Scroll down
OPERATOR STATS
ICAO: FDX
IATA: FX
OPERATOR NAME: Federal Express (FedEx)
FLIGHTS
BLOCK TIME
FLIGHT TIME
FUEL USED
FLIGHTS
390
BLOCK TIME
1997.6 hrs
FLIGHT TIME
1950.4 hrs
FUEL USED
34,642,071 lb
OPERATOR HISTORY
FLIGHT DATE FLIGHT NO. ORIGIN DESTINATION CLEARED ROUTE BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED PILOT
2023-07-28FDX77PHNL YSSY PHNL CARRP BARKR ADOWA ARVII ADISN ARTOP AKUMO ATRAS SON MEPAB ISTEM VEMLA BEADS VEMLA AKALU NONID RIKNI MARLN TESAT YSSY10.6 hrs10.1 hrs150,425 lbAllan Burek
2023-07-11FDX3EDDF KMEM EDDF OBOKA OLPEX NEREL DIBIR BUDIP MIMVA EMLON ROVNI TENDO NATEB AGPED OTBUN IPSAD HAVEN BRUCE TIR GINGA GOMUP 5815N 5820N 5730N 5640N 5450N NEEKO YRI YXI YXU CRL FWA VHP PXV KMEM9.7 hrs9.2 hrs149,717 lbAllan Burek
2023-07-11FDX21EBLG LFPG EBLG LG001 LG002 LG003 BUB CIV IDOKO MATIX VAKOS ENORI DEVIM LORNI RW27R0.9 hrs0.6 hrs12,778 lbAllan Burek
2023-07-10FDX350KMEM KOAK KMEM FOXOM TUL KK39C KK42Y KA42W KD42U KD45Q HASSL ROCCY KITTN JSICA MONOH KOAK3.9 hrs3.6 hrs57,565 lbAllan Burek
2023-07-08FDX17PANC ZSPD PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE YONEX ISHIO MTE 3736N13829E TOIKA GORYU IKUJI URUSI IMIZU OYABE KMC SONBU MADUL SAKYU MIHOU BESMU OLTUN STOUT DGC ISAKY ASOVO CAMAS POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET IPRAG PUD ZSPD9.1 hrs8.8 hrs164,659 lbAllan Burek
2023-07-07FDX5025KMEM PHNL KMEM HELAR FSM KF33E KF33C KA30Y IMMAS KA27S NABOB KA24M CABIC SXC GOATZ MALIT ROSIN FICKY 28N30 25N40 22N50 FITES LNY PHNL8.4 hrs8.1 hrs133,468 lbAllan Burek
2023-07-07FDX1700KIND KEWR KIND BDOCK SLT KEWR1.6 hrs1.4 hrs21,824 lbAllan Burek
2023-07-06FDX5342LFPG ZGGG LFPG LANVI EPL LASAT BEGAR TRA SUXAN KUBUD NISVA BLO DEDIN GERGI ADORU ENESU CRL YAA EKDAM PIMAV TOKER YAMAN UMRUN PETAR BAG ELDEN SIV OTSOV UTURI EZN INTAB ORHAN ARKIN DAMAT ERZ ALVAR YAVUZ BIRZU ELTOX INDUR REBGI PEMAN EDATA LIMTI BEKIR LEYLA OKTAT LEKBA ABTEK GASBI TITIL MASAV DIVNO MILSO OLINA TUKNA UNITO NATUS GIGUR KZO RINET BIMDO TIMKA LIMTO ARBOL TOMGO BERVI TIPSA USUGA UNADA BEDUR PEKIR TIRBA PIGAL BASPI BERTO RULAD IDMOL EXURU XKC KAGSO SADAN SUNPU MAGOD DUMIN LUSMA IRTOL AKAGI MEPEP NUPNI OMBON OVRAL AKVEP PIMEL MEXAD UBKER VIMAM BUVUR IDBOR IGUNI LEVTO MEPER NIXID ALGAB SAMIV IDSEG QNX KWE ELBAV IDEPO GLB XOLON DUDIT LBN ATLAT BIPOP AGRAV AVPAM GYA ZGGG12 hrs11.7 hrs200,969 lbAllan Burek
2023-07-05FDX4KMEM EDDK KMEM DIYAB BNA SWAPP GHATS FOUNT TONIO KONGO NEALS BKW ROCKA DILNN SEALZ FINKS KERRE DOCCS AML MURPH SKITL JFK GON SHANK BRADD ELSIR 5050N 5240N 5330N 5320N MALOT GISTI ENJEX ADHAV AXNEF ZIPWE OZZIL SAWPE HEKXA CPT NORRY LINDY GOXUL BIG KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI DENOV RUTAP ERUKI DEPOK EDDK8.4 hrs8.3 hrs118,547 lbAllan Burek
2023-07-05FDX34EGNX EDDF EGNX DTY WOBUN BUZAD BKY ADMIS TEDSA SONDO SONOG REDFA TACHA DIXAT LIPMI TANJO EDDF1.6 hrs1.3 hrs20,617 lbAllan Burek
2023-06-23FDX428KPHX KMEM KPHX MAXXO IRW LIT KMEM2.6 hrs2.4 hrs33,969 lbAllan Burek
2023-06-03FDX5040OMDW WSSS OMDW NOLSU SUTVO LALDO NADSO MUNGA MIXOL VAXIM SETSI PARAR DOGET SUGID BEKUT ENTUG AGELA BOGAT DORAM VIRAM GURAS VATMO IDASO BIKEN LAGOG IGOGU NILAM MEKAR VAMPI GUNIP NIREN VIDEX MAKNA RUSBU TOPOR ARAMA WSSS7.2 hrs6.9 hrs106,782 lbAllan Burek
2023-06-02FDX9602KDEN KMEM KDEN DUUZE KK45C LIT KMEM2.1 hrs1.8 hrs23,295 lbAllan Burek
2023-04-26FDX5425KMCO KDEN KMCO KYOTE EARRS LEFTI BLOSM RDSOX JFRYS PATOY DEANR MICES JAWJA DEEDA VLKNN LOBBS GOOGY MEMFS LUKKY ZAVEL SGF ICT KIISS DYLLN WAIYN LYNKN CLASH EVRLY RECRD TWNSN PNBAL ROCCS PURRL RW35R3.9 hrs3.4 hrs1,771 lbPete L.
2023-04-16FDX1581KDEN KMCO KDEN KIDNG KMBEL BHIGH MMESA FALUJ EXTAN CABET SHAYK VEGUC MGM ACORI DEEDA SEEJY ISSZZ ELITE MAYYR COAXE GRTNG GRNCH BUGGZ BLAYK BUNIE YAGGO RW18R3.3 hrs2.8 hrs47,595 lbPete L.
2023-04-14FDX414KEWR KDEN KEWR NEWEL GYNTS DANNR FORTT DOOTH PSB MIDST TYSUN HAGUD CANCR DJB JERRI MAYZE NAPOL ASHEN GSH HOBAR JOT VORIN IOW DSM OBH BRWRY DUNKL KOLSH PLZNR LAWGR PPINT BURRP YUPEE FFFAT DOGGG DEANE RW35R3.7 hrs3.3 hrs54,260 lbPete L.
2022-11-11FDX14RCTP PANC RCTP MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG MAGUT EGERU MEXIR IMPAL OTOWA ANKIX IGMIS MOSLO TASOT LAKOS LIGNI POROT DOVIX PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PANC8.9 hrs8.5 hrs148,585 lbAllan Burek
2022-11-10FDX31KOAK RJAA KOAK GRTFL ENI REDWD UNVER 42N30 50N40 55N50 57N60 SPY CREMR PINTT RULOY ONEIL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC NIKON BEKEN IXE GLAXY SWAMP RJAA11 hrs10.8 hrs166,119 lbAllan Burek
2022-11-09FDX169RJAA VHHH RJAA PIGOK TOKIS SEDRI ELNIS SANOR OLTOM AKUVU LABEL BALSA SUKMO AVKAM DONKY LEONA HKC KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE ANNNA APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH5 hrs4.7 hrs55,151 lbAllan Burek
2022-11-06FDX75PHNL NZAA PHNL CARRP DATBE DASNE DULCE DUNEY PUPIS UXULU LANAT UBRAX POPIR KADEN MALNI TARIB AA NZAA8.5 hrs8.2 hrs132,507 lbAllan Burek
2022-11-05FDX97EDDK KIND EDDK WYP MISGO SONEB TENLI FLEVO SPY GODOS BINBO ROKAN ERLOT ROBEM ERAKA 6020N 6130N 6140N 6050N URTAK LOMTA N54W069 MT YYB HOCKE SVM JEEDR SNKPT KIND9.4 hrs9.2 hrs147,207 lbAllan Burek
2022-11-04FDX169PANC RCTP PANC SQA ORCCA ORVIL ONEOX OGGOE OFORD OBOYD ONEIL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC NIKON BEKEN IXE DAIGO JD AKAGI GYODA TEPEX OSPAN PIGAP TENRU SUGAL NAKTU SWING CBE LABEL BALSA SUKMO AVKAM DONKY LEONA HKC KAZAN KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE RCTP10.6 hrs10.3 hrs137,963 lbAllan Burek
2022-11-02FDX5170ZSPD OMDW ZSPD POMOK XIREM PIKAS UNTAN ZJ PIMUS OBLAP OLRIS UPLEL MADUK LEGIV VILID ADGOL IKUBA XSH ESKAM UDUMI OSREK UBTAG IDGAG GUGAM VIBUB LIN NOMUK BODUV HUY EPGAL TAXOR EKADI MEMAG AGTIS BIPIP QNX URGIX SARPO XISLI XFA SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO 54LSO CHILA CTG25 CTG DAKID SUMAG CEA JJS ENTAP GUTNO OSVAS OMLEG TASEX ASIPI LUXIP OPAKA KAMOL EXOLU KARKU ANKOX RASKI VAXIM RAGMA VUSET UMEKO BORER PASOV PUXIL VAXAS NALNU UMAMI OMDW9.1 hrs8.8 hrs168,214 lbAllan Burek
2022-11-01FDX5601WSSS PHNL WSSS HOSBA TOMAN VERIN LUSMO LAGOT LAXOR LULBU LEGED LUBAN CAB SARSI VIGOR GURAG TUNTO 27E40 29E50 30E60 30E70 28E80 25N70 DOGIF CANON PHNL12.3 hrs12 hrs213,734 lbAllan Burek
2022-10-31FDX7HKJK OMDB HKJK KAMAS LOV ANTAX AMATO EPSIX KUTOP AVONO BOTOK EGTAD MIPOL EGMEG JDW EGREP PATOR DASOR ASVIV BDB KURDO KINOB AMBIV GAS NAGSA ALMUL SIBLI GESOR SILBA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK DEBEN DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK UKUBU TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV VUTEB OMDB5.6 hrs5.3 hrs88,542 lbAllan Burek
2022-10-31FDX7FAOR HKJK FAOR NESAN IMKUP UTIGU GWV UTULI VMV AXILA APLIS AVOSI USUBI UBTIM ESPOP TMA36 DVL TMA32 IMKAL UTINA UMTAP UVKAT EPMAB DO OKMAS ITNOV ITSOK AVETA ETMOV LOSIN HKJK3.6 hrs3.3 hrs60,715 lbAllan Burek
2022-10-30FDX9008OMDB FAOR OMDB ANVIX PEDUL KIPOK TARDI NOSMI BOTAM ELIVA MUSUK IVAKU GEPOT GIDAN TOLDA EMURU BONOM TAVKO GOLNI KITAL RIGLO UNRIV VUTAS NEROT ESRAB IMKOT EMKAB ITPOK AVARI GABTO GEPAR MITCH ANVET ORSER EPTAS AVIGO ANVUN DV BOTEN BONAP ITKED OKBIM EPNOM AXIBO NETAN VBR OKBOK GESAS XABAK NIGOD EPSEK PHV ANVIT WIV FAOR9 hrs8.7 hrs152,377 lbAllan Burek
2022-10-28FDX30KIND LFPG KIND BDOCK ROD YXU YXI BAREE NEEKO 5450N 5640N 5730N 5720N PIKIL SOVED BAKUR STU NUMPO OKESI HOFIK BEDEK NIGIT VAPID MID SFD WAFFU HARDY XIDIL PETAX BIBAX LFPG7.9 hrs7.5 hrs114,707 lbAllan Burek
2022-10-27FDX5986VHHH KMEM VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG MAGUT EGERU MEXIR IMPAL OTOWA ANKIX IGMIS MOSLO TASOT LAKOS LIGNI POROT DOVIX PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO SYA CURVS RIZON 52N60 51N50 50N40 ORNAI YAZ YVR CFDDH SHUKA KS21G KS18K KEETA BIL KD75W KD63Y KK42C OKM LIT KMEM14.3 hrs14.1 hrs255,505 lbAllan Burek
2022-10-26FDX5040OMDB WSSS OMDB IVURO SUTVO GOMTA TARBO MUNGA MIXOL VAXIM SETSI PARAR DOGET SUGID BEKUT ENTUG AGELA BOGAT DORAM VIRAM GURAS VATMO IDASO BIKEN LAGOG IGOGU NILAM MEKAR VAMPI GUNIP NIREN VIDEX MAKNA RUSBU TOPOR ARAMA WSSS7.3 hrs7 hrs106,226 lbAllan Burek
2022-10-25FDX5193RJBB ZSPD RJBB MAIKO WENDY SHION HABAR ARIGI BALIE CHINU ISAKY ASOVO CAMAS POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET ZSPD2.1 hrs1.9 hrs27,001 lbAllan Burek
2022-10-24FDX21PHNL RJBB PHNL NONNI BRIUN 23N70 26E80 28E70 29E60 31E50 TONIK BEGAD DAGDA ADKAK MERED LIGNI UTIBO MIURA KOSKA DALMA SZE MIKKA TRIKE CBE KEC KISEI EVERT CANDY RJBB8.8 hrs8.5 hrs121,000 lbAllan Burek
2022-10-21FDX8OMDB VABB OMDB IVURO SUTVO GOMTA TARBO MUNGA MIXOL VAXIM RASKI ANKOX KARKU EXOLU VABB2.5 hrs2.3 hrs33,099 lbAllan Burek
2022-10-20FDX8KMEM OMDB KMEM NUYID BWG HYK IHD FQM CON EBONY NEEKO 5450N 5540N 5530N 5520N RESNO NETKI NIBOG BELOX TENSO DESIG ELNOD MAMUL EDUXO LAMIX EVKAL ROGAG AMVEL DOLAS ENITO DIBAL BUKUT LAMSO EVELI NOMKA ARMUT LAMSI SITNI SASAL SOGMO BABIT NISVA OMENO NIKTI LOPTI KPL ASPIV SUTIS AMALA LMO ERESO RIKSO IMR OKESA AKBUK YOYYO YUNUS BANRO RDS IRBAX OBUPO ULFIT VANZA LAKTO GENIV SERMA DATOK TAKSU KARIK ULINA ELETA TAMIM PETRA DEESA BOSAL LABAD NIMAR DEDGI GENON TAMRO GEXUP VUTAD LOTOK KMC BOTEP RADGI ALPOT SILBA KURKA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK DEBEN DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK UKUBU TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV VUTEB OMDB14.3 hrs14 hrs243,475 lbAllan Burek
2022-10-19FDX5391RJBB KOAK RJBB BB430 TOMOH GOBOH TONDA KEC KILAP ISEBI TASOT LAKOS LIGNI POROT AVBET EMRON 43E60 N44E163 47E70 49E80 49N70 48N60 47N50 46N40 LATNE ENI WNDSR WEBRR BOYYS HOPTA ALLXX CRSEN WUVON RW309.1 hrs8.9 hrs141,171 lbAllan Burek
2022-10-18FDX5193KMEM RJBB KMEM FOXOM EOS SLN HCT SNY RIW DNW LKT MWH YVR UQQ KATCH HMPTN GRIZZ CJAYY 58N60 PUGGY HODDY OFORD OBOYD ONEIL OPAKE OLCOT OPHET OGDEN OMOTO OPULO ONEMU OATIS MAMID DAIGO JD AKAGI GYODA TEPEX OSPAN PIGAP TENRU SUGAL NAKTU KOHWA SHIMA AYANO RAYJO KEC KISEI EVERT CANDY RJBB14.7 hrs14.5 hrs214,179 lbAllan Burek
2022-10-17FDX288KAUS KBOS KAUS HOOKK ILEXY JAYJO ASHRR ZENZI LFK SUTTN TOZZI CARIN MEMFS HENSY DITZL WAKOL HITMN SWAPP GHATS FOUNT TONIO KONGO NEALS SITTR ASBUR DENNY MAULS GVE BOOYA DUALY BIGRG PNGWN HULKK RBV LAURN JFK NEWES FEXXX RUIZE AWLIN BANKI ROBUC PROVI JOODY SOFEE ERNEI GOSHI GOSHI RW04R3.5 hrs3.2 hrs76,948 lbPete L.
