VANAS ESOKO GODRA DITON ZUE SONOM LADOL EMPAX NELLI KOVAN KISEK XINLA XORBO ADNIS SPESA CHA DF635 DF636 DF640 DF641 DF642 DF643 DF644 DF654 RW07R 9.1 hrs 8.9 hrs 155,375 lb
2021-03-08 GEC8255 D-ALFA B77LF SBKP SBRF SBKP BOCAS ILSES KP006 UTGER AKVUM UBRIR MAVMO UKAKI MOXIK OPKES PONVU BHZ MUKDI KOKSU ANBEK MUMEN ERISA VUTNO LIBRA PUPVU OBDUD ELEFA NUXIL DUBLA KOGBU BORBA ADOLF TOMAS BUTED ZIPAR BUVAD RF015 RF017 RF003 RW36 2.8 hrs 2.6 hrs 42,268 lb
2021-03-08 GEC8254 D-ALFA B77LF SBCT SBKP SBCT BUVBA GEKUD CT062 CT063 MULKU KOSVO DAGPI EPDIG GEVRI IMBOV OBMAV KP001 KOVGA RW15 0.9 hrs 0.6 hrs 11,400 lb
2021-03-06 GEC8254 D-ALFA B77LF EDDF SBCT EDDF RID ANEKI NEKLO BADLI PABLA HERBI MOPAN OLBEN LUTIX BENOT NEMOS NINTU MEBAK REPSI TITVA LERGA MOKDI MINSO ROMAK NASEP NARAK AGN MAQAB TIVLI XOMBO ELSAP ZAR KONKE TERSA CJN VTB INPAN CRISA HIJ SVL CLANA KORNO ABODA IBALU ERMED TOVRA VEDOD TERTO LZR GDV LOMAS ODEGI UDATI LIMAL ISOKA IPERA CVS POMAT SAGMA ASEBA TASIL ORARO SALPU INTOL VUNOK FEMUR SIRED NTL RODES SEVIL OPNED VACAR EVPAB IMBOS MOXOD BUTED TOMAS SAPSI UGUDI UTKUD VUKPO PORBA NITBO TOSOP MOPSO MOTBO UTGIR OPVUK VAPAR EPDIM NISTI DEPOT CNF REDAD PUDVA MAVBO UKPAD MAPMI GEVGA MOXEP TISDU ILMUR MUPAG ILVEB CGO DIDUK SOVSI ORANA AKVEG VUBNI AKPOG SOVTA SOVTA RW15 12 hrs 11.9 hrs 212,358 lb
2021-03-05 GEC8385 D-ALFH B77LF RKSI EDDF RKSI SI707 SI713 SONJA NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX SOTMU HUR IDKEX AVMOS ASILA UNTEN ERVEB POLHO MODUN ZAMUS GOBEZ PRING SERNA PIMIT KEMON LUTOG BAPIR AGANU GUDMI RELIK NEDAG LONKA RO USOPA SURIP NOVRA RONIK CE SOTIM SOREB PAROM NJC TETSI APRAN ULGUN OGIKA NEGNA LARTU ABGIL SORLI ERUSA GOGAT EPOTI ODMOR OKRAN UHT TONLO ROGIS LIKPA NANIN OKLEK GINUM MAKOG BEBDA ULNET BAKDA ASNOD PESOB AGAMO EVADI GOSOT BANUB HLZ RIMET ODIPI KOKEB LESMO TUNIV KERAX GED DF437 DF439 DF441 DF442 DF443 DF444 DF654 RW07R 11.2 hrs 10.9 hrs 190,568 lb
2021-03-04 GEC8384 D-ALFH B77LF RJAA RKSI RJAA ARIES A4L11 A4L12 A4L13 A4L14 ROONY ASTON TETRA RAMBA ENPAR NIXIS TEPEX BIDIK MADUL SUGNO SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM GUKDO SI362 ENPIL RW33L 2.2 hrs 1.9 hrs 34,218 lb
2021-03-04 GEC8155 D-ALFH B77LF ZSAM RJAA ZSAM AM501 AM301 AM305 ENVEN FQG LJG RUPOX DST BEGMO TOGUG HSN RULMU PONAB LASAN IPRAG DUMET AKARA LAMEN SADLI PONIK NIRAT ONIKU POTET AZUKI GOMAR FUE KASTE SABAR AILEY SAWAT SDATI ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS JITAN AQUOS SIGMA TORCH CORGI ELGAR RW34L 3.1 hrs 3 hrs 36,514 lb
