Scroll down
FLIGHT INFORMATION
Lufthansa Cargo

GEC8445

At Arrival Gate

RKSI
 EDDF
DATE: 2021-03-11
GATE:  -
GATE DEPARTURE: 11:24
TAKEOFF: 11:35
DATE: 2021-03-11
GATE: S501
LANDING: 22:05
GATE ARRIVAL: 22:09
FLIGHT DATA
Crew: 
Speed: 
948 kph
Altitude: 
32,034 ft
Stage Length: 
8,543.1 km
Block Time: 
10.7 hrs
Flight Time: 
10.5 hrs
Fuel Used: 
94,417 kg
Cleared Route: RKSI NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX SOTMU HUR IDKEX AVMOS ASILA UNTEN ERVEB POLHO DEGIR ARGAT VIZOT UDA MODOT BULAG MU DARNO TR KARSI INBER ABK BEDLI RUPES GODOR NALED BA DILOR XV LITUN IBRIL GARMU OGOLA KESEB AGMUS DINRA UNISO NIGOK KUDED TUNAL PITIN UNKET GUMRO DIKEP TISRU BASEG ODRIG PODAP AGDON ODNUS ROMUM GITOT ADLIN RUROS NEPEN MOGPI IDRAK TUBNI UMUTA BAPOK UMODI TURAL OKBES RANVA RESMO SOKVA GARSO RONUN OKPAN KUNER BEZMI LUXAL GOBRA UNVOX VAVUN ALUKA KOSIX NIMAB MAIXE LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF
TRACK DATA
50,000 ft 1,000 kts
AIRCRAFT INFO AND CUMULATIVE STATS
Aircraft Type: 
B77LF
Registration: 
SELCAL: 
MSN/LN: 
66911 / 1666
Operator: 
Total Flights: 
15
Total Block Time: 
105.9 hrs
Total Flight Time: 
103.2 hrs
Total Fuel Used: 
820,542 kg
DATALINK LOG | Newest first | Current as of: 2022-11-26 08:42:19
LABEL SEQUENCE CONTENT Dn/Up
QD124822:09 21.8▼ Dn
QC084722:05▼ Dn
2U3252EDDK 112120Z 25012KT 9999 FEW035 FEW038CB 08/02 Q1003 TEMPO SHRA▲ Up
2U3252EDFH 112050Z 27017G27KT 9999 FEW025 05/03 Q1004▲ Up
2U3252EDDF 112120Z 23010KT 9999 FEW020 07/04 Q1005 NOSIG▲ Up
2S3514EDDF EDFH EDDK▼ Dn
2U2916EDDK 112020Z 24015KT 9999 FEW038 08/02 Q1002 NOSIG▲ Up
2U2916EDFH 112020Z 27018KT 240V300 9999 SCT020 05/03 Q1004▲ Up
2U2916EDDF 112020Z 22011KT 9999 FEW020 07/04 Q1004 NOSIG▲ Up
2S3217EDDF EDFH EDDK▼ Dn
5Z560511 MAR 21 11:54:23z / FLT DECK GOOD / ACF POS GOOD / GRND SERVICES GOOD / MAINT TROLLING▼ Dn
2U5451ZMUB 111130Z 18004MPS CAVOK 03/M10 Q1019 NOSIG RMK QFE656.7 38▲ Up
2U5451ZBAA 111130Z 16003MPS CAVOK 15/05 Q1022 NOSIG▲ Up
2U5451EDDF 111120Z 21020G30KT 9999 FEW020 OVC026 12/07 Q1002 NOSIG▲ Up
GA5515CARGO REMOTE STAND S501▲ Up
GR5505EDDF 22:05 MAAS 00 YP/UM 0/0 WCHR/S/C 0/0/0 HI-VAL YES▼ Dn
2S5504EDDF ZBAA ZMUB▼ Dn
QB364811:35▼ Dn
QA264011:24 230.2▼ Dn
A31137CLEARED TO EDDF VIA NOPI1L NOPIK Y697 BINIL Y697 AGAVO A591 IKEKA W4 HCH W200 DOVIV W55 CG W34 LADIX B339 ASILA B339 POLHO Y345 UDA A575 DARNO P982 TR A308 ABK R104 GODOR R104 BA R229 XV B228 LITUN N869 UNISO L870 ROMUM L870 RANVA L870 RESMO DCT SOKVA DCT GARSO L134 RONUN B810 KUNER P31 LUXAL L730 ALUKA DCT KOSIX DCT NIMAB T171 MAIXE/N0457F300 T171 LASTO T178 ROBEL T178 DEMAB T178 KERAX KERA1A. SQUAWK 6000.▲ Up