2022-10-15FDX5487VABB LFPG VABB SAKUN BIMOT SUGID DOGET PARAR RAGMA VUSET TOVDI KIROP ASNIB MENSA LUBAT ENEGA RUKOR IVOXI TUDIS SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SIMSA SISIK MENLI CVO MENKU NOZ SOBAX NABSI TANSA AMAXI VEGES DIRMI RESTI ALANI KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA PARNA KRK OLGAT NUTRO CERVI MOLUS UNKIR URQAP GIVRI TINIL LFPG9.6 hrs9.3 hrs213,566 lbAllan Burek
2022-10-14FDX5170ZSPD OMDB ZSPD POMOK XIREM PIKAS UNTAN ZJ PIMUS OBLAP OLRIS UPLEL MADUK LEGIV VILID ADGOL IKUBA XSH ESKAM UDUMI OSREK UBTAG IDGAG GUGAM VIBUB LIN NOMUK BODUV HUY EPGAL TAXOR EKADI MEMAG AGTIS BIPIP QNX URGIX SARPO XISLI XFA SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO 54LSO CHILA CTG25 CTG DAKID SUMAG CEA JJS ENTAP GUTNO OSVAS OMLEG TASEX ASIPI LUXIP OPAKA KAMOL EXOLU KARKU ANKOX RASKI VAXIM RAGMA VUSET UMEKO BORER PASOV KUPMA ORKOB MIVEK IMPED OMDB8.8 hrs8.5 hrs142,615 lbAllan Burek
2022-10-13FDX5065LFPG RJBB LFPG LANVI EPL LASAT BEGAR AMRUP TRA ZUE DEGES GAMSA GEDSO GIMIX RISTU ETIDA ADVER PENEV LETVA ADORU ENESU CRL YAA EKDAM PIMAV TOKER YAMAN UMRUN PETAR BAG ELDEN SIV OTSOV UTURI EZN INTAB ORHAN ARKIN DAMAT ERZ ALVAR YAVUZ BIRZU ELTOX INDUR REBGI PEMAN EDATA LIMTI BEKIR LEYLA OKTAT LEKBA ABTEK GASBI NEPIL BANRA BODSI MASAV DIVNO ABDUN RITET ARKAM TIROK ABURA DZG AMASO AGAKO MADEV RUDIZ GOMAL BURID GILAK SARIN TCH OSUPO SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT BELTU BOGAN MONSI POLEG EGOBA KARBU TORUS BIKSI KAE PILIT NIMUS AGSUS LANAT FOGEL KABKI PEPOS MIHOU TONBI SAEKI ALISA RJBB12.6 hrs12.3 hrs209,077 lbAllan Burek
2022-10-13FDX47LFPG EGNX LFPG OPALE KESAX DIMAL ALESO ROTNO ETVAX TIGER BIG ULTIB HEMEL EGNX1.3 hrs0.9 hrs17,273 lbAllan Burek
2022-10-13FDX5030EDDK LFPG EDDK NVO MAPAD NAVAK OGBOL SOGRI BUPAL SISGA DELOM MOPIL LFPG1.1 hrs0.8 hrs15,012 lbAllan Burek
2022-10-12FDX5030ZGGG EDDK ZGGG SUMIB AGVIL OSNOV ALGAG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED SAMIV RIRKI UDOXO OTGIN WLY IGNAK IPLOL WFX JTG CDX BOKIR PAVMO OBMIG IDVEM OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO OSUPO TCH SARIN GILAK BURID GOMAL RUDIZ MADEV AGAKO AMASO DZG ABURA TIROK ARKAM RITET ABDUN DIVNO MASAV BODSI BANRA NEPIL GASBI ABTEK LEKBA OKTAT LEYLA BEKIR LIMTI EDATA PEMAN REBGI INDUR ELTOX BIRZU YAVUZ ALVAR ERZ DAMAT ARKIN ORHAN INTAB EZN UTURI OTSOV SIV OLPOT ENFOR HAKCE TIMOP BENTA GURBU BUK SALGO YAVRU ATGOB ERSEN NUMSO ERKAL GAYEM BKZ DIGBO TUDBU ETUBA NAVOD INVED BEGLA DEXIT PILAM VELIS DEMAB GEVTA LAMOP EBANA BATEB ERNEP EDDK13.2 hrs12.9 hrs243,604 lbAllan Burek
2022-10-11FDX5193RJBB ZSPD RJBB MAIKO WENDY SHION HABAR ARIGI BALIE CHINU ISAKY ASOVO CAMAS POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET ZSPD2.2 hrs2 hrs31,385 lbAllan Burek
2022-10-10FDX5236PANC RKSI PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC TATAM IGOBI KAMSA ANDOL SABET TENAS BUSKO NOMEX KAE BIKSI TORUS KARBU RKSI9.5 hrs9.2 hrs120,796 lbAllan Burek
2022-10-09FDX457PHNL KMEM PHNL EBBER ELOYI ERROT ETNIC ETECO EDSEL EDTOO ELKEY SXC TRM SHADI BLH SJN ACH TCC IFI RZC KMEM7.7 hrs7.4 hrs135,380 lbMike Dryden
2022-10-08FDX639NZAA PHNL NZAA TARIB MALNI KADEN POPIR UBRAX LANAT UXULU PUPIS DUNEY DULCE DASNE BARKR CHOKO PHNL8.6 hrs8.2 hrs150,651 lbMike Dryden
2022-10-07FDX169RJAA VHHH RJAA PIGOK TOKIS SEDRI ELNIS SANOR OLTOM AKUVU LABEL BALSA SUKMO AVKAM DONKY LEONA HKC KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE ANNNA APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH4.6 hrs4.3 hrs49,615 lbAllan Burek
2022-10-05FDX5021VHHH EBLG VHHH BEKOL IDUMA SHL NUSLA TEPID TAN LIPNO SUMIB AGVIL OSNOV ALGAG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED SAMIV RIRKI UDOXO OTGIN WLY IGNAK IPLOL WFX JTG CDX BOKIR PAVMO OBMIG IDVEM OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO OSUPO TCH SARIN GILAK BURID GOMAL RUDIZ MADEV AGAKO AMASO DZG ABURA TIROK ARKAM RITET ABDUN DIVNO MASAV BODSI BANRA NEPIL GASBI ABTEK LEKBA OKTAT LEYLA BEKIR LIMTI EDATA PEMAN REBGI INDUR ELTOX BIRZU YAVUZ ALVAR ERZ DAMAT ARKIN ORHAN INTAB EZN UTURI OTSOV SIV OLPOT ENFOR HAKCE TIMOP BENTA GURBU BUK SALGO YAVRU ATGOB ERSEN NUMSO ERKAL GAYEM BKZ DIGBO TUDBU ETUBA NAVOD DEGET OGVUN ABETI RENKA INBED LOHRE BOMBI IDOVI ODVUX AGBUL LULAT TIPUT ROBON GESLO LNO EBLG13.2 hrs13 hrs235,759 lbAllan Burek
2022-09-11FDX980KMEM KPHX KMEM HELAR IRW KF30A KA30W KA30S ZUN KPHX2.8 hrs2.7 hrs289,717 lbAllan Burek
2022-09-09FDX47EGNX KIND EGNX TNT LISTO VABKA ASNIP TADAL BILVO TUPEM MIMKU SUNOT 5820N 5830N 5840N 5750N HOIST OMTOL MT YVO DUTEL KARIT CFNBB HOCKE TORRR DOTKE KIND10.6 hrs10.4 hrs117,805 lbAllan Burek
2022-09-08FDX5815RJBB ZBAA RJBB MAIKO WENDY SHION SOUJA YAKMO STAGE SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO KAKSO KALMA SEL GOGET NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP ZBAA3 hrs2.8 hrs32,279 lbAllan Burek
2022-09-08FDX5391VHHH RJBB VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG SUC STORK BRAVE KARIN BECKY RJBB3.3 hrs3.1 hrs52,008 lbAllan Burek
2022-09-05FDX6014KDEN PANC KDEN XXWNG BIL LWT YYC 55N20 59N30 JAGIT TMSON PANC5.2 hrs4.8 hrs60,327 lbAllan Burek
2022-09-04FDX722PANC KDEN PANC JOH 59N40 AKTEX RIBIT 53N20 50N15 STIGS GTF TOFUU GNOLA HIPEE FOLSM BBOCO FLATI ELLDO TOTTT YESSS BAACK BABAA HIMOM CRUUP RW35L5.2 hrs4.7 hrs75,068 lbPete L.
2022-08-30FDX9846KJFK KEWR KJFK JFK MOVFA DIXIE CASVI RBV05 RBV JERYY METRO SBJ KEWR0.6 hrs0.3 hrs5,496 lbAllan Burek
2022-08-29FDX829KIND KJFK KIND BDOCK DJB JHW HOXIE DMACK STENT MAGIO LVZ ASALT RW13L1.7 hrs1.6 hrs0 lbpaul gugliotta
2022-08-29FDX19KMEM PANC KMEM ODATE MAP LMN FSD MOT VLN IMOTA AROUK YXJ GOROV COHIL REMBY YESKA PANC6.8 hrs6.5 hrs97,714 lbAllan Burek
2022-08-27FDX9821OMDB LFPG OMDB SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SISIK MENLI CVO MENKU NOZ SOBAX NABSI TANSA AMAXI VEGES DIRMI RESTI ALANI KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA PARNA KRK OLGAT NUTRO CERVI MOLUS UNKIR URQAP GIVRI TINIL LFPG6.8 hrs6.5 hrs115,314 lbAllan Burek
2022-08-25FDX5601WSSS PHNL WSSS HOSBA TOMAN OBLOT ESPIT SABIP KAMIN DARMU SAKMA BRU50 BRU REKOS OSTAN ARAVI ANKOB VSN VIMAG ANKUR PILAS ZAM GOSTO SABTA COT LINAO DEWIN KLAFU 09E30 12E40 UNZ BAGBE HOPPY FONUG STINE DEWSS JIMOS NGUEN NATIE RESEE SYSTA BRIUN HOOPA KATHS PHNL12.8 hrs12.5 hrs226,715 lbAllan Burek
2022-08-13FDX813KEWR KMEM KEWR PARKE TOWIN KAYNE HOUTN LRP SAAME FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG LAURI RW18C2.3 hrs2.2 hrs40,822 lbpaul gugliotta
2022-08-02FDX25EBLG KMEM EBLG BUB DENUT LUMEN BULAM DIBLI RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL UGBET KILFA UGNUS DIKAS MEDOG LANON BADSI ABLIN IRKUM LIPGO ERNAN MIMKU AGORI 5920N 6030N 6040N 5950N BOKTO DUVBI JOVIE HENDY YVO REZIN YYB YVV SVM FWA VHP PXV KMEM10 hrs9.7 hrs146,480 lbAllan Burek
2022-07-31FDX75PHNL NZAA PHNL CHOKO DATBE DASNE DULCE DUNEY PUPIS UXULU LANAT UBRAX POPIR KADEN MALNI TARIB AA NZAA8.6 hrs8.3 hrs132,428 lbAllan Burek
2022-07-31FDX5260VABB ZGGG VABB NONEN GIVEK PAPVO KAMLO ATMUV NITAG PALMU DADSO SEBMA JJS CEA SUMAG DAKID CTG CTG25 CHILA 54LSO LSO LINSO GMA MAKUL GULOT SGM LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AGRAV AVPAM GYA ZGGG5.5 hrs5.2 hrs89,590 lbAllan Burek
2022-07-30FDX5460LFPG VABB LFPG LANVI EPL LASAT BEGAR ELMUR RESIA LABIN PETAK PINDO AGISA ESOPO ETRUD PIVOS MES PIPEN IKARO URNIL LARKI RDS IRBAX OBUPO ULFIT VANZA LAKTO GENIV SERMA DATOK TAKSU KARIK ULINA ELETA TAMIM PETRA DEESA BOSAL LABAD NIMAR DEDGI GENON TAMRO GEXUP VUTAD LOTOK KMC BOTEP RADGI ALPOT SILBA KURKA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK DEBEN DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK UKUBU TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV DATOB LOVEM SERSA PAVAG ITBON KULBA NOLSU TONVO PURNI KUNUS ALSAS DERTO VAXIM RASKI ANKOX KARKU EXOLU VABB9 hrs8.7 hrs136,332 lbAllan Burek
2022-07-30FDX1299KIAH KMEM KIAH DREMR TXK KMEM1.6 hrs1.2 hrs19,692 lbAllan Burek
2022-07-29FDX527KMEM KIAH KMEM IBUFY IZAAC AEX KIAH1.5 hrs1.2 hrs18,729 lbAllan Burek
2022-07-28FDX1EGGS KMEM EGSS UTAVA BUZAD OLNEY WELIN AKUPA TIMPO ELVOS TNT RODOL TENSO BELOX REMSI GOMUP 5920N 6030N 6040N 5950N AVUTI YDP PUVOK VANSI GRAMP YTS SSM TVC PECOK UFDUH BITTR ADALE WLTER PMM GIJ BVT PXV KMEM9.2 hrs8.9 hrs140,772 lbAllan Burek
2022-07-25FDX9842KDEN KMEM KDEN RZC MARBI IGLOO SAUCC BRBBQ JAMLA BUDEE RW092 hrs1.8 hrs283,333 lbAllan Burek
2022-07-23FDX1820CYEG KDEN CYEG KEKBI JEVON OMROD TOVIS YEA BIL TOFUU GNOLA HIPEE FOLSM BBOCO FLATI ELLDO TOTTT YESSS BAACK BABAA HIMOM CRUUP RW35L2.8 hrs2.1 hrs39,489 lbPete L.
2022-07-20FDX820PAFA CYEG PAFA SKIMO HRDNG RDFLG ORT CFDJJ BIBEM YXY YQH YYE MERCH YPE AROUK TETAG SETBU PESGO VIPSO NOTIG KEVRA OMENA RW303.1 hrs2.8 hrs56,161 lbPete L.
2022-07-19FDX1712KSEA PAFA KSEA DODVE WUREL ATOME BREMM BANGR ARRIE DUGGS HANRY CFSTF ANN GESTI DOOZI LVD HOODS AYZOL RDFLG HRDNG RNDRR ROAAD RW20R3.6 hrs3.2 hrs53,816 lbPete L.