2021-03-04 GEC8154 D-ALFH B77LF RJAA ZSAM RJAA ASPEN A6R12 KUJYU REDEK IGNOT MITOP BEGUL TEKEL SUNAM KINAI TOKOM HABAR ARIGI BALIE CHINU ISAKY FUE POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET LASAN PONAB RULMU HSN TOGUG BEGMO DST RUPOX LJG FQG XLN RW05 3.9 hrs 3.8 hrs 57,023 lb
2021-03-04 GEC8384 D-ALFH B77LF EDDF RJAA EDDF DF234 DF233 DF132 TABUM LIKSI LORPA MARUN TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL ETIDI SISMI MAG BODLA EMGAR KUNER OKPAN RONUN GARSO TITOV PIRUS TULGI BAPIN ADOGI BEGSI SUGIN RIPUT AKUGI NEMKI OLIRU OKBOS ABOBA ROLUG NUGBI VELUS BEGBA TOSPI RUBMA SURER URIRA SUNAD OKTIL ABODI DETEG PITET SADER PIGUR RITNA UNEKI ADMUR LITUN IMETA MEKSI TEBGI ADIMA KUMOD RISOL UTIMA OSKID ATREG RO OLISA SUKOR RESNI RUSAM DIGTA TOBSA DEROD OGRAN NERKA TUBKO TESLO KTN LASAD AGINO NEKLU NAREM BADEK TELOK MANLI KAGAK HLD TEPOD NDG ONINA HRB KETOV UGABI ATODO WQG BISUN SANAR BAPRU IDBUR ARLAS DELIP LAKTA LURED IGROD BISAM OLKAP AKNED YTE NISEP GUGBI BONGO ENTAK GURIP SWAMP VIXEN PLEIA BETEL AA653 AA654 SPITZ CASIO GEMIN RW16L 10.9 hrs 10.7 hrs 185,910 lb
2021-03-02 GEC8459 D-ALFH B77LF VOBL EDDF VOBL BL402 BL701 BL406 BL703 BL407 GUNIM IKATI NOBOD KAKIB OPIRA NINOB MEPAT LEGEN KATBI REXOD EMURU TULBU MEKNA KURTA SODEX ELUDA NOBTO SIGMO VUXOD UMIBU KUGTO BOSEV ITKEV KUSBA TAGDU IMGUX ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB KARIK TAKSU DATOK SERMA GENIV LAKTO TEZAK USEBE OTHON VAXOS FOXLI RDS LARKI URNIL IKARO PIPEN MES NEMIS MOCNA LUPIS GIKAS DIKNI FSK DISOR LONTA DOLEV GUBOK OBUTI SUBEN ERMEL SPESA CHA DF635 DF636 DF640 DF641 DF642 DF643 DF644 DF654 RW07R 9.9 hrs 9.7 hrs 181,634 lb
2021-03-02 GEC8459 D-ALFH B77LF VHHH VOBL VHHH PRAWN RUMSY TUNNA TITAN PECAN ALLEY DONKI SIKOU ISBIG SAMAS AGPOR DABUB ASSAD XONUS NIVEN DONGI VILAO ENBIL SAV RURAR ROT BODUR KRT UBLOD MALKI BKK BONVO AKATO DALER RENOX LALIT LULDA LADER PPB LEGIN DUMAR IDASO MMV XIVIL BEMSO DOXIT BL455 APERU BL454 CF09L RW09L 5 hrs 4.9 hrs 82,098 lb
2021-03-01 GEC8458 D-ALFH B77LF VOBL VHHH VOBL BL402 LIGLO ANIRO BIA ANIRO DAGNI KAMGU BBZ BITEM VVZ NIKIR LARIK ISMON SADGU LEMEX PALKO KAKID LEGOS CEA SUMAG DAKID CTG CHILA 54LSO LSO LINSO GMA MAKUL GULOT SGM LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA POU VIBOS ZUH SIERA CANTO MURRY SILVA LIMES RW07R 5.1 hrs 4.9 hrs 85,539 lb