2U1012RKSI 111030Z 29005KT 3500 HZ NSC 07/01 Q1024 NOSIG▲ Up
2S1133RKSI▼ Dn
B31126RKSI EDDF RKSI DALFH A ▼ Dn
Q01025[LINK ACK]▲ Up
Q01025[LINK TEST]▼ Dn


AIRCRAFT HISTORY
FLIGHT DATE FLIGHT NO. ORIGIN DESTINATION CLEARED ROUTE BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED PILOT
2021-05-13GEC8400EDDF ZSPD EDDF MARUN UVANO NATSU TOLGI MADOR AGATI NOLGO SUBIG HAM LUGEG TOSPA AMICH PIBUL MEGAR GESKA KOSMO MOSAT MALIV KOTAM LAGIS KAL OLANU ALAMI KOKAT LULOR PABMA UTITA DELUL INDOS ARNER RUPAD TODSA TUSUP PINEG GOSUM NIDMA UHT OKRAN ODMOR EPOTI GOGAT ERUSA SORLI ABGIL LARTU NEGNA OGIKA ULGUN APRAN TETSI NJC PAROM SOREB MAGOM TOGBA KUMOD POGUT SP AGLAK RUPES RATKO LARNA DOREM ABK INBER KARSI TR DARNO SETEM DALAM LAGON SERAT TARAG PASON BUDEN NIXAL LAXAG HET BAXOD NUTLO ISBAM TODAM EKETA TYN EXORI ANPIG EGEBI SQ PADNO TAMIX NOPIN DUBAG CGO OBMEP ZHO GUTOV FYG BIPIM GUXUV MAGLI HFE MADUK UPLEL OLRIS LUPVI ATLIX ESBAG SASAN ZSPD10.6 hrs10.3 hrs184,926 lbZsolt Szivak
2021-03-11GEC8445RKSI EDDF RKSI NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX SOTMU HUR IDKEX AVMOS ASILA UNTEN ERVEB POLHO DEGIR ARGAT VIZOT UDA MODOT BULAG MU DARNO TR KARSI INBER ABK BEDLI RUPES GODOR NALED BA DILOR XV LITUN IBRIL GARMU OGOLA KESEB AGMUS DINRA UNISO NIGOK KUDED TUNAL PITIN UNKET GUMRO DIKEP TISRU BASEG ODRIG PODAP AGDON ODNUS ROMUM GITOT ADLIN RUROS NEPEN MOGPI IDRAK TUBNI UMUTA BAPOK UMODI TURAL OKBES RANVA RESMO SOKVA GARSO RONUN OKPAN KUNER BEZMI LUXAL GOBRA UNVOX VAVUN ALUKA KOSIX NIMAB MAIXE LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF10.7 hrs10.5 hrs208,155 lbEmanuel Hagen
2021-03-11GEC8404ZSPD RKSI ZSPD DE17L XSY D084F D084J NINAS LASAN BOLEX TONIX LAMEN SADLI PONIK NIRAT SAMLO SOSDO CJU LOSNI GUKSU KAMIT SAMUL MAKSA ATASO PEBRI GUNKU OLMEN DY037 BOBIB DE031 TESIK GE023 GE022 GE016 GE017 GE020 GE024 GE028 GE027 ENPIL RW33R1.4 hrs1.3 hrs24,184 lbEmanuel Hagen
2021-03-10GEC8404EDDF ZSPD EDDF DF234 DF233 DF132 TABUM TESGA TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL MAXOT ESOBU MITRU IXUVU GALMA DESAR DIDGI MOSEX PEPOL OBANI SUBIX DENKO DEKUT EBOGU GRUDA OSKUD TUROL BARGU OTRIV BOKSU ABEZE IRKAL LAFAT RAMBE BENIM RATIN AMKUK BAPRO AGLAN GIDLI DIPOP ELMOD OGDAT TEKBO EKPIR NENVA IBROT DOGOB INKEB MISMU LOGBI NAMER EMDAN REPNO OBOSA GEMKI NATBI BAKTU NOGRI MIPMA ASKAL DIFAN LIGTU LOMBI INLEB GOGTA ALUMA KUSEB MOTOG KEROM OSGOP OKDEG OKETI NEKLI BIKMI BESUP ABESA LABAS PERUG NR LAGOP NILAN GIMUK NOSPI LOBIR KZL DARNO SETEM DALAM LAGON SERAT TARAG PASON BUDEN NIXAL LAXAG HET BAXOD NUTLO ISBAM TODAM EKETA TYN EXORI ANPIG EGEBI SQ PADNO TAMIX NOPIN DUBAG CGO OBMEP ZHO GUTOV FYG BIPIM PEDNU MAGLI HFE MADUK UPLEL OLRIS LUPVI ATLIX ESBAG SASAN SS202 SS420 EKIMU SS200 PD203 PD202 PD201 RW17L10.4 hrs10.2 hrs172,785 lbEmanuel Hagen