2022-07-09FDX2KMEM EGSS KMEM OHULO PXV ROD MFD CXR JHW AUDIL PUPPY PAYGE CAM ENE AJJAY ALLEX NICSO 4850N 5040N 5130N 5220N LIMRI XETBO EVRIN NEKAP LAZTU ABDUK NUMPO OKESI HOFIK BEDEK EGSS7.6 hrs7.4 hrs113,914 lbAllan Burek
2022-07-03FDX73YSSY RPLC YSSY KADOM PKS MACLA APOMA POLEV PULOL ANZAC YUSEF TNK DOSAM TN ANGED LAKUP DN OCTOB ADKUL BUTPA AMN BONDA MOLLY TANAL ZAM TINDO LIMAN WAKAN OCORO PUSIT SAJ TAPAP VERDE TAALA MIA VOTAS OLIVA RPLC7.9 hrs7.7 hrs94,866 lbAllan Burek
2022-07-01FDX21VHHH OMDB VHHH PECAN LAXET SURFA IDOSI IKELA LENKO BUNTA BINKU KANGU DAN PATNO TANNA PAPRA BUTRA BAMBO UBL GRASO RAMBU RAMEI KRT UBLOD MALKI BKK PASTO TANEK DWI SADUS RINDA MABUR LEBIS URKOK DOGEM OLSOR POTAS VVZ MEPOK MEPIP BUSBO IBELA MELAX OPAKA KAMOL EXOLU KARKU ANKOX RASKI VAXIM RAGMA VUSET UMEKO BORER PASOV KUPMA ORKOB MIVEK IMPED OMDB7.6 hrs7.3 hrs133,039 lbAllan Burek
2022-06-29FDX9821OMDW EBLG OMDW SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SISIK MENLI CVO MENKU NOZ SOBAX NABSI TANSA AMAXI VEGES DIRMI RESTI ALANI KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA PARNA KRK OLGAT VIE ROKIB NAXAV UNIMI KPT TEDGO ABUKA RIDSU NONKO MISGI OLGIL SIPVU IDOVI ODVUX AGBUL LULAT TIPUT ROBON GESLO LNO EBLG6.7 hrs6.5 hrs116,667 lbAllan Burek
2022-06-29FDX9864KBOS KIND KBOS BLZZR BAF LESWL IGN JEFFF CANDR SPOTZ MIKYG HOTEE BEETS VINSE LEJOY AIR RINTE KIND2.2 hrs2 hrs27,648 lbAllan Burek
2022-06-26FDX626KJFK KBOS KJFK MERIT NABBO RW04R2.1 hrs1.9 hrs35,298 lbpaul gugliotta
2022-06-23FDX622KORD KJFK KORD DUFEE ELX HAAKK DOXXY DXO JHW HOXIE DMACK STENT MAGIO LVZ ROSLY RW22L2 hrs1.8 hrs35,448 lbpaul gugliotta
2022-06-22FDX622KMEM KORD KMEM ODATE FTZ EBENS RW27L1.5 hrs1.3 hrs0 lbpaul gugliotta
2022-06-22FDX9864KDFW KMEM KDFW FORCK ELD KMEM1.3 hrs1 hrs14,847 lbAllan Burek
2022-06-21FDX619KMEM KDFW KMEM ANSWA LIT MEEOW FEWWW ZINGG RW17C1.2 hrs1.1 hrs16,630 lbpaul gugliotta
2022-06-16FDX9893KPHL KMEM KPHL MXE PENSY FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM2.8 hrs2.5 hrs31,469 lbAllan Burek
2022-06-04FDX9864KATL KMEM KATL CHOOK WASER KMEM1.1 hrs0.9 hrs13,449 lbAllan Burek
2022-06-03FDX601KMEM KATL KMEM KERMI HUTCC KNSAW RUSSA HRDEY RW09L1.2 hrs0.9 hrs17,129 lbpaul gugliotta
2022-06-01FDX3LFPG EDDF LFPG RANUX MEDOX VALEK LIPNI LIMGO BETEX BITBU RASVO PIPEP UNOKO EDDF1.3 hrs1 hrs17,956 lbAllan Burek
2022-05-30FDX530KMSY KTPA KMSY REDFN NAITE ROZZI REMIS CHRGE LAGOO RW01L1.7 hrs1.5 hrs13,065 lbpaul gugliotta
2022-05-30FDX530KMEM KMSY KMEM IBUFY MCB TURTL RW111.1 hrs0.9 hrs18,584 lbpaul gugliotta
2022-05-30FDX5277VIDP LFPG VIDP SURAM LUN MERUN RK LUBNA SK IDEBA BIREX PG ADGUL TAPDO VUSET TOVDI KIROP ASNIB MENSA LUBAT ENEGA RUKOR IVOXI TUDIS SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SISIK MENLI CVO MENKU NOZ SOBAX NABSI TANSA AMAXI TRL LATAN AOSTA ORSUD MOLUS UNKIR URQAP GIVRI TINIL LFPG10.4 hrs10.1 hrs168,642 lbAllan Burek
2022-05-29FDX7FAOR HKJK FAOR NESAN GWV VMV AXILA APLIS AVOSI USUBI UBTIM ESPOP TMA36 DVL TMA32 IMKAL UTINA UMTAP UVKAT EPMAB DO OKMAS ITNOV ITSOK AVETA ETMOV LOSIN EPTAN EVATO HKJK3.6 hrs3.4 hrs276,316 lbAllan Burek
2022-05-29FDX9008OMDB FAOR OMDB ANVIX GIDIS DESVU VAVIM ASPED ELUDA UKRAG MEMTU GOGMI ITKUN DEBAV EMAVA ITETA IVENI KASIN KEDON KUKDI ITUVO LABED ASTUN DAXAM MUTVA IMKAD NODMA RIGAM RAPDO VEDET EVAKA AVEDA APMOL EGTUL BUBEM MOGDU RAGGS ITMAR EVARU IMKAK NIDED ELAVA AVEKI DV KASIM ROVUM NIBOR TMA33 DVL TMA36 ESPOP UBTIM USUBI AVOSI APLIS AXILA VMV UTULI GWV DUMGO NESAG OKPIT FAOR8 hrs7.6 hrs120,029 lbAllan Burek
2022-05-28FDX9012ZSPD RJBB ZSPD LAMEN SADLI IKEDO ELGEP BEDAR BIGIT ISPIT FUE EKABU PIPED RISBI SALTY RANDY BERTH RJBB1.8 hrs1.6 hrs27,701 lbAllan Burek
2022-05-27FDX5319KOAK RJAA KOAK GOBBS AMAKR BOXER FULMR FASEL 52N40 55N50 57N60 OGGOE OFORD OBOYD ONEIL OPAKE OLCOT OPHET OGDEN OMOTO OPULO ONEMU OATIS VESET UGTAN NOGIX OLDIV LESPO SUPOK RJAA10.7 hrs10.5 hrs159,872 lbAllan Burek
2022-05-26FDX29KIND PANC KIND BVT JOT DLL DLH HLDOL VBI YQD PETMA TULAG HOGAR 60N20 61N30 JAGIT TMSON PANC6 hrs5.8 hrs87,513 lbAllan Burek
2022-05-25FDX7LIMC KMEM LIMC AOSTA ORSUD MOLUS UNKIR DJL OBURO CHABY OKRIX AMODO COHPA RESMI TABOV PIGOP DITAL LGL GALBO EKRAS UPALO OTOFE ALUTA TAKAS BEDRA 4820N 4630N 4440N 4350N 4260N DOVEY SAILE ACK DEEPO FLAPE LIBBE KYSKY RIFLE CREEL MYRCA RBV COPES BYRDD SAAME FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM10.5 hrs10.2 hrs177,045 lbAllan Burek
2022-05-24FDX47LFPG EGNX LFPG OPALE KESAX DIMAL ALESO ROTNO ETVAX TIGER BIG ULTIB HEMEL EGNX1.2 hrs0.9 hrs16,213 lbAllan Burek
2022-05-24FDX21EBLG LFPG EBLG LNO NIK40 GILOM HUL CIV IDOKO MATIX LFPG0.9 hrs0.6 hrs11,789 lbAllan Burek
2022-05-23FDX5030ZGGG OMDW ZGGG VIBOS ZUH KIBAS BOKAT ADBIN TOMUD BIGRO LH BHY ALEKI NIKUK WUY UVUNO BSE MEPAN ADBAG LXI SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO 54LSO CHILA CTG DAKID SUMAG CEA JJS AGROM KINKI OTABA NIPAD OPONI DOSAT TEGIG NNP TAMID NINAT DUBOX AAU AKTIV BETKU KARKU ANKOX RASKI VAXIM RAGMA VUSET UMEKO BORER PASOV PUXIL VAXAS NALNU UMAMI OMDW7.8 hrs7.5 hrs137,879 lbAllan Burek
2022-05-22FDX5193KMEM RJBB KMEM FOXOM BVO HLC CZI KU90S DORSE YXC YYD LVD LAIRE REMBY NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC TERAD HAKBA GORYU IKUJI URUSI IMIZU OYABE KMC TRE KIJYY SAEKI ALISA RJBB13.8 hrs13.6 hrs209,917 lbAllan Burek
2022-05-21FDX853KDEN KMEM KDEN DUUZE RASCL RZC KMEM2 hrs1.7 hrs22,065 lbAllan Burek
2022-05-14FDX820KBUR KDEN KBUR RAYVE SLAPP YAAPY JETHK BBITE ANTLP NNAVY BLAZN LAS BEALE NOOTN BETHL FREDD DICEE BUMMP SNOEE BOWLL ABASN KTOOO SSKII BGDEE TLRID ZATUT LOOOP HUDPI QWIKE JOSEE RW17R2.1 hrs1.8 hrs26,961 lbPete L.
2022-05-12FDX751KMEM KBUR KMEM PEPOC CHLDR ANSWA LIT MEEOW GLOVE DECOD BYP MQP ABI CME HONDS CNX ONM SJN CHEAR PAYSO NABOB DRK CHILY EED COOOP TAAAP JOEES DNUTT JOHHN BASAL DYVER CHKNZ KOPLE PMD JANNY PUCCK ELMRR WABBT RW083.9 hrs3.7 hrs60,030 lbPete L.
2022-05-10FDX9864KLGA KEWR KLGA NYACK SAX KEWR0.5 hrs0.3 hrs4,574 lbAllan Burek
2022-05-10FDX9845KBOS KMEM KBOS BLZZR BAF BIGGO TRIBS BASYE DBABE BWZ PARKE TOWIN KAYNE HOUTN LRP SAAME FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM2.6 hrs2.3 hrs29,457 lbAllan Burek
2022-05-09FDX9897SBGL FAOR SBGL PUMSO ROKAD CIDER 2730W 2920W 3010W 3000S 3010S UVGOD NIBEX FAOR7.8 hrs7.5 hrs89,201 lbAllan Burek
2022-02-05FDX205KMEM KPHL KMEM DIYAB WAKOL SWAPP GHATS FOUNT TONIO KONGO NEALS SITTR ASBUR DENNY MAULS GVE KPHL2.2 hrs2 hrs35,030 lbJohn Binner
2022-02-05FDX205XKMIA SBGL KMIA JAMBA KBOLA KLADA UPACE JAGOR KNSLY BODLO AMATO ALRED KATLU ETBOD RODBU FRIST BEROX GONNE IMIMA EBKUT MIRAR ALIMI PITOS OLAXA REVOK AGMEX ILKIT GAVAL MIDUR OPSEN BEGAB AKNUR CBC KOSMU DAVBA TEPER BIXUS POVLA POXUM ARVUM KUMOS UMROT KULAB OGPUM ETADA GEKEK ESMAR UMPIX TAROP MABKI PUBSU SIPOT ARNAG RENIM IRULI ATYLA GELVA ISOPI MUGIS LUVSU OBLOM POSLI PANAP POSTA VUSAK XOMOD PUDVA OPKES VANEP GEMUV KOLTU MAVGU GIGSO UTBOM ALMOS GL008 RW108.1 hrs7.8 hrs155,563 lbpaul gugliotta
2022-02-05FDX205BKTPA KMIA KTPA SABEE COPRA RW08R0.7 hrs0.6 hrs11,439 lbpaul gugliotta
2022-02-05FDX205AKPNS KTPA KPNS CEW MAI HEVVN LAGOO RW01L1.3 hrs1.1 hrs18,174 lbpaul gugliotta
2022-02-05FDX28KMSY KPNS KMSY SJI LOXLY PENSI CILEB RW170.8 hrs0.7 hrs12,531 lbpaul gugliotta
2022-02-04FDX205EKSAT KMSY KSAT CHURN SNIDR SEEDS WEMAR FFSSH WHAEL BLUMS MOLLR KAPAA LCH TURTL RW111.2 hrs1.2 hrs19,728 lbpaul gugliotta
2022-02-04FDX205AKIAH KSAT KIAH WAILN HASDO RW13R0.8 hrs0.7 hrs12,358 lbpaul gugliotta
2022-02-04FDX205AKAUS KIAH KAUS SAYNO RW090.6 hrs0.5 hrs7,980 lbpaul gugliotta
2022-02-04FDX205KDFW KAUS KDFW WINDU RRTOO RW18L0.6 hrs0.6 hrs9,074 lbpaul gugliotta
2022-02-03FDX203DKABQ KDFW KABQ TXO TURKI KDFW1.6 hrs1.2 hrs22,273 lbpaul gugliotta
2022-02-03FDX203DKTUS KABQ KTUS TUS SSO WOBUG GREBE TMACK KALSE BIBQU RW032.3 hrs1 hrs22,105 lbpaul gugliotta
2022-02-03FDX203CKPHX KTUS KPHX STRRM BASER DINGO CALLS RW11L0.5 hrs0.3 hrs6,978 lbpaul gugliotta
2022-02-03FDX203AKSAN KPHX KSAN IPL HEEDS BZA HOGGZ JAMIL RW081.1 hrs0.8 hrs-9,700 lbpaul gugliotta
2022-02-03FDX203KLAX KSAN KLAX MZB KSAN0.5 hrs0.3 hrs7,097 lbpaul gugliotta
2022-02-02FDX202EKLAS KLAX KLAS BLAQQ SHTNR BOUBY RW24L0.8 hrs0.7 hrs12,352 lbpaul gugliotta
2022-02-02FDX202DKSCK KLAS KSCK MOD CABAB TTMSN SKANN FLCHR KLAS1.1 hrs1 hrs18,627 lbpaul gugliotta
2022-02-02FDX202CKSFO KSCK KSFO TRUKN ALTAM SIMMS RW29R0.5 hrs0.3 hrs7,083 lbpaul gugliotta
2022-02-02FDX202BKPDX KSFO KPDX EASON EBINY ELENN ENVIE TOCOS ETCHY MLBEC HEMAN RW28L1.5 hrs1.2 hrs22,983 lbpaul gugliotta
2022-02-02FDX202AKSEA KPDX KSEA TRAYL RW10L0.5 hrs0.4 hrs7,890 lbpaul gugliotta
2022-02-02FDX202CYVR KSEA CYVR ROESH ANVIL RW16C0.6 hrs0.5 hrs10,606 lbpaul gugliotta
2022-01-30FDX130KMEM KBOS KMEM SLONN LYZZI CRSON HUMMS PXV CREEP SEELA KLYNE DUTSH WWSHR DORET JHW WAYLA VIEEW TYROD MEMMS LOXXE PONCT KBOS2.8 hrs2.4 hrs42,489 lbJohn Binner
2022-01-30FDX130CKEWR KLGA KEWR APPLE TICKL PROUD QUENE RW310.2 hrs0.1 hrs2,738 lbpaul gugliotta
2022-01-30KJFK KEWR KJFK UJODY RW290.2 hrs0.1 hrs2,788 lbpaul gugliotta
2022-01-30KALB KJFK KALB ALB GROUP ATHOS GELAW PWL DEEDE LOVES FZOOL DENNA BDR NESSI BELTT DPK ROSLY RW22L0.6 hrs0.5 hrs8,575 lbpaul gugliotta
2022-01-30FDX130AKBOS KALB KBOS REVSS CTR KALB0.6 hrs0.5 hrs8,051 lbpaul gugliotta
2022-01-30FDX130KPVD KBOS KPVD WOONS NABBO RW04R0.4 hrs0.2 hrs4,399 lbpaul gugliotta
2022-01-29FDX129AKHPN KPVD KHPN KENTE RW050.6 hrs0.5 hrs9,071 lbpaul gugliotta
2022-01-29FDX129AKLGA KHPN KLGA JETAX RW340.5 hrs0.2 hrs6,160 lbpaul gugliotta
2022-01-29KJFK KLGA KJFK GRENE RW040.5 hrs0.4 hrs8,404 lbpaul gugliotta
2022-01-29KEWR KJFK KEWR TELEX RW13L0.6 hrs0.3 hrs9,399 lbpaul gugliotta
2022-01-29FDX129KSEA CYVR KSEA SEA PAE SAVED RW26L0.5 hrs0.4 hrs8,613 lbpaul gugliotta
2022-01-29FDX129KPAE KSEA KPAE ANVIL RW16C0.4 hrs0.2 hrs4,662 lbpaul gugliotta
2022-01-28FDX128EKSEA KPAE KSEA WEBVE RW16R0.4 hrs0.3 hrs7,322 lbpaul gugliotta
2022-01-28FDX128DKPDX KSEA KPDX COUGA KRIEG ODBOE RW34C0.6 hrs0.5 hrs11,674 lbpaul gugliotta
2022-01-28FDX128BKSFO KPDX KSFO GRTFL MACHU TRAYL RW10L1.6 hrs1.4 hrs25,696 lbpaul gugliotta
2022-01-28FDX128AKLAS KSFO KLAS KENNO RUSME HEMAN RW28L2.2 hrs1.2 hrs23,309 lbpaul gugliotta
2022-01-28FDX128KLAX KLAS KLAX MISEN CODNO RW01L0.9 hrs0.6 hrs13,721 lbpaul gugliotta
2022-01-27FDX127AKSAN KLAX KSAN BOUBY RW24L0.5 hrs0.4 hrs9,323 lbpaul gugliotta
2022-01-27MMTJ KSAN MMTJ CIJHI RW270.2 hrs0.1 hrs3,325 lbpaul gugliotta
2022-01-27FDX127KSAN MMTJ KSAN CF09 RW090.1 hrs0.1 hrs3,177 lbpaul gugliotta
2022-01-27FDX127KLAX KSAN KLAX MZB CIJHI RW270.2 hrs0.1 hrs8,612 lbpaul gugliotta