2021-03-01 GEC8458 D-ALFH B77LF UTTT VOBL UTTT SRNB USOLO ELMAL KEGIB ABLAG ENOVO INKAR BENLO LADIG PERUD POMIR FIRUZ MOTMO GERRY ATROL DURKA SS TANED KASMA RN ISDUR PUNOP INDEK SULOM ASARI MUPID SAM DPN AKRIB INTIL IKAVA IBANI BULDI BPL BIGIL UPTAR TAMID BUSBO HIA LURGI PADBI RITNU TELUV RURPA BL455 APERU BL454 TELUV RW09R 4.1 hrs 3.9 hrs 68,610 lb
2021-02-28 GEC8458 D-ALFH B77LF EDDF UTTT EDDF RID AMTIX CINDY HAREM LAMPU NOMBO ELVAG RIXED DODIL REDVO RIDAR ALUTU ESEGA STEIN SIRDU GITAS TEGRI GESBA NEKUL AGNEP NERDI ENIMA SOKRU BALBI VEVIN DINRO UDROS BAMUP ABKEV BIMVO VEPUM RERVA RUVOM ODIRA DEMED KEPOL DIRUN UNAMI LAMET PROZR BINOL GUBOR ULNAS RESLO BEMES KZ ITAKA AKT NEPIL MEDOL BAPER KUNAS IPNAR UNBAS SIPMO TMD TAGAM OGOLI DIBAD SRNB RW08L 5.8 hrs 5.6 hrs 87,765 lb
2021-02-27 AAR541 HL7755 B772 RKSI EDDF RKSI SI701 SI702 SI711 SI712 BELTU BINIL NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX SOTMU HUR IDKEX AVMOS ASILA UNTEN ERVEB POLHO MODUN ZAMUS GOBEZ PRING SERNA PIMIT KEMON LUTOG BAPIR AGANU GUDMI RELIK NEDAG LONKA RO USOPA SURIP NOVRA RONIK CE SOTIM SOREB PAROM NJC TETSI APRAN ULGUN OGIKA NEGNA LARTU ABGIL SORLI NETLU OGROM OSKEL SOGTE BAPES GUDES IDLIR ERSOM UMTAK ODNUS ROMUM GITOT ADLIN RUROS NEPEN MOGPI IDRAK TUBNI UMUTA BAPOK UMODI TURAL OKBES RANVA RESMO SOKVA GARSO RONUN OKPAN KUNER BEZMI LUXAL GOBRA UNVOX VAVUN ALUKA KOSIX NIMAB MAIXE LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX GED DF437 DF439 DF441 DF442 DF443 DF444 DF654 RW07R 11.2 hrs 10.9 hrs 151,910 lb
2021-02-27 BOX913 D-AALG B77LF EDDF EDDP EDDF DF149 MTR TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL MAXOT LASTO GOXLI DP462 DP463 DP464 DP465 DP457 DP458 DP459 JOGGA RW26L 0.8 hrs 0.6 hrs 12,322 lb
2021-02-26 BOX912 D-AALG B77LF EDDP EDDF EDDP DESAN DP524 DP525 ORTAG ESEGU ODIPI KOKEB LESMO TUNIV KERAX GED DF437 DF439 DF441 DF442 DF443 DF444 DF654 RW07R 0.8 hrs 0.6 hrs 10,743 lb
