Scroll down
PILOT STATS
PILOT NAME: Allan Burek
PILOT ID: 31751
FLIGHTS
EXPERIENCE POINTS
BLOCK TIME (SIMULATED)
FLIGHT TIME (SIMULATED)
FUEL USED
DISTANCE TRAVELED
FLIGHTS
820
EXPERIENCE POINTS
3,358,307
BLOCK TIME
5161.6 hrs
FLIGHT TIME
4978.5 hrs
FUEL USED
102,404,725 lb
Distance Traveled
2,223,321.9 nm
ACHIEVEMENTS View Progress
Completed 500 Flights  Logged 1000 hours  4-year club  Has Flown 100 Flights in Cargo models  Burned 100M pounds of fuel  Flew the equivalent distance of the Earth to the Moon - and back  
Flights Per Day
Flight Hours Per Day
AIRCRAFT TYPES
AIRCRAFT FLIGHTS BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED
B738 19.9 hrs 18.7 hrs 102,517 lb 
B739 2.5 hrs 2.3 hrs 13,750 lb 
B744 381  2344.8 hrs 2252.3 hrs 49,053,050 lb 
B748 247  1575.5 hrs 1525.4 hrs 33,527,702 lb 
B77L 185  1218.9 hrs 1179.8 hrs 19,707,706 lb 
TOP AIRPORTS
AIRPORT FLIGHTS
PANC   133 
KMIA   118 
RKSI   99 
KMEM   82 
VHHH   66 
FLIGHT HISTORY
FLIGHT DATE FLIGHT NO. Registration AIRCRAFT ORIGIN DESTINATION CLEARED ROUTE BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED
2022-11-11 FDX14 N888FD B77LF RCTP PANC RCTP MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG MAGUT EGERU MEXIR IMPAL OTOWA ANKIX IGMIS MOSLO TASOT LAKOS LIGNI POROT DOVIX PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PANC 8.8 hrs 8.5 hrs 148,585 lb
2022-11-10 FDX31 N853FD B77LF KOAK RJAA KOAK GRTFL ENI REDWD UNVER 42N30 50N40 55N50 57N60 SPY CREMR PINTT RULOY ONEIL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC NIKON BEKEN IXE GLAXY SWAMP RJAA 10.9 hrs 10.8 hrs 166,119 lb
2022-11-09 FDX169 N866FD B77LF RJAA VHHH RJAA PIGOK TOKIS SEDRI ELNIS SANOR OLTOM AKUVU LABEL BALSA SUKMO AVKAM DONKY LEONA HKC KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE ANNNA APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH 4.9 hrs 4.7 hrs 55,151 lb
2022-11-06 FDX75 N879FD B77LF PHNL NZAA PHNL CARRP DATBE DASNE DULCE DUNEY PUPIS UXULU LANAT UBRAX POPIR KADEN MALNI TARIB AA NZAA 8.5 hrs 8.2 hrs 132,507 lb
2022-11-05 FDX97 N869FD B77LF EDDK KIND EDDK WYP MISGO SONEB TENLI FLEVO SPY GODOS BINBO ROKAN ERLOT ROBEM ERAKA 6020N 6130N 6140N 6050N URTAK LOMTA N54W069 MT YYB HOCKE SVM JEEDR SNKPT KIND 9.4 hrs 9.2 hrs 147,207 lb
2022-11-04 FDX169 N888FD B77LF PANC RCTP PANC SQA ORCCA ORVIL ONEOX OGGOE OFORD OBOYD ONEIL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC NIKON BEKEN IXE DAIGO JD AKAGI GYODA TEPEX OSPAN PIGAP TENRU SUGAL NAKTU SWING CBE LABEL BALSA SUKMO AVKAM DONKY LEONA HKC KAZAN KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE RCTP 10.5 hrs 10.3 hrs 137,963 lb
2022-11-02 FDX5170 N850FD B77LF ZSPD OMDW ZSPD POMOK XIREM PIKAS UNTAN ZJ PIMUS OBLAP OLRIS UPLEL MADUK LEGIV VILID ADGOL IKUBA XSH ESKAM UDUMI OSREK UBTAG IDGAG GUGAM VIBUB LIN NOMUK BODUV HUY EPGAL TAXOR EKADI MEMAG AGTIS BIPIP QNX URGIX SARPO XISLI XFA SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO 54LSO CHILA CTG25 CTG DAKID SUMAG CEA JJS ENTAP GUTNO OSVAS OMLEG TASEX ASIPI LUXIP OPAKA KAMOL EXOLU KARKU ANKOX RASKI VAXIM RAGMA VUSET UMEKO BORER PASOV PUXIL VAXAS NALNU UMAMI OMDW 9.1 hrs 8.8 hrs 168,214 lb
2022-11-01 FDX5601 N876FD B77LF WSSS PHNL WSSS HOSBA TOMAN VERIN LUSMO LAGOT LAXOR LULBU LEGED LUBAN CAB SARSI VIGOR GURAG TUNTO 27E40 29E50 30E60 30E70 28E80 25N70 DOGIF CANON PHNL 12.3 hrs 12 hrs 213,734 lb
2022-10-31 FDX7 N897FD B77LF HKJK OMDB HKJK KAMAS LOV ANTAX AMATO EPSIX KUTOP AVONO BOTOK EGTAD MIPOL EGMEG JDW EGREP PATOR DASOR ASVIV BDB KURDO KINOB AMBIV GAS NAGSA ALMUL SIBLI GESOR SILBA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK DEBEN DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK UKUBU TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV VUTEB OMDB 5.5 hrs 5.3 hrs 88,542 lb
2022-10-31 FDX7 N887FD B77LF FAOR HKJK FAOR NESAN IMKUP UTIGU GWV UTULI VMV AXILA APLIS AVOSI USUBI UBTIM ESPOP TMA36 DVL TMA32 IMKAL UTINA UMTAP UVKAT EPMAB DO OKMAS ITNOV ITSOK AVETA ETMOV LOSIN HKJK 3.6 hrs 3.3 hrs 60,715 lb
2022-10-30 FDX9008 N894FD B77LF OMDB FAOR OMDB ANVIX PEDUL KIPOK TARDI NOSMI BOTAM ELIVA MUSUK IVAKU GEPOT GIDAN TOLDA EMURU BONOM TAVKO GOLNI KITAL RIGLO UNRIV VUTAS NEROT ESRAB IMKOT EMKAB ITPOK AVARI GABTO GEPAR MITCH ANVET ORSER EPTAS AVIGO ANVUN DV BOTEN BONAP ITKED OKBIM EPNOM AXIBO NETAN VBR OKBOK GESAS XABAK NIGOD EPSEK PHV ANVIT WIV FAOR 9 hrs 8.7 hrs 152,377 lb
2022-10-28 FDX30 N863FD B77LF KIND LFPG KIND BDOCK ROD YXU YXI BAREE NEEKO 5450N 5640N 5730N 5720N PIKIL SOVED BAKUR STU NUMPO OKESI HOFIK BEDEK NIGIT VAPID MID SFD WAFFU HARDY XIDIL PETAX BIBAX LFPG 7.8 hrs 7.5 hrs 114,707 lb
2022-10-27 FDX5986 N891FD B77LF VHHH KMEM VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG MAGUT EGERU MEXIR IMPAL OTOWA ANKIX IGMIS MOSLO TASOT LAKOS LIGNI POROT DOVIX PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO SYA CURVS RIZON 52N60 51N50 50N40 ORNAI YAZ YVR CFDDH SHUKA KS21G KS18K KEETA BIL KD75W KD63Y KK42C OKM LIT KMEM 14.3 hrs 14.1 hrs 255,505 lb
2022-10-26 FDX5040 N876FD B77LF OMDB WSSS OMDB IVURO SUTVO GOMTA TARBO MUNGA MIXOL VAXIM SETSI PARAR DOGET SUGID BEKUT ENTUG AGELA BOGAT DORAM VIRAM GURAS VATMO IDASO BIKEN LAGOG IGOGU NILAM MEKAR VAMPI GUNIP NIREN VIDEX MAKNA RUSBU TOPOR ARAMA WSSS 7.2 hrs 7 hrs 106,226 lb
2022-10-25 FDX5193 N850FD B77LF RJBB ZSPD RJBB MAIKO WENDY SHION HABAR ARIGI BALIE CHINU ISAKY ASOVO CAMAS POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET ZSPD 2.1 hrs 1.9 hrs 27,001 lb
2022-10-24 FDX21 N878FD B77LF PHNL RJBB PHNL NONNI BRIUN 23N70 26E80 28E70 29E60 31E50 TONIK BEGAD DAGDA ADKAK MERED LIGNI UTIBO MIURA KOSKA DALMA SZE MIKKA TRIKE CBE KEC KISEI EVERT CANDY RJBB 8.7 hrs 8.5 hrs 121,000 lb
2022-10-21 FDX8 N877FD B77LF OMDB VABB OMDB IVURO SUTVO GOMTA TARBO MUNGA MIXOL VAXIM RASKI ANKOX KARKU EXOLU VABB 2.4 hrs 2.3 hrs 33,099 lb
2022-10-20 FDX8 N864FD B77LF KMEM OMDB KMEM NUYID BWG HYK IHD FQM CON EBONY NEEKO 5450N 5540N 5530N 5520N RESNO NETKI NIBOG BELOX TENSO DESIG ELNOD MAMUL EDUXO LAMIX EVKAL ROGAG AMVEL DOLAS ENITO DIBAL BUKUT LAMSO EVELI NOMKA ARMUT LAMSI SITNI SASAL SOGMO BABIT NISVA OMENO NIKTI LOPTI KPL ASPIV SUTIS AMALA LMO ERESO RIKSO IMR OKESA AKBUK YOYYO YUNUS BANRO RDS IRBAX OBUPO ULFIT VANZA LAKTO GENIV SERMA DATOK TAKSU KARIK ULINA ELETA TAMIM PETRA DEESA BOSAL LABAD NIMAR DEDGI GENON TAMRO GEXUP VUTAD LOTOK KMC BOTEP RADGI ALPOT SILBA KURKA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK DEBEN DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK UKUBU TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV VUTEB OMDB 14.3 hrs 14.1 hrs 243,475 lb
2022-10-19 FDX5391 N853FD B77LF RJBB KOAK RJBB BB430 TOMOH GOBOH TONDA KEC KILAP ISEBI TASOT LAKOS LIGNI POROT AVBET EMRON 43E60 N44E163 47E70 49E80 49N70 48N60 47N50 46N40 LATNE ENI WNDSR WEBRR BOYYS HOPTA ALLXX CRSEN WUVON RW30 9.1 hrs 8.9 hrs 141,171 lb
2022-10-18 FDX5193 N895FD B77LF KMEM RJBB KMEM FOXOM EOS SLN HCT SNY RIW DNW LKT MWH YVR UQQ KATCH HMPTN GRIZZ CJAYY 58N60 PUGGY HODDY OFORD OBOYD ONEIL OPAKE OLCOT OPHET OGDEN OMOTO OPULO ONEMU OATIS MAMID DAIGO JD AKAGI GYODA TEPEX OSPAN PIGAP TENRU SUGAL NAKTU KOHWA SHIMA AYANO RAYJO KEC KISEI EVERT CANDY RJBB 14.7 hrs 14.5 hrs 214,179 lb
2022-10-15 FDX5487 N896FD B77LF VABB LFPG VABB SAKUN BIMOT SUGID DOGET PARAR RAGMA VUSET TOVDI KIROP ASNIB MENSA LUBAT ENEGA RUKOR IVOXI TUDIS SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SIMSA SISIK MENLI CVO MENKU NOZ SOBAX NABSI TANSA AMAXI VEGES DIRMI RESTI ALANI KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA PARNA KRK OLGAT NUTRO CERVI MOLUS UNKIR URQAP GIVRI TINIL LFPG 9.6 hrs 9.3 hrs 213,566 lb
2022-10-14 FDX5170 N876FD B77LF ZSPD OMDB ZSPD POMOK XIREM PIKAS UNTAN ZJ PIMUS OBLAP OLRIS UPLEL MADUK LEGIV VILID ADGOL IKUBA XSH ESKAM UDUMI OSREK UBTAG IDGAG GUGAM VIBUB LIN NOMUK BODUV HUY EPGAL TAXOR EKADI MEMAG AGTIS BIPIP QNX URGIX SARPO XISLI XFA SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO 54LSO CHILA CTG25 CTG DAKID SUMAG CEA JJS ENTAP GUTNO OSVAS OMLEG TASEX ASIPI LUXIP OPAKA KAMOL EXOLU KARKU ANKOX RASKI VAXIM RAGMA VUSET UMEKO BORER PASOV KUPMA ORKOB MIVEK IMPED OMDB 8.8 hrs 8.5 hrs 142,615 lb
2022-10-13 FDX5065 N853FD B77LF LFPG RJBB LFPG LANVI EPL LASAT BEGAR AMRUP TRA ZUE DEGES GAMSA GEDSO GIMIX RISTU ETIDA ADVER PENEV LETVA ADORU ENESU CRL YAA EKDAM PIMAV TOKER YAMAN UMRUN PETAR BAG ELDEN SIV OTSOV UTURI EZN INTAB ORHAN ARKIN DAMAT ERZ ALVAR YAVUZ BIRZU ELTOX INDUR REBGI PEMAN EDATA LIMTI BEKIR LEYLA OKTAT LEKBA ABTEK GASBI NEPIL BANRA BODSI MASAV DIVNO ABDUN RITET ARKAM TIROK ABURA DZG AMASO AGAKO MADEV RUDIZ GOMAL BURID GILAK SARIN TCH OSUPO SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT BELTU BOGAN MONSI POLEG EGOBA KARBU TORUS BIKSI KAE PILIT NIMUS AGSUS LANAT FOGEL KABKI PEPOS MIHOU TONBI SAEKI ALISA RJBB 12.5 hrs 12.3 hrs 209,077 lb
2022-10-13 FDX47 N854FD B77LF LFPG EGNX LFPG OPALE KESAX DIMAL ALESO ROTNO ETVAX TIGER BIG ULTIB HEMEL EGNX 1.2 hrs 0.9 hrs 17,273 lb
2022-10-13 FDX5030 N851FD B77LF EDDK LFPG EDDK NVO MAPAD NAVAK OGBOL SOGRI BUPAL SISGA DELOM MOPIL LFPG 1.1 hrs 0.8 hrs 15,012 lb
2022-10-12 FDX5030 N869FD B77LF ZGGG EDDK ZGGG SUMIB AGVIL OSNOV ALGAG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED SAMIV RIRKI UDOXO OTGIN WLY IGNAK IPLOL WFX JTG CDX BOKIR PAVMO OBMIG IDVEM OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO OSUPO TCH SARIN GILAK BURID GOMAL RUDIZ MADEV AGAKO AMASO DZG ABURA TIROK ARKAM RITET ABDUN DIVNO MASAV BODSI BANRA NEPIL GASBI ABTEK LEKBA OKTAT LEYLA BEKIR LIMTI EDATA PEMAN REBGI INDUR ELTOX BIRZU YAVUZ ALVAR ERZ DAMAT ARKIN ORHAN INTAB EZN UTURI OTSOV SIV OLPOT ENFOR HAKCE TIMOP BENTA GURBU BUK SALGO YAVRU ATGOB ERSEN NUMSO ERKAL GAYEM BKZ DIGBO TUDBU ETUBA NAVOD INVED BEGLA DEXIT PILAM VELIS DEMAB GEVTA LAMOP EBANA BATEB ERNEP EDDK 13.2 hrs 12.9 hrs 243,604 lb
2022-10-11 FDX5193 N852FD B77LF RJBB ZSPD RJBB MAIKO WENDY SHION HABAR ARIGI BALIE CHINU ISAKY ASOVO CAMAS POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET ZSPD 2.2 hrs 2 hrs 31,385 lb
2022-10-10 FDX5236 N886FD B77LF PANC RKSI PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC TATAM IGOBI KAMSA ANDOL SABET TENAS BUSKO NOMEX KAE BIKSI TORUS KARBU RKSI 9.4 hrs 9.2 hrs 120,796 lb
2022-10-07 FDX169 N891FD B77LF RJAA VHHH RJAA PIGOK TOKIS SEDRI ELNIS SANOR OLTOM AKUVU LABEL BALSA SUKMO AVKAM DONKY LEONA HKC KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE ANNNA APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH 4.5 hrs 4.3 hrs 49,615 lb
2022-10-05 FDX5021 N862FD B77LF VHHH EBLG VHHH BEKOL IDUMA SHL NUSLA TEPID TAN LIPNO SUMIB AGVIL OSNOV ALGAG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED SAMIV RIRKI UDOXO OTGIN WLY IGNAK IPLOL WFX JTG CDX BOKIR PAVMO OBMIG IDVEM OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO OSUPO TCH SARIN GILAK BURID GOMAL RUDIZ MADEV AGAKO AMASO DZG ABURA TIROK ARKAM RITET ABDUN DIVNO MASAV BODSI BANRA NEPIL GASBI ABTEK LEKBA OKTAT LEYLA BEKIR LIMTI EDATA PEMAN REBGI INDUR ELTOX BIRZU YAVUZ ALVAR ERZ DAMAT ARKIN ORHAN INTAB EZN UTURI OTSOV SIV OLPOT ENFOR HAKCE TIMOP BENTA GURBU BUK SALGO YAVRU ATGOB ERSEN NUMSO ERKAL GAYEM BKZ DIGBO TUDBU ETUBA NAVOD DEGET OGVUN ABETI RENKA INBED LOHRE BOMBI IDOVI ODVUX AGBUL LULAT TIPUT ROBON GESLO LNO EBLG 13.2 hrs 13 hrs 235,759 lb
2022-10-04 GTI8676 N475MC B744F MMGL KLAX MMGL SEDEM AMAVO RADAP KEDMA BRISA USDAD MZT GAMOS MELBO DANOP CUL BOKTA LERIV KIPAX KEBEX EMANI CEN USBEN SEBEK MIURA HMO OMTIB LIDUK PPE AXASA ASUTA AMMOR KLAX 2.8 hrs 2.7 hrs 52,726 lb
2022-10-03 GTI8676 N475MC B744F PANC MMGL PANC JOH ALJ HUMPY WOXOX LAIRE BKA ANN MWH DNJ BYI TCH HVE GUP RUTER BECON SETMA CUU OKOMA ANEGI ELQ CODLE NAPDA ULIKO DGO SESVA LEROX VICKY AMULA PERBU LONVA MMGL 6.9 hrs 6.6 hrs 149,284 lb
2022-10-03 GTI8984 N475MC B744F RJAA PANC RJAA GULBO TASID NOLAX BITEK ALGES PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC 6.5 hrs 6.3 hrs 137,545 lb
2022-10-01 PAC5986 N452PA B744F PANC KMEM PANC JOH CASEL KATAT YAK DEEJA MITOM YQU WYLDE YEG OMROD GUDOG YYN ISN KP12Y KEKPE KP78C TURCK MCI WHOLL KMEM 5.8 hrs 5.7 hrs 137,996 lb