2022-01-26FDX126DKPHX KLAX KPHX MESSI ESTWD HUNDA RW25L1 hrs0.9 hrs18,271 lbpaul gugliotta
2022-01-26FDX126CKDFW KPHX KDFW GVINE KMART MARSN RBBIT LYNDE WSTEX CIKAN EWM DRRVR BNNKR HYBRD PINNG BRDEY PAAAR PUKRE FINAP GIPSE RW25L2.6 hrs2.4 hrs44,298 lbpaul gugliotta
2022-01-26FDX126KIAH KDFW KIAH CRIED DAYZZ RW35C1 hrs0.8 hrs16,867 lbpaul gugliotta
2022-01-26FDX126KDFW KIAH KDFW TORNN VETTE RW15R0.7 hrs0.6 hrs12,201 lbpaul gugliotta
2022-01-25FDX125BKTUL KDFW KTUL PEJAY AXXEE DAYZZ RW35C0.8 hrs0.7 hrs14,788 lbpaul gugliotta
2022-01-25FDX125KMCI KTUL KMCI DOSOA WEBBZ RW36R0.7 hrs0.6 hrs12,488 lbpaul gugliotta
2022-01-25FDX125KSTL KMCI KSTL MCM BQS TEEKA RW270.8 hrs0.8 hrs14,228 lbpaul gugliotta
2022-01-24FDX124CKMEM KSTL KMEM OHULO BOOSH MENNA RW241.1 hrs0.9 hrs16,811 lbpaul gugliotta
2022-01-24FDX124BKLGA KMEM KLGA PARKE TOWIN KAYNE HOUTN LRP SAAME FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG BLUZZ COPEN LAURI RW18C2.3 hrs2.3 hrs42,403 lbpaul gugliotta
2022-01-24FDX124AKJFK KLGA KJFK GRENE DIALS QUENE RW310.2 hrs0.2 hrs4,070 lbpaul gugliotta
2022-01-24FDX124AKPHL KJFK KPHL DITCH CYN JIMEE FALON WINKK KARRS GAMBY CAMRN ASALT RW13L0.6 hrs0.4 hrs8,803 lbpaul gugliotta
2022-01-24FDX124KDCA KPHL KDCA DQO OBEKE RW09L0.5 hrs0.4 hrs7,893 lbpaul gugliotta
2022-01-23KIAD KDCA KIAD AML HATAL RW190.2 hrs0.1 hrs3,664 lbpaul gugliotta
2022-01-23KBWI KIAD KBWI BAL YANNI WOOLY MRB KIAD0.3 hrs0.2 hrs6,646 lbpaul gugliotta
2022-01-23FDX123KRDU KBWI KRDU COLUM RW100.9 hrs0.8 hrs13,980 lbpaul gugliotta
2022-01-23FDX123KCLT KRDU KCLT LILLS SMIRF MALNR SCHOO RW05L0.5 hrs0.4 hrs8,987 lbpaul gugliotta
2022-01-19FDX119KJFK KCLT KJFK RBV COPES MXE STOEN SACRI MURPH TOOBN HAMMZ GVE LYH OZEJI RW18C1.8 hrs1.5 hrs28,809 lbpaul gugliotta
2022-01-19FDX119CYUL KJFK CYUL FAWNS BUGSY ALB ZACHS RW31L1.2 hrs1 hrs21,951 lbpaul gugliotta
2022-01-17CYYZ CYUL CYYZ MIGLO XULTA RW06L1 hrs0.9 hrs13,917 lbpaul gugliotta
2022-01-17FDX117KBUF CYYZ KBUF DULPA RW050.4 hrs0.2 hrs6,128 lbpaul gugliotta
2022-01-16FDX116DKSYR KBUF KSYR ZOBSO RW050.5 hrs0.5 hrs9,590 lbpaul gugliotta
2022-01-16FDX116BKALB KSYR KALB ALB CEDOR LAMMS TILLE RW280.5 hrs0.5 hrs-2,200 lbpaul gugliotta
2022-01-16FDX116BKBOS KALB KBOS REVSS CTR MUJIK RW010.6 hrs0.5 hrs10,844 lbpaul gugliotta
2022-01-16FDX116AKEWR KBOS KEWR MERIT NABBO RW04R0.8 hrs0.7 hrs11,373 lbpaul gugliotta
2022-01-16FDX116KJFK KEWR KJFK VERDE RW22R0.3 hrs0.1 hrs2,909 lbpaul gugliotta
2022-01-15KACY KJFK KACY ACY PANZE WINKK KARRS GAMBY CAMRN ASALT RW13L0.5 hrs0.3 hrs7,034 lbpaul gugliotta
2022-01-15KPHL KACY KPHL CARYL RW130.3 hrs0.2 hrs4,111 lbpaul gugliotta
2022-01-15FDX115BKIAD KPHL KIAD OBEKE RW09L0.6 hrs0.4 hrs10,606 lbpaul gugliotta
2022-01-15FDX115KCLT KIAD KCLT AUDII DORRN CARRY RW01C1.1 hrs1 hrs16,743 lbpaul gugliotta
2022-01-15FDX115KATL KCLT KATL PHIIL CNTLR KECKS RW050.8 hrs0.7 hrs15,389 lbpaul gugliotta
2022-01-15FDX115KMEM KATL KMEM LEOOO BBKNG KERMI HUTCC KNSAW RUSSA GLAVN STHRN YABBA NAVVY RYENN AAKAY HRDEY RW09L1 hrs0.8 hrs17,709 lbpaul gugliotta
2022-01-10FDX9854KATL LFPG KATL SPA NYBLK MASHI KIDDO OMENS BEARI UMBRE BBOBO SHTGN SYFER DANGR PYTHN BESSI JOEPO BRAND RBV LAURN LLUND BAYYS FOXWD BRADD ELSIR 5050N 5140N 5230N 5320N MALOT GISTI SLANY STU LUFTU DIKAS DEZZU GAVGO INLAK NIGIT VAPID MID SFD WAFFU HARDY XIDIL PETAX BIBAX LFPG7.5 hrs7.1 hrs83,446 lbAllan Burek
2022-01-09FDX109KMEM KATL KMEM KERMI HUTCC KNSAW RUSSA CTEEE RW101 hrs0.8 hrs16,678 lbpaul gugliotta
2022-01-09FDX109KDEN KMEM KDEN DUUZE KK45C LIT HOBRK ROCAB COVIM RW272 hrs1.8 hrs33,993 lbpaul gugliotta
2022-01-09FDX109KPHX KDEN KPHX SPRKY GOALY POCCK MRBIL YOTES YOOPR SHNPS BBRRO LIFTE TBARR MNARK SUMTT SPRKY LIPPS RW081.5 hrs1.3 hrs0 lbpaul gugliotta
2022-01-09FDX109KSAN KPHX KSAN IPL HEEDS BZA HOGGZ HYDRR GEELA PUNNT TEICH TESLE FALGO CAGOR BALTE RW07R1 hrs0.8 hrs16,104 lbpaul gugliotta
2022-01-08FDX108KLAX KSAN KLAX MZB KSAN0.5 hrs0.4 hrs9,262 lbpaul gugliotta
2022-01-08FDX 0000KOAK KLAX KSFO FEKIL RW07L1 hrs0.8 hrs-14,400 lbpaul gugliotta
2022-01-08KSFO KOAK KSFO NIXDE RW28R0.3 hrs0.1 hrs3,513 lbpaul gugliotta
2022-01-08FDX108PANC KSFO PANC MDO KATCH METPA NAKBI PETPA KURTT SIMLU TAMRU VIDKU KANUA KYLLE BOXER AMAKR KSFO3.7 hrs3.5 hrs70,736 lbpaul gugliotta
2022-01-07FDX17KSEA PANC KSEA ARRIE FOCHE PRYCE BKA HOLIE YAK KATAT CASEL JOH PANC3.5 hrs3.2 hrs45,667 lbAllan Burek
2022-01-06FDX9894KDEN KMEM KDEN DUUZE MORRR RZC KMEM1.9 hrs1.6 hrs19,928 lbAllan Burek
2022-01-05FDX9894OMAA OMDB OMAA LORID OMDB0.8 hrs0.5 hrs7,401 lbAllan Burek
2022-01-05FDX9860KRNO KOAK KRNO MRLET KOAK0.8 hrs0.6 hrs9,269 lbAllan Burek
2021-12-06FDX45LFPG PHNL LFPG OPALE VP788 OTGUV BLIXY MEGEL VP275 VP365 VALIX AMLAB H6700 H7204 7620N 8060N 8092N 76N20 72N29 65N38 VVILT 50N45 43N50 38N50 34N50 HALLI AUNTI APACK PHNL14.7 hrs14.5 hrs260,332 lbAlex K.
2021-11-23FDX9072RJAA KMEM RJAA ARIES A4L11 A4L12 A4L13 A4L14 ROONY CHUMS CUPID GULBO KALNA 43E60 45E70 46E80 47N70 48N60 48N50 48N40 ROUKE SEA STEVS ZAXUL LEZLE BAXGO GANNE MBW MOCTU LEWOY CUGGA PENUT KIRKE RASCL ICT BURDN CHELI COODY RZC MARBI IGLOO SAUCC BRBBQ FNCHR RDEEE JESTI BEERT LOONR BOWEN JIMGA JAYWA HADAN RW36R11.9 hrs11.4 hrs214,747 lbDan Downs
2021-11-22FDX15PANC RJAA PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC ESNIP LOSVA AKRIT OLDIV LESPO SUPOK PLOKY UNARI CORGI ELGAR RW34L8 hrs7.4 hrs121,382 lbDan Downs
2021-11-13FDX519KMEM KDEN KMEM STVVV ZUMIT FOXOM RZC GCK KIISS DYLLN WAIYN LYNKN CLASH EVRLY JURKY ROOTZ RPIDS RDDVL CLFFF MERYN RW16R2.4 hrs2.1 hrs37,787 lbChemtrails
2021-11-03FDX90RJBB KMEM RJBB BB440 TOMOH GOBOH TONDA KEC ISEBI TASOT LAKOS LIGNI POROT AVBET LEPKI 39E60 40E70 41E80 42N70 43N60 43N50 43N40 42N30 NATTE FJS KU66I BVL WAATS EKR KD54W KK42C LIT BEAVV HOBRK ROCAB HADAN RW36R12.5 hrs12.1 hrs227,208 lbDan Downs
2021-10-29FDX519KMEM KRNO KMEM BEEAL PRYMD HIVUS STVVV ZUMIT FOXOM KK39E KD48W KU51O MVA KRNO3.8 hrs3.4 hrs56,866 lbChemtrails
2021-10-18FDX8963OTHH OMAA OTHH NAMLA UKILI OMAA0.9 hrs0.7 hrs10,627 lbAlex K.
2021-10-17FDX223KMEM OTHH KMEM EONEE DITZL WAKOL SWAPP GHATS FOUNT TONIO KONGO NEALS SITTR ASBUR DENNY MOL AVALO BRIGS BORQE DOVEY 4260N 4450N 4640N 4730N 4920N BEDRA NASBA GAPLI MABUG LIZAD LUMOG LARDU LABIG URELO GELTA MELKO LUVAL LANVI EPL OBAKI POGOL OBORN LUPEN KUNOD GOMIG GOTAR ADINA BANUR ROMOK LAGIR SUGUL KUGOS SIN CRM GULRA INTAB ERN EVSAS BAYIR ULTED EMBAG OTKEP RATVO KEDIM SOBIL VAXEN SISIN ULDUR SIDAD EGVAL SESRU DANAL IMDOX LONOS LOPOL GEPUT GODRI GOGRA BAYAN OTHH21.8 hrs21.6 hrs251,747 lbAlex K.
2021-10-14FDX78VHHH KMEM PORPA TD OCEAN AROXA ANPOG JIBEI TIA22 BYWAY BERBA MIKES LESKA KOUKI TENSO NORAN D080M PUTER 42E50 PUGAL 48E60 POWAL PLADO SYA CURVS RIZON 52N60 51N50 50N40 PRETY SEFIX JAKSN YALLO BOFZA OTAYI OCETE TRUNK KK57C ZULID RIVTE HILTY WHOLL HOOOG BRBBQ JAMLA17.8 hrs17.4 hrs0 lbAlex K.
2021-10-13FDX115RCTP VHHH RCTP TP050 NOVAS DECOY SUMER CHALI VHHH1.5 hrs1.4 hrs20,838 lbAlex K.
2021-10-13FDX114ZSPD RCTP ZSPD HSN HSN TOGUG OLIVE VIOLA BERBA FITCH BESTO COPRA BAKER BAKER RCTP1.2 hrs1.1 hrs16,615 lbAlex K.
2021-10-13FDX113RJAA ZSPD RJAA REDEK IGNOT MITOP BEGUL TEKEL SUNAM KINAI TOKOM HABAR ARIGI BALIE CHINU ISAKY ASOVO CAMAS POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET ZSPD2.8 hrs2.5 hrs43,896 lbAlex K.
2021-10-09FDX17KMEM KSEA ZUMIT5 FOXOM KM39G MORRR Q148 MBW KU75S KU84O KU87M KS03I PDT CHINS44.4 hrs4 hrs0 lbNiklas Graefe
2021-08-08FDX9682ZGGG EDDK ZGGG YIN VEROK NODOG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED SAMIV RIRKI UDOXO OTGIN WLY IGNAK IPLOL WFX JTG CDX BOKIR PAVMO IDVEM OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT RAVOK VALOL ABERO SUBIX POVEL PODER RUNER GETNI KOPAG EDDK12.2 hrs11.9 hrs226,052 lbAllan Burek
2021-08-07FDX10LFPG RJAA LFPG RANUX MEDOX VALEK LIPNI LIMGO MASEK ERSIL SUBIX GORAT TOBLO ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP ZG OBATA TUGLA ATR BASPU EPOLI LANIN ODPUT LUKET UDATO RUGUS ARSAN ATRIK BALPI ABIGU ULRIP SUBOL ARMIK DZG AGAKO MADEV AGARO BUSAR GOMAL BURID GILAK SARIN TCH PIBIG SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT BELTU BOGAN MONSI POLEG EGOBA KARBU TORUS BIKSI KAE PILIT NIMUS AGSUS LANAT DISSH SAMON ZUWAI OTARI HAKKA IKAHO MAUKA YAGAN SYOEN LIVET ESKAS ENTAK GURIP SWAMP RJAA13 hrs12.7 hrs222,353 lbAllan Burek
2021-08-06FDX806RJBB KSEA RJBB TONDA KEC KILAP ISEBI MOE ONASU KAGIS AVBET LEPKI 41E60 42E70 44E80 46N70 48N60 48N50 48N40 48N30 TOU KSEA9.4 hrs9.1 hrs185,765 lbCharles Harris
2021-07-29FDX5601WSSS PHNL WSSS HOSBA TOMAN VERIN LUSMO TERIX OLKIT DOGOG VIDIP VJN TOMUD AKMAR VSN VIMAG ANKUR PILAS ZAM GOSTO SABTA COT LINAO DEWIN KLAFU 09E30 11E35 12E40 UNZ BAGBE HOPPY FONUG STINE DEWSS JIMOS NGUEN NATIE RESEE SYSTA BRIUN HOOPA KATHS PHNL12.8 hrs12.4 hrs228,923 lbAllan Burek
2021-07-26FDX5193KMEM RJBB KMEM FOXOM TUL HGO BOY DORSE ALSED YYD LVD LAIRE KONKS ARISE NOWEL NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC NESKO SQUID CHILY PEPAR SPICE SAEKI ALISA RJBB13.9 hrs13.6 hrs190,394 lbAllan Burek
2021-07-26FDX9859LGAV LIMC LGAV KOR RIMAX XANIS YNN TUMBO RODON SIPAL ROTAR VIC ADOSA IDREK ELTAR NOBMI NEVNI OSKOR ORI LEGLO PEXUG LIMC2.5 hrs2.2 hrs29,152 lbAllan Burek
2021-07-25FDX725EDDM KMEM EDDM DM084 DM076 DM065 INPUD UPALA TENLO ALAXA BOREP TESDU ALIBU BIBEG DEMAB OBISI MASEK EDEGA MAPOX BIGGE RELBI RKN TENLI FLEVO SPY BERGI AMGOD SUPUR GODOS ROXAT NATEB TLA GOW IBROD SUNOT 5820N 5930N 5940N 5750N HOIST OMTOL MT YVO KAPUX ETBOX DERLO DJB ROD BIGXX KURTZ JUDDI PXV WISNA SUDOE CASOT SPKER BLUZZ COPEN COVIM RW279.7 hrs9.5 hrs282,978 lbRandall Smith
2021-07-24FDX724RJBB LGAV RJBB BB430 HELEN MAIKO KAWAT OYE YUBAR MIHOU KAPPA IGRAS SABET PALDU KANSU SUBUK KAKPU ANKOG VASRO YNJ KANVU SAMAV UGABI KETOV HRB ONINA NDG TEPOD HLD KAGAK MANLI TELOK BADEK NAREM NEKLU AGINO LASAD KTN ALUMI MOPON ARNAB NIRUN GOGIL LUPIT NAROB ABLAS UBORA OSNIK OMITA OLBIG SOTOM BANUK UMRAT USOLI SOREB PAROM NJC TETSI APRAN ULGUN OGIKA NEGNA LARTU ABGIL SORLI NETLU OGROM OSKEL SOGTE NIPSI UGBAT TISRU SONIB RATUN BITBA IBREL RESTA LORPI BALOB RUKUT ROTLO EKMOK RISIM POGAS BAPEG IPSES BULAT SOTOG DIVEK OBARO LIMPI ABUTO PIMEN NEMIP TUVOG BAKOK NEVRU LAVDA NUNTA OPT TUMOP BULEN TUNVO NIKTI LOPTI KPL ASPIV SUTIS KOROS AMISI NEVRA LGAV22.5 hrs22 hrs223,252 lbAlex K.
2021-07-23FDX723KIND RJBB KIND BVT KP87K DLH HLDOL VBI YNE 56N00 IKLIX 63N20 65N30 FIORD HSL OME ICEEE IDROD ROCET MUCLA MARCC MORLY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC NIKON BEKEN IXE DAIGO JD AKAGI GYODA TEPEX OSPAN PIGAP TENRU SUGAL NAKTU KOHWA SHIMA AYANO RAYJO KEC KISEI EVERT CANDY RJBB13.2 hrs13.1 hrs230,612 lbAlex K.