2021-02-26 GEC8477 D-ALFH B77LF VHHH EDDF VHHH DE07L ROVER TD ATENA BEKOL IDUMA SHL YIN BUBDA LIG PAVTU LUMKO AKUBA DAPRO LKO HOK UBGIV ENLAB TULRA IGMIG VINIG OBMEP CGO DUBAG NOPIN TAMIX PADNO SQ EGEBI ANPIG EXORI TYN EKETA TODAM ISBAM NUTLO BAXOD HET LAXAG NIXAL BUDEN PASON TARAG SERAT LAGON DALAM SETEM DARNO TR KARSI INBER ABK BEDLI RUPES GODOR NALED BA DILOR XV LITUN IBRIL GARMU OGOLA KESEB AGMUS DINRA UNISO NIGOK KUDED TUNAL PITIN UNKET GUMRO DIKEP TISRU BASEG ODRIG PODAP AGDON ODNUS ROMUM GITOT ADLIN RUROS NEPEN MOGPI IDRAK TUBNI UMUTA BAPOK UMODI TURAL OKBES RANVA RESMO SOKVA GARSO RONUN OKPAN KUNER BEZMI LUXAL GOBRA UNVOX VAVUN ALUKA KOSIX NIMAB MAIXE LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX GED DF437 DF439 DF441 DF442 DF443 DF444 DF454 RW07L 11.8 hrs 11.6 hrs 209,059 lb
2021-02-25 KLM729 PH-BQD B772 EHAM TNCM EHAM EH001 EH051 EH009 VALKO IDRID NOGRO LUSOR RINIS IDESI SABER LIVSU MANGO BRASO WESUL EVNAS LAM UGBET CPT GAJIT TOFED SUNFI GAPLI GUNSO OMOKO 4720N 4330N 3840N 3150N 2260N MNOLO RW10 9.3 hrs 9.1 hrs 119,904 lb
2021-02-24 KLM495 PH-BQD B772 OMDB EHAM OMDB DB570 DB582 DB583 EMOPO GIBUR IVILI SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ODBAT ASH GRY GENEX ELOXI KINUR ALNOR QAA01 MOUAB TALMI GOBRI ABIMI ITERO YOGGA BGN ORLEV TAPUZ PURLA SUVAS TEZAK USEBE OTHON VAXOS FOXLI RDS LARKI URNIL IKARO PIPEN MES NEMIS MOCNA LUPIS GIKAS DIKNI FSK RUGAS RAXAD RAMAP SOMUN SIVLA NIDLO LAMSI MAPOX NORKU SONSA ROBIS OSKUR ARTIP RW18C 7.5 hrs 7.3 hrs 102,318 lb
2021-02-23 AAL9714 N766AN B772 EGLL KLAX EGLL D256G D260K WODNB D101H CPT KENET UGNUS OKTAD DOBEM TOPRO MEDOG FOXLA ABAPO PEMOB LEMGU VATRY PIKIL 5820N 6130N 6340N 6350N KETLA FEDDY KELMU 5591N KAIIN YBR CFMSZ DIK RECAP PUC PROMT VERKN GARDD NOOTN LAKRR ZZYZX HAKMN SHTNR SMASH SALYY GLESN ANJLL CAANN BOYEL CRCUS RW25R 11.1 hrs 10.8 hrs 163,287 lb
2021-02-22 GEC8255 D-ALFE B77LF SBRF EDDF SBRF MOVLA AMBET VUKSU FNR UTRAM NEURA PUGUN NOISE ERETU MAROA DELAX BOTNO ORABI GUNET ETIBA BIPET DEREV LZR KORAL SONSO ESS NIRAL OSDAM ADUBI PISIG VJF MAR ALCOL LOGRO ETANA VTB PALIO SEGRE LARDA RONNY TOPTU GONUP TOU GAI MAKIL DITEV MEN NINUN MEZIN LATAM OTROT ETREK LUXAN ARKOX LTP GIPNO NAVLA SOPLO OMASI KINNI MOLUS SOSAL TELNO KORED KONOL BERSU SUREP DITON ZUE SONOM LADOL EMPAX NELLI KOVAN KISEK XINLA XORBO ADNIS SPESA CHA DF606 DF610 DF611 DF612 DF613 DF614 DF615 DF616 DF626 RW25L 9.3 hrs 9 hrs 168,798 lb
2021-02-22 GEC8255 D-ALFE B77LF SBKP SBRF SBKP BOCAS ILSES KP006 UTGER AKVUM UBRIR MAVMO UKAKI MOXIK OPKES PONVU BHZ MUKDI KOKSU ANBEK MUMEN ERISA VUTNO LIBRA PUPVU OBDUD ELEFA NUXIL DUBLA KOGBU BORBA ADOLF TOMAS BUTED ZIPAR BUVAD RF015 RF017 RF003 RW36 2.7 hrs 2.6 hrs 42,567 lb