2022-09-30 PAC5986 N452PA B744F VHHH PANC VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG MAGUT EGERU MEXIR IMPAL OTOWA ANKIX IGMIS MOSLO TASOT LAKOS LIGNI POROT DOVIX PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC 9.2 hrs 9 hrs -8,633 lb
2022-09-29 GTI34 N854GT B748F SCEL KMIA SCEL DONTI BUXIS AKPOK MOPNU VUTRA SIKAB SULNA LIVOR ISPEL SORTA MOXES ISREN TRU VAKUD EVRED GYV DALUD UGUPI BUXOS TORIL TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI KELNI IKBIX KMIA 7.8 hrs 7.6 hrs 183,067 lb
2022-09-29 GTI33 N854GT B748F SAEZ SCEL SAEZ URINO NIN NUXIM ARMUP LYE MUMSA TOSOR POPLU RYD GEDUN EDRIS USVET PAPIR DOZ UMKAL SCEL 1.8 hrs 1.6 hrs 39,949 lb
2022-09-28 GTI33 N854GT B748F KMIA SAEZ KMIA URSUS BILSI ALTIB LORBA LENAX IKMIL NEFTU EMABU RONLU ADSOV SINID MORGI BAQ DAGAN EJA PALUG SJE MARTU POTBA PUPAS REMEX LET SPRIN VUKEB ARNUB SIMIP UBLUN ERODO RCO ISARA KADOX NIRBO LOKOX GUVAS NETPA ILPAN SAVRA OGRON PALIV PUDED BOLET PILCO GETRA DOPLU UMSUV SIS BURSA DAMIS KILIP TODES IMBAK DALAB GUA PAGON SAEZ 8.1 hrs 7.9 hrs 190,925 lb
2022-09-27 GTI8102 N851GT B748F KDFW KRFD KDFW MLC SGF MZV PLL KRFD 1.9 hrs 1.7 hrs 41,078 lb
2022-09-26 GTI8106 N851GT B748F PANC KDFW PANC TED YESKA TMSON JAGIT YXY YPE WAINN PETBO ONL OBH SLN ICT TUL BYP SEEVR KDFW 5.7 hrs 5.6 hrs 120,467 lb
2022-09-25 GTI8984 N475MC B744F WSSS RJAA WSSS TOMAN VERIN LUSMO AKMON UDOSI ALDAS AGSAM ANOKI ARESI AKOTA AVMUP ALDIS ABVAR MEVIN MAGMA SADEK KAZIK AMMEK AZAMA TAMAK SHIBK AKTAP YULIA MEVOL AGIMO GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS RJAA 6.7 hrs 6.6 hrs 145,904 lb
2022-09-24 GTI8983 N475MC B744F RKSI WSSS RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK IKEDO KANKA BONSO MUGUS SUBTA SALMI WP900 MUNNA SCOOP METRO DRAKE TINHO TOTEM PEIPU TITUS WAGON JICHI DONNA TACLE GID PICHU POTIB ABVAR CHRIS KAPOH LAO CURIM KINLA MELAN SANRO ESCAN ALPAS RADEG MIA INDAN BALAY BUCAL OLRAX TOKON AGWAT TOSOV TENON TEGID TODAM TERIX BOBOB TOMAN WSSS 6.1 hrs 5.9 hrs 133,049 lb
2022-09-23 PAC7557 N451PA B744F YSSY ZUCK YSSY RIC RUTOS OVMIN LOVGO VAPKI NBR SGE PUDUR OMUBI DOLIB BIDAG GULOP VEVAV ROOKI OPABA OLENG SAMGE SADAN DAPEL EDLOR DAO RABIV ANKIN LUMVI SIKIN EMDEE AROLA DEEPS SABEL PASDA IOO BARBA SAJ TELEN OLRAX LUBAN EXORA DOSUS AKOTA MAVRA SABNO LEGOD BEKOL IDUMA SHL NUSLA TEPID TAN LIPNO SUMIB AGVIL OSNOV ALGAG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN AGTIS NIKUN APUKI ENLIL QJG ZUCK 10.1 hrs 9.8 hrs 235,674 lb
2022-09-22 PAC214 N853GT B748F RKSI RJGG RKSI SEL EGOBA KARBU TORUS BIKSI KAE PILIT NIMUS AGSUS LANAT MIDER ADGUN BIWWA RJGG 1.6 hrs 1.4 hrs 33,625 lb
2022-09-21 PAC213 N853GT B748F RJAA RKSI GE046 ENPIL RW33R 2.2 hrs 1.9 hrs 45,740 lb
2022-09-19 PAC7586 N451PA B744F PHNL YSSY PHNL OPIHI SEBYI SECEL SEDDU CARRP CHEEM 15N63 13N65 10N68 0500N17215W BAYUS 00N76 0500S17945W 1000S17630E 1500S17315E 20S70 ADKAD 25S66 UBLIN 30S61 LHI GOOMA RIKNI MARLN TESAT YSSY 10.1 hrs 9.9 hrs 235,541 lb
2022-09-18 GTI750 N855GT B748F RKSI KLAX RKSI EGOBA KARBU TORUS BIKSI KAE NOMEX BUSKO TENAS SABET ANDOL KAMSA IGOBI TATAM GTC ELDAK SDE BEKEN OATIS ADNAP KALNA 44E60 46E70 47E80 48N70 49N60 49N50 48N45 46N40 40N30 DACEM PAINT PIRAT BURGL KLAX 11 hrs 10.7 hrs 265,920 lb
2022-09-17 PAC5432 N452PA B744F RKSI VHHH RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK IKEDO KANKA BONSO MUGUS SUBTA SALMI DUBAN BERBA FITCH BESTO COPRA BAKER APU ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH 2.9 hrs 2.7 hrs 60,085 lb
2022-09-17 GTI563 N475MC B744F LEZG RKSI LEZG PONEN SEROX VILAR KARES BISES BCN FEVIK DALIN PIVUS DIBER SOSUR ROTIS ADITA MAXIR KOLON BASOG ETIDA ADVER PENEV LETVA ADORU ENESU CRL YAA EKDAM PIMAV TOKER YAMAN UMRUN PETAR BAG ELDEN SIV OTSOV UTURI EZN INTAB ORHAN ARKIN DAMAT ERZ ALVAR YAVUZ BIRZU ELTOX INDUR REBGI PEMAN EDATA LIMTI BEKIR LEYLA OKTAT LEKBA ABTEK GASBI NEPIL BANRA BODSI MASAV DIVNO ABDUN RITET ARKAM TIROK ABURA DZG AMASO AGAKO MADEV RUDIZ GOMAL BURID GILAK SARIN TCH OSUPO SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT RKSI 11.7 hrs 11.4 hrs 254,535 lb
2022-09-16 GTI563 N475MC B744F MMMX LEZG MMMX MMMZ BESOG XUBNO AXOVI OTOGU AGPOD MAPUM TABSA SUVUM OTIPO IRDOV CCUDA MINOW LAL ORL 3080N JENKS AYCHB ROWSY COACH WEAKK HARON WHOOS OOONN VIRST VEGAA ATUGI TILED 4060N 4350N 4540N 4630N 4620N 4615N BEGAS VES LASKU RONSI OBETO SNR CALCE BLV CEGAM MALOB PPN NOLSA ALEPO LEZG 10 hrs 9.8 hrs 212,613 lb
2022-09-16 GTI562 N475MC B744F KMIA MMMX KMIA SHAQQ NATLE BUUOY MINOW CCUDA IRDOV OTIPO SUVUM TABSA MAPUM AGPOD OTOGU AXOVI XUBNO BESOG COFRE TADET NUBEL LIDED NABES COPOS PAZ LONBU ENAGA MMMX 3 hrs 2.8 hrs 60,794 lb
2022-09-15 GTI64 N475MC B744F SPJC KMIA SPJC ISREN TRU VAKUD EVRED GYV DALUD UGUPI BUXOS TORIL TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI KELNI IKBIX KMIA 5.2 hrs 5 hrs 109,306 lb
2022-09-14 GTI64 N475MC B744F SBKP SPJC SBKP EGEVA ESAVA VULRU KNAVE DEXOV EVNES ANGIP PRR ROKOR KONVO FIGOS DIBEP ALGAN USVAT DAKBU SIDAK XOLAT TOMUR VIR DIBAS LOKOX BITOT SUMGO AKSIS NESKI DOBNI JUL OPKUL LITOT REMUS PALUK KULIS MEXUR ASOXI SPJC 4.5 hrs 4.4 hrs 100,011 lb
2022-09-14 GTI34 N854GT B748F SCEL KMIA SCEL DONTI BUXIS AKPOK MOPNU VUTRA SIKAB SULNA LIVOR ISPEL SORTA MOXES ISREN TRU VAKUD EVRED GYV DALUD UGUPI BUXOS TORIL TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI KELNI IKBIX KMIA 7.9 hrs 7.7 hrs 172,175 lb
2022-09-14 GTI31 N475MC B744F KMIA SBKP KMIA BITAC HAGIT HARBG MEEGL GEECE VIBSI TAB KORTO ESNUV TIR GATOT OBGUX NUVUG OPVID KOGRI VUROX LUVNU ITALA OPTEN RODOT LIXUD VARSO VURBA KOGLI PORMI GELVA ISOPI MAVNI NITBU ISRIK ARX GERBO EGBAL MUKLO NILPI KOLKI ENTIT SBKP 9.8 hrs 9.6 hrs 44,567 lb
2022-09-12 QFA7586 N451PA B744F KORD PHNL OLINN OREOS OBENE OGALE LNK J146 GLD J197 HGO ETL GOG SXC C1177 FICKY 27N130W 24N140W 21N150W SAYTO SCOON UPP LNY JULLE5 9.4 hrs 9 hrs 0 lb
2022-09-11 FDX980 N865FD B77LF KMEM KPHX KMEM HELAR IRW KF30A KA30W KA30S ZUN KPHX 3 hrs 2.7 hrs 289,717 lb
2022-09-09 FDX47 N863FD B77LF EGNX KIND EGNX TNT LISTO VABKA ASNIP TADAL BILVO TUPEM MIMKU SUNOT 5820N 5830N 5840N 5750N HOIST OMTOL MT YVO DUTEL KARIT CFNBB HOCKE TORRR DOTKE KIND 10.5 hrs 10.4 hrs 117,805 lb
2022-09-08 FDX5815 N845FD B77LF RJBB ZBAA RJBB MAIKO WENDY SHION SOUJA YAKMO STAGE SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO KAKSO KALMA SEL GOGET NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP ZBAA 3 hrs 2.8 hrs 32,279 lb
2022-09-08 FDX5391 N850FD B77LF VHHH RJBB VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG SUC STORK BRAVE KARIN BECKY RJBB 3.3 hrs 3.1 hrs 52,008 lb
2022-09-06 SOO97 N777SA B77LF RKSI KLAX RKSI EGOBA KARBU TORUS BIKSI KAE PILIT NIMUS AGSUS LANAT DISSH SAMON KMC DAIGO BEKPO PABBA DOVIX ADNAP KALNA 41E60 44E70 47E80 49N70 49N60 47N50 45N40 42N30 VESPA ENI OAK BURGL KLAX 11.2 hrs 10.9 hrs 189,952 lb
2022-09-05 FDX6014 N886FD B77LF KDEN PANC KDEN XXWNG BIL LWT YYC 55N20 59N30 JAGIT TMSON PANC 5.2 hrs 4.8 hrs 60,327 lb
2022-09-05 PAC7554 N451PA B744F KJFK KORD KJFK COATE LAAYK YYOST DGRAF LHY45 MTCAF REBBL REXXY HERBA RAAKK CFHHD CHAAP YARRK CFGCQ RRONS BOOTT DIXSN EMMMA KORD 2.2 hrs 1.8 hrs 42,638 lb
2022-09-04 PAC7589 N451PA B744F PANC KJFK PANC YESKA TMSON JAGIT YXY CANYO YQH YOJ TULAG PETMA YQD POPLR KAIIN KALLU YRL RIONA YXL YQT SSM BUF ULW LVZ KJFK 6.4 hrs 6.2 hrs 138,991 lb
2022-08-30 FDX9846 N846FD B77LF KJFK KEWR KJFK JFK MOVFA DIXIE CASVI RBV05 RBV JERYY METRO SBJ KEWR 0.6 hrs 0.3 hrs 5,496 lb
2022-08-30 GTI563 N475MC B744F LEZG KMIA LEZG ALEPO DGO RATAS NEDUS NUBLO SUSOS STG MUDOS 4420N 4430N 4440N 4230N05000W SOORY RNGRS ANTIG EMAKO TASNI GRAMN ILIDO CNNOR ROTHM SLEMA HAANA FLINY ZFP MUNRO KMIA 8.8 hrs 8.6 hrs 196,192 lb
2022-08-29 FDX19 N892FD B77LF KMEM PANC KMEM ODATE MAP LMN FSD MOT VLN IMOTA AROUK YXJ GOROV COHIL REMBY YESKA PANC 6.7 hrs 6.5 hrs 97,714 lb
2022-08-27 FDX9821 N853FD B77LF OMDB LFPG OMDB SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SISIK MENLI CVO MENKU NOZ SOBAX NABSI TANSA AMAXI VEGES DIRMI RESTI ALANI KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA PARNA KRK OLGAT NUTRO CERVI MOLUS UNKIR URQAP GIVRI TINIL LFPG 6.8 hrs 6.5 hrs 115,314 lb
2022-08-26 PAC213 N853GT B748F KCVG RJAA KCVG CADIZ JOT MCW DPR MLS GTF MLP HILIE GEG YYJ YAZ UDMAP TAMRU PRETY 48N40 47N50 47N60 46N70 45E80 44E70 42E60 KALNA ADNAP ALGES ENVOP NOGIX OLDIV LESPO SUPOK RJAA 12.6 hrs 12.5 hrs 298,021 lb
2022-08-25 FDX5601 N879FD B77LF WSSS PHNL WSSS HOSBA TOMAN OBLOT ESPIT SABIP KAMIN DARMU SAKMA BRU50 BRU REKOS OSTAN ARAVI ANKOB VSN VIMAG ANKUR PILAS ZAM GOSTO SABTA COT LINAO DEWIN KLAFU 09E30 12E40 UNZ BAGBE HOPPY FONUG STINE DEWSS JIMOS NGUEN NATIE RESEE SYSTA BRIUN HOOPA KATHS PHNL 12.7 hrs 12.5 hrs 226,715 lb
2022-08-18 PAC5986 N451PA B744F VHHH PANC VHHH RASSE OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG MAGUT EGERU MEXIR IMPAL OTOWA ANKIX IGMIS MOSLO TASOT LAKOS LIGNI POROT DOVIX PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC 9.9 hrs 9.6 hrs 252,955 lb
2022-08-17 NCA9817 JA04KZ B744F ZSPD RCTP ZSPD MIGOL KASKA WASPY BERBA FITCH BESTO COPRA BAKER RCTP 1.4 hrs 1.3 hrs 25,655 lb
2022-08-16 PAC8105 N452PA B744F KRFD RKSI 13.9 hrs 13.7 hrs 300,196 lb
2022-08-16 NCA9816 JA08KZ B744F KATL KGSO KATL SPA KGSO 0.5 hrs 0.5 hrs 12,246 lb
2022-08-16 NCA9816 JA05KZ B744F RJBB RJAA RJBB KEC KILAP ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS RJAA 1.2 hrs 1.1 hrs 24,261 lb
2022-08-15 PAC4762 N452PA B744F EDFH KRFD EDFH RUDOT BITBU ASMOX NISIV DIK DEMUL RITAX REMBA GILOM BUB DENUT LUMEN BULAM DIBLI RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL UGBET KILFA UGNUS DIKAS MEDOG LANON BADSI ABLIN IRKUM LIPGO REVNU NETKI RESNO 5520N 5430N 5240N 5050N ELSIR MIILS IMAMA CFMJJ CFKMD ATENE ADVIK LORKA AGNOB SIKBO DASIR CFJBZ HOCKE FNT DEWIT HASTE PMM KUBBS OBK KRFD 8.9 hrs 8.8 hrs 200,637 lb
2022-08-15 GTI526 N475MC B744F EHAM LEZG EHAM WOODY AMMOF NIK DENOX CIV MEDIL PITHI LESDO KOVIN DUCRA RESMI EVPOK AGN ANETO TURUV GRAUS LEZG 1.8 hrs 1.6 hrs 38,548 lb
2022-08-14 GTI5421 N475MC B744F KMIA EHAM KMIA SUMRS FLUPS PERDO KINER OVAPI MUNEY JEBBY LOMPI RELIC 4750N 5040N 5230N 5320N NEBIN OLGON DUB LIFFY IDEXA GINIS NATKO LYNAS ROLEX MALUD WAL MCT XAPOS NAPEX DOLAS ENITO DIBAL BUKUT LAMSO EHAM 11 hrs 10.8 hrs 202,297 lb
2022-08-13 GTI8228 N854GT B748F SBGR SCEL SBGR UBSOD EDNEL ARTUT POSNO IMBAS PAMEL BUXUM SAVLU ILROS ESLOT VUGUP DOLDI DOPOM UMKUR PUMLI IMBIM BIVUB TEGET UBMOP ILVAX POPKU ARULA PAMEX PULEN SOTSA KILIP SIKOB VUSDI TOLEM ROMUR OPTIR GEMOP CBA ALDEX KOPSI SOLER ROGOD UMKAL SCEL 3.6 hrs 3.5 hrs 73,666 lb
2022-08-13 GTI8228 N854GT B748F KMIA SBGR KMIA BITAC HAGIT HARBG MEEGL GEECE VIBSI TAB KORTO LEPOD LOKIT TIM KOXAM TONOM ESUNA TIKBA DARBU DABVO SIPIS PUMKU POPMA TOPUR IBDAN TOPAM SUDNA DABLI CHORD DOLVI GIGTI PAMOP PUNAT SIGIG GELVA ISOPI NIMKI MOMKO MOPNI ETAXI MUMDI PABAV NIPKI LAIKA SUPTO VUNOX SBGR 7.8 hrs 7.6 hrs 178,392 lb
2022-08-12 GTI8106 N851GT B748F ZSPD PANC ZSPD LAMEN SADLI IKEDO ELGEP BEDAR BIGIT ISPIT FUE KASTE OOITA SHONO MYE MALTA SAKAI KOMPI KTE PROOF ANRIN LABEL CBE SWING NAKTU SUGAL TENRU PIGAP OSPAN TEPEX GYODA AKAGI JD DAIGO MAMID OATIS PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC 8.1 hrs 7.8 hrs 179,718 lb
2022-08-11 GTI562 N475MC B744F LEZG KMIA LEZG ZRZNB ALEPO DGO RATAS NEDUS NUBLO SUSOS STG MUDOS 4420N 4230N 4040N 3750N 3460N BDA PIERC QRTET ANTIG EMAKO TASNI GRAMN ILIDO CNNOR ROTHM SLEMA ZFP MUNRO BICAP ENRGY WOOSA CASTT BNFSH FENDE GUCCI PRCHE DAHLA BILZZ LLEGG RW09 8.4 hrs 8.2 hrs 190,276 lb
2022-08-10 GTI562 N475MC B744F EDFH LEZG EDFH ULKIG SOBRA DONAB RIDSU ODAVU ANEKI NEKLO BADLI PABLA HERBI MOPAN OLBEN LUTIX BENOT NEMOS VEROX MILPA GIRKU BALSI KOTIT RETNO DOTIG GIROL TUPOX MTG DIVKO NILDU BISBA BGR NENDA BCN SADUR ARBEK MECKI LOBAR LEZG 2 hrs 1.9 hrs 42,967 lb
2022-08-10 PAC562 N452PA B744F UAAA EDFH UAAA EKLAT BINRI AGLEK DEKED TOMGO RISAS KUGIR GAMBU TUROK REMOL LUKUR DIKAM KZO GIGUR NATUS UNITO TUKNA OLINA MILSO DIVNO MASAV BODSI BANRA NEPIL GASBI ABTEK LEKBA OKTAT LEYLA ADEKI BADIR LAGAS AGISO TETRO SARPI ATCEF ATVAM OLUPO GOKPA TIVUG EVPUV DEVMU EVPIM BEDOP MODAU ODMAX NEGEM GRN ERDOM UTEKA BABIT GOTAR LIMRA SUBEN ERMEL DAMJA SPESA BATGA KOSEK NOKDI MISGI OLGIL SIPVU EDFH 7.5 hrs 7.4 hrs 177,022 lb