2021-07-23FDX12RJBB KIND RJBB MAIKO KAWAT CHIZU YME KMC OYABE IMIZU URUSI IKUJI GORYU HAKBA TERAD GTC ELDAK SDE BEKEN OATIS PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL CHIKI RIZON 53N60 53N50 52N40 ORNAI SPONJ UDMAP SEFIX YYJ WOBED GTF FAR GEP ODI SIBER BRIBE COTON JOT EMMLY KIND12.6 hrs12 hrs230,394 lbZsolt Szivak
2021-07-22FDX21VHHH EBLG VHHH BEKOL IDUMA SHL YIN VEROK NODOG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED SAMIV RIRKI UDOXO OTGIN WLY IGNAK IPLOL WFX JTG CDX BOKIR PAVMO IDVEM OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV AGAKO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT RAVOK VALOL ABERO SUBIX POVEL ABAMI NEREL AGENI BATTY LNO EBLG12.2 hrs12 hrs223,043 lbAllan Burek
2021-07-21FDX5384VIDP ZGGG VIDP ALI PAVRU LKN BODOG PPT MONDA BIKIK TEBID RAJ BOGEP AAT TEBUL ANSOS LSO LINSO GMA MAKUL GULOT SGM LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA ZGGG4.8 hrs4.6 hrs78,390 lbAllan Burek
2021-07-19FDX75YSSY ZGGG YSSY RIC BOYSY EMROT MISIT MUDGI UBRIS SGE PUDUR OMUBI DOLIB BIDAG GULOP KOW ROOKI OPABA OLENG SAMGE SADAN DAPEL EDLOR DAO RABIV ANKIN LUMVI SIKIN EMDEE AROLA DEEPS SABEL PASDA IOO BARBA SAJ TELEN OLRAX LUBAN EXORA DOSUS AKOTA MAVRA SABNO TOFEE SUKER ARROW ISBAN ROBIN TAPPO PICTA CH TAMOT IDUMA SHL ZGGG9 hrs8.7 hrs134,295 lbAllan Burek
2021-07-19FDX75NZAA YSSY NZAA AA PEBLU SASRO VELKU PLUGA RIKNI MARLN TESAT YSSY3.1 hrs2.9 hrs47,599 lbAllan Burek
2021-07-18FDX75PHNL NZAA PHNL CARRP DATBE DASNE DULCE DUNEY PUPIS UXULU LANAT UBRAX POPIR KADEN MALNI TARIB AA NZAA8.5 hrs8.2 hrs147,546 lbAllan Burek
2021-07-14FDX8KMEM OMDB KMEM NUYID BWG RYANS UNCKL YOCKY SPAYD HVQ ESL ETX HFD TUSKY SCOTS SUPRY 4650N 4640N 4730N 4620N PASAS STG SUSOS NUBLO NEDUS RATAS DGO VASUM YAKXU ELSAP VAKIN DIRMU LOBAR MECKI ARBEK SADUR BCN DIPES TOSNU LAPIT OSPOK NOLVI INKIR ORKUM ELSAG ALG QUENN BELIX RERSA EBOKA SALUN DBA FYM CVO MENLI SISIK DATOK TAKSU KARIK ULINA ELETA TAMIM PETRA DEESA BOSAL LABAD NIMAR DEDGI GENON TAMRO GEXUP VUTAD LOTOK KMC BOTEP RADGI ALPOT SILBA KURKA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK DEBEN DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK UKUBU TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV VUTEB OMDB14.6 hrs14.4 hrs248,003 lbAllan Burek
2021-07-12FDX1314KEWR KMEM KEWR PARKE TOWIN KAYNE HOUTN LRP SAAME FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM2.4 hrs2 hrs35,018 lbAllan Burek
2021-07-11FDX3023KLAX KEWR KLAX BEALE NOOTN BETHL FREDD DICEE DVC KD48S KD51U KD57Y KD60A TURCK WRNCH DSM EVOTE NELLS KEEHO DORET ZORBO SLT KEWR4.9 hrs4.7 hrs65,413 lbAllan Burek
2021-07-11FDX349KMEM KLAX KMEM HELAR KOMMA KLUBB DWINE IRW CRUSR PNH TCC ABQ ZUN PYRIT DRK GABBL KLAX3.4 hrs3.2 hrs46,730 lbAllan Burek
2021-07-10FDX12RJBB KIND RJBB MAIKO KAWAT CHIZU YME KMC OYABE IMIZU URUSI IKUJI GORYU HAKBA TERAD GTC ELDAK SDE BEKEN OATIS PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL CHIKI RIZON 53N60 53N50 52N40 ORNAI SPONJ UDMAP SEFIX YYJ WOBED GTF FAR GEP ODI SIBER BRIBE COTON JOT EMMLY KIND12.4 hrs12.1 hrs198,082 lbAllan Burek
2021-07-09FDX85PANC RJAA PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC ESNIP LOSVA AKRIT OLDIV LESPO SUPOK RJAA7.5 hrs7.2 hrs106,224 lbAllan Burek
2021-07-07FDX707EDDF KMEM EDDF OBOKA ROCUH TINIK TORNU BREDA GALSO AMRIV MOMIC SUMUM BLIXY ARREK ERING TOBIX TUGPO TERKO SIRGO FERIT LAM UGBET CPT KENET GAVGO DEZZU DIKAS LUFTU STU BANBA DINIM 5120N 5130N 5040N 4750N PORTI MIILS CABCI NIPPY KRAZZ GONZZ HANKK JHW DORET WWSHR DUTSH KLYNE SEELA CREEP PXV KMEM9.8 hrs9.5 hrs174,912 lbCharles Harris
2021-07-04FDX9846EGLL LIMC EGLL MAXIT MID BOGNA BENBO HAWKE XAMAB VEULE INPAX RESMI TEPRI POGZI FUZKA WERZU GELTA MELKO LUVAL LANVI EPL LASAT DEVDI RIPUS GERSA SOSON DEGAD BASGO AKASU RIXUV LIMC1.7 hrs1.4 hrs19,397 lbAllan Burek
2021-07-04FDX9854KPDX KSEA KPDX COUGA KRIEG KSEA0.7 hrs0.5 hrs8,240 lbAllan Burek
2021-07-04FDX9891KSAN KOAK KSAN WNFLD KERNL GYWNN PADRZ HFMNN CHKNN RIDDL TWINE OROSZ COREZ RGOOD KOAK1.2 hrs1 hrs14,254 lbAllan Burek
2021-05-23FDX523KOAK KPDX KOAK GRTFL MACHU KPDX1.6 hrs1.4 hrs28,371 lbKevin Hall
2021-05-23FDX523KRDD VHHH KRDD KREST AF004 AF005 AF006 SHATA PANGL YZT PRYCE DUGGS HANRY CFSTF ANN UDENE FLIPS BKA MDO NOWEL TED FFITZ WINOR MCG SLEDD ICEEE VALDA ABINA BC GIRLO SOMEG UDADI MOPES BASAD PALAM BUMAT BUSUL DERUD GOPNA RUKAR BISMA BANOT RELDI DIREB SOPIN NILOT GITAK GIRUD LUSAK KUNON LUPAT OBUTA IBOLI OLGIR SUKOP LAPNI BESPA OGNIT PENOK ODEKA MAGIT JMU IGADO HRB EKADO FYU RUSBO OTABO DULEX TGO UKDUM MUDAM BUMDU SOTMU VYK OMDEK ATPIR IGMUD OTKAB LOVTI URDUR EKORO DADGA KILUD BELUM UNTEL GUTOV RUMGU DUDBI ATMEM ESMEB ONIXO HOK UBTAG LKO DAPRO AKUBA LUMKO PAVTU LIG NIVEM BEMAG NNX WYN SANIP NOMAR UBLIM NLG ZUH SIERA CANTO MURRY GOODI MONTY TD RW25R8.9 hrs8.8 hrs286,449 lbRandall Smith
2021-05-22FDX522KATL VIDP KATL LIDAS ERWIN PLMMR TENSE NWANT SPA PSK MOL CSN EMI PENSY HAAGN BYRDD PTW LANNA DBABE BASYE TRIBS BIGGO BAF KYLOH BEEKN ENE SCARS SEAER EBONY RIKAL RESNO NETKI MAC SAB PETIL BUSOM AMRAM ELMIG BAVTA SIVSU ASBIL TUDLO ROBUS CDA RANOK TARUN IRBAD KRD NIFAL BENAL LAKOD UPASI SOGBI OSMUS KOLAK DAKWI BAGAM DOZAL LOVIK MOGRI MODEZ KHR ABUGA LUSIG AMPUL LUGAT GUKOL DIBRO KA OKNOS TIKNA LUTIN RODIM BEGNU AZABI AKT BALIG GIRUL INRED TIROM ATASH ABDAN REGET DI LEBIB JHANG ASARI IGINO SAM FN911 IGINO RW1015.1 hrs14.9 hrs273,052 lbRandall Smith
2021-05-21FDX521RJAA KRDD RJAA ASPEN A6R12 OLVAN TAPIR GULBO NOGIX VESET ONEMU OPULO OMOTO OGDEN NYMPH ONEIL 57E80 ONEOX EHM ENA MDO SNOUT EEDEN FRIED SEA ALDER BTG MRTEN FOT ITMOR RW349.9 hrs9.7 hrs272,537 lbRandall Smith
2021-05-15FDX519KIAH KSAN KIAH SCAMM SHAAK BNDTO CUZZZ ZUUUU PUFER PSTUR CRGER KSAN3.1 hrs2.7 hrs48,899 lbChemtrails
2021-05-05FDX505OMDB YSSY OMDB ASTES DB469 LUBAP LOPUV ANVIX PEDUL KIPOK TARDI NOSMI BOTAM ELIVA MUSUK MCT SEVLA KIPOL SETSI RASKI MILUP RITPO RUPAM GUREV ISLIL LAXOM AAE AMVIG EGUGU BEGON BODAR MONPI LIPDU DULAR UPTAR ATMUV NNP RUXAL SADEV IKOSI OPASA BBS BOLUS IBITA TDE HGU HGU60 SVB KOS NUMDI PQU TIHAN TUNPO BITOD IPRIX ENREP NOPAT DAMOG SUSAR MUMSO ELGOR LEBIN BOBOB ESPIT NIMIX ARUPA PNK OSUKA SUGIK PKN IKAPI HOSTY SMAWA KETUT ONOXA NIKOM JATAR DOPUK DEENO AS KALUG POLEV GUGAB SAPED BHI UVUPU NATYA WG HAPPI AKMIR WELSH ODALE KABLO MITSA ANKUB TESAT URDEN RW16R14.4 hrs14.3 hrs290,143 lbRandall Smith
2021-05-02FDX502KSEA OMDB KSEA ALPSE IWACK CFKNF FOLDY YDC LONRO YZU YMM 64N00 7190N MODET 7770N 7860N 7940N 7820N 7500E 7210E ELRES RIXEM KOMEK TOBMA ROGID ODOBA GIKUR MOGPI ODMET UMKAN ORSUR OSKEM DIGOK BEGSI LUPUN NIRGI PINOK LALUD TOKNU IRDEK ELMOD BULAT UPERI PIKID LODKU LINRU OSPER NIBOK DISKI TEDMO PETUK RITUN OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU BALEL BODNA BEGNU GORNU MOMER KUDAS PENUK BISNA NOBVA BAKUV BAMAK BATEV UMERO EGMAN PAXID GOLNU ELIPO SESBI PEDAR SAV EGVEL PEKAM IMRAG EGPAT LOXAK OBTUX ASNIT SYZ KUPTO LAM LVA DATUT ELIRA ORSAR GIBIB EMOTA TATLA VUTEB DB400 DB401 DB402 DB403 SOLIL ODLAL DB414 DB413 REREK RW12R14.1 hrs13.8 hrs189,165 lbRandall Smith
2021-05-01FDX501KSEA EGLL KSEA ALPSE IWACK CFKNF FOLDY YDC LONRO YZU YMM 6130N10000W 6430N09000W 6780N 6830N07000W BOPUT 6960N 6950N 6840N 6530N 6120N AGORI OSBOX MIMKU ERNAN BOFUM BAKOX BAVUD DONAX MALUD VOLFI NUGRA TOBID SOPIT WCONB BNN RW09R8.9 hrs8.7 hrs257,942 lbRandall Smith
2021-04-30FDX21PHNL RJBB PHNL KEOLA PUPPI CANDY DATIS TOMOH HAMAR MAYAH BEIGE RW24R9.3 hrs8.8 hrs151,170 lbZsolt Szivak
2021-04-24FDX2201CYUL KATL CYUL FAWNS BUGSY SYR AUDIL EXTOL CNTER ZUUCS PSB PSYKO EMNEM GEFFS ASERY WISTA KONGO HLRRY KATL2.3 hrs2.3 hrs39,403 lbRoberto Stopnicki
2021-04-19FDX419RKSI VHHH RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK IKEDO KANKA BONSO MUGUS SUBTA SALMI DUBAN BERBA FITCH BESTO COPRA BAKER APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH3.3 hrs3 hrs52,144 lbKevin Hall
2021-03-30FDX330KAUS KMEM KAUS ZENZI LFK ELD KMEM1.7 hrs1.3 hrs25,320 lbCharles Harris
2021-03-29FDX329KEWR KIAH KEWR LANNA PTW BYRDD HAAGN PENSY EMI CSN FANPO MAULS FEEDS YICUT ALEAN OJESS JAARE NIOLA BFOLO MISLE WINAP DOOMS AEX KIAH3.4 hrs3 hrs53,653 lbJames W.
2021-03-29FDX329KELP KMEM KELP SFL INK FUZ TXK KMEM2.4 hrs2 hrs35,324 lbKevin Hall
2021-03-27FDX212PANC ZSPD PANC TED FFITZ WINOR MCG UNK WONAB OME VALDA ABINA BC GIRLO BUMUL GETKA LUNAD LAMKU USAMA BETAM ARNAP ASBAT MONOG DERUD GOPNA RUKAR BISMA BANOT RELDI DIREB SOPIN NILOT GITAK GIRUD LUSAK KUNON LUPAT OBUTA IBOLI OLGIR SUKOP LAPNI BESPA OGNIT PENOK ODEKA MAGIT JMU IGADO HRB PABKI ISBOP NULRA LJB LEMOT NUBKI BIDIB ISKEM TOSID NODAL CHI SANKO OBDIS DONVO IKEKA OMLIB DOPNO IVPIP IKADI SURAK AKARA DUMET IPRAG PUD ZSPD9.3 hrs9.1 hrs156,802 lbMichael Roth
2021-03-26FDX1202KEWR KMEM KEWR ZIMMZ SPOTZ MIKYG HOTEE BEETS VINSE LEJOY AIR FYLLS PXV WISNA SUDOE CASOT SPKER BLUZZ LTOWN DAPLE MRCEL DASAC CLARK DIGLE DINKE HADAN RW36R2.8 hrs2.4 hrs34,269 lbNiklas Graefe
2021-03-24FDX1004KDFW KEWR KDFW TRRCH JAYXX TRYTN LOOSE MEM DITZL KAZER BNA SWAPP GHATS FOUNT TONIO KONGO NEALS BKW ASBUR DENNY MOL GVE OTT PALEO PEEDS FUBRR DQO STEFE SOMTO ARD DYLIN MERSR METRO MARRT PHLBO GRITY RW04R3.3 hrs2.8 hrs43,888 lbNiklas Graefe
2021-03-23FDX323RJAA KMEM RJAA GULBO TASID NOLAX IDLAN ADNAP KALNA 44E60 47E70 49E80 50N70 51N60 52N50 51N40 ORNAI UDMAP TOU ARRIE SEA MBW MOCTU LEWOY CUGGA PENUT KIRKE RASCL ICT BURDN CHELI COODY RZC KMEM11.7 hrs11.4 hrs213,022 lbCharles Harris
2021-03-22FDX322KMEM PHNL KMEM HELAR JONEZ KF27E KF27C KF27A KF27Y KA27W KA27U KA27S KA27Q KA27O LVELL LAX BEFIN DINTY DUETS DADIE DIALO DUSAC DRAYK DENNS PHNL8.8 hrs8.5 hrs154,336 lbCharles Harris
2021-03-21FDX383KMEM KAUS KMEM CHETO MUDHO NIXOE PEPOC CHLDR ANSWA LIT TXK WINDU GABOO SEWZY VADRR MGTEC JEDYE KAUS1.9 hrs1.3 hrs25,518 lbJohn Binner
2021-03-20FDX712KMEM KDFW KMEM BEEAL PRYMD RICKX PEPOC CHLDR ANSWA LIT MEEOW FEWWW PROWD LETHR ARMYY SEEVR BRDJE COVIE LEMYN PITHY STONZ ROCKZ JEKIL ZINGG RW17C1.4 hrs1 hrs17,921 lbNiklas Graefe
2021-03-15FDX613OMDB WSSS OMDB IVURO SUTVO GOMTA TARBO MUNGA MIXOL VAXIM SETSI PARAR DOGET SUGID BEKUT ENTUG AGELA BOGAT DORAM VIRAM GURAS VATMO IDASO BIKEN LAGOG IGOGU NILAM MEKAR VAMPI GUNIP GOBAS AGOSA VKL DUMOK ARAMA WSSS7.4 hrs6.9 hrs116,134 lbCharles Harris
2021-03-14FDX9025EBLG KMEM EBLG LG001 LG002 LG003 BUB DENUT LUMEN BULAM DIBLI RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL UGBET KILFA UGNUS DIKAS EVRIN UNLID DINIM 5220N 5230N 5240N 5250N TUDEP YBC VBS POLTY KENLU PEPLA DERLO WWSHR DUTSH KLYNE SEELA CREEP HICKI GBEES IIU BWG HARET AXXEL SPKER BLUZZ COPEN REISE RW18L9.7 hrs9.3 hrs168,529 lbDan Downs
2021-03-14FDX314FAOR EBLG FAOR NESAN EVIPI ETMIT EXIRO OKLAP UDKOL UDBAR DUSVA UTROV XOTON XOSIV AVOMU IXATA ITLOR ETOXO AKMEX AMROV ANOTO APOSO MBY BIMAP NEGTO RAPOL PISPA UPARA BUMEL EGAKI RISOD NEPLI SEVIT TUSOX VOLDA TEKTI MPK SOLVI GUPOT BIDON INEKU RULDO NUROK ENERI FL USPOK BUNLU EBNOS DIR RAKOM ENDOK IKTAV DJA TARAT TILMA NAGAH BARKA RIMEL AMIRA CSO CIRTA ETOIL ERETI BUKID SOVAG GARPU EBORA PIGOS BARSO IRMAR BLONA KINES VANAS MOBLO UBIMA MOLUS VADEM GILIR PENDU IXILU GIVOR SORAL DIK GOPAS GESLO LNO LGE RW22L10.8 hrs10.5 hrs188,435 lbDan Downs