2021-02-21 GEC8264 D-ALFE B77LF EDDF SBKP EDDF RID ANEKI NEKLO BADLI PABLA HERBI NATOR ULMES KOGAS BALSI KOTIT RETNO DOTIG GIROL TUPOX MTG DIVKO NILDU BISBA BGR NENDA BCN RODRA PEXOT EBROX LOTOS TORDU DIKUT SOPET VLC SERRA ASTRO POBOS XEBAR YES MAMIS BAZAS VIBAS MGA BRIKE VJF TAVSI RUNAX IBALU ERMED TOVRA VEDOD TERTO LIMAL ISOKA IPERA CVS POMAT SAGMA ASEBA TASIL ORARO SALPU INTOL VUNOK FEMUR IBAGA NTL RUMBA KOGDA NEUMA ILNOT ZIPAR BUTED TOMAS SAPSI UGUDI UTKUD VUKPO PORBA NITBO TOSOP MOPSO MOTBO UTGIR OPVUK VAPAR EPDIM NISTI DEPOT CNF XOMOD IVTEK VULER EDNOT OPRUT ENTIT UTGUT VUGMU UMRIX OBDIK DADGO RW15 11.7 hrs 11.6 hrs 207,926 lb
2021-02-20 ACA877 C-FIUV B77W EDDF CYYZ EDDF DF234 DF133 DF136 ESUPI MASIR RAVKI DITAM OBOKA ROCUH TINIK TORNU LONAM VENAS GOLVO PELET ASKAM BADGA CUTEL ODMIX FORTY OSBON 6210N 6320N 6430N 6440N 6350N MAXAR ROUND YVO IMEBA SEKOP BISDA PEKMO VERKO DARPU DANIP MASAR LERAN ULIPI RW06L 7.9 hrs 7.7 hrs 126,032 lb
2021-02-19 ACA876 C-FIUV B77W CYYZ EDDF CYYZ ALKUT PUTON VERDO AGNOB LORKA ADVIK ATENE CFKMD CFMJJ IMAMA MIILS LOPRO ELSIR 5050N 5140N 5230N 5220N LIMRI XETBO EVRIN NEKAP LAZTU ABDUK NUMPO PUPJO INLAK KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI PESOV TOBOP NIVNU RASVO PIPEP UNOKO IBVIL MANUV RAMOB DF401 DF403 DF409 DF410 DF411 DF412 DF413 DF414 DF415 DF416 DF626 RW25L 7.6 hrs 7.1 hrs 112,951 lb
2021-02-18 ACA7207 C-FIUV B77W LSZH CYYZ LSZH KLO02 BREGO ZH554 ZH558 VEBIT DANZE LASUN LUMEL KUBOM TORPA REKLA RLP ROTSI KOTUN PODUK DIDOR NURMO DIPER VESAN RATUK SOVAT SANDY DET BPK POTON BEDFO EBOTO PIPIN LESTA TUMTI RODOL TENSO BELOX REMSI NIBOG SUNOT 5920N 6030N 6040N 5950N AVUTI YDP JOVIE MT YXI BETUL IMEBA SEKOP BISDA PEKMO VERKO DARPU DANIP MASAR LERAN ULIPI RW06L 8.5 hrs 8.2 hrs 126,803 lb
2021-02-16 ACA7206 C-FIUV B77W CYYZ LSZH CYYZ ALKUT PUTON VERDO AGNOB LORKA ADVIK ATENE CFKMD CFMJJ IMAMA MIILS LOPRO ELSIR 5050N 5140N 5130N 5120N RODEL EPUNA GAPLI MABUG LIZAD JSY CAN IXINI BUSUK PIGOP TABOV RESMI TEPRI POGZI FUZKA WERZU GELTA MELKO MANAG PILON TIRSO PEVIT BLM ZH677 GIPOL RW14 7.8 hrs 7.1 hrs 105,746 lb
2021-02-16 ACA114 C-FIUV B77W CYVR CYYZ CYVR ADSIX CILLI FOLDY FINBO GGW FAR KP06G KP90K GRB YZEMN SHHOT PNLTE BBOXX EBGAG NAKBO NUBER IKBAT ILANI DULPA XIGAM RW05 4.1 hrs 3.9 hrs 56,478 lb