2022-08-07 GTI4776 N475MC B744F KRFD EDFH KRFD VEENA OBK SSM DASUG YUY MT OMTOL SPOTE VOKAR JANJO 5650N 5640N 5730N 5720N SUNOT KESIX IBROD TLA NATEB ROKAN TOPPA AMGOD SOGPO DIXAT LIPMI TANJO COL ROLIS EDFH 7.3 hrs 7.2 hrs 164,371 lb
2022-08-06 GTI78 N854GT B748F SKBO KMIA SKBO ABL MQU RENOS RNG BUTAL CTG VARON BUTUM NESMO KILER TAKOD IGRON EPSIM OKUMO ALTIB ZEUSS KMIA 3.3 hrs 3.1 hrs 72,340 lb
2022-08-06 GTI77 N854GT B748F KMIA SKBO KMIA URSUS BILSI MERKA PUTUL HANCK SUDSA UBSUX MEVUB AKPEK RNG ISVAT SKBO 3 hrs 2.9 hrs 62,797 lb
2022-08-05 GTI8601 N475MC B744F KDFW KRFD KDFW MLC SGF MZV PLL KRFD 2 hrs 1.8 hrs 42,343 lb
2022-08-05 GTI8106 N475MC B744F PANC KDFW PANC TED JOH ALJ HUMPY WOXOX LAIRE BKA LVD 56N30 51N20 YXC DORSE GTF BFF GLD GCK MMB HOFFF KDFW 5.5 hrs 5.3 hrs 116,411 lb
2022-08-02 FDX25 N892FD B77LF EBLG KMEM EBLG BUB DENUT LUMEN BULAM DIBLI RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL UGBET KILFA UGNUS DIKAS MEDOG LANON BADSI ABLIN IRKUM LIPGO ERNAN MIMKU AGORI 5920N 6030N 6040N 5950N BOKTO DUVBI JOVIE HENDY YVO REZIN YYB YVV SVM FWA VHP PXV KMEM 9.9 hrs 9.7 hrs 146,480 lb
2022-08-01 PAC561 N452PA B744F LEZG UAAA LEZG PONEN SEROX VILAR KARES BISES BCN DIPES TOSNU LAPIT OSPOK NOLVI INKIR ORKUM ELSAG ALG ARSIK MOROB ORVEX KOLUS IDEPA SUKUN ATNET ROXAN POKAV UNIXO VEXUV SOR VEGAN MATED MOKTO KAPPO DAMIC ORSOM TIGRA KRK PARAX YNN PIKOS KOGIS LOPOS ELPIS TSL ARNAS PEREN ASPIV PIBOM DIGTI NONDU TIRER NUGBA GUMRU HAKAN MIMTO INB SUNUM SIN KARDE ZERGE ROLIN ODILI TETRO AGISO LAGAS BARAD VERCA BAGVA SUBUT POLAD GIPAR NESAD AGATO PIKAN AKT GIGRI DOGEL BODSI MASAV DIVNO MILSO OLINA TUKNA UNITO NATUS GIGUR KZO DIKAM LUKUR REMOL TUROK GAMBU KUGIR RISAS TOMGO DEKED AGLEK BINRI EKLAT UAAA 7.2 hrs 7.1 hrs 164,509 lb
2022-08-01 PAC526 N452PA B744F EHAM LEZG EHAM WOODY AMMOF NIK DENOX CIV MEDIL PITHI LESDO KOVIN DUCRA RESMI EVPOK AGN ANETO TURUV GRAUS LEZG 2.1 hrs 0 hrs 41,145 lb
2022-07-31 FDX75 N878FD B77LF PHNL NZAA PHNL CHOKO DATBE DASNE DULCE DUNEY PUPIS UXULU LANAT UBRAX POPIR KADEN MALNI TARIB AA NZAA 8.6 hrs 8.3 hrs 132,428 lb
2022-07-31 FDX5260 N869FD B77LF VABB ZGGG VABB NONEN GIVEK PAPVO KAMLO ATMUV NITAG PALMU DADSO SEBMA JJS CEA SUMAG DAKID CTG CTG25 CHILA 54LSO LSO LINSO GMA MAKUL GULOT SGM LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AGRAV AVPAM GYA ZGGG 5.5 hrs 5.3 hrs 89,590 lb
2022-07-30 FDX5460 N896FD B77LF LFPG VABB LFPG LANVI EPL LASAT BEGAR ELMUR RESIA LABIN PETAK PINDO AGISA ESOPO ETRUD PIVOS MES PIPEN IKARO URNIL LARKI RDS IRBAX OBUPO ULFIT VANZA LAKTO GENIV SERMA DATOK TAKSU KARIK ULINA ELETA TAMIM PETRA DEESA BOSAL LABAD NIMAR DEDGI GENON TAMRO GEXUP VUTAD LOTOK KMC BOTEP RADGI ALPOT SILBA KURKA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK DEBEN DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK UKUBU TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV DATOB LOVEM SERSA PAVAG ITBON KULBA NOLSU TONVO PURNI KUNUS ALSAS DERTO VAXIM RASKI ANKOX KARKU EXOLU VABB 9 hrs 8.7 hrs 136,332 lb
2022-07-30 PAC564 N452PA B744F LBSF EHAM LBSF OGOTA BOBVO UTEKA BABIT GOTAR LIMRA LAMSI LALIN RUDNO MAPOX BIGGE RELBI RKN EHAM 2.5 hrs 2.3 hrs 51,135 lb
2022-07-30 FDX1299 N865FD B77LF KIAH KMEM KIAH DREMR TXK KMEM 1.5 hrs 1.2 hrs 19,692 lb
2022-07-29 FDX527 N865FD B77LF KMEM KIAH KMEM IBUFY IZAAC AEX KIAH 1.4 hrs 1.2 hrs 18,729 lb
2022-07-29 PAC8153 N452PA B744F ZUCK LBSF ZUCK PINAB URGEG ESMOL BEVNU AKOPI BUVUR WFX JTG CDX BOKIR PAVMO OBMIG IDVEM OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO OSUPO TCH SARIN GILAK BURID GOMAL AGARO MADEV AGAKO AMASO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG BODNA ROKMO UGBES LARIN ERSAR GUBOR BINOL PROZR LAMET UNAMI DIRUN KEPOL DEMED ODIRA EVKAM SIN SUNUM INB DEVMU EVPIM BEDOP MODAU ODMAX NEGEM GRN TUNVO DELIN XANEX GOL LBSF 13.8 hrs 9.5 hrs 217,617 lb
2022-07-28 FDX1 N865FD B77LF EGGS KMEM EGSS UTAVA BUZAD OLNEY WELIN AKUPA TIMPO ELVOS TNT RODOL TENSO BELOX REMSI GOMUP 5920N 6030N 6040N 5950N AVUTI YDP PUVOK VANSI GRAMP YTS SSM TVC PECOK UFDUH BITTR ADALE WLTER PMM GIJ BVT PXV KMEM 9.1 hrs 8.9 hrs 140,772 lb
2022-07-25 FDX9842 N842FD B77LF KDEN KMEM KDEN RZC MARBI IGLOO SAUCC BRBBQ JAMLA BUDEE RW09 2 hrs 1.8 hrs 283,333 lb
2022-07-25 PAC8156 N452PA B744F RKSI ZUCK RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET IPRAG PUD PK EKIMU SASAN ESBAG ATLIX LUPVI OLRIS UPLEL MADUK HFE UXALO MIDOX IVSAX BIVIP SAGUD DUBAS WHA IDPOG IDGAG MEGOB TIKME UPGUR KAKSU ATSUD POVUN DELEG GUKEX MUGNU TEPOT SUDPI VABKU OPAMU ZUCK 3.3 hrs 3.1 hrs 70,904 lb
2022-07-25 PAC8373 N452PA B744F VHHH RKSI VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT LUCAS APU ANNNA DRAKE METRO SCOOP MUNNA WP900 LIPLO BOLUT ATOTI TESIM ELGEP NIRAT SAMLO SOSDO CJU LOSNI GUKSU KAMIT SAMUL MAKSA ATASO PEBRI GUNKU OLMEN RKSI 3.2 hrs 3.1 hrs 67,788 lb
2022-07-23 PAC8142 N452PA B744F VIDP VHHH VIDP ALI PAVRU LKN AKDUV BODOG PPT MONDA BIKIK TEBID RAJ BOGEP AAT TEBUL ANSOS LSO LINSO GMA MAKUL GULOT IDPUG XSJ IGRID LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AGRAV AVPAM GYA POU VIBOS ZUH SIERA VHHH 5.1 hrs 4.8 hrs 105,121 lb
2022-07-22 PAC8139 N452PA B744F RKSI VIDP RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET IPRAG PUD PK EKIMU SASAN ESBAG ATLIX LUPVI OLRIS UPLEL MADUK HFE UXALO MIDOX IVSAX BIVIP SAGUD DUBAS WHA IDPOG IDGAG GUGAM VIBUB LIN NOMUK BODUV HUY EPGAL TAXOR EKADI MEMAG AGTIS BIPIP QNX LPS XISLI XFA SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO ANSOS TEBUL AAT BOGEP RAJ TEBID BIKIK MONDA PPT BODOG LKN JAL VIDP 6.6 hrs 6.4 hrs 153,340 lb
2022-07-20 GTI515 N475MC B744F KBNA PANC KBNA TINGS DENNI PLESS STL TWAIN COLIE SKBOZ CHASY JAVAS DSM EYHUX FSD DIK GGW YEG YXJ MITOM DEEJA YAK KATAT CASEL JOH PANC 6.7 hrs 6.5 hrs 130,364 lb
2022-07-16 GTI46 N854GT B748F SCEL KMIA SCEL DONTI BUXIS AKPOK MOPNU VUTRA SIKAB SULNA LIVOR ISPEL SORTA MOXES ISREN TRU VAKUD EVRED GYV DALUD UGUPI BUXOS TORIL TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI KELNI IKBIX KMIA 8 hrs 7.8 hrs 174,243 lb
2022-07-11 GTI8229 N855GT B748F KMIA RKSI KMIA SMELZ PATOY DEANR MICES JAWJA MGM VUZ GETME BEATS FLORS DITZL VISQA CRELL FAM IRK DSM EYHUX FSD PETBO WAINN YPE YXY JAGIT TMSON YESKA TED NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE FINCH YONEX ELDAK GT15A GTC NESKO SAMON SUGNO SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO RKSI 15.3 hrs 15.1 hrs 350,258 lb
2022-07-10 GTI8228 N855GT B748F PANC KMIA PANC JOH CASEL KATAT YAK FAKES BERGS ASORT SSR YXS YQL CFCKK GGW DIK ABR MCW IOW ENL BNA THRSR HESPI YANTI SHRKS OVENP PRMUS KENLL DEBRL KMIA 7.4 hrs 7.3 hrs 163,138 lb
2022-07-09 FDX2 N893FD B77LF KMEM EGSS KMEM OHULO PXV ROD MFD CXR JHW AUDIL PUPPY PAYGE CAM ENE AJJAY ALLEX NICSO 4850N 5040N 5130N 5220N LIMRI XETBO EVRIN NEKAP LAZTU ABDUK NUMPO OKESI HOFIK BEDEK EGSS 7.6 hrs 7.4 hrs 113,914 lb
2022-07-08 PAC5434 N452PA B744F KMEM RKSI KMEM FOXOM RZC ICT HLC BFF CZI LWT YQL YXS SSR ASORT BERGS FAKES YAK MDO AKN EHM SPY ADK 50E80 48E70 43E60 KALNA ADNAP DOVIX PABBA BEKPO DAIGO JD AKAGI GYODA TEPEX BIDIK MADUL SUGNO SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO RKSI 13.7 hrs 13.5 hrs 342,272 lb
2022-07-06 PAC5986 N452PA B744F PANC KMEM PANC TED YESKA REMBY COHIL GOROV LEPET NUBEG WAINN VLN CFHLT MOT RWF MCW IOW STL WHOLL KMEM 6.1 hrs 5.9 hrs 146,982 lb
2022-07-06 GTI516 N475MC B744F PANC KBNA PANC TED YESKA REMBY COHIL GOROV LEPET NUBEG WAINN VLN CFHLT MOT RWF IOW SPI GUMMA KBNA 6 hrs 5.8 hrs 126,029 lb
2022-07-03 GTI517 N475MC B744F KRFD PANC KRFD DLL DLH HLDOL VBI YQD PETMA TULAG YOJ YQH CANYO YXY JAGIT TMSON PANC 5.8 hrs 5.6 hrs 118,494 lb
2022-07-03 FDX73 N889FD B77LF YSSY RPLC YSSY KADOM PKS MACLA APOMA POLEV PULOL ANZAC YUSEF TNK DOSAM TN ANGED LAKUP DN OCTOB ADKUL BUTPA AMN BONDA MOLLY TANAL ZAM TINDO LIMAN WAKAN OCORO PUSIT SAJ TAPAP VERDE TAALA MIA VOTAS OLIVA RPLC 7.9 hrs 7.7 hrs 94,866 lb
2022-07-01 FDX21 N877FD B77LF VHHH OMDB VHHH PECAN LAXET SURFA IDOSI IKELA LENKO BUNTA BINKU KANGU DAN PATNO TANNA PAPRA BUTRA BAMBO UBL GRASO RAMBU RAMEI KRT UBLOD MALKI BKK PASTO TANEK DWI SADUS RINDA MABUR LEBIS URKOK DOGEM OLSOR POTAS VVZ MEPOK MEPIP BUSBO IBELA MELAX OPAKA KAMOL EXOLU KARKU ANKOX RASKI VAXIM RAGMA VUSET UMEKO BORER PASOV KUPMA ORKOB MIVEK IMPED OMDB 7.6 hrs 7.3 hrs 133,039 lb
2022-06-29 FDX9821 N885FD B77LF OMDW EBLG OMDW SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SISIK MENLI CVO MENKU NOZ SOBAX NABSI TANSA AMAXI VEGES DIRMI RESTI ALANI KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA PARNA KRK OLGAT VIE ROKIB NAXAV UNIMI KPT TEDGO ABUKA RIDSU NONKO MISGI OLGIL SIPVU IDOVI ODVUX AGBUL LULAT TIPUT ROBON GESLO LNO EBLG 6.6 hrs 6.5 hrs 116,667 lb
2022-06-29 FDX9864 N846FD B77LF KBOS KIND KBOS BLZZR BAF LESWL IGN JEFFF CANDR SPOTZ MIKYG HOTEE BEETS VINSE LEJOY AIR RINTE KIND 2.1 hrs 2 hrs 27,648 lb
2022-06-28 GTI8102 N475MC B744F KDFW KRFD KDFW MLC SGF MZV PLL KRFD 2 hrs 1.8 hrs 40,118 lb
2022-06-27 GTI7177 N475MC B744F PANC KDFW PANC TED YESKA YAK FAKES BERGS ASORT SSR 5726N13228W YXS YQL LWT CZI CYS LBL SONYA BELFR KDFW 5.7 hrs 5.5 hrs 129,451 lb
2022-06-27 GTI583 N475MC B744F KORD PANC KORD PMPKN NEATO DLLAN RONIC BAE BGOSH DLH WIEDS CFHBZ YWG VLR YQV YOUNG ELTAX YXE YWV NUBEG LEPET GOROV COHIL JOH PANC 6 hrs 5.8 hrs 126,569 lb
2022-06-26 SOO98 N777SA B77LF LIMC RKSI LIMC MC604 MC608 MC603 SRN TZO VAKON OTKEK CHI AGOMO LABIN DEPET NAVSU BATRU ETIDA ADVER PENEV LETVA ADORU ENESU CRL YAA EKDAM PIMAV TOKER YAMAN UMRUN PETAR BAG ELDEN SIV OTSOV UTURI EZN INTAB ORHAN ARKIN DAMAT ERZ ALVAR YAVUZ BIRZU ELTOX INDUR REBGI PEMAN EDATA LIMTI BEKIR LEYLA OKTAT LEKBA ABTEK GASBI NEPIL BANRA BODSI MASAV DIVNO ABDUN RITET ARKAM TIROK ABURA DZG AMASO AGAKO MADEV AGARO GOMAL BURID GILAK SARIN TCH OSUPO SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT ELGUK PH036 PH037 POMIM DH030 DH029 DH028 DH021 DH022 DH024 DH027 DH023 DH020 DH017 MUNAN RW15L 10.9 hrs 10.7 hrs 187,631 lb
2022-06-26 SOO98 N777SA B77LF EDDP LIMC EDDP GOLAT ALOSO TABAT RONIG NIKUS AKOSI RUDNO RDG DOSEL TULSI BERAS MIMVI LIZUM OLPIX EKPEB NAXAV RENTA ATPED LUSIL EVRIP LIMC 1.5 hrs 1.3 hrs 21,660 lb
2022-06-25 SOO423 N714SA B77LF KLAX EDDP KLAX BEALE BLIPP WINEN MLF MTU OCS CZI BIS HML YRL 5390N GW 5670N YDP AVUTI 5850N 5940N 5930N 5820N PIKIL MOGLO NIBOG BELZU REMSI BELOX TENSO DESIG ELNOD MAMUL EDUXO LAMIX EVKAL ROGAG AMVEL DOLAS ENITO DIBAL BUKUT LAMSO AMSAN NORTA ADMOS KENIG KOJEC EDDP 10.5 hrs 10.4 hrs 187,515 lb
2022-06-24 SOO96 N714SA B77LF RKSI KLAX RKSI EGOBA KARBU TORUS BIKSI KAE PILIT NIMUS AGSUS LANAT DISSH SAMON KMC DAIGO BEKPO PABBA DOVIX ADNAP KALNA 41E60 42E70 44E80 46N70 46N60 43N50 41N40 39N30 DACEM PAINT PIRAT BURGL KLAX 10.9 hrs 10.8 hrs 181,969 lb
2022-06-23 SOO934 N775SA B77LF OBBI ZGSZ OBBI BHR TULUB DENVO PATOM EMISA KAPAX ORSIS ENANO TOSNA UMEVU KAPUM GIDOB ORBOL LORID VEKOV OBREV LAGTA RUKOR NOLSU SUTVO LALDO GIDIL IMLOT KATUS PEDEX KINOX EGPIC EGRON BIVIN LAKIV DALDA TELEM SASRO DAMAK ARADO GOMTI PRA EKIGA BPL GOGVE GOLOX ASOPO BEGUM IBUDA ARIVO SEBMA JJS CEA SUMAG DAKID CTG CTG25 CHILA 54LSO LSO LINSO GMA MAKUL GULOT SGM LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AGRAV AVPAM GYA POU ZGSZ 7.8 hrs 7.6 hrs 133,988 lb
2022-06-22 SOO423 N777SA B77LF KORD EDDP KORD DUFEE ELX CRL CFHFC CFJGT COHOW DKK SYR CABCI MIILS TUDEP 5250N 5440N 5630N 5720N SUNOT KESIX AMLAD TLA NATEB LONAM NORTA ADMOS KENIG KOJEC EDDP 8.6 hrs 8.4 hrs 132,263 lb
2022-06-22 SOO9706 N706GT B77LF KORD KCVG KORD EARND ELANR KCVG 0.8 hrs 0.7 hrs 11,078 lb
2022-06-22 SOO9705 N705GT B77LF VVNB VHHH VVNB NAKHA TEBAK LON XEREN WUY NIKUK ALEKI BHY LH GIVIV SIKOU GAMBA MAPLE COMBI ROCCA CANTO VHHH 1.6 hrs 1.4 hrs 20,242 lb
2022-06-22 FDX9864 N846FD B77LF KDFW KMEM KDFW FORCK ELD KMEM 1.2 hrs 1 hrs 14,847 lb
2022-06-21 GTI7554 N851GT B748F YMML YSSY YMML DOSEL EBONY ARRAN NONUP CULIN TARAL RIVET YSSY 1.2 hrs 1 hrs 27,984 lb