2021-03-13FDX313EDDK PANC EDDK DK130 DK141 DK143 DK144 DK145 WYP MISGO SONEB TENLI FLEVO SPY BERGI LEGBA ODASI LONAM VENAS GOLVO PELET ASKAM BADGA CUTEL ODMIX FORTY SUM SOSAR 6910N BERSO 7522N 7625N 7729N 7834N 7940N 8049N APSIN 8186N 80N03 79N12 78N18 77N23 76N27 75N30 74N33 73N35 ADREW FYU BIJOU BURMA CHATA FAI ENN TAGER PANC9.2 hrs8.9 hrs152,639 lbEphedrin
2021-03-12FDX5926ZGGG RKSI ZGGG LMN XEBUL VAVSO EGEDA PLT SAGON NF XUVGI SHR TUPGA ELNEX TOL KAKIS NXD LURMA OLGAP JTN NINAS LASAN BONGI BOLEX TONIX LAMEN SADLI PONIK NIRAT SAMLO SOSDO CJU LOSNI GUKSU KAMIT SAMUL MAKSA ATASO PEBRI GUNKU OLMEN RKSI2.9 hrs2.6 hrs41,944 lbAllan Burek
2021-03-11FDX311KIND CYUL KIND MZZ FWA CRL DERLO SIKBO SANIN MIGLO CYUL1.5 hrs1.4 hrs23,863 lbAaron Buchanan
2021-03-11FDX17PANC ZSPD PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC TERAD HAKBA GORYU IKUJI URUSI IMIZU OYABE KMC SONBU MADUL SAKYU MIHOU HALNA STOUT DGC ISAKY FUE GOMAR AZUKI POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET ZSPD9.9 hrs9.6 hrs156,392 lbAllan Burek
2021-03-10FDX310KMEM RJAA KMEM CHETO MUDHO GACET LRNCE NIKEI INAYO KK42I KK57G KP72E GFK CFHLT VLN YXE YYE EMSOW ORT RDFLG HRDNG FAI OTZ FRENK GENRI DENUK NB AKISA OLKIP LUNAD KEKOP MITKA SOMEG LUGUT UNEDA TUSER GUNBA TK OKLED LUTEG DELAM BANIT NURBA TUBLA ROMUK OBENA REDNA DOLET PAKLI GUBIS ANIMO AWE ASIBE CHE TOBBY LARCH BUTOS JUGEM GUGBI BONGO ENTAK GURIP SWAMP VIXEN PLEIA KARMA DREAM MCGEE AA455 AA456 AA457 HYDRA PEAKS HARPS RW34L13.3 hrs13.1 hrs175,698 lbRandall Smith
2021-03-09FDX9896KLAX KMEM KLAX CLEEE PKE DRK IRW FSM KMEM3.2 hrs3 hrs34,760 lbAllan Burek
2021-03-08FDX17KSEA PANC KSEA PANGL YZT YZP FRIED EEDEN SNOUT MDO PANC3.1 hrs2.9 hrs43,845 lbAllan Burek
2021-03-07FDX3LFPG KIND LFPG ATREX VESAN RATUK SOVAT SANDY BIG GOXUL LINDY NORRY CPT KENET GAVGO DEZZU DIKAS LUFTU STU BAKUR RESNO 5620N 5730N 5740N 5650N JANJO MT YYB 4680N NOSIK HOCKE SJAAY KIND8.5 hrs8.2 hrs129,526 lbAllan Burek
2021-03-06FDX743KMEM KEWR KMEM DIYAB BNA SWAPP GHATS FOUNT TONIO KONGO NEALS BKW ASBUR DENNY MOL GVE KEWR2.4 hrs2 hrs37,039 lbZsolt Szivak
2021-03-02FDX9828WSSS RJBB WSSS TOPOM DOKTA HOSBA TOMAN VERIN LUSMO AKMON UDOSI ALDAS AGSAM ANOKI ARESI AKOTA AVMUP ALDIS ABVAR MEVIN MAGMA SADEK KAZIK IKEMA YURIX ANOXA SWANO SEPIA TGE TEPPO JOKER QUEEN JACKY HIROS MADOG SUC STORK BRAVE KARIN BECKY EVIAN ASAMI BAGLE BERRY YOSSY RW06L5.9 hrs5.6 hrs96,353 lbDan Downs
2021-02-28FDX568KMEM KSEA KMEM CHETO MUDHO GACET FARVU STVVV ZUMIT FOXOM KM39I KK51G LEFAM KP66C KD72A KD81W KU87S KU90O KS03K PDT KSEA4.4 hrs4.2 hrs61,035 lbMichael Roth
2021-02-26FDX30KIND LFPG KIND BDOCK APE EWC SFK HNK CTR LWM TUSKY SCOTS NICSO 4850N 5040N 5130N 5220N LIMRI XETBO MAPAG TUVEN LESLU INSUN LND NAKID ANNET UVSUV INGOR LUKIP LFPG7.5 hrs7.2 hrs115,711 lbAllan Burek
2021-02-25FDX12RJBB KIND RJBB TOMOH GOBOH TONDA KEC KILAP ISEBI TASOT LAKOS LIGNI POROT IDLAN ADNAP EMRON 40E60 43E70 47E80 50N70 52N60 53N50 52N40 NUDGE PETPA ITGAV POWOL MLP HLN BIL RAP ONL DSM JAKKS KIND11.9 hrs11.6 hrs201,851 lbAllan Burek
2021-02-23FDX5384VIDP ZGGG VIDP ALI PAVRU LKN BODOG PPT MONDA BIKIK TEBID RAJ BOGEP AAT TEBUL ANSOS LSO LINSO GMA MAKUL GULOT SGM LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA ZGGG4.7 hrs4.3 hrs74,937 lbAllan Burek
2021-02-22FDX5384LFPG VIDP LFPG PG270 PG274 PG278 NEPAR RANUX MEDOX VALEK LIPNI LIMGO BOMBI KOMIB SULUS LONLI KULOK OKG LAGAR POLON ABERO OGARA LUHEZ KAWAD KEDUG BUGOR ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP NIBAN AZABI AKT BALIG GIRUL INRED TIROM BEDEV ATASH DOKAN MAVAX ABDAN NINOP LEMOD PAGMA VUVEN NEVIV PATOX MESRA DOBAT REGET DI LEBIB JHANG SEMKO SAKUV PATNI SULOM ASARI ELKUX IGINO VIDP7.6 hrs7.3 hrs117,430 lbAllan Burek
2021-02-21FDX9882KDEN KMEM KDEN GAETR KK51A RZC KMEM1.9 hrs1.6 hrs20,654 lbAllan Burek
2021-02-18FDX25EBLG KMEM EBLG BUB DENUT LUMEN BULAM DIBLI RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL UNSAD NILON GILDA LAM BPK POTON BEDFO EBOTO PIPIN LESTA TUMTI RODOL TENSO BELOX REMSI MIMKU SUNOT 5820N 6030N 6140N 6050N URTAK LOMTA TEALS VANSI GRAMP YTS SSM TVC PECOK UFDUH BITTR ADALE WLTER PMM GIJ TTH PXV KMEM9.8 hrs9.5 hrs155,726 lbAllan Burek
2021-02-17FDX5279OMDB LFPG OMDB SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SISIK MENLI CVO MENKU NOZ IMRUT ASNIR TANSA AMAXI VEGES DIRMI RESTI ALANI KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA PARNA KRK OLGAT NUTRO CERVI MOLUS UNKIR GIVRI TINIL LFPG8 hrs7.6 hrs130,294 lbAllan Burek
2021-02-17FDX217KOAK KDEN KOAK SYRAH JSICA LUDOH BUMMP KDEN2.4 hrs2.1 hrs30,622 lbCharles Harris
2021-02-16FDX5279VIDP OMDB VIDP SURAM LUN MERUN RK LUBNA SK IDEBA BIREX PG ADGUL TAPDO VUSET UMEKO BORER PASOV KUPMA ORKOB MIVEK IMPED OMDB3.3 hrs3 hrs53,693 lbAllan Burek
2021-02-15FDX5279ZGGG VIDP ZGGG VIBOS ZUH KIBAS BOKAT ADBIN TOMUD BIGRO LH BHY ALEKI NIKUK WUY UVUNO BSE MEPAN ADBAG LXI SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO ANSOS TEBUL AAT BOGEP RAJ TEBID BIKIK MONDA PPT BODOG LKN JAL VIDP5.8 hrs5.5 hrs102,974 lbAllan Burek
2021-02-15FDX5231RKSI ZGGG RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET IPRAG PUD JTN OLGAP LURMA NXD AKDIM SAGNU DUBGO ELNEX TUPGA SHR XUVGI NF SAGON PLT MASGU MABAG OLPAB IGONO ZGGG3.7 hrs3.4 hrs50,588 lbAllan Burek
2021-02-14FDX502DLFPG EDDK LFPG PG091 PG092 PG094 NEPAR RANUX MEDOX VALEK LUTAX DIK ARCKY IBESA LEDMU ERUKI DEPOK DK455 LEGDU RW14L1.1 hrs0.7 hrs15,226 lbEmanuel Hagen
2021-02-14FDX214KMEM KSEA KMEM BEEAL PRYMD HIVUS STVVV ZUMIT FOXOM KM36I KK45G KK54E ATIJA KP60C AYOLE KD69Y KD72W KU78S KU84O KU87M KU90K KS03I PDT BRUKK SUNED YKM CHINS RADDY HUMPP AUBRN KENMO RW16L4.1 hrs4 hrs47,536 lbRandall Smith
2021-02-14FDX9796LIMC RKSI LIMC SRN DESIP PEXUG LEGLO ORI OSKOR NEVNI MALUG NAVTI SOPAV BAVOK ABERO OGARA TOBLO ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP ZG OBATA TUGLA ATR BASPU EPOLI LANIN ODPUT LUKET UDATO RUGUS ARSAN ATRIK BALPI ABIGU ULRIP SUBOL ARMIK DZG AGAKO MADEV AGARO BUSAR GOMAL BURID GILAK SARIN TCH PIBIG SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT RKSI11.4 hrs11 hrs135,314 lbAllan Burek
2021-02-14FDX10KMEM LFPG KMEM SLONN BASAC GENEH NUYID SIDAE ROD YXU YXI YMW YLQ VBS ANCER NEEKO 5450N 5540N 5530N 5520N DOGAL BEXET SLANY STU NUMPO OKESI HOFIK BEDEK NIGIT VAPID MID SFD WAFFU HARDY XIDIL PETAX BIBAX BIBA1 BIBA2 BIBA3 BIBA4 BIBA5 KOLIV MOPAR RW09L8.4 hrs7.9 hrs129,309 lbEmanuel Hagen
2021-02-13FDX9796EHAM LIMC EHAM EDUPO NAPRO DEPAD AMOSU MISGO COL RIDSU ABUKA KRH EPIXU NATOR TITIX TRA DITON BASGO AKASU RIXUV LIMC1.6 hrs1.3 hrs18,330 lbAllan Burek
2021-02-12FDX9733RKSI EHAM RKSI BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX VYK PEGSO IDGIS REVSI BONLU ADBES VAGBI SUGDO EKETA GODON OMKAK LEBOM APOGO LUVES MIMOK YHD NIRUV OPULI YBL GOBIN JNQ GOVSA NUKTI HAM IRPEP DUBUV DUMAM FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV AGAKO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA PINUG ADOBU GORAT OTPES GONTU GRUDA UNDUK ASGUL TOMKO BINKA TORLO UDAXI FLD GEVNI LEGSA TIMIB KUBAB NUVEN TAGOB BERIM DOBAK EEL EHAM13 hrs12.7 hrs205,643 lbAllan Burek
2021-02-12FDX212KDFW KMEM KDFW FORCK ELD KMEM1.4 hrs1 hrs17,869 lbCharles Harris
2021-02-10FDX5154RJAA RKSI RJAA ENPAR NIXIS TEPEX BIDIK MADUL SUGNO SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO RKSI2.8 hrs2.5 hrs38,868 lbAllan Burek
2021-02-09FDX5608ZGGG RJAA ZGGG LMN XEBUL VAVSO EGEDA PLT SAGON NF XUVGI SHR TUPGA ELNEX TOL KAKIS NXD LURMA OLGAP JTN NINAS LASAN BONGI BOLEX TONIX LAMEN SADLI PONIK NIRAT ONIKU POTET FUE KASTE SABAR AILEY SAWAT SDATI ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS RJAA3.5 hrs3.2 hrs51,513 lbAllan Burek
2021-02-08FDX75YSSY ZGGG YSSY RIC BOYSY MISIT MUDGI AGETA ONIVI MIMIB VILOL TAVEV SARIK TASHA RUVAP EGORE DUMAV IGOPO GUTEV AMN BONDA MOLLY TANAL ZAM MASUN KALAH MARAN PALOS TOKON LEGED REKEL IBOBI AKOTA MAVRA SABNO TOFEE SUKER ARROW ISBAN ROBIN TAPPO PICTA CH TAMOT IDUMA SHL ZGGG8.9 hrs8.7 hrs135,281 lbAllan Burek
2021-02-07FDX75NZAA YSSY NZAA AA MADEP OLREL AKALU NONID RIKNI MARLN YSSY3 hrs2.8 hrs40,756 lbAllan Burek
2021-02-07FDX75PHNL NZAA PHNL CARRP DATBE DASNE DULCE DUNEY PUPIS UXULU LANAT UBRAX POPIR KADEN MALNI TARIB AA NZAA6.5 hrs22.1 hrs80,455 lbAllan Burek
2021-02-05FDX537KMEM PHNL KMEM HELAR KK42G KK45E KK51A KD51W KD51S CHESZ KU48M KU48K KO48I DUGLE OAK ALCOA 37N30 34N40 HALLI AUNTI APACK PHNL9.1 hrs8.8 hrs136,519 lbAllan Burek
2021-02-05FDX1202KEWR KMEM KEWR PARKE TOWIN KAYNE HOUTN LRP SAAME FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM2.7 hrs2.4 hrs37,867 lbAllan Burek
2021-02-05FDX721KMEM KEWR KMEM RIBZZ HENIR WRRTZ DOUUG GOETZ DIYAB BNA SWAPP GHATS FOUNT TONIO KONGO NEALS BKW ASBUR DENNY MOL GVE KEWR1.9 hrs1.7 hrs27,333 lbAllan Burek
2021-02-03FDX9855SAEZ KMEM SAEZ BIVAM UGALA PAR SINUT VUSDI EDSUB TOPOG PUPSI UBRIX IMBER PUBUM ESMUR ASETO EGUSU VALUS GELAS VAREB DOLGI LOKOX MALVA DIBUG OBKUL ALBEG KILEV DOKVA IVSUP IVPON LIMPO ROLUS POVSO BOG BUTAL MTR ESKOR COLBY NALRO UCL UHA CIGAR MGM OTB KMEM10.7 hrs10.5 hrs131,160 lbAllan Burek
2021-02-02FDX6086ZGGG EBLG ZGGG YIN VEROK NODOG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED XYO PASLU WLY FJC JTG CDX OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV AGAKO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT RAVOK VALOL ABERO SUBIX POVEL ABAMI NEREL AGENI BATTY LNO EBLG12.9 hrs12.5 hrs227,733 lbAllan Burek
2021-02-02FDX202KMEM SAEZ KMEM LEYIK CATLN PENSI NATLE SELEK DAGAS UIB ULQ PLG IQT POSKA SIGIX MUNEB BOBAS ASOLA OPTOP RAXUN NESKI PAZ IMBAM BOGUB UNI AKVAG UBSAS USTOT NAXET JUJ ASODO VADUN GAVEX ESPER DADMI ERE GAVAM PAR ANRAL PAGON SAEZ9.7 hrs9.1 hrs157,550 lbCharles Harris
2021-02-01FDX5126EGSS KMEM EGSS UTAVA BUZAD OLNEY WELIN AKUPA TIMPO ELVOS TNT RODOL TENSO BELOX REMSI MIMKU SUNOT 5720N 5730N 5640N 5450N NEEKO YRI ML DICEN SEMRO POLTY KENLU PEPLA DERLO DAFLU FWA PXV KMEM8.8 hrs8.5 hrs136,934 lbAllan Burek
2021-01-30FDX2KMEM EGSS KMEM DIYAB BWG HYK AIR FQM EEN ENE SCARS SEAER EBONY ALLRY 5150N 5340N 5430N 5420N DOGAL BEXET LIFFY IDEXA GINIS NATKO LYNAS ROLEX MALUD WAL EKLAD LISTO EGSS8 hrs7.7 hrs120,026 lbAllan Burek
2021-01-29FDX5313RJAA ZGGG RJAA REDEK IGNOT MITOP BEGUL TEKEL SUNAM KINAI TOKOM HABAR ARIGI BALIE CHINU ISAKY FUE POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET IPRAG PUD JTN OLGAP LURMA NXD AKDIM SAGNU DUBGO ELNEX TUPGA SHR XUVGI NF SAGON PLT MASGU MABAG OLPAB IGONO ZGGG5.1 hrs4.9 hrs82,176 lbAllan Burek
2021-01-27FDX31KOAK RJAA KOAK OAK LINUZ MITOH 43N30 45N40 44N50 43N60 43N70 44E80 42E70 40E60 LEPKI AVBET IDLAN POROT OLDIV LESPO SUPOK RJAA11 hrs10.7 hrs174,078 lbAllan Burek
2021-01-27FDX1381KDFW KMEM KDFW FORCK ELD KMEM1.3 hrs0.9 hrs16,432 lbAllan Burek