2021-03-05GEC8385RKSI EDDF RKSI SI707 SI713 SONJA NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX SOTMU HUR IDKEX AVMOS ASILA UNTEN ERVEB POLHO MODUN ZAMUS GOBEZ PRING SERNA PIMIT KEMON LUTOG BAPIR AGANU GUDMI RELIK NEDAG LONKA RO USOPA SURIP NOVRA RONIK CE SOTIM SOREB PAROM NJC TETSI APRAN ULGUN OGIKA NEGNA LARTU ABGIL SORLI ERUSA GOGAT EPOTI ODMOR OKRAN UHT TONLO ROGIS LIKPA NANIN OKLEK GINUM MAKOG BEBDA ULNET BAKDA ASNOD PESOB AGAMO EVADI GOSOT BANUB HLZ RIMET ODIPI KOKEB LESMO TUNIV KERAX GED DF437 DF439 DF441 DF442 DF443 DF444 DF654 RW07R11.2 hrs10.9 hrs190,568 lbEmanuel Hagen
2021-03-04GEC8384RJAA RKSI RJAA ARIES A4L11 A4L12 A4L13 A4L14 ROONY ASTON TETRA RAMBA ENPAR NIXIS TEPEX BIDIK MADUL SUGNO SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM GUKDO SI362 ENPIL RW33L2.2 hrs1.9 hrs34,218 lbEmanuel Hagen
2021-03-04GEC8155ZSAM RJAA ZSAM AM501 AM301 AM305 ENVEN FQG LJG RUPOX DST BEGMO TOGUG HSN RULMU PONAB LASAN IPRAG DUMET AKARA LAMEN SADLI PONIK NIRAT ONIKU POTET AZUKI GOMAR FUE KASTE SABAR AILEY SAWAT SDATI ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS JITAN AQUOS SIGMA TORCH CORGI ELGAR RW34L3.1 hrs3 hrs36,514 lbEmanuel Hagen
2021-03-04GEC8154RJAA ZSAM RJAA ASPEN A6R12 KUJYU REDEK IGNOT MITOP BEGUL TEKEL SUNAM KINAI TOKOM HABAR ARIGI BALIE CHINU ISAKY FUE POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET LASAN PONAB RULMU HSN TOGUG BEGMO DST RUPOX LJG FQG XLN RW053.9 hrs3.8 hrs57,023 lbEmanuel Hagen
2021-03-04GEC8384EDDF RJAA EDDF DF234 DF233 DF132 TABUM LIKSI LORPA MARUN TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL ETIDI SISMI MAG BODLA EMGAR KUNER OKPAN RONUN GARSO TITOV PIRUS TULGI BAPIN ADOGI BEGSI SUGIN RIPUT AKUGI NEMKI OLIRU OKBOS ABOBA ROLUG NUGBI VELUS BEGBA TOSPI RUBMA SURER URIRA SUNAD OKTIL ABODI DETEG PITET SADER PIGUR RITNA UNEKI ADMUR LITUN IMETA MEKSI TEBGI ADIMA KUMOD RISOL UTIMA OSKID ATREG RO OLISA SUKOR RESNI RUSAM DIGTA TOBSA DEROD OGRAN NERKA TUBKO TESLO KTN LASAD AGINO NEKLU NAREM BADEK TELOK MANLI KAGAK HLD TEPOD NDG ONINA HRB KETOV UGABI ATODO WQG BISUN SANAR BAPRU IDBUR ARLAS DELIP LAKTA LURED IGROD BISAM OLKAP AKNED YTE NISEP GUGBI BONGO ENTAK GURIP SWAMP VIXEN PLEIA BETEL AA653 AA654 SPITZ CASIO GEMIN RW16L10.9 hrs10.7 hrs185,910 lbEmanuel Hagen