2022-06-20 PAC5986 N452PA B744F VHHH PANC VHHH OCEAN RASSE CONGA ELATO APU ANNNA DRAKE AISAR OSTAR BULAN IGMON SAPET AKVAS RUSAR JEDAI KOSHI KAZAN HKC MOCOS RAFUL AKLEM SOBOH OOITA SHONO MYE MALTA SAKAI KOMPI KTE PROOF ANRIN LABEL CBE ANJYO TENRU PIGAP OSPAN TEPEX GYODA AKAGI JD DAIGO MAMID OATIS PUTER POXED AGEDI PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC 9.3 hrs 9.1 hrs 235,097 lb
2022-06-20 PAC8499 N451PA B744F EGSS RKSI EGSS D044A D115N D115Q CLN21 D267P D267M CLN EVMEK NONVA ABTUM KONAN KOK FERDI MATUG GUBAX BOREP ETIDA ADVER PENEV LETVA ADORU ENESU CRL YAA EKDAM PIMAV TOKER YAMAN UMRUN PETAR BAG ELDEN SIV OTSOV UTURI EZN INTAB ORHAN ARKIN DAMAT ERZ ALVAR YAVUZ BIRZU ELTOX INDUR REBGI PEMAN EDATA LIMTI BEKIR LEYLA OKTAT LEKBA ABTEK GASBI NEPIL BANRA BODSI MASAV DIVNO ABDUN RITET ARKAM TIROK ABURA DZG AMASO AGAKO MADEV AGARO GOMAL BURID GILAK SARIN TCH OSUPO SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT RKSI 10.6 hrs 2.8 hrs -38,862 lb
2022-06-17 PAC8496 N451PA B744F KMIA EGSS KMIA SUMRS FLUPS ALOBI BEXUM LUNKR SOORY 4250N 4740N 5030N 5220N MALOT GISTI SLANY STU NUMPO OKESI HOFIK BEDEK EGSS 8.1 hrs 7.9 hrs 186,368 lb
2022-06-16 FDX9893 N893FD B77LF KPHL KMEM KPHL MXE PENSY FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM 2.7 hrs 2.5 hrs 31,469 lb
2022-06-15 GTI8706 N855GT B748F ZUCK PANC ZUCK GUTVI AKREB IGDUL KIGUM PONEP TOSIM IGITA ENSOX IDNUS OLPOV NIVUV UBKOX IGEDU OMUSA AVPID OBDON WHA DUBAS SAGUD BIVIP IVSAX MIDOX UXALO HFE MADUK UPLEL OLRIS LUPVI ATLIX ESBAG SASAN EKIMU PK JTN NINAS LASAN BONGI BOLEX TONIX LAMEN SADLI IKEDO ELGEP BEDAR BIGIT ISPIT FUE KASTE OOITA SHONO MYE MALTA SAKAI KOMPI KTE PROOF ANRIN LABEL KOHWA SHOOT ARTIC SPENS XAC UTIBO EKIRA POROT IDLAN AVBET LEPKI KALIG PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC 9.9 hrs 9.7 hrs 221,266 lb
2022-06-14 GTI7554 N851GT B748F PHNL YMML PHNL CARRP CHEEM 1500N16230W 10N66 0500N16945W 0000N17345W 05W78 07S80 10S77 15S72 2000S16730E TOSAM VESUN TABAL MISLY IFFEY NOBAR HOOKS WOL RAZZI TANTA RUMIE NABBA BULLA TAREX LIZZI YMML 10.4 hrs 10.2 hrs 262,708 lb
2022-06-13 GTI7554 N851GT B748F KORD PHNL KORD ACITO ADELL ARLYN STL KOOOP ELSTO SCAWT BUM DOSOA ROKNE ICT VARNR LBL CIM GUP KEYKE DRK LANCY PKE TRM SXC GOATZ MALIT ROSIN FICKY FOOTS FLITY FIZEL FOMAS FAPIS FITES UPP LNY PHNL 8.5 hrs 8.3 hrs 211,196 lb
2022-06-13 GTI7554 N851GT B748F KJFK KORD KJFK COATE LAAYK YYOST DGRAF LHY45 MTCAF REBBL REXXY HERBA RAAKK CFHHD CHAAP YARRK CFGCQ RRONS BOOTT DIXSN EMMMA KORD 2.2 hrs 1.9 hrs 47,218 lb
2022-06-12 PAC62 N451PA B744F SCEL KMIA SCEL DONTI BUXIS AKPOK MOPNU VUTRA SIKAB SULNA LIVOR ISPEL SORTA MOXES ISREN TRU VAKUD EVRED GYV DALUD UGUPI BUXOS TORIL TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI KELNI IKBIX KMIA 7.7 hrs 7.5 hrs 184,371 lb
2022-06-12 PAC8052 N451PA B744F SBGR SCEL SBGR ASETA UKLEN USVIP USVOB TISDI TILBA AKPAR ILBEK JOBAS UKMEM VUNEG LUTNU ARULA PAMEX PULEN SOTSA KILIP SIKOB VUSDI TOLEM ROMUR OPTIR GEMOP CBA ALDEX KOPSI SOLER SALBO NIRTA DOZ UMKAL SCEL 3.7 hrs 3.5 hrs 76,465 lb
2022-06-11 GTI34 N854GT B748F SCEL KMIA SCEL DONTI BUXIS AKPOK MOPNU VUTRA SIKAB SULNA LIVOR ISPEL SORTA MOXES ISREN TRU VAKUD EVRED GYV DALUD UGUPI BUXOS TORIL TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI KELNI IKBIX KMIA 7.7 hrs 7.4 hrs 174,919 lb
2022-06-10 GTI8091 N475MC B744F EDDF KORD EDDF OBOKA ROCUH TINIK TORNU GODOS BINBO ROKAN TINDI ROLUM GIVEM BALIX 6120N 6130N 6040N 5950N VESMI ALSOP TEALS VETRO SSM KORD 8.8 hrs 8.4 hrs 201,244 lb
2022-06-09 GTI8092 N475MC B744F KORD EDDF KORD EBAKE WISMO POSTS PADDE SVM CFTDQ GADAV DERLO SIKBO AGNOB LORKA ADVIK ATENE CFKMD CFMJJ IMAMA MIILS ALLRY 5150N 5240N 5330N 5320N NEBIN OLGON LIFFY IDEXA GINIS NATKO LYNAS ROLEX MALUD WAL MCT XAPOS NAPEX DOLAS ENITO DIBAL BUKUT LAMSO EVELI SOGPO DIXAT LIPMI TANJO COL ROLIS EDDF 7.9 hrs 7.7 hrs 172,670 lb
2022-06-08 PAC8050 N451PA B744F KMIA SBGR KMIA BITAC HAGIT HARBG MEEGL GEECE VIBSI KORTO LEPOD LOKIT TIM KOXAM TONOM ESUNA TIKBA DARBU DABVO SIPIS PUMKU POPMA TOPUR IBDAN TOPAM SUDNA DABLI CHORD DOLVI GIGTI PAMOP PUNAT SIGIG GELVA ISOPI NIMKI MOMKO MOPNI ETAXI MUMDI PABAV NIPKI LAIKA SUPTO VUNOX SBGR 8 hrs 7.8 hrs 170,570 lb
2022-06-06 GTI7132 N475MC B744F PANC KORD PANC TED YESKA TMSON JAGIT YXY YPE WAINN VLN FAR ZZIPR KORD 5.7 hrs 5.5 hrs 6,645 lb
2022-06-06 GTI7168 N475MC B744F RJAA PANC RJAA GULBO TASID NOLAX BITEK ALGES PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC 6.5 hrs 6.3 hrs 137,469 lb
2022-06-05 GTI8984 N475MC B744F WSSS RJAA WSSS TOMAN VERIN LUSMO AKMON UDOSI ALDAS AGSAM ANOKI ARESI AKOTA AVMUP ALDIS ABVAR MEVIN MAGMA SADEK KAZIK AMMEK AZAMA TAMAK SHIBK AKTAP YULIA MEVOL AGIMO GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS RJAA 6.5 hrs 6.3 hrs 156,351 lb
2022-06-04 PAC5432 N452PA B744F RKSI VHHH RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK IKEDO KANKA BONSO MUGUS SUBTA SALMI WP900 MUNNA SCOOP METRO DRAKE ANNNA APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH 3 hrs 2.8 hrs 61,783 lb
2022-06-04 FDX9864 N846FD B77LF KATL KMEM KATL CHOOK WASER KMEM 1.1 hrs 0.9 hrs 13,449 lb
2022-06-03 GTI7557 N855GT B748F YSSY ZUCK YSSY RIC RUTOS OVMIN LOVGO VAPKI NBR SGE PUDUR OMUBI DOLIB BIDAG GULOP VEVAV ROOKI OPABA OLENG SAMGE SADAN DAPEL EDLOR DAO RABIV ANKIN LUMVI SIKIN EMDEE AROLA DEEPS SABEL PASDA IOO BARBA SAJ TELEN OLRAX LUBAN EXORA DOSUS AKOTA MAVRA SABNO LEGOD BEKOL IDUMA SHL NUSLA TEPID TAN LIPNO SUMIB AGVIL OSNOV ALGAG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN AGTIS NIKUN APUKI ENLIL QJG ZUCK 10.3 hrs 10 hrs 239,553 lb
2022-06-01 FDX3 N884FD B77LF LFPG EDDF LFPG RANUX MEDOX VALEK LIPNI LIMGO BETEX BITBU RASVO PIPEP UNOKO EDDF 1.2 hrs 1 hrs 17,956 lb
2022-05-30 FDX5277 N884FD B77LF VIDP LFPG VIDP SURAM LUN MERUN RK LUBNA SK IDEBA BIREX PG ADGUL TAPDO VUSET TOVDI KIROP ASNIB MENSA LUBAT ENEGA RUKOR IVOXI TUDIS SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SISIK MENLI CVO MENKU NOZ SOBAX NABSI TANSA AMAXI TRL LATAN AOSTA ORSUD MOLUS UNKIR URQAP GIVRI TINIL LFPG 10.4 hrs 10.1 hrs 168,642 lb
2022-05-29 FDX7 N897FD B77LF FAOR HKJK FAOR NESAN GWV VMV AXILA APLIS AVOSI USUBI UBTIM ESPOP TMA36 DVL TMA32 IMKAL UTINA UMTAP UVKAT EPMAB DO OKMAS ITNOV ITSOK AVETA ETMOV LOSIN EPTAN EVATO HKJK 3.6 hrs 3.4 hrs 276,316 lb
2022-05-29 FDX9008 N887FD B77LF OMDB FAOR OMDB ANVIX GIDIS DESVU VAVIM ASPED ELUDA UKRAG MEMTU GOGMI ITKUN DEBAV EMAVA ITETA IVENI KASIN KEDON KUKDI ITUVO LABED ASTUN DAXAM MUTVA IMKAD NODMA RIGAM RAPDO VEDET EVAKA AVEDA APMOL EGTUL BUBEM MOGDU RAGGS ITMAR EVARU IMKAK NIDED ELAVA AVEKI DV KASIM ROVUM NIBOR TMA33 DVL TMA36 ESPOP UBTIM USUBI AVOSI APLIS AXILA VMV UTULI GWV DUMGO NESAG OKPIT FAOR 7.9 hrs 7.7 hrs 120,029 lb
2022-05-28 FDX9012 N852FD B77LF ZSPD RJBB ZSPD LAMEN SADLI IKEDO ELGEP BEDAR BIGIT ISPIT FUE EKABU PIPED RISBI SALTY RANDY BERTH RJBB 1.8 hrs 1.6 hrs 27,701 lb
2022-05-27 FDX5319 N891FD B77LF KOAK RJAA KOAK GOBBS AMAKR BOXER FULMR FASEL 52N40 55N50 57N60 OGGOE OFORD OBOYD ONEIL OPAKE OLCOT OPHET OGDEN OMOTO OPULO ONEMU OATIS VESET UGTAN NOGIX OLDIV LESPO SUPOK RJAA 10.7 hrs 10.5 hrs 159,872 lb
2022-05-26 FDX29 N888FD B77LF KIND PANC KIND BVT JOT DLL DLH HLDOL VBI YQD PETMA TULAG HOGAR 60N20 61N30 JAGIT TMSON PANC 6 hrs 5.8 hrs 87,513 lb
2022-05-25 FDX7 N846FD B77LF LIMC KMEM LIMC AOSTA ORSUD MOLUS UNKIR DJL OBURO CHABY OKRIX AMODO COHPA RESMI TABOV PIGOP DITAL LGL GALBO EKRAS UPALO OTOFE ALUTA TAKAS BEDRA 4820N 4630N 4440N 4350N 4260N DOVEY SAILE ACK DEEPO FLAPE LIBBE KYSKY RIFLE CREEL MYRCA RBV COPES BYRDD SAAME FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM 10.5 hrs 10.2 hrs 177,045 lb
2022-05-24 FDX47 N863FD B77LF LFPG EGNX LFPG OPALE KESAX DIMAL ALESO ROTNO ETVAX TIGER BIG ULTIB HEMEL EGNX 1.2 hrs 0.9 hrs 16,213 lb
2022-05-24 FDX21 N896FD B77LF EBLG LFPG EBLG LNO NIK40 GILOM HUL CIV IDOKO MATIX LFPG 0.9 hrs 0.7 hrs 11,789 lb
2022-05-23 FDX5030 N885FD B77LF ZGGG OMDW ZGGG VIBOS ZUH KIBAS BOKAT ADBIN TOMUD BIGRO LH BHY ALEKI NIKUK WUY UVUNO BSE MEPAN ADBAG LXI SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO 54LSO CHILA CTG DAKID SUMAG CEA JJS AGROM KINKI OTABA NIPAD OPONI DOSAT TEGIG NNP TAMID NINAT DUBOX AAU AKTIV BETKU KARKU ANKOX RASKI VAXIM RAGMA VUSET UMEKO BORER PASOV PUXIL VAXAS NALNU UMAMI OMDW 7.8 hrs 7.5 hrs 137,879 lb
2022-05-22 FDX5193 N845FD B77LF KMEM RJBB KMEM FOXOM BVO HLC CZI KU90S DORSE YXC YYD LVD LAIRE REMBY NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC TERAD HAKBA GORYU IKUJI URUSI IMIZU OYABE KMC TRE KIJYY SAEKI ALISA RJBB 13.8 hrs 13.6 hrs 209,917 lb
2022-05-21 FDX853 N895FD B77LF KDEN KMEM KDEN DUUZE RASCL RZC KMEM 2 hrs 1.7 hrs 22,065 lb
2022-05-21 PAC612 N451PA B744F KHSV KMIA KHSV RMG ATL YANTI SHRKS OVENP DEBRL KMIA 1.9 hrs 1.7 hrs 37,557 lb
2022-05-20 PAC612 N451PA B744F PANC KHSV PANC MDO KATCH YZT YVR CFDDH SHUKA CASCD TWISP GEG BOY SNY HCT MCI ANX FAM CRELL VISQA DITZL FLORS KHSV 6.1 hrs 6 hrs 133,029 lb
2022-05-18 PAC214 N853GT B748F RJGG KCVG RJGG ENSYU BOKJO ARTIC SPENS XAC UTIBO EKIRA POROT IDLAN ADNAP KALNA 44E60 45E70 46E80 48N70 48N60 48N50 48N40 ROUKE DOLFF TOU ARRIE SEA RADDY YKM BRUKK PDT BEAMO DNJ PIH CKW LAR CYS HCT STJ STL ENL KCVG 11.7 hrs 11.5 hrs 269,176 lb
2022-05-17 PAC214 N853GT B748F RKSI RJGG RKSI SEL KALMA KAKSO GUKDO ENSAL BASEM BIGOB CUN ELAPI KPO BULGA SAPRA KABKI PEPOS MIHOU ADLEB TSUNO TOZAN ROKKO MIDER ADGUN BIWWA RJGG 1.5 hrs 1.3 hrs 31,101 lb
2022-05-17 PAC213 N853GT B748F RJAA RKSI RJAA ENPAR NIXIS TEPEX BIDIK MADUL SUGNO SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO RKSI 2.2 hrs 2 hrs 46,458 lb
2022-05-16 PAC5986 N451PA B744F VHHH PANC VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG MAGUT EGERU MEXIR IMPAL ALBAT TUNAS SIRON NATCH CARDS HIOTI CBE SWING NAKTU SUGAL TENRU PIGAP OSPAN TEPEX GYODA AKAGI JD DAIGO MAMID OATIS PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC 9 hrs 8.6 hrs 234,743 lb
2022-05-16 PAC79 N451PA B744F RJAA VHHH RJAA PIGOK TOKIS SEDRI ELNIS SANOR OLTOM AKUVU LABEL BALSA SUKMO AVKAM DONKY LEONA HKC KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE ANNNA APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH 4.5 hrs 4.3 hrs 85,520 lb
2022-05-14 GTI8983 N475MC B744F RKSI WSSS RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK IKEDO KANKA BONSO MUGUS SUBTA SALMI DUBAN BERBA FITCH BESTO COPRA BAKER APU LUCAS ANLOT TNN MENON PARPA ANDRE KABAM MIKIN MUMOT MAVRA MIGUG MONBO MESOX MUGAN MIMUX MAPNO OSIXA MOXON MELAS MABLI MUMSO MABAL WSSS 6 hrs 5.8 hrs 121,763 lb
2022-05-13 GTI8185 N475MC B744F EHAM RKSI PE029 BIRIN RW33R 11.9 hrs 11.8 hrs 259,173 lb
2022-05-13 GTI5219 N475MC B744F KMIA EHAM KMIA FOLZZ ZFP BAAGR CNNOR ILIDO GRAMN TASNI EMAKO ANTIG RNGRS 3760N 4050N 4240N 4430N 4720N OMOKO GUNSO GAPLI SUNFI TOFED GAJIT CPT IPRIL KOBBI BRAIN GASBA RATLO REDFA EHAM 8.9 hrs 8.7 hrs 173,648 lb
2022-05-10 FDX9864 N864FD B77LF KLGA KEWR KLGA NYACK SAX KEWR 0.4 hrs 0.3 hrs 4,574 lb
2022-05-10 FDX9845 N845FD B77LF KBOS KMEM KBOS BLZZR BAF BIGGO TRIBS BASYE DBABE BWZ PARKE TOWIN KAYNE HOUTN LRP SAAME FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM 2.5 hrs 2.3 hrs 29,457 lb
2022-05-09 FDX9897 N897FD B77LF SBGL FAOR SBGL PUMSO ROKAD CIDER 2730W 2920W 3010W 3000S 3010S UVGOD NIBEX FAOR 7.7 hrs 7.5 hrs 89,201 lb
2022-05-06 GTI9851 N851GT B748F KBOS KJFK KBOS SSOXS BUZRD SEY KJFK 1 hrs 0.9 hrs 17,715 lb
2022-02-08 GTI7552 N855GT B748F NZAA YSSY NZAA MADEP OLREL AKALU NONID RIKNI MARLN YSSY 3.2 hrs 3 hrs 70,008 lb
2022-02-06 PAC7244 N451PA B744F RCTP RJAA RCTP MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG MANEP IRMUT JAKAL KEC KILAP ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS RJAA 2.6 hrs 2.5 hrs 61,795 lb
2022-02-04 PAC213 N853GT B748F KMCI RJAA KMCI CATTS SLOWR HLC CUGGA LEWOY MOCTU MBW BIL GTF DORSE YXC ENDBY YWL YYD 55N30 57N40 58N50 AKN EHM ONEOX NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC ESNIP LOSVA AKRIT OLDIV LESPO SUPOK RJAA 12.6 hrs 12.5 hrs 301,355 lb