2021-01-27FDX981KMEM KDFW KMEM ANSWA LIT MEEOW FEWWW KDFW1.4 hrs1.2 hrs20,462 lbAllan Burek
2021-01-26FDX1800PHNL KOAK PHNL CLUTS CEBEN CIVIT CORTT CUNDU CREAN CINNY KOAK4.8 hrs4.5 hrs69,902 lbAllan Burek
2021-01-25FDX24WSSS PHNL WSSS HOSBA TOMAN VERIN LUSMO LAGOT LAXOR LULBU LEGED LUBAN CAB SARSI VIGOR GURAG TUNTO 27E40 29E50 30E60 30E70 28E80 25N70 DOGIF CANON PHNL12 hrs11.7 hrs205,001 lbAllan Burek
2021-01-24FDX5021LFPG KMEM LFPG ATREX VESAN RATUK SOVAT SANDY DET BPK POTON BEDFO EBOTO PIPIN LESTA TUMTI RODOL TENSO BELOX REMSI GOMUP 5920N 6030N 6040N 5950N BOKTO DUVBI MT REZIN YYB YVV SVM FWA MZZ VHP PXV KMEM9.7 hrs9.3 hrs131,799 lbAllan Burek
2021-01-22FDX5040OMDB WSSS OMDB IVURO SUTVO GOMTA TARBO MUNGA MIXOL VAXIM SETSI PARAR DOGET SUGID BEKUT ENTUG AGELA BOGAT DORAM VIRAM GURAS VATMO IDASO BIKEN LAGOG IGOGU NILAM MEKAR VAMPI GUNIP GOBAS AGOSA VKL DUMOK BATAR OGAKO TOPOR ARAMA WSSS7 hrs6.8 hrs101,941 lbAllan Burek
2021-01-20FDX9839RJBB LFPG RJBB SOUJA YAKMO STAGE SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO KAKSO KALMA SEL GOGET NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX VYK PEGSO IDGIS REVSI BONLU ADBES VAGBI SUGDO EKETA GODON OMKAK LEBOM APOGO LUVES MIMOK YHD NIRUV OPULI YBL GOBIN JNQ GOVSA NUKTI HAM IRPEP DUBUV DUMAM FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV AGAKO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT RAVOK VALOL ABERO KORUP TAMEB NOSPA DIK IDOSA TOLVU RAPOR VEDUS LFPG14.8 hrs14.5 hrs234,118 lbAllan Burek
2021-01-20FDX120KMEM KAUS KMEM IBUFY SQS AEX CIDOR TBEND VELCO LFK KAUS2.1 hrs1.8 hrs50,589 lbCharles Harris
2021-01-19FDX5280RCTP RJBB RCTP MOLKA MAMOD MUMBA MELEN MOMPA MIDAI MADOG SUC STORK BRAVE KARIN BECKY RJBB2.1 hrs1.8 hrs29,116 lbAllan Burek
2021-01-18FDX7FAOR OMDB FAOR EGMEN UNDIT NEVUK XARMA XATNU EPSEK NIGOD XABAK GESAS OKBOK VBR NESEG NEVAV QL IMSOP EVIMA DURMO VNP OKBOB VNC NERES SOLAL HAI VOHID BERIL SOKAR LOTER MITCH GEPAR GABTO AVARI ITPOK EMKAB IMKOT ESRAB NEROT VUTAS UNRIV RIGLO KITAL GOLNI TAVKO BONOM EMURU TOLDA GIDAN ITURA ALMOG VELOD GEXAN TAPRA VAXAS RUDAT MIVEK IMPED OMDB9.3 hrs9 hrs121,560 lbAllan Burek
2021-01-17FDX9008OMDB FAOR OMDB ANVIX PEDUL KIPOK TARDI NOSMI BOTAM ELIVA MUSUK IVAKU GEPOT GIDAN TOLDA EMURU BONOM TAVKO GOLNI KITAL RIGLO UNRIV VUTAS NEROT ESRAB IMKOT EMKAB ITPOK AVARI GABTO GEPAR MITCH LOTER SOKAR BERIL VOHID HAI SOLAL NERES VNC OKBOB VNP DURMO EVIMA IMSOP QL NEVAV NESEG VBR OKBOK GESAS XABAK NIGOD EPSEK PHV ANVIT WIV FAOR8.9 hrs8.6 hrs135,182 lbAllan Burek
2021-01-15FDX5279VIDP OMDB VIDP SURAM LUN MERUN RK LUBNA SK IDEBA BIREX PG ADGUL TAPDO VUSET UMEKO BORER PASOV KUPMA ORKOB MIVEK IMPED OMDB3.4 hrs3.1 hrs56,507 lbAllan Burek
2021-01-14FDX5384LFPG VIDP LFPG RANUX MEDOX VALEK LIPNI LIMGO BOMBI KOMIB SULUS LONLI KULOK OKG LAGAR POLON ABERO OGARA LUHEZ KAWAD KEDUG BUGOR ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP NIBAN AZABI AKT BALIG GIRUL INRED TIROM BEDEV ATASH DOKAN MAVAX ABDAN NINOP LEMOD PAGMA VUVEN NEVIV PATOX MESRA DOBAT REGET DI LEBIB JHANG SEMKO SAKUV PATNI SULOM ASARI ELKUX IGINO VIDP8.3 hrs7.9 hrs131,341 lbAllan Burek
2021-01-14FDX5030EDDK LFPG EDDK NVO MAPAD NAVAK OGBOL SOGRI BUPAL SISGA DELOM MOPIL LFPG1.1 hrs0.8 hrs15,232 lbAllan Burek
2021-01-13FDX4KMEM EDDK KMEM NUYID BWG HYK AIR MAGIO ENE ALLEX PORTI 4750N 4840N 4930N 5020N DINIM ELSOX EVRIN NEKAP LAZTU ABDUK NUMPO PUPJO INLAK KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI DENOV RUTAP ERUKI DEPOK EDDK8.7 hrs8.3 hrs130,212 lbAllan Burek
2021-01-13FDX9892KMIA KMEM KMIA WINCO CHRRI SMELZ PATOY DEANR MICES JAWJA DEEDA VUZ WASER KMEM2.3 hrs2 hrs25,591 lbAllan Burek
2021-01-12FDX295RJAA RCTP RJAA ARIES A4L11 A4L12 A4L13 A4L14 ROONY IBURA ADRIA ROSSO PIGOK TOKIS SEDRI ELNIS SANOR OLTOM AKUVU LABEL BALSA SUKMO DONKY LEONA HKC KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE RCTP4.1 hrs3.8 hrs54,662 lbAllan Burek
2021-01-11FDX6072ZGGG RJAA ZGGG LMN XEBUL VAVSO EGEDA PLT SAGON NF XUVGI SHR TUPGA ELNEX TOL KAKIS NXD LURMA OLGAP JTN NINAS LASAN BONGI BOLEX TONIX LAMEN SADLI PONIK NIRAT ONIKU POTET FUE KASTE SABAR AILEY SAWAT SDATI ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS RJAA3.5 hrs3.1 hrs50,395 lbAllan Burek
2021-01-11FDX5231RKSI ZGGG RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET IPRAG PUD JTN OLGAP LURMA NXD AKDIM SAGNU DUBGO ELNEX TUPGA SHR XUVGI NF SAGON PLT MASGU MABAG OLPAB IGONO ZGGG3.7 hrs3.5 hrs58,519 lbAllan Burek
2021-01-10FDX9791EHAM RKSI EHAM ARNEM SONEB OLDOD SUVOX OSN HLZ PENEK ADLIR TUVAK SUBIX GORAT TOBLO ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP ZG OBATA TUGLA ATR BASPU EPOLI LANIN ODPUT LUKET UDATO RUGUS ARSAN ATRIK BALPI ABIGU ULRIP SUBOL ARMIK DZG AGAKO MADEV AGARO BUSAR GOMAL BURID GILAK SARIN TCH PIBIG SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT RKSI11.1 hrs10.8 hrs131,078 lbAllan Burek
2021-01-08FDX9735RKSI EHAM RKSI BINIL ANSIM DANTI GONAV AGAVO DONVO OBDIS SANKO POVAG DOBGA NUNDU MAKNO ALARA UNSEK ORAVA LC ANOBI OPIMU UKDUM ASILA UNTEN ERVEB POLHO MODUN ZAMUS GOBEZ PRING SERNA PIMIT KEMON LUTOG BAPIR AGANU GUDMI RELIK NEDAG LONKA RO USOPA SURIP NOVRA RONIK CE SOTIM SOREB PAROM NJC TETSI APRAN ULGUN OGIKA NEGNA LARTU ABGIL SORLI NETLU OGROM OSKEL SOGTE BAPES GUDES IDLIR ERSOM UMTAK ODNUS ROMUM GITOT ADLIN RUROS NEPEN MOGPI IDRAK TUBNI UMUTA BAPOK UMODI TURAL OKBES RANVA RESMO KEMET MOLOK TODNA RUTEK DEREX KOTAM EKRAL SUP ADVIS LILBI EVBED LUPUR KOPEX LANGO ALS DEMIR DEGUL GOLEN KUBAT EEL EHAM11 hrs10.7 hrs185,673 lbAllan Burek
2021-01-06FDX5924ZBAA RKSI ZBAA MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT RKSI1.8 hrs1.3 hrs23,754 lbAllan Burek
2021-01-05FDX5819RJBB ZBAA RJBB MAIKO WENDY SHION SOUJA YAKMO STAGE SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO KAKSO KALMA SEL GOGET NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP ZBAA3.5 hrs3.1 hrs48,959 lbAllan Burek
2021-01-04FDX5193KMEM RJBB KMEM ODATE CGI LMN MOT CFHLT VLN YWV NUBEG GOROV COHIL REMBY YESKA NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC TERAD HAKBA GORYU IKUJI URUSI IMIZU OYABE KMC TRE KIJYY SAEKI ALISA RJBB14.7 hrs14.5 hrs176,594 lbAllan Burek
2021-01-04FDX104FAOR KMIA FAOR VASUR EVOPO DUSLI ETOSA GBV UVLUK ATULA IXABO APNOP APKAN APMEX AVOGU EVESO ABAPU IMVEX ILGOL APKAT IBLUD ANSUS 0910S 0605S 0300S 0005N 0310N 0615N 0820N 1025N 1230N 1435N 1640N 1845N 2050N 2360N MCOOP DIAZZ ZQA KMIA15.8 hrs15.5 hrs274,320 lbCharles Harris
2021-01-03FDX9008OMDB FAOR OMDB ANVIX PEDUL KIPOK TARDI NOSMI BOTAM ELIVA MUSUK IVAKU GEPOT GIDAN TOLDA EMURU BONOM TAVKO GOLNI KITAL RIGLO UNRIV VUTAS NEROT ESRAB IMKOT EMKAB ITPOK AVARI GABTO GEPAR MITCH LOTER SOKAR BERIL VOHID HAI SOLAL NERES VNC OKBOB VNP DURMO EVIMA IMSOP QL NEVAV NESEG VBR OKBOK GESAS XABAK NIGOD EPSEK PHV ANVIT WIV FAOR9 hrs8.7 hrs150,238 lbAllan Burek
2021-01-01FDX5279VIDP OMDB VIDP SURAM LUN MERUN RK LUBNA SK IDEBA BIREX PG ADGUL TAPDO VUSET UMEKO BORER PASOV KUPMA ORKOB MIVEK IMPED OMDB3.6 hrs3.3 hrs60,530 lbAllan Burek
2020-12-31FDX5279ZGGG VIDP ZGGG VIBOS ZUH KIBAS BOKAT ADBIN TOMUD BIGRO LH BHY ALEKI NIKUK WUY UVUNO BSE MEPAN ADBAG LXI SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO ANSOS TEBUL AAT BOGEP RAJ TEBID BIKIK MONDA PPT BODOG LKN JAL VIDP5.3 hrs5.2 hrs81,989 lbAllan Burek
2020-12-29FDX413PANC KMEM PANC JOH CASEL KATAT YAK DEEJA MITOM 57N25 YQU YZU YEG YEA GGW DPR MCI WHOLL KMEM6 hrs5.7 hrs97,702 lbCharles Harris
2020-12-29FDX5342LFPG ZGGG LFPG RANUX MEDOX VALEK LIPNI LIMGO BOMBI BAMTO LOHRE OSBIT RASPU KOMIB SULUS LONLI KULOK OKG LAGAR MISKA VAGSA LUNUK OKENO ABAKU POLON XALUR GERVI ABERO VALOL RAVOK MAPAT OGARA TOBLO ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP ZG OBATA TUGLA ATR GOGDI LEPSI RIKRI PEMOL TISRA ABDUN SANUR NKZ AGMUR BUDET KZO DIKAM LUKUR REMOL TUROK GAMBU KUGIR RISAS TOMGO BERVI TIPSA USUGA UNADA BEDUR PEKIR TIRBA PIGAL BASPI BERTO RULAD IDMOL EXURU XKC SADAN NOLEP TONAX LEBAK TEMOL MUMAN LUVAR SANLI PEXUN KAMAX MIKOS CZH CTU WFX ZYG XYO UKEGO IDSEG QNX KWE ELBAV IDEPO GLB XOLON DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA ZGGG11.5 hrs11.2 hrs182,811 lbAllan Burek
2020-12-29FDX413RCTP PANC RCTP ROBIN MAMOD MOMPA HIROS IMPAL LAKES PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC8.4 hrs8.2 hrs142,396 lbCharles Harris
2020-12-27FDX4KMEM LFPG KMEM HUMMS SIDAE CREEP SEELA KLYNE DUTSH WWSHR DORET JHW SYR MIILS ALLRY 5150N 5440N 5530N 5420N MALOT GISTI LESLU INSUN LND NAKID ANNET UVSUV INGOR LUKIP LFPG8.1 hrs7.8 hrs119,810 lbAllan Burek
2020-12-27FDX79PANC RCTP PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC NIKON BEKEN IXE DAIGO JD AKAGI GYODA TEPEX OSPAN PIGAP TENRU SUGAL NAKTU KOHWA SHIMA AYANO RAYJO KEC ALBAT HALON JAKAL GREEN SUC FENIX JINGU HKC KAZAN KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE SEPIA AUGUR APRIL MARCH FETUS JAMMY RW05L10.4 hrs10.1 hrs175,464 lbDan Downs
2020-12-26FDX79KOAK PANC KOAK REBAS SASSU ENI FOT BOXER KYLLE KANUA VIDKU TAMRU SIMLU KURTT PETPA NAKBI METPA KATCH MDO WITTI GAYLL SLOOW SILTY ANDDI WEWWO RW07R4.3 hrs3.9 hrs67,897 lbDan Downs
2020-12-24FDX5391RJBB KOAK RJBB KEC KILAP ISEBI TASOT LAKOS LIGNI POROT IDLAN ADNAP KALNA 43E60 46E70 48E80 49N70 50N60 50N50 50N40 PRETY KANUA KYLLE BOXER FOT ENI PYE KOAK9.9 hrs9.6 hrs167,701 lbAllan Burek
2020-12-23FDX5280RCTP RJBB RCTP MOLKA MAMOD MUMBA MELEN MOMPA MIDAI MADOG SUC STORK BRAVE KARIN BECKY RJBB2.2 hrs1.9 hrs30,670 lbAllan Burek
2020-12-22FDX14VHHH RCTP VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA RCTP1.4 hrs1.1 hrs18,688 lbAllan Burek
2020-12-21FDX402KSLC KMEM KSLC BUBBY RUGGD LOFOG LEGBE MTU HBU KK45Y PER RZC MARBI IGLOO SAUCC BRBBQ JAMLA LAURI RW18C2.7 hrs2.4 hrs40,707 lbDan Downs
2020-12-21FDX79PANC VHHH PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC NIKON BEKEN IXE DAIGO JD AKAGI GYODA TEPEX OSPAN PIGAP TENRU SUGAL NAKTU KOHWA SHIMA AYANO RAYJO KEC ALBAT HALON JAKAL GREEN SUC FENIX JINGU HKC KAZAN KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE ANNNA APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH11.6 hrs11.4 hrs167,799 lbAllan Burek
2020-12-21FDX945KMEM KSLC KMEM CHETO MUDHO GACET FARVU STVVV ZUMIT FOXOM KM33I KM36G KK39E KK42C KK45A ZAROS KD51W KD57S ELLFF HELPR GOSHU SPANE LEEHY FFU DRYVE PITTT MAGNE QUIPA RROYY BHIVE RW16R3.2 hrs2.9 hrs49,128 lbDan Downs
2020-12-20FDX5986VHHH PANC VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN MOMPA MIDAI MADOG MEXIR IMPAL OTOWA ANKIX IGMIS MOSLO TASOT LAKOS LIGNI POROT DOVIX PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC9.1 hrs8.8 hrs157,501 lbAllan Burek
2020-12-18FDX1218RJBB VHHH RJBB DAISY JULIA LINDA GLORY HIBIS OBOKE POPPY SUKMO DONKY LEONA HKC KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE ANNNA APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ABBEY MUSEL TAMAR TD GUAVA SOKOE LIMES RW07R4.1 hrs3.7 hrs61,369 lbDan Downs