2021-02-15 AFR344 F-GSPX B772 LFPG CYUL LFPG PG263 PG264 PG265 ATREX VESAN RATUK SOVAT SANDY DET BPK POTON BEDFO EBOTO PIPIN LESTA TUMTI RODOL MCT ASNIP AGLIL PENIL BABRA GIGTO UNDUX SOPAX RAMOX OGTUG BAGSO REVNU PIKIL 5720N 5730N 5740N 5650N JANJO BOGLO 5262N 5164N ITMOM CAFRE VIVAS YRI FLEUR DEBUS IKMIK SILVI GORUX OMBRE OKOPO MAIRE DELKI UBTEG ROKTI PEKLO TAPKA MEGTU XULTA RW06L 8 hrs 7.7 hrs 105,631 lb
2021-02-14 FDX502D N876FD B77LF LFPG EDDK LFPG PG091 PG092 PG094 NEPAR RANUX MEDOX VALEK LUTAX DIK ARCKY IBESA LEDMU ERUKI DEPOK DK455 LEGDU RW14L 1 hrs 0.7 hrs 15,226 lb
2021-02-14 FDX10 N876FD B77LF KMEM LFPG KMEM SLONN BASAC GENEH NUYID SIDAE ROD YXU YXI YMW YLQ VBS ANCER NEEKO 5450N 5540N 5530N 5520N DOGAL BEXET SLANY STU NUMPO OKESI HOFIK BEDEK NIGIT VAPID MID SFD WAFFU HARDY XIDIL PETAX BIBAX BIBA1 BIBA2 BIBA3 BIBA4 BIBA5 KOLIV MOPAR RW09L 8.3 hrs 7.9 hrs 129,309 lb
2021-02-13 SWA213 N714CB B737BW KPDX CYVR KPDX BTG ALDER SEA PAE BEZOV EGRET TATGO YVR NAKMA PI001 RW08R 1.1 hrs 0.9 hrs 4,671 lb
2021-02-12 GEC8433 D-ALFE B77LF RKSI EDDF RKSI SI707 SI713 SONJA NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX SOTMU HUR IDKEX AVMOS ASILA UNTEN ERVEB POLHO MODUN ZAMUS GOBEZ PRING SERNA GIROK BABTA ADIDA DOBOS BD BUMER LONKA RO USOPA SURIP NOVRA RONIK CE SOTIM SOREB PAROM NJC TETSI APRAN ULGUN OGIKA NEGNA LARTU ABGIL SORLI NETLU OGROM OSKEL SOGTE BAPES GUDES IDLIR ERSOM UMTAK ODNUS ROMUM GITOT ADLIN RUROS NEPEN MOGPI IDRAK TUBNI UMUTA BAPOK UMODI TURAL OKBES RANVA RESMO SOKVA GARSO RONUN OKPAN KUNER BEZMI LUXAL GOBRA UNVOX VAVUN ALUKA KOSIX NIMAB MAIXE LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX GED DF437 DF439 DF441 DF442 DF443 DF444 DF654 RW07R 12.1 hrs 11.7 hrs 212,690 lb
2021-02-12 GEC8430 D-ALFE B77LF ZBAA RKSI ZBAA AA410 AA411 LULTA AA516 MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT COWAY PINGO CW001 CW002 CW003 CW004 CW005 PAMBI RW33L 1.7 hrs 1.4 hrs 20,320 lb
2021-02-11 GEC8430 D-ALFE B77LF EDDF ZBAA EDDF DF149 MTR TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL MAXOT ESOBU MITRU IXUVU GALMA DESAR DIDGI MOSEX PEPOL OBANI SUBIX DENKO DEKUT EBOGU GRUDA OSKUD TUROL BARGU OTRIV BOKSU ABEZE IRKAL LAFAT RAMBE BENIM RATIN AMKUK BAPRO AGLAN GIDLI DIPOP ELMOD OGDAT TEKBO EKPIR NENVA IBROT DOGOB INKEB MISMU LOGBI NAMER UNORO BESLO RIMIP GEMKI NATBI BAKTU NOGRI MIPMA ASKAL DIFAN LIGTU LOMBI INLEB GOGTA ALUMA KUSEB MOTOG KEROM OSGOP OKDEG OKETI NEKLI BIKMI BESUP ABESA LABAS PERUG NR LAGOP NILAN GIMUK NOSPI SURUB DEKAN TISUP TR GINOM HATGA BULAG NOMUN GEREL TANAN SUDAL LIMAR SND INTIK ESMEP LHT TMR BIKUT GUVBA AA463 AA462 AA441 RW36R 9.1 hrs 8.8 hrs 143,051 lb