2022-02-03 PAC9527 N452PA B744F KMIA RKSI KMIA STYMY WAKKO MJAMS ETORE SHRKS YANTI ATL BWG BVT FATOX CADIZ OBK BAE BGOSH DLH HLDOL VBI YNE YYL YSF 6400N11441W 66N20 67N30 POTAT OTZ FRENK KURIP KUMOG RATET BAMUS UTILI OGETO LORKI ASMOK ASBAT MONOG DERUD GOPNA RUKAR BISMA BANOT RELDI DIREB SOPIN NILOT GITAK GIRUD LUSAK KUNON LUPAT OBUTA IBOLI OLGIR SUKOP LAPNI BESPA OGNIT PENOK ODEKA MAGIT JMU IGADO HRB PABKI PAGDO ISBOP NULRA LJB LEMOT NUBKI BIDIB ISKEM TOSID NODAL CHI SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT RKSI 15.9 hrs 15.7 hrs 294,561 lb
2022-02-03 PAC9148 N452PA B744F KMEM KMIA KMEM PITEW MGM ACORI BULZI SNAPY NICKI BITNY ENDEW DANSE KMIA 2 hrs 1.7 hrs 37,567 lb
2022-01-31 GTI56 N475MC B744F SPJC KMIA SPJC ATATU BOBUG MANPA ROBIG TOSES KETOM QIT NEGAL ENSOL TCO TOKUT MILAT TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI KELNI IKBIX KMIA 5.2 hrs 4.9 hrs 114,189 lb
2022-01-31 GTI56 N475MC B744F SBKP SPJC SBKP EGEVA ESAVA VULRU KNAVE DEXOV EVNES ANGIP PRR ROKOR KONVO DUNCE DIBEP ALGAN USVAT DAKBU SIDAK XOLAT TOMUR VIR DIBAS LOKOX BITOT SUMGO AKSIS NESKI DOBNI JUL OPKUL LITOT REMUS PALUK KULIS MEXUR ASOXI SPJC 4.3 hrs 4.1 hrs 93,108 lb
2022-01-29 GTI8710 N851GT B748F ZUCK PANC ZUCK SOSLI ANBEP GOKEB GUPKU SHX IGADA LIMGI PATVU YCE BIVAT BISAL AVKES EXORI PARTU ISLEP TONOV AMVOG PINAP POXUS TEKIL BELAX VYK SOTMU HUR DOTRA MAVMI KAKAT LELOG TGO DULEX OTABO RUSBO FYU EKADO HRB IGADO JMU IJ ARGUK REZOK GIRAM BANAS KENER TIFON AGAPO DOSET BEKES AKOLA ROPMI NALAM DITOR ARDOK BARUL ROMUK NAMUL LEDRU UB MK KULOD KUDER GEFAR UMBOS IRKAN NEDON BALUB BESAT MARCC MUNRI SMA ANI SQA AKGAS PANC 9.5 hrs 9.3 hrs 225,520 lb
2022-01-28 GTI8707 N851GT B748F RKSI ZUCK RKSI NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX VYK PEGSO IDGIS REVSI BONLU ADBES VAGBI SUGDO EKETA GODON GUINS UGOTU ATERI NNW WJC MIZ OD ZS NSH DUBID SANUK IRTAS BOKIX TAMUS OTLOS AKBEK ZUCK 4 hrs 3.7 hrs 86,276 lb
2022-01-24 GTI34 N854GT B748F SCEL KMIA SCEL DONTI ESNOX KATOS XOPIR SIBOT ENLOP ATEDA ELASA ASEPU IREMI ILMAR JCL KALAR ATATU BOBUG MANPA ROBIG TOSES KETOM QIT NEGAL ENSOL TCO TOKUT MILAT TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI KELNI IKBIX KMIA 8 hrs 7.8 hrs 185,880 lb
2022-01-24 GTI33 N854GT B748F SAEZ SCEL SAEZ URINO NIN NUXIM ARMUP LYE MUMSA TOSOR ASOLO MUMAT UMKAL SCEL 1.9 hrs 1.8 hrs 38,829 lb
2022-01-22 GTI57 N475MC B744F KMIA SBKP KMIA BITAC HAGIT HARBG MEEGL GEECE VIBSI KORTO LEPOD LOKIT TIM KOXAM TONOM ESUNA TIKBA DARBU DABVO SIPIS PUMKU POPMA TOPUR IBDAN TOPAM SUDNA DABLI CHORD DOLVI GIGTI PAMOP PUNAT SIGIG GELVA ISOPI MAVNI NITBU ISRIK ARX GERBO EGBAL MUKLO NILPI KOLKI ENTIT SBKP 7.7 hrs 7.6 hrs 173,195 lb
2022-01-21 GTI6578 N475MC B744F SEQM KMIA SEQM NEGAL ENSOL TCO TOKUT MILAT TBG MIKUS DAGAS COLBY SIA EPSIM OKUMO ALTIB ZEUSS KMIA 3.6 hrs 3.4 hrs 74,156 lb
2022-01-18 PAC5986 N452PA B744F CZ41 KMEM PANC JOH CASEL KATAT YAK DEEJA MITOM N5700.0W12500.0 YQU WYLDE YEG YEA GGW DPR ONL MCI WHOLL KMEM 5.6 hrs 5.4 hrs 129,276 lb
2022-01-17 PAC214 N853GT B748F RJGG KCVG RJGG KCC SWING NAKTU SUGAL TENRU PIGAP OSPAN TEPEX GYODA AKAGI JD DAIGO MAMID OATIS PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND YESKA TMSON JAGIT YXY CANYO YQH YOJ TULAG PETMA YQD VBI HLDOL DLH BGOSH DELHI KCVG 11.8 hrs 11.6 hrs 259,778 lb
2022-01-17 PAC9853 N853GT B748F VHHH RJGG VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN INVAM MOMPA MIDAI MADOG MAGUT EGERU MEXIR IMPAL ALBAT TUNAS SIRON NATCH CARDS RJGG 3 hrs 2.9 hrs 50,467 lb
2022-01-16 GTI40 N475MC B744F SBEG SEQM SBEG EPKIR TFE GAXES BUMBA ROUSE EPKAT PRIMA AKTOR BUTAB EPLAG LET SURIX IQT ORETO ANDID TERAS ENVIG QIT SEQM 2.7 hrs 2.6 hrs 54,208 lb
2022-01-16 GTI39 N475MC B744F KMIA SBEG KMIA BITAC HAGIT HARBG MEEGL GEECE VIBSI KORTO LEPOD LOKIT TIM ORULA ADVET ELAGU GEMOL PICOM BVI ANBIX ARVUM SBEG 4.9 hrs 4.8 hrs 106,572 lb
2022-01-15 GTI2688 N475MC B744F CZ41 KMIA PANC TED YESKA TMSON JAGIT YXY YPE WAINN PETBO FSD EYHUX DSM JAVAS CHASY SKBOZ COLIE TWAIN STL PLESS DENNI TINGS LAJUG BNA ATL YANTI SHRKS OVENP PRMUS DEBRL KMIA 7.2 hrs 7.1 hrs 153,016 lb
2022-01-14 GTI2688 N475MC B744F RKSI PANC RKSI EGOBA KARBU TORUS BIKSI KAE PILIT NIMUS AGSUS LANAT DISSH SAMON NESKO GTC ELDAK YONEX FINCH SDE BEKEN OATIS PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC 7.6 hrs 7.4 hrs 167,877 lb
2022-01-12 GTI33 N854GT B748F KMIA SAEZ KMIA URSUS BILSI MERKA PUTUL HANCK SUDSA UBSUX MEVUB AKPEK RNG MQU BOG POVSO ROLUS IQT POSKA SIGIX MUNEB BOBAS ASOLA OPTOP RAXUN NESKI PAZ IMBAM BOGUB UNI AKVAG UBSAS USTOT NAXET SAL PONPI ENRID PUBER DIKOR SISAP UMKEV PORKA PULOV OPTIR REPUM DOPRI ROKER ROS MULTA SNT SAEZ 8.4 hrs 8.2 hrs 199,085 lb
2022-01-11 GTI8131 N475MC B744F VHHH RKSI VHHH OCEAN RASSE CONGA ELATO ANPOG KADLO SALMI BOLUT ATOTI TESIM ELGEP NIRAT CJU LOSNI GUKSU KAMIT SAMUL MAKSA RKSI 3 hrs 2.7 hrs 59,451 lb
2022-01-10 FDX9854 N854FD B77LF KATL LFPG KATL SPA NYBLK MASHI KIDDO OMENS BEARI UMBRE BBOBO SHTGN SYFER DANGR PYTHN BESSI JOEPO BRAND RBV LAURN LLUND BAYYS FOXWD BRADD ELSIR 5050N 5140N 5230N 5320N MALOT GISTI SLANY STU LUFTU DIKAS DEZZU GAVGO INLAK NIGIT VAPID MID SFD WAFFU HARDY XIDIL PETAX BIBAX LFPG 7.5 hrs 7.1 hrs 83,446 lb
2022-01-08 PAC215 N451PA B744F RJAA RCTP RJAA SZE MIKKA TRIKE CBE LABEL BALSA SUKMO AVKAM DONKY LEONA HKC KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE RCTP 3.6 hrs 3.5 hrs 76,233 lb
2022-01-07 FDX17 N854FD B77LF KSEA PANC KSEA ARRIE FOCHE PRYCE BKA HOLIE YAK KATAT CASEL JOH PANC 3.4 hrs 3.2 hrs 45,667 lb
2022-01-06 FDX9894 N845FD B77LF KDEN KMEM KDEN DUUZE MORRR RZC KMEM 1.8 hrs 1.6 hrs 19,928 lb
2022-01-05 FDX9894 N894FD B77LF OMAA OMDB OMAA LORID OMDB 0.7 hrs 0.5 hrs 7,401 lb
2022-01-05 FDX9860 N860FD B77LF KRNO KOAK KRNO MRLET KOAK 0.8 hrs 0.6 hrs 9,269 lb
2022-01-04 GTI5219 N854GT B748F SEQM KMIA SEQM NEGAL ENSOL TCO TOKUT MILAT TBG LIVUD DAGUD GAXER ULISU ULBAS ALTIB ZEUSS KMIA 3.6 hrs 3.4 hrs 81,256 lb
2021-10-25 GTI7552 N855GT B748F PHNL NZAA PHNL CARRP DATBE DASNE DULCE DUNEY PUPIS UXULU LANAT UBRAX POPIR KADEN MALNI TARIB NZAA 8.4 hrs 8.2 hrs 189,224 lb
2021-10-18 GTI8766 N475MC B744F RKSI VHHH RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK IKEDO KANKA BONSO MUGUS SUBTA SALMI DUBAN BERBA FITCH BESTO COPRA BAKER APU ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH 3.3 hrs 3.1 hrs 67,928 lb
2021-10-14 GTI7557 N855GT B748F KLAX PHNL KLAX DINTY DUETS DADIE DIALO DUSAC DRAYK DENNS PHNL 5.3 hrs 5.2 hrs 113,751 lb
2021-10-10 GTI8157 N475MC B744F EHAM RKSI EHAM ANDIK KEKIX GRONY BEDUM LABIL JUIST NIRDU CORIS WELGO LEGPI TUSKA EVLAN KOKAT LULOR PABMA UTITA DELUL INDOS ARNER RUPAD TODSA TUSUP PINEG GOSUM NIDMA IBEBO UHT OKRAN ODMOR EPOTI GOGAT ERUSA SORLI URMAN TUNAB HMN TERDO TODES LITUN XV DILOR BA NALED GODOR RUPES BEDLI ABK INBER KARSI TR LAMSU DARNO SETEM DALAM LAGON SERAT TARAG PASON BUDEN NIXAL ASURI TMR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU ANRAT UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV RKSI 10 hrs 9.7 hrs 221,178 lb
2021-10-08 PAC5432 N452PA B744F KMEM PANC KMEM ODATE KIMEL RUSLR FAM IRK DSM FOD ABR MOT CFHLT VLN WAINN YPE MERCH YYE DACEY YQH CANYO YXY JAGIT TMSON PANC 6.5 hrs 6.2 hrs 159,397 lb
2021-10-05 GTI8157 N475MC B744F UAAA EHAM UAAA TUKTO DESER MALOD ABMIK TOGDI AZORI TUSEP KST LODEZ TITUR GOBES OLMAD LANUD NINRA NOGBA RG DAFOR LUNIN RELNU TILMU IPMAS UNBUS ATKAM LEKBO ORTIM GUBOM APTAR NIDUB IRGOS DOGOB IBROT NENVA EKPIR TEKBO BULAT NATLO POKAG ALODO REPNU VEPIS VTB LIHUD VALTA BENIM PODIL TOTRA IXURI TIGNU GAREK OKPAN OLMOR LATMI LARMA POKEN BILRA ROSOK WSN REVLA AVESA DOTOB EMPIT DOBAK EEL EHAM 6.8 hrs 6.5 hrs 156,873 lb
2021-10-04 GTI9475 N475MC B744F LTAG UAAA LTAG ADA MILBA BABLI KOZAN GAZ FIRAT RASVA ASKER OKUDU ERGAN EZS FILIZ NULRU TALIL EVSAS GELSU ULGAN GELIN ERZ ALVAR YAVUZ ELTOX INDUR GOGOL DEKIT TUTAK VETEN TELLI GOTUB GILAB SULEL DUKAN KRS IDRIS BEDEV BALAT KELEM TIMGA OTBOR URG DIKNA RUMAM TMD GILAT TONLA SMK TURIK KOLAM ANESA TAR GERPU KULHI BOGDI AGLEK BINRI EKLAT UAAA 3.9 hrs 3.8 hrs 63,413 lb
2021-09-25 PAC5986 N452PA B744F CZ41 KMEM PANC JOH CASEL KATAT YAK DEEJA MITOM YQU WYLDE YEG OMROD GUDOG YYN ISN KP12Y TIMMR KP03A KP81C KP66E MCI WHOLL KMEM 5.7 hrs 5.3 hrs 115,403 lb
2021-09-24 PAC5986 N452PA B744F VHHH PANC VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN MOMPA MIDAI MADOG MEXIR IMPAL OTOWA ANKIX IGMIS MOSLO TASOT LAKOS LIGNI POROT DOVIX PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY DLG KOWOK SAHOK FAGIN NONDA AMOTT PANC 9.3 hrs 9 hrs 236,227 lb
2021-09-20 PAC79 N452PA B744F RJAA VHHH RJAA PIGOK TOKIS SEDRI ELNIS SANOR OLTOM AKUVU LABEL BALSA SUKMO AVKAM DONKY LEONA HKC KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE ANNNA APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH 4 hrs 3.8 hrs 73,737 lb
2021-09-17 PAC212 N451PA B744F ZSPD RJAA ZSPD LAMEN SADLI IKEDO ELGEP BEDAR BIGIT ISPIT FUE KASTE SABAR AILEY SAWAT SDATI ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS RJAA 2.6 hrs 2.4 hrs 58,637 lb
2021-09-14 GTI4711 N475MC B744F KGSP EDFH KGSP DRIVN GSO FAK OOD DAVYS BRAND RBV LAURN JFK NEWES BAWLL RAALF PUT BOS ALLEX ALLRY 5150N 5440N 5530N 5520N RESNO NETKI BAKUR STU LUFTU DIKAS DEZZU GAVGO KENET CPT NORRY LINDY GOXUL BIG DIKVU LAVRI EMKAD UMTUM DVR KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI LAREP ARCKY SUXIM ROPUV EDFH 7.7 hrs 7.6 hrs 160,878 lb
2021-09-13 GTI4701 N475MC B744F EDFH KGSP EDFH RUDOT ADENU LIRSU DENUT RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL UNSAD NILON GILDA LAM UGBET CPT KENET BAKUR SHA UNBEG GISTI MALOT 5320N 5330N 5140N 4950N JOOPY TUSKY CANAL SCUPP COPLY BOS PUT HFD PACER SANTT LLUND LAURN RBV BRAND DAVYS OOD STIKY BROSS AGARD GRACO BAILZ BUKYY GVE FUBLL KGSP 9.2 hrs 9 hrs 197,436 lb
2021-09-12 GTI4776 N475MC B744F KRFD EDFH KRFD VEENA BAE DABJU ASP BAREE ALLRY 5150N 5140N 5230N 5220N LIMRI XETBO EVRIN NEKAP LAZTU ABDUK NUMPO PUPJO INLAK KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI LAREP ARCKY SUXIM ROPUV EDFH 7.6 hrs 7.4 hrs 165,917 lb
2021-09-11 GTI4766 N475MC B744F EDFH KRFD EDFH RUDOT BITBU MAKIK GOPAS DEMUL RITAX REMBA GILOM BUB DENUT LUMEN BULAM DIBLI RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL IDITU IPKUS CPT KENET GAVGO DEZZU DIKAS LUFTU STU SLANY MALOT 5320N 5330N 5240N 5150N ALLRY MIILS IMAMA CFMJJ CFKMD ATENE ADVIK LORKA AGNOB SIKBO DASIR CFJBZ HOCKE FNT DABJU BAE KRFD 9.1 hrs 8.9 hrs 208,975 lb
2021-09-10 GTI564 N475MC B744F UAAA EDFH UAAA TIPSA BERVI TOMGO RISAS KUGIR GAMBU TUROK REMOL LUKUR DIKAM KZO BUDET AGMUR INKUM SANUR ABDUN TISRA PEMOL RIKRI LEPSI GOGDI ATR TUGLA OBATA ZG UP OLINU SUFOR BAKAM NEPUT OBETI KA ABLOG KL ODRIB NALEM VALPA BELOL BEDBA LAMIV KOSIR DNP OSLAN LORDU NIROV KOROP NALAD GORKU DIBED VAREN ATKEK NATIX LUXAR GEVNA MOKMU XEVBA SKAVI USALO NOMIX LAVPI PADKA OKG ABERU KULOK LONLI SULUS KOMIB RASPU OSBIT LOHRE BAMTO KOSEK NOKDI MISGI OLGIL SIPVU EDFH 6.8 hrs 6.4 hrs 144,188 lb
2021-09-09 PAC8647 N853GT B748F RKSI VHHH RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK IKEDO KANKA BONSO MUGUS SUBTA SALMI KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH 3.3 hrs 3 hrs 75,782 lb
2021-09-08 GTI563 N475MC B744F LEZG UAAA LEZG SURCO XOMBO RONNY TOPTU GONUP TOU GAI MAKIL DITEV MEN NINUN MEZIN LATAM OTROT ETREK LUXAN ARKOX LTP GIPNO NAVLA SOPLO OMASI KINNI MOLUS SOSAL TELNO KORED KONOL BERSU SUREP DITON DEGES GAMSA MADEB XEBIX GAPTO NORIN BERAS BIRGI GOTAR LONLA SIRSI TAKON RULUT IVF GOTRA OTRAK TAKET NIROV LORDU OSLAN BULIG RAVID FASAD OGURA GINSA ARLEB USEMA TIKNA LUTIN RODIM BEGNU AZABI ANIGA DIVNO MILSO OLINA TUKNA UNITO NATUS GIGUR KZO DIKAM LUKUR REMOL TUROK GAMBU KUGIR RISAS TOMGO DEKED AGLEK BINRI EKLAT UAAA 7.3 hrs 7.1 hrs 170,418 lb
2021-09-08 GTI60 N854GT B748F SKBO KMIA SKBO GIKPU EJA OPNIR CTG VARON BUTUM NESMO KILER TAKOD IGRON EPSIM OKUMO ALTIB ZEUSS KMIA 3.3 hrs 3.1 hrs 76,543 lb
2021-09-04 GTI563 N475MC B744F KLAX LEZG KLAX LAS IFEYE BLIPP WINEN MLF MTU OCS CZI BIS HML YRL 5290N GW 5670N YDP AVUTI 5850N 5640N 5330N 5120N BEDRA 4610N BEGAS VES LASKU RONSI OBETO SNR CALCE BLV CEGAM MALOB PPN NOLSA ALEPO LEZG 10.8 hrs 10.6 hrs 273,969 lb