2020-12-18FDX7LIMC KMEM LIMC AOSTA ORSUD MOLUS UNKIR DJL TUNOR LAULY BRY CLM RODIN VESAN RATUK SOVAT SANDY DET BPK POTON BEDFO EBOTO PIPIN LESTA TUMTI RODOL TENSO BELOX REMSI MIMKU AGORI 5820N 5930N 5940N 5850N CUDDY MT YYB ECK FWA VHP PXV KMEM10.1 hrs9.9 hrs171,557 lbAllan Burek
2020-12-17FDX18PANC RJBB PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC NESKO SQUID CHILY PEPAR SPICE SAEKI ALISA TANTA NALTO ASAMI BAGLE TOMOH HAMAR MAYAH RW24L8 hrs7.7 hrs130,922 lbDan Downs
2020-12-17FDX7VABB LIMC VABB SAKUN BIMOT SUGID DOGET PARAR RAGMA VUSET TOVDI KIROP ASNIB MENSA LUBAT ENEGA RUKOR IVOXI TUDIS SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SISIK MENLI CVO MENKU NOZ IMRUT ASNIR TANSA AMAXI VEGES DIRMI RESTI ALANI KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA PARNA KRK OLGAT VIE LOMED RUXOL BEROK MIVKI GOLAS MEBUR LIMC9.1 hrs8.8 hrs160,575 lbAllan Burek
2020-12-16FDX8OMDB VABB OMDB IVURO SUTVO GOMTA TARBO MUNGA MIXOL VAXIM RASKI ANKOX KARKU EXOLU VABB2.7 hrs2.4 hrs34,577 lbAllan Burek
2020-12-15FDX9876EBLG OMDB EBLG LNO ARCKY SUXIM ROPUV EMGOD UBIDU RUDUS BOMBI DETEV DINKU BESNI LATLO OBEDI ROLBA REMSO MEDUX KOGAT ERANA TSL ESOPO ETRUD PIVOS MES PIPEN IKARO URNIL LARKI RDS IRBAX OBUPO ULFIT VANZA LAKTO GENIV SERMA DATOK TAKSU KARIK ULINA ELETA TAMIM PETRA DEESA BOSAL LABAD NIMAR DEDGI GENON TAMRO GEXUP VUTAD LOTOK KMC BOTEP RADGI ALPOT SILBA KURKA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK DEBEN DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK UKUBU TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV VUTEB OMDB6.5 hrs6.2 hrs101,943 lbAllan Burek
2020-12-13FDX9821RJBB EBLG RJBB SOUJA YAKMO STAGE SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO KAKSO KALMA SEL GOGET NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX VYK PEGSO IDGIS REVSI BONLU ADBES VAGBI SUGDO EKETA GODON OMKAK LEBOM APOGO LUVES MIMOK YHD NIRUV OPULI YBL GOBIN JNQ GOVSA NUKTI HAM IKENA DUBUV DUMAM FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV AGAKO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT ABERO GOVEN POVEL ABAMI NEREL AGENI BATTY LNO EBLG14.7 hrs14.4 hrs254,501 lbAllan Burek
2020-12-11FDX5230KMEM PANC 6.7 hrs6.4 hrs109,115 lbDan Downs
2020-12-11FDX472KDFW KMEM 1.4 hrs1 hrs19,936 lbDan Downs
2020-12-11FDX5004PHNL RJBB 10 hrs9.7 hrs127,185 lbAllan Burek
2020-12-10FDX5601WSSS PHNL 11.9 hrs11.6 hrs206,305 lbAllan Burek
2020-12-09FDX5419ZGGG WSSS 3.8 hrs3.4 hrs56,696 lbAllan Burek
2020-12-08FDX5231RKSI ZGGG 3.6 hrs3.4 hrs58,243 lbAllan Burek
2020-12-08FDX1208KMEM KDFW 1.8 hrs1.3 hrs24,802 lbCharles Harris
2020-12-08FDX5926ZGGG RKSI 2.9 hrs2.5 hrs42,647 lbAllan Burek
2020-12-07FDX630KSEA KMEM 3.9 hrs3.6 hrs62,055 lbDan Downs
2020-12-06FDX5460VABB ZGGG 4.8 hrs4.5 hrs76,508 lbAllan Burek
2020-12-05FDX8OMDB VABB 2.6 hrs2.3 hrs38,282 lbAllan Burek
2020-12-04FDX8KMEM OMDB 14.1 hrs13.7 hrs229,838 lbAllan Burek
2020-12-04FDX519PHNL KSEA 6.7 hrs6.1 hrs90,319 lbChemtrails
2020-11-26FDX1126SEQM KMEM SEQM QNV D339J NEGAL ENSOL TCO TOKUT MILAT TBG PISAD CCUDA TRESR HOOCK SQS MEVEE CPLAN HOBRK ROCAB HADAN RW36R5 hrs4.9 hrs113,200 lbRandall Smith
2020-11-21FDX1121EDDF SEQM EDDF DF135 DF142 DF163 DF201 DONAB SOBRA ULKIG RUDOT BITBU ASMOX NISIV DIK IDOSA TOLVU RAPOR RENSA NITEP GIMER PODUK BSN ESTOC PON DITAL GODIX DIDAK KURIS TERPO AKEMO IBISU COQUE TIVLU BUNAV 4610N 4420N 4030N 3440N 2750N 2060N ILURI GUTIM VUKIN VUDVI TOMAX BNS KIKAS LOBUL ISKED TITGU VUROR ARNOK SEQM12.2 hrs11.5 hrs289,699 lbBig Swede
2020-11-12FDX413KPDX EDDF KPDX YKM GEG YQL LORNA YPA FO YTH 6080N TUNNI RODBO MUSLO RADUN 6050N 6040N 6030N 6020N 5915N ERAKA ETSOM FINDO MADAD SUSIS GIVEM ROLUM SOTUN LONAM RIMET ODIPI KOKEB LESMO TUNIV KERAX EDDF10.1 hrs9.9 hrs247,054 lbCharles Harris
2020-10-20KSEA KPDX KSEA TRAYL RW10L0.8 hrs0.5 hrs0 lbken rose
2020-09-27FDX927KSFO KSEA KSFO TRUKN DEDHD RBL LMT KNGDM WRUSL BTG PTERA KRIEG HAWKZ LIINE PIKEZ COFAY BREVE NETTZ KWEST VASHN KENMO RW16L1.7 hrs1.6 hrs35,100 lbRandall Smith
2020-07-26FDX726CYYZ KSFO CYYZ MIXUT LETOR PEMBA NUGID GNTRY SVM DUNKS ALPHE PMM DSM LNK DBL ELLMU HVE MLF OAL DYAMD LAANE ALWYS FLOWZ CEDES FRELY ARCHI FAITH RW28L4.9 hrs4.8 hrs97,800 lbRandall Smith
2020-07-23FDX723EDDM CYYZ EDDM MIQNB MIQ INPUD UPALA PETIX WUR RIDSU NONKO LIRSU REMBA GILOM BUB DENUT LUMEN BULAM DIBLI RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL UNSAD NILON GILDA FERIT WESUL EVNAS LAM HEMEL BUZAD OLNEY WELIN AKUPA TIMPO ELVOS TNT LISTO VABKA WAL PENIL DANDI LELDO LANVA SITKU RIMVU BAGSO RESNO 5620N 5830N 5940N 5950N AVUTI YDP MT YXI BETUL IMEBA VIDRO TOVOP DENPI MIRUG MITUX OMTIP KASIT MEVPO ONGOX RW15L8.4 hrs8.2 hrs367,353 lbRandall Smith
2020-07-21FDX721RKSI EDDM RKSI SI707 SI713 SONJA NOPIK BINIL ANSIM NOGON CHG UPNAT CHF KAKAT OSNEV AGRIV UNTEN ERVEB POLHO DEGIR ARGAT VIZOT UDA MODOT BULAG MU DARNO TR ODMEL SULIG ISANA IRKUT LEKOS MEMUR ABROG NILOK PELEK UNKIS NH UGLIT MAPUN UTORA GIKES SOMUD BADIK NEGOK KEMEB LIKNU SODMU TIRAT RULEP LUMAK OLUGA ULGAM BIKRO GOPOT REKSO BD BIZEL NERAP PENUR AJ GAPSA MITMU TU RATIN VTB KOSAN PENAL TEDRO MATUS OSMUS UGNAL GORAT POLON ABAKU MIXAT LASIS BEBKU ROBEL SODRO URONA ABERU TIPAM ARMUT TIVDA LULAR ARBAX USEMI LITLI OSTES BINGU TUSTO LANDU MIQNB NELBI RW26L10.7 hrs10.6 hrs214,733 lbRandall Smith
2020-07-19FDX719KMEM RKSI KMEM ZELKO HOTRD TOMKE KK48I LMN KP90C MOT CFHLT VLN REFEX NUBEG LEPET 58N26 GOROV COHIL REMBY NICHO NOSHO NEONN PALIN KIVAK MARCC BESAT BALUB NEDON IRKAN UMBOS GEFAR KUDER KULOD MK UB SENOR DIMOT BUMEN LATAK IKADA BISIV MVE LUBEK AWE ASIBE CHE HWE ARIKA NYUDO GOLDO TATAM HOTAL SAMON SUGNO SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO KAKSO KALMA HODOL SEL SI853 SI941 SI942 SI943 SI944 SI945 SI946 SI947 DANAN TIMON RW15L14 hrs13.9 hrs302,457 lbRandall Smith
2020-07-17FDX717SCEL KMEM SCEL PDH VAGOS DGO32 KIDUG VTN TENUT ITAVA KUGAP EDRON TITKI ANDAK KUGER VUGUS PUNAP ILSOT PUNSO DOVRI FAG EKEVI TCA URC URAPA ANKUG UROKU MULMA FANES ANDID ULQ FNC PZA ROA CZA LEVAT GOING SQS WASER ERASE CRAMM VANZE FASOP COVIM RW279.7 hrs9.6 hrs194,038 lbRandall Smith
2020-07-16FDX715YSSY SCEL YSSY KADOM TESAT OPTIC TONIM MIKEL OMKIN DADLU ADKOS QN SW 46S71 50W80 54W70 56W60 58W50 58W40 57W31 57W30 56W20 54W10 50W00 4690W 3980W EROLO KADAK MAPOC VOVPO PDH17 RW17R13.9 hrs13.8 hrs263,479 lbRandall Smith
2020-07-15FDX715WSSS YSSY WSSS IBIXU IBIVA DONDI DIVSA BTM DOGRA DOSNO VENPA VENIX SURGA RUSMA SAMSU MASRI RAFIS TAVIP SUMDI RAMPY UDONO BLI ATMAP CIN TATUK TIMMI AS KALUG POLEV APOMA MACLA PKS MAKKA TARAL RIVET BIGEM TAMMI BOOGI TESAT JELLI RW254.9 hrs4.7 hrs136,564 lbRandall Smith
2020-07-14FDX714OMDB WSSS OMDB DB570 DB560 DB576 DB569 KUPOR UKRER VAXAB LUDEV GETID IVURO SUTVO GOMTA TARBO MUNGA MIXOL VAXIM SETSI PARAR DOGET SUGID BEKUT ENTUG AGELA BOGAT DORAM VIRAM GURAS VATMO IDASO BIKEN LAGOG IGOGU NILAM MEKAR VAMPI GUNIP GOBAS AGOSA VKL DUMOK BATAR OGAKO TOPOR ARAMA LELIB JBNB ALFA BIDUS EGORA RW20C7.3 hrs7.2 hrs139,004 lbRandall Smith
2020-07-12FDX712KSFO OMDB KSFO TRUKN DEDHD BTG OLM CFXKC CFQLS CFGFX YVR 55N23 60N21 65N18 70N15 7230N11000W 77N00 8180N 8260N 8240N 8120N 7800E 7610E OLOLI RUDAM LIRKI OTMOL RUGEN OLBAN OLATA DIKAN NOVRO DIBLU MILPI ASNUG BLZ GIPRI UREPI ARKON RILAD ORTIT BD SW ARBOK DK FV US NIBOK PEKOR PT AMUTI ST WGD KARNI BASKO UP LABUG KOTOD DITEK BETOR ALABO BISNA NOBVA BAKUV MOSUM PIROG ULDUS ULEXI NSR DEMBA ELEDI OBRIX RERET KAVEK PURKI ALNER BONOL YZD GADPU DESLA DAVUT SRJ ASMET TAVNO BND MOBET PATAT EGPEP ITLAP PUVAL KEBOG KUPOR PATID DB532 RARPI TUKAK DB522 DB523 DB524 DB525 DB506 DB505 DB504 ULDOT RW30L15.1 hrs15 hrs325,485 lbRandall Smith
2020-07-11PHNL KSFO 21.8 hrs21.6 hrs0 lbWill Thomas
2020-06-25FDX913PGUM PHNL PGUM DEWSS JIMOS NGUEN NATIE RESEE SYSTA BRIUN NONNI BOOKE PHNL7.2 hrs6.8 hrs177,279 lbCharles Harris
2020-04-22FDX442PHNL PGUM PHNL NONNI AJINK 18N70 15E80 14E70 14E60 14E50 FIGOR OBALE PGUM8.4 hrs8.1 hrs183,263 lbCharles Harris
2020-03-23FDX222KDFW PHNL KDFW SAT LRD WEGUS NLD NOTAK USBAR ITPUM MOV MURDU IPSAG TRC RUBNA ELOLU SUSOV MIVIS DGO UKIKI UKODA LESIT MZT 2047N10903W 2020N10938W 1820N11210W 1648N11422W 1445N11740W 1328N12000W 1224N12152W 1020N12531W 0748N12958W 0613N13238W 0330N13628W 0315N13649W 0123N13936W 0134S14350W 0428S14754W 0647S15121W 0857S15515W 0948S15700W 1053S15914W 1214S16229W 1403S16657W 1506S16921W 1713S17415W 1822S17658W 2030S17805E 2157S17501E 2557S16630E 2734S16309E 2739S16300E 2940S15917E JORDY RIKNI MARLN YSSY8.9 hrs8.6 hrs207,579 lbCharles Harris
2020-03-09FDX309KMIA KDFW KMIA WINCO CHRRI DOLIE SRQ CHRGE REMIS ROZZI NAITE REDFN FATSO HRV PEBBY AEX PNUTS KDFW3.3 hrs2.9 hrs62,164 lbCharles Harris
2020-02-02FDX519KSFO KMIA KSFO SSTIK PORTE UTOOB NTELL CABAB VIKSN KENNO ESSAA TUMBE MYCAL BLD PGS FLG KA27S KA21W KF15A KF09E LFK LEV CYY KMIA4.8 hrs4.6 hrs94,630 lbChemtrails
2020-01-23FDX123SCEL KSFO SCEL AMB DESIT DGO32 KIDUG VTN26 DONTI TENUT ITAVA KUGAP EDRON TITKI ANDAK KUGER VUGUS PUNAP ILSOT PUNSO DOVRI FAG EKEVI TCA GAVAR EQU KOLKA OGNUM TAP MOVNU AROTO TILSO TIO CANAS TABOG LIB ELENA ARLEN ALTEG AMUVO CAT OLISU KAPAN AUR KALPA OMISO GABEN KESLI TGZ URVOD MTT AVTUD MISAS SMO ZCL OVETU MIVIS DANET URNAD SAXUN LOKRO IRBAM VENUS PPE AMUDI MXL PDZ JUGLI SERFR NRRLI WWAVS EPICK FOLET EDDYY BERKS RW19L12.1 hrs12 hrs237,919 lbRandall Smith
2020-01-22FDX122FACT SCEL FACT IMSOM APKIN ITLIK ANTES EKBED MUNES MORSI KETIS KAKIN KILOS ANKOK GUXOR REKUL PAGAD GATOS PDI PTA EZE URINO NIN NUXIM ARMUP LYE MUMSA TOSOR ASOLO MUMAT UMKAL LOSAN EL449 SAFEL UGOLA EL220 PUMAR TEGEB RW17L10.4 hrs10.3 hrs197,806 lbRandall Smith
2020-01-07FDX107YPPH FACT YPPH NAVEY SWANN ORCHY WAVES SAILS BRIGG KEELS GETEN CTV40 D120I CTV RW014.7 hrs4.6 hrs237,344 lbRandall Smith
2020-01-07FDX107NZWN YPPH NZWN DER16 MESEL ISLUG TAKMI LUBSI NS NESTA ALADA BELEE DUBON MAMUS TIMJO QN LIBLA 42S60 COOPS HEWIT TASUM CLARK MNG CANTY KEPPA ROBET BOLAM KABEK WHA ABTOD ISLAV IVPEM OLRUX MUBID SORTU DOTOP BIRER HAMTN BEVLY BOOKA PONYS DELAK MUMOS ROLOB SPUDO KOORI CI24 RW248 hrs8 hrs144,955 lbRandall Smith
2020-01-06FDX106KSFO NZWN KSFO CINNY 31N30 25N35 20N39 14N43 10N46 06N49 01N53 0400S15706W 10W61 15W65 20W69 25W73 31W77 IBESO GS HAWKE GOTNO DOMON NR YARRO PM LIMPA DOGAD WN406 LADIT HECTA PAHWA WITBY RW1613.2 hrs13.1 hrs266,607 lbRandall Smith
2019-12-06PHNL KSFO 4.8 hrs4.4 hrs0 lbCharles Harris
2019-12-03WSSS PHNL 12.9 hrs12.6 hrs0 lbCharles Harris
2019-07-05FDX705VHHH WSSS VHHH PRAWN RUMSY TUNNA TITAN PECAN LEMON EPDOS ENBOK EPKAL EGEMU EXOTO VEPAM KARAN SOSPA PTH RUTIT ELSAS CN DUDIS MABLI MUMSO MABAL KILOT PIBAP PASPU NYLON POSUB SANAT LELON RW02C3.3 hrs3.1 hrs60,375 lbRandall Smith
2018-09-24FDX123WSSS VHHH 3.9 hrs3.4 hrs82,251 lb-HIDDEN-
2018-08-30FDX6662OMDB WSSS 7.5 hrs6.9 hrs155,700 lbAaron Buchanan
2018-08-26FDX376FAOR OMDB 8.2 hrs7.6 hrs170,488 lbAaron Buchanan
2018-08-24FDX8821KMEM FAOR 16.3 hrs15.9 hrs326,568 lbAaron Buchanan
2018-08-23FDX907KPAE KMEM 3.9 hrs3.5 hrs65,602 lbAaron Buchanan