2021-02-11 BAW164 G-YMME B772 LLBG EGLL LLBG MATOV ORLEV TAPUZ KESEF PURLA SUVAS STEPA ANIDE PERIM LATMO MASES SOTIX TIPAS BINKI MADEX AKORO YNN TUMBO OVVER RODON SIPAL PEVAL SUXAN HOC NATLI LUL IXILU RESPO RLP ROTSI KOTUN PODUK DIDOR IRBAL NITAR ABNUR DIMAL ALESO ROTNO ETVAX TIGER LLE01 BIG RW09L 5 hrs 4.8 hrs 65,141 lb
2021-02-11 BAW165F G-YMME B772 EGLL LLBG EGLL D113B DE34A DE29C D283T D283P D283E DET DVR KONAN KOK LIRSU KRH KUNOD IRBIR UMVEG VEKEN GORPA PIXAL NISVA USALI OTKOK RODIP BELGI CNK SUDES DUGLA NILER KULAR NESIL LAMSA EDISI TOMBI IDAKU PIKOG ZUKKO KONFO AMMOS VETEK BAGAG PITAT DIVLA TADOV HADAS RW30 4.3 hrs 4.1 hrs 54,505 lb
2021-02-10 KLM997P PH-BQT B77L EGPF EHAM EGPF XEXUS ELBAN TRN35 NORBO TLA HAVEN IPSAD OTBUN AGPED NATEB ROKAN TOPPA MONIL ROBVI SUGOL RW06 1.3 hrs 1 hrs 16,873 lb
2021-02-10 BAW58L G-STBE B77W FACT EGLL FACT D190E RIV KODES XAVMU DUDMO ITNOX UVILA NEVAR ETBIR EVOMO EPSAG APDEM XOTEK ATUPI OKMOM IBVOB TIGUT OKSUN ESTOV IMGAG ANVAG ILGOL UVAMO ARGOL VNA EPLAT EXITO LIKAD ENINA POLAR SAVON BUNDO IWONA LV KINDA BTA DLA KOKAM MF OBUDU AKLIS IKPUV VONVI EVGEL JOS POLGA KAN MIMBA MOLIT IKTAR AS EDAGO ERKEL MELOG BERTI ATAFA BOD ELO NADJI CSO KAMER EDINO SUXER BALEN RASPA MEBEL TINOT PADKO MRM MTL ETREK MADOT MOPEM PIBAT CACHI AVLON OKRIX BRY CLM UTELA KOPOR ABNUR DIMAL ALESO ROTNO ETVAX TIGER LLE01 BIG RW09R 11.8 hrs 11.7 hrs 189,882 lb
2021-02-09 BOX423 D-AALA B77LF KATL EDDF KATL SPA RDU JIMAR FKN ORF BAATT NAGGI FUMES MEYRA ATLIC OUTES ETMEY DELPP CUMBY CROAK ZIBUT OVAPI SOORY 4350N 4640N 4730N 4820N 4815N OMOKO GUNSO GAPLI UNPUP SOPTU JOZMA KOXOD ADKIK NULGU SAM ROKKE PENUX DVR KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI PESOV TOBOP NIVNU TUTOV RAMOB EDDF 8.2 hrs 7.9 hrs 142,891 lb
2021-02-08 KLM722 PH-BVD B77W TBPB EHAM TBPB FISST 2550N 3440N 4130N 4620N EVBAK RATKA DAWLY BRIPO GIBSO BEVUP ABKIM SAM HAZEL NIBDA NOVMA MID MODMI OCK KOBBI BRAIN GASBA RATLO REDFA SULUT SUGOL CI06 RW06 8.6 hrs 8.4 hrs 131,546 lb
2021-02-06 KLM721 PH-BVD B77W EHAM TBPB EHAM EH084 EH045 EH036 EH072 LEKKO KUDAD WOODY NIK DENOX CIV MEDIL PITHI LESDO KOVIN KIHVI PON DITAL GODIX DIDAK KURIS TERPO AKEMO IBISU COQUE XIDAN LAPEX SEPAL 4615N 4420N 4030N 3440N 2650N DRDGE BGI RW09 9.1 hrs 9 hrs 138,707 lb