2021-09-04 GTI77 N854GT B748F KMIA SKBO KMIA URSUS BILSI ALTIB LORBA LENAX IKMIL NEFTU EMABU RONLU ADSOV SINID MORGI BAQ VOVLU MGN UGALU ATANA SKBO 3.2 hrs 2.9 hrs 73,254 lb
2021-09-03 GTI46 N854GT B748F SCEL KMIA SCEL DONTI BUXIS AKPOK MOPNU VUTRA SIKAB SULNA LIVOR ISPEL SORTA MOXES ISREN TRU VAKUD EVRED GYV DALUD UGUPI BUXOS TORIL TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI KELNI IKBIX PEAKY DVALL KMIA 8.1 hrs 7.9 hrs 184,481 lb
2021-09-02 GTI8633 N475MC B744F MMGL KLAX MMGL SEDEM AMAVO RADAP KEDMA BRISA USDAD MZT PALIA TEKAS LMM MEDES AXUNO OLULI OMSUX AVTEN PPE AXASA ASUTA AMMOR KLAX 2.8 hrs 2.6 hrs 60,531 lb
2021-08-30 PAC956 N853GT B748F EDDP RKSI EDDP RUDAK OLBIK POGAB LUROS SUBIX DENKO OLNED TADAK ODLOT NIKMI GOMED URAMA KRD ASNIG RUSNE ROLAV SORES BARVA LATLA UNPOR GORAB OKBAV VUZPU IPRUT UNSIR IRBUN UREPI NIBER AMTUR TONSO IDANA ROGDA GAVTA TUNOB BALOB DIBAB AGNOG OLNUP OGIDA OKTIP DIKIN UNANI IBZON OBETU SUMOM IPRAT GANPO ULPAS ODMUR ABDIR ORTOD ATMEB GIBUL GINPA TINRI LEGBI GISMA ABESA LABAS PERUG NR LAGOP NILAN GIMUK NOSPI LOBIR KZL DARNO SETEM DALAM LAGON SERAT TARAG PASON BUDEN NIXAL ASURI TMR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU ANRAT UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO GONAV RKSI 9.4 hrs 9.3 hrs 223,386 lb
2021-08-28 PAC752 N452PA B744F ZGSZ RJAA ZGSZ IDUMA SHL LMN XEBUL VAVSO EGEDA PLT SAGON NF XUVGI SHR TUPGA ELNEX TOL KAKIS NXD LURMA OLGAP JTN NINAS LASAN BONGI BOLEX TONIX LAMEN SADLI IKEDO ELGEP BEDAR BIGIT ISPIT FUE KASTE SABAR AILEY SAWAT SDATI ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS BINKS RJAA 4.1 hrs 3.9 hrs 88,716 lb
2021-08-21 GTI5986 N475MC B744F VHHH PANC VHHH OCEAN RASSE CONGA ELATO APU ANNNA DRAKE METRO SCOOP MUNNA WP900 LIPLO BOLUT ATOTI TESIM ELGEP NIRAT CJU ATINA MAKET GOSBO TOPAX OMOTU PSN BEDOM BULGA DABIK AGSUS TENAS MALSO KANSU TONIN NULAR LURED MANIT ODIBA ASMER ORTEP DIRUL ERONO NITIN TUPNA BULOD ODONI TUTIB RUTAL OLUTA DITOR ARDOK BARUL ROMUK NAMUL LEDRU UB MK KULOD KUDER GEFAR UMBOS IRKAN NEDON BALUB BESAT MARCC MUNRI SMA ANI SLIIM SQA AKGAS PANC 9.4 hrs 9 hrs 239,707 lb
2021-08-17 GTI5391 N475MC B744F RKSI VHHH RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK IKEDO KANKA BONSO MUGUS SUBTA SALMI KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH 3.2 hrs 3 hrs 68,911 lb
2021-08-16 GTI33 N854GT B748F SAEZ SCEL SAEZ URINO NIN NUXIM ARMUP LYE MUMSA TOSOR ASOLO MUMAT UMKAL SCEL 2 hrs 1.9 hrs 46,005 lb
2021-08-16 GTI33 N854GT B748F KMIA SAEZ KMIA URSUS BILSI ALTIB LORBA LENAX IKMIL NEFTU EMABU RONLU ADSOV SINID MORGI BAQ DAGAN EJA PALUG SJE MARTU POTBA PUPAS REMEX LET SPRIN VUKEB ARNUB SIMIP UBLUN ERODO RCO ISARA KADOX NIRBO LOKOX DOLGI VAREB GELAS VALUS EGUSU ASETO ESMUR PUBUM IMBER UBRIX PUPSI TOPOG EDPUN TOLEM PABEN ISOPO ROS MULTA SNT SAEZ 8.1 hrs 8 hrs 193,486 lb
2021-08-16 GTI968 N855GT B748F PANC KLAX PANC MDO KATCH METPA NAKBI PETPA KURTT SIMLU TAMRU VIDKU KANUA KYLLE BOXER FOT FARRA TILLT KLAX 4.6 hrs 4.4 hrs 100,017 lb
2021-08-15 PAC214 N853GT B748F RJGG KCVG RJGG TEKEL RITLA RAGOS OATIS PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL SYA AMOND DRAPP CRYPT CAMBO CUDDA PDN ODK MDO YAK 5939N13824W IRGIP YQH YOJ TULAG PETMA YQD VBI HLDOL DLH BGOSH DELHI KCVG 12 hrs 11.8 hrs 281,875 lb
2021-08-12 PAC214 N853GT B748F RKSI RJGG RKSI EGOBA KARBU TORUS BIKSI KAE PILIT NIMUS AGSUS LANAT DISSH SAMON CHILY SABAE TRUGA MARIA SHIZU CHESS RJGG 1.5 hrs 1.3 hrs 30,631 lb
2021-08-12 PAC213 N853GT B748F RJAA RKSI RJAA ARIES A4L11 A4L12 A4L13 A4L14 ROONY ASTON TETRA ENPAR NIXIS TEPEX BIDIK MADUL SUGNO SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO RKSI 2.1 hrs 1.9 hrs 44,197 lb
2021-08-11 GTI8132 N475MC B744F VIDP RKSI VIDP ALI PAVRU LKN BODOG PPT MONDA BIKIK TEBID RAJ BOGEP AAT TEBUL ANSOS LSO LINSO GMA MAKUL GULOT IDPUG XSJ IGRID LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA POU SAREX GLN VIPAP OVGOT SUMDO BEBEM LAPUG OLDID KADLO MKG SWORD HLG PIDGY APU ANNNA DRAKE AISAR OSTAR BULAN IGMON SAPET URUMA AKVAS RUSAR LESKA ESBIS BIGIT POTET RUGMA TOSAN CJU LOSNI GUKSU KAMIT SAMUL MAKSA ATASO PEBRI GUNKU OLMEN RKSI 7.7 hrs 7.4 hrs 167,156 lb
2021-08-08 FDX9682 N890FD B77LF ZGGG EDDK ZGGG YIN VEROK NODOG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED SAMIV RIRKI UDOXO OTGIN WLY IGNAK IPLOL WFX JTG CDX BOKIR PAVMO IDVEM OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT RAVOK VALOL ABERO SUBIX POVEL PODER RUNER GETNI KOPAG EDDK 12.2 hrs 11.9 hrs 226,052 lb
2021-08-07 FDX10 N862FD B77LF LFPG RJAA LFPG RANUX MEDOX VALEK LIPNI LIMGO MASEK ERSIL SUBIX GORAT TOBLO ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP ZG OBATA TUGLA ATR BASPU EPOLI LANIN ODPUT LUKET UDATO RUGUS ARSAN ATRIK BALPI ABIGU ULRIP SUBOL ARMIK DZG AGAKO MADEV AGARO BUSAR GOMAL BURID GILAK SARIN TCH PIBIG SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT BELTU BOGAN MONSI POLEG EGOBA KARBU TORUS BIKSI KAE PILIT NIMUS AGSUS LANAT DISSH SAMON ZUWAI OTARI HAKKA IKAHO MAUKA YAGAN SYOEN LIVET ESKAS ENTAK GURIP SWAMP RJAA 13 hrs 12.6 hrs 222,353 lb
2021-08-06 GTI8131 N475MC B744F RKSI VIDP RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET IPRAG PUD PK EKIMU SASAN ESBAG ATLIX LUPVI OLRIS UPLEL MADUK LEGIV VILID ADGOL IKUBA XSH SAGUD WHA IDGAG GUGAM LIN NOMUK BODUV HUY EPGAL TAXOR EKADI MEMAG AGTIS BIPIP QNX LPS XISLI XFA SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO ANSOS TEBUL AAT BOGEP RAJ TEBID BIKIK MONDA PPT BODOG LKN JAL VIDP 6.7 hrs 6.5 hrs 151,083 lb
2021-08-05 GTI5434 N475MC B744F KMEM RKSI KMEM HOTRD ARG SGF EUNIK SCAWT MCI ONL DPR GGW CFCKK YQL YYC YXS 57N32 SSR ASORT BERGS FAKES YAK KATAT CASEL JOH TED FFITZ WINOR MCG SLEDD ICEEE VALDA ABINA BC GIRLO SOMEG UDADI MOPES BASAD PALAM BUMAT SOPUR LEKNI ARGUP AMETO TUREP TISUR MOTEB NIBUT ODORA AGUBI ABOMA NIKTU RUPON KUNAB AMKUD DITOR LIKON LUMIN WKE YOROI RUMOI CHE HWE ARIKA NYUDO GOLDO TATAM HOTAL SAMON SUGNO SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO RKSI 13.5 hrs 13.2 hrs 332,793 lb
2021-08-05 GTI9908 N475MC B744F KMIA KMEM KMIA WINCO CHRRI SMELZ PATOY DEANR MICES JAWJA DEEDA VUZ WASER KMEM 2.2 hrs 1.9 hrs 36,476 lb
2021-08-04 GTI64 N475MC B744F SPJC KMIA SPJC ATATU BOBUG MANPA ROBIG TOSES KETOM QIT NEGAL ENSOL TCO TOKUT MILAT TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI KELNI IKBIX PEAKY DVALL KMIA 5.2 hrs 5 hrs 111,305 lb
2021-08-04 GTI64 N475MC B744F SBKP SPJC SBKP EGEVA ESAVA VULRU KNAVE DEXOV EVNES ANGIP PRR ROKOR KONVO DUNCE DIBEP ALGAN USVAT DAKBU SIDAK XOLAT TOMUR VIR DIBAS LOKOX BITOT SUMGO AKSIS NESKI DOBNI JUL OPKUL LITOT REMUS PALUK KULIS MEXUR ASOXI SPJC 4.6 hrs 4.5 hrs 95,710 lb
2021-08-03 GTI8337 N475MC B744F KHSV SBKP KHSV RMG ATL TAY OMN MLB PBI ZBV LEEVI MENDL BORDO UMIMI PIBLO AVADU VIKRO NOELL LORBI KEGBA BOBKA DILAR ISLAG GEKAR ILVIR BRACO ILRIR ROLUT BOMEK OBLIS GAXES KUKAR SUDMO DIGUM BURLA EDSUN PERSA OBEBA BUPNA RONEN ARPAR KUGIL KOGDU TEREX UKLUR TORAB SINIP LIVIM OBGUV ARUSA MORDA AKNID TITVO PALCA EDVUL EDMOX UTLOT SBKP 8.7 hrs 8.4 hrs 188,644 lb
2021-08-02 GTI9833 N475MC B744F KMEM KHSV KMEM KERMI KHSV 0.8 hrs 0.5 hrs 16,348 lb
2021-07-31 GTI8709 N851GT B748F KORD RKSI KORD PMPKN NEATO DLLAN RONIC BAE BGOSH DLH HLDOL VBI YQD PETMA TULAG YOJ YXY JAGIT YESKA NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE FINCH YONEX ELDAK GT15A GTC TATAM IGOBI KAMSA ANDOL SABET TENAS BUSKO NOMEX KAE BIKSI TORUS KARBU RKSI 13.6 hrs 13.5 hrs 304,202 lb
2021-07-30 GTI8708 N851GT B748F CZ41 KORD PANC TED YESKA TMSON JAGIT YXY YPE WAINN VLN N4900.0W10000.0 GFK DLH HYR GRB FGHRN KORD 5.5 hrs 5.3 hrs 122,301 lb
2021-07-30 PAC211 N451PA B744F RJGG ZSPD RJGG PIONE DANGO WASYU BINGO BAMBO ONDOC MARCO CLIPA HIZET ACTIE DGC ISAKY ASOVO CAMAS POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET ZSPD 2.1 hrs 2 hrs 44,440 lb
2021-07-29 FDX5601 N878FD B77LF WSSS PHNL WSSS HOSBA TOMAN VERIN LUSMO TERIX OLKIT DOGOG VIDIP VJN TOMUD AKMAR VSN VIMAG ANKUR PILAS ZAM GOSTO SABTA COT LINAO DEWIN KLAFU 09E30 11E35 12E40 UNZ BAGBE HOPPY FONUG STINE DEWSS JIMOS NGUEN NATIE RESEE SYSTA BRIUN HOOPA KATHS PHNL 12.7 hrs 12.5 hrs 228,923 lb
2021-07-26 FDX5193 N897FD B77LF KMEM RJBB KMEM FOXOM TUL HGO BOY DORSE ALSED YYD LVD LAIRE KONKS ARISE NOWEL NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC NESKO SQUID CHILY PEPAR SPICE SAEKI ALISA RJBB 13.8 hrs 13.6 hrs 190,394 lb
2021-07-26 FDX9859 N859FD B77LF LGAV LIMC LGAV KOR RIMAX XANIS YNN TUMBO RODON SIPAL ROTAR VIC ADOSA IDREK ELTAR NOBMI NEVNI OSKOR ORI LEGLO PEXUG LIMC 2.5 hrs 2.2 hrs 29,152 lb
2021-07-22 FDX21 N896FD B77LF VHHH EBLG VHHH BEKOL IDUMA SHL YIN VEROK NODOG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED SAMIV RIRKI UDOXO OTGIN WLY IGNAK IPLOL WFX JTG CDX BOKIR PAVMO IDVEM OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV AGAKO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT RAVOK VALOL ABERO SUBIX POVEL ABAMI NEREL AGENI BATTY LNO EBLG 12.2 hrs 12 hrs 223,043 lb
2021-07-21 FDX5384 N885FD B77LF VIDP ZGGG VIDP ALI PAVRU LKN BODOG PPT MONDA BIKIK TEBID RAJ BOGEP AAT TEBUL ANSOS LSO LINSO GMA MAKUL GULOT SGM LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA ZGGG 4.8 hrs 4.6 hrs 78,390 lb
2021-07-19 FDX75 N890FD B77LF YSSY ZGGG YSSY RIC BOYSY EMROT MISIT MUDGI UBRIS SGE PUDUR OMUBI DOLIB BIDAG GULOP KOW ROOKI OPABA OLENG SAMGE SADAN DAPEL EDLOR DAO RABIV ANKIN LUMVI SIKIN EMDEE AROLA DEEPS SABEL PASDA IOO BARBA SAJ TELEN OLRAX LUBAN EXORA DOSUS AKOTA MAVRA SABNO TOFEE SUKER ARROW ISBAN ROBIN TAPPO PICTA CH TAMOT IDUMA SHL ZGGG 8.9 hrs 8.7 hrs 134,295 lb
2021-07-19 FDX75 N858FD B77LF NZAA YSSY NZAA AA PEBLU SASRO VELKU PLUGA RIKNI MARLN TESAT YSSY 3.1 hrs 2.9 hrs 47,599 lb
2021-07-18 FDX75 N858FD B77LF PHNL NZAA PHNL CARRP DATBE DASNE DULCE DUNEY PUPIS UXULU LANAT UBRAX POPIR KADEN MALNI TARIB AA NZAA 8.5 hrs 8.2 hrs 147,546 lb
2021-07-18 SOO9714 N714SA B77LF KDEN KLAX KDEN TEHRU JASSE AREAF ESGEE DNERO KLAX 2.1 hrs 1.8 hrs 26,644 lb
2021-07-17 GTI1 N475MC B744F EGSS KMEM EGSS NUGBO SILVA CPT KENET GAVGO DEZZU DIKAS ABDUK SWANY ASRAX DUFZO MERLY LESLU SOMAX 5020N 5030N 4840N 4650N SUPRY GAYBL VITOL ACK DEEPO FLAPE LIBBE KYSKY RIFLE CREEL MYRCA RBV MXE MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM 8.8 hrs 8.6 hrs 194,719 lb
2021-07-16 GTI2 N475MC B744F KMEM EGSS KMEM DIYAB LVT YRK BFD YBC YYR JANJO 5650N 5740N 5730N 5620N ETARI MOGLO NIBOG KELLY CASEL PENIL WAL VABKA LISTO EGSS 7.9 hrs 7.7 hrs 177,891 lb
2021-07-14 FDX8 N853FD B77LF KMEM OMDB KMEM NUYID BWG RYANS UNCKL YOCKY SPAYD HVQ ESL ETX HFD TUSKY SCOTS SUPRY 4650N 4640N 4730N 4620N PASAS STG SUSOS NUBLO NEDUS RATAS DGO VASUM YAKXU ELSAP VAKIN DIRMU LOBAR MECKI ARBEK SADUR BCN DIPES TOSNU LAPIT OSPOK NOLVI INKIR ORKUM ELSAG ALG QUENN BELIX RERSA EBOKA SALUN DBA FYM CVO MENLI SISIK DATOK TAKSU KARIK ULINA ELETA TAMIM PETRA DEESA BOSAL LABAD NIMAR DEDGI GENON TAMRO GEXUP VUTAD LOTOK KMC BOTEP RADGI ALPOT SILBA KURKA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK DEBEN DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK UKUBU TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV VUTEB OMDB 14.6 hrs 14.4 hrs 248,003 lb
2021-07-12 FDX1314 N897FD B77LF KEWR KMEM KEWR PARKE TOWIN KAYNE HOUTN LRP SAAME FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM 2.3 hrs 2 hrs 35,018 lb
2021-07-11 FDX3023 N864FD B77LF KLAX KEWR KLAX BEALE NOOTN BETHL FREDD DICEE DVC KD48S KD51U KD57Y KD60A TURCK WRNCH DSM EVOTE NELLS KEEHO DORET ZORBO SLT KEWR 4.8 hrs 4.7 hrs 65,413 lb
2021-07-11 FDX349 N864FD B77LF KMEM KLAX KMEM HELAR KOMMA KLUBB DWINE IRW CRUSR PNH TCC ABQ ZUN PYRIT DRK GABBL KLAX 3.4 hrs 3.2 hrs 46,730 lb
2021-07-10 FDX12 N882FD B77LF RJBB KIND RJBB MAIKO KAWAT CHIZU YME KMC OYABE IMIZU URUSI IKUJI GORYU HAKBA TERAD GTC ELDAK SDE BEKEN OATIS PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL CHIKI RIZON 53N60 53N50 52N40 ORNAI SPONJ UDMAP SEFIX YYJ WOBED GTF FAR GEP ODI SIBER BRIBE COTON JOT EMMLY KIND 12.3 hrs 12.1 hrs 198,082 lb
