Scroll down
AIRCRAFT INFO AND CUMULATIVE STATS
C/N: 32596
AIRPORT: KDAL
GATE: G13
FLIGHTS
BLOCK TIME
FLIGHT TIME
FUEL USED
FLIGHTS
6
BLOCK TIME
13.7 hrs
FLIGHT TIME
12.6 hrs
FUEL USED
73,134 lb
AIRCRAFT HISTORY
FLIGHT DATE FLIGHT NO. ORIGIN DESTINATION CLEARED ROUTE BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED PILOT
2021-11-17SWA5595KPHX KDAL KPHX MAXXO TXO TURKI KDAL1.9 hrs1.8 hrs9,871 lbAlex K.
2021-08-05SWA805KDEN KPHX KDEN DAAYE GUP KPHX1.5 hrs1.4 hrs8,214 lbAlex K.
2021-08-04SWA623KRDU KDEN KRDU SHPRD FLM SPI KP63E HSI BRWRY KDEN3.2 hrs3.1 hrs20,551 lbAlex K.
2021-08-04SWA623KPHX KRDU KPHX MAXXO TXO LTS LIT RMG IRQ PYRES KRDU3.9 hrs3.8 hrs21,372 lbAlex K.
2021-07-09SWA709KLAX KPHX KLAX CNERY BLH KPHX1.1 hrs1.1 hrs5,898 lbAlex K.
2020-08-26SWA1649KABQ KLAX KABQ ZUN PYRIT DRK HIPPI GABBL KLAX1.7 hrs1.5 hrs7,229 lbAlex K.