2021-03-02GEC8459VOBL EDDF VOBL BL402 BL701 BL406 BL703 BL407 GUNIM IKATI NOBOD KAKIB OPIRA NINOB MEPAT LEGEN KATBI REXOD EMURU TULBU MEKNA KURTA SODEX ELUDA NOBTO SIGMO VUXOD UMIBU KUGTO BOSEV ITKEV KUSBA TAGDU IMGUX ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB KARIK TAKSU DATOK SERMA GENIV LAKTO TEZAK USEBE OTHON VAXOS FOXLI RDS LARKI URNIL IKARO PIPEN MES NEMIS MOCNA LUPIS GIKAS DIKNI FSK DISOR LONTA DOLEV GUBOK OBUTI SUBEN ERMEL SPESA CHA DF635 DF636 DF640 DF641 DF642 DF643 DF644 DF654 RW07R9.9 hrs9.7 hrs181,634 lbEmanuel Hagen
2021-03-02GEC8459VHHH VOBL VHHH PRAWN RUMSY TUNNA TITAN PECAN ALLEY DONKI SIKOU ISBIG SAMAS AGPOR DABUB ASSAD XONUS NIVEN DONGI VILAO ENBIL SAV RURAR ROT BODUR KRT UBLOD MALKI BKK BONVO AKATO DALER RENOX LALIT LULDA LADER PPB LEGIN DUMAR IDASO MMV XIVIL BEMSO DOXIT BL455 APERU BL454 CF09L RW09L5 hrs4.9 hrs82,098 lbEmanuel Hagen
2021-03-01GEC8458VOBL VHHH VOBL BL402 LIGLO ANIRO BIA ANIRO DAGNI KAMGU BBZ BITEM VVZ NIKIR LARIK ISMON SADGU LEMEX PALKO KAKID LEGOS CEA SUMAG DAKID CTG CHILA 54LSO LSO LINSO GMA MAKUL GULOT SGM LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA POU VIBOS ZUH SIERA CANTO MURRY SILVA LIMES RW07R5.1 hrs4.9 hrs85,539 lbEmanuel Hagen
2021-03-01GEC8458UTTT VOBL UTTT SRNB USOLO ELMAL KEGIB ABLAG ENOVO INKAR BENLO LADIG PERUD POMIR FIRUZ MOTMO GERRY ATROL DURKA SS TANED KASMA RN ISDUR PUNOP INDEK SULOM ASARI MUPID SAM DPN AKRIB INTIL IKAVA IBANI BULDI BPL BIGIL UPTAR TAMID BUSBO HIA LURGI PADBI RITNU TELUV RURPA BL455 APERU BL454 TELUV RW09R4.1 hrs3.9 hrs68,610 lbEmanuel Hagen
2021-02-28GEC8458EDDF UTTT EDDF RID AMTIX CINDY HAREM LAMPU NOMBO ELVAG RIXED DODIL REDVO RIDAR ALUTU ESEGA STEIN SIRDU GITAS TEGRI GESBA NEKUL AGNEP NERDI ENIMA SOKRU BALBI VEVIN DINRO UDROS BAMUP ABKEV BIMVO VEPUM RERVA RUVOM ODIRA DEMED KEPOL DIRUN UNAMI LAMET PROZR BINOL GUBOR ULNAS RESLO BEMES KZ ITAKA AKT NEPIL MEDOL BAPER KUNAS IPNAR UNBAS SIPMO TMD TAGAM OGOLI DIBAD SRNB RW08L5.8 hrs5.6 hrs87,765 lbEmanuel Hagen
2021-02-26GEC8477VHHH EDDF VHHH DE07L ROVER TD ATENA BEKOL IDUMA SHL YIN BUBDA LIG PAVTU LUMKO AKUBA DAPRO LKO HOK UBGIV ENLAB TULRA IGMIG VINIG OBMEP CGO DUBAG NOPIN TAMIX PADNO SQ EGEBI ANPIG EXORI TYN EKETA TODAM ISBAM NUTLO BAXOD HET LAXAG NIXAL BUDEN PASON TARAG SERAT LAGON DALAM SETEM DARNO TR KARSI INBER ABK BEDLI RUPES GODOR NALED BA DILOR XV LITUN IBRIL GARMU OGOLA KESEB AGMUS DINRA UNISO NIGOK KUDED TUNAL PITIN UNKET GUMRO DIKEP TISRU BASEG ODRIG PODAP AGDON ODNUS ROMUM GITOT ADLIN RUROS NEPEN MOGPI IDRAK TUBNI UMUTA BAPOK UMODI TURAL OKBES RANVA RESMO SOKVA GARSO RONUN OKPAN KUNER BEZMI LUXAL GOBRA UNVOX VAVUN ALUKA KOSIX NIMAB MAIXE LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX GED DF437 DF439 DF441 DF442 DF443 DF444 DF454 RW07L11.8 hrs11.6 hrs209,059 lbEmanuel Hagen