2021-07-09 GTI78 N854GT B748F SKCL KMIA SKCL KIKUM DOSGO ANRON GELMO UBSUX KILER TAKOD IGRON EPSIM OKUMO ALTIB ZEUSS FOWEE KMIA 3.4 hrs 3.1 hrs 72,024 lb
2021-07-09 FDX85 N866FD B77LF PANC RJAA PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC ESNIP LOSVA AKRIT OLDIV LESPO SUPOK RJAA 7.4 hrs 7.2 hrs 106,224 lb
2021-07-05 GTI1 N475MC B744F EGSS KMEM EGSS UTAVA BUZAD OLNEY WELIN AKUPA TIMPO ELVOS TNT RODOL TENSO BELOX REMSI LUTOV RESNO 5520N 5530N 5540N 5450N NEEKO ANCER YXI ECK FWA VHP PXV PENBE HUMBO KMEM 8.3 hrs 8.1 hrs 188,187 lb
2021-07-04 FDX9846 N846FD B77LF EGLL LIMC EGLL MAXIT MID BOGNA BENBO HAWKE XAMAB VEULE INPAX RESMI TEPRI POGZI FUZKA WERZU GELTA MELKO LUVAL LANVI EPL LASAT DEVDI RIPUS GERSA SOSON DEGAD BASGO AKASU RIXUV LIMC 1.6 hrs 1.4 hrs 19,397 lb
2021-07-04 FDX9854 N854FD B77LF KPDX KSEA KPDX COUGA KRIEG KSEA 0.7 hrs 0.5 hrs 8,240 lb
2021-07-04 FDX9891 N891FD B77LF KSAN KOAK KSAN WNFLD KERNL GYWNN PADRZ HFMNN CHKNN RIDDL TWINE OROSZ COREZ RGOOD KOAK 1.2 hrs 1 hrs 14,254 lb
2021-07-04 GTI9475 N475MC B744F LEMD EGSS LEMD RBO OSTIX GASMO DGO BLV BISKA BADRU BELEN GODEM MOKOR TERPO RINSO EKRAS DIKRO EPATI KOTEM PILIP NELKO AVANT EGSS 2.1 hrs 1.8 hrs 32,629 lb
2021-03-29 GTI33 N854GT B748F SAEZ SCEL SAEZ D183J EZE24 EZE15 URINO NIN NUXIM ARMUP LYE MUMSA TOSOR POPLU RYD GEDUN EDRIS USVET PAPIR DOZ UMKAL SCEL 1.6 hrs 1.6 hrs 36,274 lb
2021-03-28 GTI33 N854GT B748F KMIA SAEZ KMIA EONNS ELLEE URSUS BIBAT ALTIB LORBA LENAX IKMIL NEFTU BEMOL EPSOL RADOK MLY EGAPO OSUBO ALGUK MIBEN KAGEM IROTI PUKEN LONAX BUTAN PABON ARUXA EPLAG TENUG PUDBU ARTIK ESBUK RCO CITRA EDMOT PAPEK DIBUG NEGAX BITOT MOSGO CBA KIBID PAMAR BURDO DARLA IVSOS ARUBO GESPA PUDBA NAXET JUJ ASODO VADUN GAVEX ESPER DADMI ERE ROMUR ISOPO ROS MULTA SNT SAEZ 8.1 hrs 8 hrs 183,291 lb
2021-03-26 PAC751 N452PA B744F RKSI ZGSZ RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK IKEDO KANKA BONSO MUGUS SUBTA SALMI KADLO ANPOG OLDID LAPUG BEBEM SUMDO OVGOT ZGSZ 3.5 hrs 3.3 hrs 68,763 lb
2021-03-19 GTI8711 N851GT B748F KORD PANC KORD PMPKN NEATO DLLAN RONIC BAE AUGER WILDD NICKL GEP GFK 49N00 VLN WAINN YPE YXY JAGIT TMSON PANC 6 hrs 5.7 hrs 110,048 lb
2021-03-17 GTI562 N475MC B744F ZHCC UAAA ZHCC NOPIN TAMIX PADNO SQ EGEBI ANPIG EXORI TYN GODON OMKAK LEBOM APOGO LUVES MIMOK YHD NIRUV OPULI YBL CHW NUKTI HAM IRPEP DUBUV DUMAM FKG WUR KABDO BIVEX NIXER MENOD OGEDI GOBOK NLT RULAD BERTO BASPI PIGAL UAAA 5 hrs 4.8 hrs 102,894 lb
2021-03-16 GTI567 N475MC B744F RKSI ZHCC RKSI NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH REPOL DYN BASOV NOBUP GUSIR RAXEV OLRED MUMUN GULEK EKORO WXI VADMO TAMIX NOPIN ZHCC 2.5 hrs 2.1 hrs 50,156 lb
2021-03-15 PAC715 N452PA B744F KLAX RKSI KLAX SCTRR PYE ENI BOXER KYLLE KANUA VIDKU TAMRU SIMLU KURTT PETPA NAKBI METPA KATCH HMPTN GRIZZ CJAYY ODK CHUUK PUGGY HODDY OFORD NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC TATAM IGOBI KAMSA ANDOL SABET TENAS BUSKO NOMEX KAE BIKSI TORUS KARBU RKSI 13 hrs 12.9 hrs 295,361 lb
2021-03-12 FDX5926 N845FD B77LF ZGGG RKSI ZGGG LMN XEBUL VAVSO EGEDA PLT SAGON NF XUVGI SHR TUPGA ELNEX TOL KAKIS NXD LURMA OLGAP JTN NINAS LASAN BONGI BOLEX TONIX LAMEN SADLI PONIK NIRAT SAMLO SOSDO CJU LOSNI GUKSU KAMIT SAMUL MAKSA ATASO PEBRI GUNKU OLMEN RKSI 2.8 hrs 2.6 hrs 41,944 lb
2021-03-11 FDX17 N852FD B77LF PANC ZSPD PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC TERAD HAKBA GORYU IKUJI URUSI IMIZU OYABE KMC SONBU MADUL SAKYU MIHOU HALNA STOUT DGC ISAKY FUE GOMAR AZUKI POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET ZSPD 9.8 hrs 9.6 hrs 156,392 lb
2021-03-09 FDX9896 N896FD B77LF KLAX KMEM KLAX CLEEE PKE DRK IRW FSM KMEM 3.1 hrs 3 hrs 34,760 lb
2021-03-08 FDX17 N895FD B77LF KSEA PANC KSEA PANGL YZT YZP FRIED EEDEN SNOUT MDO PANC 3.1 hrs 2.9 hrs 43,845 lb
2021-03-07 FDX3 N859FD B77LF LFPG KIND LFPG ATREX VESAN RATUK SOVAT SANDY BIG GOXUL LINDY NORRY CPT KENET GAVGO DEZZU DIKAS LUFTU STU BAKUR RESNO 5620N 5730N 5740N 5650N JANJO MT YYB 4680N NOSIK HOCKE SJAAY KIND 8.4 hrs 8.2 hrs 129,526 lb
2021-03-05 GTI8143 N475MC B744F KORD RKSI KORD PMPKN NEATO DLLAN RONIC BAE BGOSH DLH WIEDS CFHBZ YWG YQD IKLIX 62N10 65N14 70N20 JESRU BEKAR LUNOG NOGDA LUSOP BELEK GUDOR NAMES MIGRO UTEDA KUNIK ODANA OGTIN IDORA BAMGA RONET OLOTO ARKOD LALIR NALEB GISEL UDRIL BADOM RUNET BLG SIMLI HEK BUBDI HRB PABKI ISBOP NULRA LJB LEMOT NUBKI BIDIB ISKEM TOSID NODAL CHI SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT RKSI 13.3 hrs 13.2 hrs 285,169 lb
2021-03-03 GTI8158 N475MC B744F EBBR KORD EBBR DENUT COA KEGIT SASKI GILTI PIBUX ERING TOBIX TUGPO TERKO SIRGO FERIT LAM UGBET KILFA UGNUS LANON BADSI ABLIN IRKUM LIPGO ERNAN LUTOV SUNOT 5720N 5730N 5740N 5650N JANJO BORUB YZV YBC VBS YOW LETAK DESKI ILEMU MENKO GOPUP TAGUM CFWBG HOCKE FNT KORD 8.4 hrs 8.1 hrs 188,009 lb
2021-03-02 GTI8153 N475MC B744F UAAA EBBR UAAA AGUNA ANELI TENRO DODUL BELSO DZG DINBO GOSPA BEDRU ADRAT AKB SIVKO URL ARISA TEDKI PELAP RULAT MOPOL UGMET KUNIM ORTAT UNLAK ADSAT GEKPA GOLRI IDPIS OLOPI LODKU ENOSI SOTOG GITIK GODBI NEBSU ASKIL RUBUN BADUS VABER SUWGI LUSUL ELKAR GRUDA TADAK PEPOX TUPUR ALUKA HLZ DLE ROBEG MOBSA OSN DOMEG IRBUP ABAMI NEREL AGENI BATTY EBBR 6.8 hrs 6.8 hrs 141,607 lb
2021-03-01 GTI561 N475MC B744F LEZG UAAA LEZG SURCO XOMBO RONNY TOPTU GONUP TOU GAI MAKIL DITEV MEN NINUN MEZIN LATAM OTROT ETREK LUXAN ARKOX LTP GIPNO NAVLA SOPLO OMASI KINNI MOLUS SOSAL TELNO KORED KONOL BERSU SUREP DITON DEGES GAMSA MADEB XEBIX GAPTO NORIN BERAS BIRGI GOTAR NARKA UDSIG TEVSA ULGAP PIRIG POGAV SURAP ODESE BANID RAPUL GONUS RITED KH KERTA KOVIL BASGA FASAD OGURA GINSA ARLEB USEMA TIKNA LUTIN RODIM BEGNU AZABI ANIGA DIVNO MILSO KZO DIKAM LUKUR REMOL TUROK GAMBU KUGIR RISAS TOMGO BERVI TIPSA UAAA 7.4 hrs 7.2 hrs 153,787 lb
2021-02-28 GTI561 N475MC B744F LTFM LEZG LTFM VADEN OSTEX DINEN GOL NISVA RAMAP OSLUD ORVAT VAPUP ATRUP TINTO BATOX EPIKU GINOX BUKID ATGUS BALEN ELVOP MUREN CHELY VERSO SULID SADEM BCN SADUR ARBEK MECKI LOBAR LEZG 3.4 hrs 3.3 hrs 67,995 lb
2021-02-28 GTI8013 N475MC B744F LLBG LTFM LLBG SUVAS TEZAK USEBE OTHON VAXOS FOXLI RDS BANRO YUNUS MILAS AKBUK OKESA IMR BERGO DUGLA BIMDU INBET LTFM 2.2 hrs 2 hrs 46,232 lb
2021-02-28 GTI8013 N475MC B744F LEZG LLBG LEZG PONEN SEROX VILAR KARES BISES BCN DIPES TOSNU LAPIT OSPOK NOLVI ODAKA ETOIL TABOT NIVAB DOPEL ELKIS SAMEK TANIT MEDAR MANEX ICANI CBN SONAK DOBIX TOVMA EVIRA BINKO ALIXA INKOP DEMAG EBOKA PLH TIPUS OTREX AMAXI SIT GUDIS KAVOS SAFTA BIRES PIKOG ZUKKO LLBG 4.1 hrs 4 hrs 81,232 lb
2021-02-26 FDX30 N859FD B77LF KIND LFPG KIND BDOCK APE EWC SFK HNK CTR LWM TUSKY SCOTS NICSO 4850N 5040N 5130N 5220N LIMRI XETBO MAPAG TUVEN LESLU INSUN LND NAKID ANNET UVSUV INGOR LUKIP LFPG 7.5 hrs 7.2 hrs 115,711 lb
2021-02-25 FDX12 N884FD B77LF RJBB KIND RJBB TOMOH GOBOH TONDA KEC KILAP ISEBI TASOT LAKOS LIGNI POROT IDLAN ADNAP EMRON 40E60 43E70 47E80 50N70 52N60 53N50 52N40 NUDGE PETPA ITGAV POWOL MLP HLN BIL RAP ONL DSM JAKKS KIND 11.8 hrs 11.6 hrs 201,851 lb
2021-02-23 FDX5384 N880FD B77LF VIDP ZGGG VIDP ALI PAVRU LKN BODOG PPT MONDA BIKIK TEBID RAJ BOGEP AAT TEBUL ANSOS LSO LINSO GMA MAKUL GULOT SGM LXI ADBAG MEPAN BSE DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA ZGGG 4.7 hrs 4.3 hrs 74,937 lb
2021-02-22 FDX5384 N885FD B77LF LFPG VIDP LFPG PG270 PG274 PG278 NEPAR RANUX MEDOX VALEK LIPNI LIMGO BOMBI KOMIB SULUS LONLI KULOK OKG LAGAR POLON ABERO OGARA LUHEZ KAWAD KEDUG BUGOR ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP NIBAN AZABI AKT BALIG GIRUL INRED TIROM BEDEV ATASH DOKAN MAVAX ABDAN NINOP LEMOD PAGMA VUVEN NEVIV PATOX MESRA DOBAT REGET DI LEBIB JHANG SEMKO SAKUV PATNI SULOM ASARI ELKUX IGINO VIDP 7.5 hrs 7.3 hrs 117,430 lb
2021-02-21 GTI8248 N475MC B744F KJFK LEZG KJFK BETTE ACK DOVEY 4160N 4250N 4340N 4435N 4530N 4625N 4620N 4515N KOPAS VES LASKU RONSI OBETO SNR CALCE BLV CEGAM MALOB PPN NOLSA ALEPO LEZG 6.6 hrs 6.4 hrs 103,973 lb
2021-02-21 FDX9882 N882FD B77LF KDEN KMEM KDEN GAETR KK51A RZC KMEM 1.9 hrs 1.6 hrs 20,654 lb
2021-02-19 SOO9775 N775SA B77LF OLBA OBBI OLBA ELIKA VELOX LEDRA BIRES STEPA PASOS GENIV SERMA DATOK TAKSU KARIK ULINA ELETA TAMIM PETRA DEESA TAMRO NOTLI LOXOM MOGON EMARO DEBOL MAANI GESOR NADEN DASVA OTERA NAGTO RABKA SIBGA LADNA OBBI 2.8 hrs 2.6 hrs 31,984 lb
2021-02-18 FDX25 N890FD B77LF EBLG KMEM EBLG BUB DENUT LUMEN BULAM DIBLI RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL UNSAD NILON GILDA LAM BPK POTON BEDFO EBOTO PIPIN LESTA TUMTI RODOL TENSO BELOX REMSI MIMKU SUNOT 5820N 6030N 6140N 6050N URTAK LOMTA TEALS VANSI GRAMP YTS SSM TVC PECOK UFDUH BITTR ADALE WLTER PMM GIJ TTH PXV KMEM 9.7 hrs 9.5 hrs 155,726 lb
2021-02-17 FDX5279 N863FD B77LF OMDB LFPG OMDB SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SISIK MENLI CVO MENKU NOZ IMRUT ASNIR TANSA AMAXI VEGES DIRMI RESTI ALANI KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA PARNA KRK OLGAT NUTRO CERVI MOLUS UNKIR GIVRI TINIL LFPG 7.9 hrs 7.6 hrs 130,294 lb
2021-02-16 FDX5279 N887FD B77LF VIDP OMDB VIDP SURAM LUN MERUN RK LUBNA SK IDEBA BIREX PG ADGUL TAPDO VUSET UMEKO BORER PASOV KUPMA ORKOB MIVEK IMPED OMDB 3.3 hrs 3 hrs 53,693 lb
2021-02-15 FDX5279 N868FD B77LF ZGGG VIDP ZGGG VIBOS ZUH KIBAS BOKAT ADBIN TOMUD BIGRO LH BHY ALEKI NIKUK WUY UVUNO BSE MEPAN ADBAG LXI SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO ANSOS TEBUL AAT BOGEP RAJ TEBID BIKIK MONDA PPT BODOG LKN JAL VIDP 5.8 hrs 5.5 hrs 102,974 lb
2021-02-15 FDX5231 N855FD B77LF RKSI ZGGG RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET IPRAG PUD JTN OLGAP LURMA NXD AKDIM SAGNU DUBGO ELNEX TUPGA SHR XUVGI NF SAGON PLT MASGU MABAG OLPAB IGONO ZGGG 3.5 hrs 3.4 hrs 50,588 lb
2021-02-14 FDX9796 N856FD B77LF LIMC RKSI LIMC SRN DESIP PEXUG LEGLO ORI OSKOR NEVNI MALUG NAVTI SOPAV BAVOK ABERO OGARA TOBLO ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP ZG OBATA TUGLA ATR BASPU EPOLI LANIN ODPUT LUKET UDATO RUGUS ARSAN ATRIK BALPI ABIGU ULRIP SUBOL ARMIK DZG AGAKO MADEV AGARO BUSAR GOMAL BURID GILAK SARIN TCH PIBIG SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT RKSI 11.4 hrs 11 hrs 135,314 lb
2021-02-13 FDX9796 N856FD B77LF EHAM LIMC EHAM EDUPO NAPRO DEPAD AMOSU MISGO COL RIDSU ABUKA KRH EPIXU NATOR TITIX TRA DITON BASGO AKASU RIXUV LIMC 1.5 hrs 1.3 hrs 18,330 lb
2021-02-12 FDX9733 N856FD B77LF RKSI EHAM RKSI BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX VYK PEGSO IDGIS REVSI BONLU ADBES VAGBI SUGDO EKETA GODON OMKAK LEBOM APOGO LUVES MIMOK YHD NIRUV OPULI YBL GOBIN JNQ GOVSA NUKTI HAM IRPEP DUBUV DUMAM FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV AGAKO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA PINUG ADOBU GORAT OTPES GONTU GRUDA UNDUK ASGUL TOMKO BINKA TORLO UDAXI FLD GEVNI LEGSA TIMIB KUBAB NUVEN TAGOB BERIM DOBAK EEL EHAM 12.8 hrs 12.7 hrs 205,643 lb
2021-02-10 FDX5154 N855FD B77LF RJAA RKSI RJAA ENPAR NIXIS TEPEX BIDIK MADUL SUGNO SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO RKSI 2.7 hrs 2.5 hrs 38,868 lb
2021-02-09 FDX5608 N855FD B77LF ZGGG RJAA ZGGG LMN XEBUL VAVSO EGEDA PLT SAGON NF XUVGI SHR TUPGA ELNEX TOL KAKIS NXD LURMA OLGAP JTN NINAS LASAN BONGI BOLEX TONIX LAMEN SADLI PONIK NIRAT ONIKU POTET FUE KASTE SABAR AILEY SAWAT SDATI ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS RJAA 3.4 hrs 3.2 hrs 51,513 lb
2021-02-08 GTI9475 N475MC B744F KBDL KJFK KBDL VEERS PWL IGN KJFK 0.9 hrs 0.7 hrs 14,000 lb
2021-02-08 FDX75 N855FD B77LF YSSY ZGGG YSSY RIC BOYSY MISIT MUDGI AGETA ONIVI MIMIB VILOL TAVEV SARIK TASHA RUVAP EGORE DUMAV IGOPO GUTEV AMN BONDA MOLLY TANAL ZAM MASUN KALAH MARAN PALOS TOKON LEGED REKEL IBOBI AKOTA MAVRA SABNO TOFEE SUKER ARROW ISBAN ROBIN TAPPO PICTA CH TAMOT IDUMA SHL ZGGG 8.8 hrs 8.7 hrs 135,281 lb
2021-02-07 FDX75 N855FD B77LF NZAA YSSY NZAA AA MADEP OLREL AKALU NONID RIKNI MARLN YSSY 3 hrs 2.8 hrs 40,756 lb
2021-02-07 FDX75 N855FD B77LF PHNL NZAA PHNL CARRP DATBE DASNE DULCE DUNEY PUPIS UXULU LANAT UBRAX POPIR KADEN MALNI TARIB AA NZAA 6.5 hrs 6.4 hrs 80,455 lb