2021-02-02 DLH11J D-AITW B77L LEPA EDDF LEPA PITUX XURAL PTCNB MHN MEROS LAPIT CHELY LUMAS MEBEL NETUP TURIL MAXIR LUSOL BODRU OKTET IRMAR BLONA KINES VANAS MOBLO UBIMA MOLUS SOSAL TELNO KORED KONOL BERSU SUREP DITON ZUE SONOM LADOL EMPAX NELLI KOVAN KISEK XINLA XORBO ADNIS SPESA CHA DF606 DF610 DF611 DF612 DF613 DF614 DF615 DF616 DF626 RW25L 2.1 hrs 1.9 hrs 26,430 lb
2021-02-02 DLH7K D-AITW B77L EDDF LEPA EDDF RID ANEKI NEKLO BADLI PABLA HERBI MOPAN OLBEN LUTIX BENOT NEMOS GVA BALSI KOTIT RETNO DOTIG GIROL TUPOX MTG DIVKO VATIR PIVUS MAROT VERSO LUNIK D357T CDP RW24L 1.8 hrs 1.6 hrs 24,019 lb
2021-01-28 UAL2803 N2331U B77W LLBG KSFO LLBG MATOV ORLEV TAPUZ KESEF PURLA SUVAS TEZAK SAFTA TOMBI DERYA AYT OSVEL RAVGO YASEN MAKOL LUGEB BCU BUKOV PEMIR ORTUL TADUN TUMKI EKLIN TONSA SOG ROGLO 6400E 7020N 7340N 7460N DAPAK 7086N 65N00 60N08 58N10 LERUP 50N17 BRUKK RBL GOWCH PYE STINS SFO HEMAN RW28L 14.9 hrs 14.6 hrs 251,623 lb
2021-01-28 BAW164 G-STBF B77W LLBG EGLL LLBG MATOV ORLEV TAPUZ KESEF YUVAL JILET DAFNA VELOX DESPO VOLBE VESAR EVKIT MUT OKLAM OSVEL OSDAN HANKO EMBIX INSEG BKZ DIGBO TUDBU APROB BUDOP PATAK LALES BABUS VARIK ROBEL KEMAD HMM PAM ODVIL ABNED IBNOS XAMAN LOGAN SABER BRASO WESUL LAM RW27L 5.1 hrs 4.9 hrs 74,166 lb
2020-07-02 EI-ENI B738BW EDDF EDDK EDDF DF999 VFM DF180 ROXAP ADEVO LISKU TABUM TESGA TOBAK GULKO DK627 DK615 DK654 RARIX RW32R 0.5 hrs 0.4 hrs 2,168 lb
2020-06-28 KLM1766 PH-BGG B737BW EDDF EHAM EDDF DF999 VFM DF180 ROXAP ADEVO LISKU TABUM LIKSI LORPA MARUN ARPEG BADGO ABILU AMSAN NORKU SONSA ROBIS OSKUR ARTIP RW18R 1 hrs 0.8 hrs 4,469 lb
2020-06-28 LN-RGA B738BW ENBR EKCH 1.4 hrs 1.2 hrs 7,290 lb
2020-06-28 LN-RGA B738BW EKCH ENBR EKCH RUBAT CH384 SORGA MIKSI ASLID AAL LAGUM AMSEV TUKMU BADAB OKTOS DIBMA LEGTA LUSAP BR624 LUTIV BR623 BR622 BR621 BR620 GILVA RW17 1.1 hrs 1 hrs 6,143 lb
2020-06-28 KLM1765 PH-BGG B737BW EHAM EDDF EHAM EH005 EH008 EH026 IVLUT LUNIX RENDI EDUPO NAPRO DEPAD AMOSU MISGO DIXAT LIPMI COL ROLIS ETARU DF403 DF411 DF416 DF426 DF422 RW25R 0.9 hrs 0.7 hrs 3,998 lb
2020-06-10 KLM1765 PH-BXS B739BW EHAM EDDF EHAM EH005 EH008 EH026 IVLUT LUNIX RENDI EDUPO NAPRO DEPAD AMOSU MISGO DIXAT LIPMI COL ROLIS ETARU DF432 DF439 DF444 DF454 DF452 RW07L 0.9 hrs 0.8 hrs 5,012 lb