2021-02-05 FDX537 N855FD B77LF KMEM PHNL KMEM HELAR KK42G KK45E KK51A KD51W KD51S CHESZ KU48M KU48K KO48I DUGLE OAK ALCOA 37N30 34N40 HALLI AUNTI APACK PHNL 9 hrs 8.8 hrs 136,519 lb
2021-02-05 FDX1202 N855FD B77LF KEWR KMEM KEWR PARKE TOWIN KAYNE HOUTN LRP SAAME FLIRT HYPER MRB EYTEE COLNS PERKS HVQ SPAYD YOCKY UNCKL RYANS BWG KMEM 2.6 hrs 2.4 hrs 37,867 lb
2021-02-05 FDX721 N855FD B77LF KMEM KEWR KMEM RIBZZ HENIR WRRTZ DOUUG GOETZ DIYAB BNA SWAPP GHATS FOUNT TONIO KONGO NEALS BKW ASBUR DENNY MOL GVE KEWR 1.8 hrs 1.7 hrs 27,333 lb
2021-02-03 FDX9855 N855FD B77LF SAEZ KMEM SAEZ BIVAM UGALA PAR SINUT VUSDI EDSUB TOPOG PUPSI UBRIX IMBER PUBUM ESMUR ASETO EGUSU VALUS GELAS VAREB DOLGI LOKOX MALVA DIBUG OBKUL ALBEG KILEV DOKVA IVSUP IVPON LIMPO ROLUS POVSO BOG BUTAL MTR ESKOR COLBY NALRO UCL UHA CIGAR MGM OTB KMEM 10.7 hrs 10.5 hrs 131,160 lb
2021-02-02 FDX6086 N892FD B77LF ZGGG EBLG ZGGG YIN VEROK NODOG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED XYO PASLU WLY FJC JTG CDX OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV AGAKO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT RAVOK VALOL ABERO SUBIX POVEL ABAMI NEREL AGENI BATTY LNO EBLG 12.8 hrs 12.5 hrs 227,733 lb
2021-02-01 FDX5126 N855FD B77LF EGSS KMEM EGSS UTAVA BUZAD OLNEY WELIN AKUPA TIMPO ELVOS TNT RODOL TENSO BELOX REMSI MIMKU SUNOT 5720N 5730N 5640N 5450N NEEKO YRI ML DICEN SEMRO POLTY KENLU PEPLA DERLO DAFLU FWA PXV KMEM 8.7 hrs 8.5 hrs 136,934 lb
2021-01-31 SOO9777 N777SA B77LF KMSP KORD KMSP RST ZZIPR KORD 1.2 hrs 0.9 hrs 14,048 lb
2021-01-30 FDX2 N855FD B77LF KMEM EGSS KMEM DIYAB BWG HYK AIR FQM EEN ENE SCARS SEAER EBONY ALLRY 5150N 5340N 5430N 5420N DOGAL BEXET LIFFY IDEXA GINIS NATKO LYNAS ROLEX MALUD WAL EKLAD LISTO EGSS 8 hrs 7.8 hrs 120,026 lb
2021-01-29 FDX5313 N892FD B77LF RJAA ZGGG RJAA REDEK IGNOT MITOP BEGUL TEKEL SUNAM KINAI TOKOM HABAR ARIGI BALIE CHINU ISAKY FUE POTET ONIKU NIRAT PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET IPRAG PUD JTN OLGAP LURMA NXD AKDIM SAGNU DUBGO ELNEX TUPGA SHR XUVGI NF SAGON PLT MASGU MABAG OLPAB IGONO ZGGG 5.1 hrs 4.9 hrs 82,176 lb
2021-01-27 FDX31 N892FD B77LF KOAK RJAA KOAK OAK LINUZ MITOH 43N30 45N40 44N50 43N60 43N70 44E80 42E70 40E60 LEPKI AVBET IDLAN POROT OLDIV LESPO SUPOK RJAA 10.9 hrs 10.7 hrs 174,078 lb
2021-01-27 FDX1381 N855FD B77LF KDFW KMEM KDFW FORCK ELD KMEM 1.2 hrs 0.9 hrs 16,432 lb
2021-01-27 FDX981 N855FD B77LF KMEM KDFW KMEM ANSWA LIT MEEOW FEWWW KDFW 1.4 hrs 1.2 hrs 20,462 lb
2021-01-26 FDX1800 N892FD B77LF PHNL KOAK PHNL CLUTS CEBEN CIVIT CORTT CUNDU CREAN CINNY KOAK 4.7 hrs 4.5 hrs 69,902 lb
2021-01-25 FDX24 N892FD B77LF WSSS PHNL WSSS HOSBA TOMAN VERIN LUSMO LAGOT LAXOR LULBU LEGED LUBAN CAB SARSI VIGOR GURAG TUNTO 27E40 29E50 30E60 30E70 28E80 25N70 DOGIF CANON PHNL 11.9 hrs 11.7 hrs 205,001 lb
2021-01-24 FDX5021 N855FD B77LF LFPG KMEM LFPG ATREX VESAN RATUK SOVAT SANDY DET BPK POTON BEDFO EBOTO PIPIN LESTA TUMTI RODOL TENSO BELOX REMSI GOMUP 5920N 6030N 6040N 5950N BOKTO DUVBI MT REZIN YYB YVV SVM FWA MZZ VHP PXV KMEM 9.6 hrs 9.3 hrs 131,799 lb
2021-01-22 FDX5040 N892FD B77LF OMDB WSSS OMDB IVURO SUTVO GOMTA TARBO MUNGA MIXOL VAXIM SETSI PARAR DOGET SUGID BEKUT ENTUG AGELA BOGAT DORAM VIRAM GURAS VATMO IDASO BIKEN LAGOG IGOGU NILAM MEKAR VAMPI GUNIP GOBAS AGOSA VKL DUMOK BATAR OGAKO TOPOR ARAMA WSSS 7 hrs 6.8 hrs 101,941 lb
2021-01-20 FDX9839 N855FD B77LF RJBB LFPG RJBB SOUJA YAKMO STAGE SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO KAKSO KALMA SEL GOGET NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX VYK PEGSO IDGIS REVSI BONLU ADBES VAGBI SUGDO EKETA GODON OMKAK LEBOM APOGO LUVES MIMOK YHD NIRUV OPULI YBL GOBIN JNQ GOVSA NUKTI HAM IRPEP DUBUV DUMAM FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV AGAKO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT RAVOK VALOL ABERO KORUP TAMEB NOSPA DIK IDOSA TOLVU RAPOR VEDUS LFPG 14.8 hrs 14.5 hrs 234,118 lb
2021-01-19 FDX5280 N855FD B77LF RCTP RJBB RCTP MOLKA MAMOD MUMBA MELEN MOMPA MIDAI MADOG SUC STORK BRAVE KARIN BECKY RJBB 2.1 hrs 1.8 hrs 29,116 lb
2021-01-18 FDX7 N892FD B77LF FAOR OMDB FAOR EGMEN UNDIT NEVUK XARMA XATNU EPSEK NIGOD XABAK GESAS OKBOK VBR NESEG NEVAV QL IMSOP EVIMA DURMO VNP OKBOB VNC NERES SOLAL HAI VOHID BERIL SOKAR LOTER MITCH GEPAR GABTO AVARI ITPOK EMKAB IMKOT ESRAB NEROT VUTAS UNRIV RIGLO KITAL GOLNI TAVKO BONOM EMURU TOLDA GIDAN ITURA ALMOG VELOD GEXAN TAPRA VAXAS RUDAT MIVEK IMPED OMDB 9.3 hrs 9 hrs 121,560 lb
2021-01-17 FDX9008 N892FD B77LF OMDB FAOR OMDB ANVIX PEDUL KIPOK TARDI NOSMI BOTAM ELIVA MUSUK IVAKU GEPOT GIDAN TOLDA EMURU BONOM TAVKO GOLNI KITAL RIGLO UNRIV VUTAS NEROT ESRAB IMKOT EMKAB ITPOK AVARI GABTO GEPAR MITCH LOTER SOKAR BERIL VOHID HAI SOLAL NERES VNC OKBOB VNP DURMO EVIMA IMSOP QL NEVAV NESEG VBR OKBOK GESAS XABAK NIGOD EPSEK PHV ANVIT WIV FAOR 8.9 hrs 8.6 hrs 135,182 lb
2021-01-15 FDX5279 N892FD B77LF VIDP OMDB VIDP SURAM LUN MERUN RK LUBNA SK IDEBA BIREX PG ADGUL TAPDO VUSET UMEKO BORER PASOV KUPMA ORKOB MIVEK IMPED OMDB 3.4 hrs 3.1 hrs 56,507 lb
2021-01-14 FDX5384 N892FD B77LF LFPG VIDP LFPG RANUX MEDOX VALEK LIPNI LIMGO BOMBI KOMIB SULUS LONLI KULOK OKG LAGAR POLON ABERO OGARA LUHEZ KAWAD KEDUG BUGOR ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP NIBAN AZABI AKT BALIG GIRUL INRED TIROM BEDEV ATASH DOKAN MAVAX ABDAN NINOP LEMOD PAGMA VUVEN NEVIV PATOX MESRA DOBAT REGET DI LEBIB JHANG SEMKO SAKUV PATNI SULOM ASARI ELKUX IGINO VIDP 8.3 hrs 7.9 hrs 131,341 lb
2021-01-14 FDX5030 N892FD B77LF EDDK LFPG EDDK NVO MAPAD NAVAK OGBOL SOGRI BUPAL SISGA DELOM MOPIL LFPG 1.1 hrs 0.8 hrs 15,232 lb
2021-01-13 FDX4 N892FD B77LF KMEM EDDK KMEM NUYID BWG HYK AIR MAGIO ENE ALLEX PORTI 4750N 4840N 4930N 5020N DINIM ELSOX EVRIN NEKAP LAZTU ABDUK NUMPO PUPJO INLAK KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI DENOV RUTAP ERUKI DEPOK EDDK 8.6 hrs 8.3 hrs 130,212 lb
2021-01-13 FDX9892 N892FD B77LF KMIA KMEM KMIA WINCO CHRRI SMELZ PATOY DEANR MICES JAWJA DEEDA VUZ WASER KMEM 2.3 hrs 2 hrs 25,591 lb
2021-01-12 FDX295 N855FD B77LF RJAA RCTP RJAA ARIES A4L11 A4L12 A4L13 A4L14 ROONY IBURA ADRIA ROSSO PIGOK TOKIS SEDRI ELNIS SANOR OLTOM AKUVU LABEL BALSA SUKMO DONKY LEONA HKC KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE RCTP 4 hrs 3.8 hrs 54,662 lb
2021-01-11 FDX6072 N855FD B77LF ZGGG RJAA ZGGG LMN XEBUL VAVSO EGEDA PLT SAGON NF XUVGI SHR TUPGA ELNEX TOL KAKIS NXD LURMA OLGAP JTN NINAS LASAN BONGI BOLEX TONIX LAMEN SADLI PONIK NIRAT ONIKU POTET FUE KASTE SABAR AILEY SAWAT SDATI ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS RJAA 3.4 hrs 3.2 hrs 50,395 lb
2021-01-11 FDX5231 N855FD B77LF RKSI ZGGG RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET IPRAG PUD JTN OLGAP LURMA NXD AKDIM SAGNU DUBGO ELNEX TUPGA SHR XUVGI NF SAGON PLT MASGU MABAG OLPAB IGONO ZGGG 3.6 hrs 3.5 hrs 58,519 lb
2021-01-10 FDX9791 N855FD B77LF EHAM RKSI EHAM ARNEM SONEB OLDOD SUVOX OSN HLZ PENEK ADLIR TUVAK SUBIX GORAT TOBLO ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP ZG OBATA TUGLA ATR BASPU EPOLI LANIN ODPUT LUKET UDATO RUGUS ARSAN ATRIK BALPI ABIGU ULRIP SUBOL ARMIK DZG AGAKO MADEV AGARO BUSAR GOMAL BURID GILAK SARIN TCH PIBIG SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG ADPET ESGIV DAKPA RIMDU BATUS LIKMI GOVSA JNQ GOBIN ATBUG DKO EGILO DUDIL MOSPA TOREL BAXOD UBSEV URDOG UXODI LUGVU UPSUR BIKUT GUVBA HUR SOTMU LADIX CG MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT RKSI 11.1 hrs 10.8 hrs 131,078 lb
2021-01-08 FDX9735 N855FD B77LF RKSI EHAM RKSI BINIL ANSIM DANTI GONAV AGAVO DONVO OBDIS SANKO POVAG DOBGA NUNDU MAKNO ALARA UNSEK ORAVA LC ANOBI OPIMU UKDUM ASILA UNTEN ERVEB POLHO MODUN ZAMUS GOBEZ PRING SERNA PIMIT KEMON LUTOG BAPIR AGANU GUDMI RELIK NEDAG LONKA RO USOPA SURIP NOVRA RONIK CE SOTIM SOREB PAROM NJC TETSI APRAN ULGUN OGIKA NEGNA LARTU ABGIL SORLI NETLU OGROM OSKEL SOGTE BAPES GUDES IDLIR ERSOM UMTAK ODNUS ROMUM GITOT ADLIN RUROS NEPEN MOGPI IDRAK TUBNI UMUTA BAPOK UMODI TURAL OKBES RANVA RESMO KEMET MOLOK TODNA RUTEK DEREX KOTAM EKRAL SUP ADVIS LILBI EVBED LUPUR KOPEX LANGO ALS DEMIR DEGUL GOLEN KUBAT EEL EHAM 10.9 hrs 10.7 hrs 185,673 lb
2021-01-06 FDX5924 N855FD B77LF ZBAA RKSI ZBAA MUGLO OTBUL VAPGU MUDOT ORAVA UNSEK ALARA MAKNO NUNDU DOBGA POVAG SANKO OBDIS DONVO AGAVO RILRO GONAV BODOL REBIT RKSI 1.7 hrs 1.3 hrs 23,754 lb
2021-01-05 FDX5819 N855FD B77LF RJBB ZBAA RJBB MAIKO WENDY SHION SOUJA YAKMO STAGE SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO KAKSO KALMA SEL GOGET NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP ZBAA 3.5 hrs 3.1 hrs 48,959 lb
2021-01-04 FDX5193 N855FD B77LF KMEM RJBB KMEM ODATE CGI LMN MOT CFHLT VLN YWV NUBEG GOROV COHIL REMBY YESKA NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN ASTER SDE ELDAK GTC TERAD HAKBA GORYU IKUJI URUSI IMIZU OYABE KMC TRE KIJYY SAEKI ALISA RJBB 14.7 hrs 14.5 hrs 176,594 lb
2021-01-03 FDX9008 N892FD B77LF OMDB FAOR OMDB ANVIX PEDUL KIPOK TARDI NOSMI BOTAM ELIVA MUSUK IVAKU GEPOT GIDAN TOLDA EMURU BONOM TAVKO GOLNI KITAL RIGLO UNRIV VUTAS NEROT ESRAB IMKOT EMKAB ITPOK AVARI GABTO GEPAR MITCH LOTER SOKAR BERIL VOHID HAI SOLAL NERES VNC OKBOB VNP DURMO EVIMA IMSOP QL NEVAV NESEG VBR OKBOK GESAS XABAK NIGOD EPSEK PHV ANVIT WIV FAOR 9 hrs 8.7 hrs 150,238 lb
2021-01-01 FDX5279 N892FD B77LF VIDP OMDB VIDP SURAM LUN MERUN RK LUBNA SK IDEBA BIREX PG ADGUL TAPDO VUSET UMEKO BORER PASOV KUPMA ORKOB MIVEK IMPED OMDB 3.6 hrs 3.3 hrs 60,530 lb
2020-12-31 FDX5279 N892FD B77LF ZGGG VIDP ZGGG VIBOS ZUH KIBAS BOKAT ADBIN TOMUD BIGRO LH BHY ALEKI NIKUK WUY UVUNO BSE MEPAN ADBAG LXI SGM GULOT MAKUL GMA LINSO LSO ANSOS TEBUL AAT BOGEP RAJ TEBID BIKIK MONDA PPT BODOG LKN JAL VIDP 1.7 hrs 5.2 hrs 81,989 lb
2020-12-29 FDX5342 N892FD B77LF LFPG ZGGG LFPG RANUX MEDOX VALEK LIPNI LIMGO BOMBI BAMTO LOHRE OSBIT RASPU KOMIB SULUS LONLI KULOK OKG LAGAR MISKA VAGSA LUNUK OKENO ABAKU POLON XALUR GERVI ABERO VALOL RAVOK MAPAT OGARA TOBLO ABUTO UNIGA MAKOD TALID UBONA BEPLU OKLOT RONUM UMSIS OLBEG RUTUB GEDNI AMUTI ST WGD TUSAB NOKLI DUBOS OLINU UP ZG OBATA TUGLA ATR GOGDI LEPSI RIKRI PEMOL TISRA ABDUN SANUR NKZ AGMUR BUDET KZO DIKAM LUKUR REMOL TUROK GAMBU KUGIR RISAS TOMGO BERVI TIPSA USUGA UNADA BEDUR PEKIR TIRBA PIGAL BASPI BERTO RULAD IDMOL EXURU XKC SADAN NOLEP TONAX LEBAK TEMOL MUMAN LUVAR SANLI PEXUN KAMAX MIKOS CZH CTU WFX ZYG XYO UKEGO IDSEG QNX KWE ELBAV IDEPO GLB XOLON DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA ZGGG 11.4 hrs 11.2 hrs 182,811 lb
2020-12-27 FDX4 N892FD B77LF KMEM LFPG KMEM HUMMS SIDAE CREEP SEELA KLYNE DUTSH WWSHR DORET JHW SYR MIILS ALLRY 5150N 5440N 5530N 5420N MALOT GISTI LESLU INSUN LND NAKID ANNET UVSUV INGOR LUKIP LFPG 8.1 hrs 7.8 hrs 119,810 lb
2020-12-24 FDX5391 N855FD B77LF RJBB KOAK RJBB KEC KILAP ISEBI TASOT LAKOS LIGNI POROT IDLAN ADNAP KALNA 43E60 46E70 48E80 49N70 50N60 50N50 50N40 PRETY KANUA KYLLE BOXER FOT ENI PYE KOAK 9.8 hrs 9.6 hrs 167,701 lb
2020-12-23 FDX5280 N855FD B77LF RCTP RJBB RCTP MOLKA MAMOD MUMBA MELEN MOMPA MIDAI MADOG SUC STORK BRAVE KARIN BECKY RJBB 2.2 hrs 1.9 hrs 30,670 lb
2020-12-22 FDX14 N855FD B77LF VHHH RCTP VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA RCTP 1.4 hrs 1.2 hrs 18,688 lb
2020-12-21 FDX79 N855FD B77LF PANC VHHH PANC NODLE NICHO NOSHO NEONN NANZA NOLTI NAYLD NULUK NANDY NATES NIKLL NYMPH NUZAN NRKEY NIPPI NOGAL NUBDA NANNO NODAN NANAC NIKON BEKEN IXE DAIGO JD AKAGI GYODA TEPEX OSPAN PIGAP TENRU SUGAL NAKTU KOHWA SHIMA AYANO RAYJO KEC ALBAT HALON JAKAL GREEN SUC FENIX JINGU HKC KAZAN KOSHI JEDAI RUSAR AKVAS URUMA SAPET IGMON BULAN OSTAR AISAR DRAKE ANNNA APU PIDGY HLG SWORD MKG KADLO ANPOG ELATO MAGOG ENPET FISHA ABBEY VHHH 11.6 hrs 11.4 hrs 167,799 lb
2020-12-20 FDX5986 N855FD B77LF VHHH PANC VHHH OCEAN RASSE CONGA ENVAR DADON EXTRA RENOT TONGA TOROX ANLOT PILOX SANAS KUDOS LEKOS MORSU MOLKA MAMOD MUMBA MELEN MOMPA MIDAI MADOG MEXIR IMPAL OTOWA ANKIX IGMIS MOSLO TASOT LAKOS LIGNI POROT DOVIX PUTER POXED PUGAL PASRO POWAL PLADO PINSO POOFF PINTT PTZGR PUGGY POETT SELDM PORGE HAMND PANC 9.1 hrs 8.8 hrs 157,501 lb
2020-12-18 FDX7 N892FD B77LF LIMC KMEM LIMC AOSTA ORSUD MOLUS UNKIR DJL TUNOR LAULY BRY CLM RODIN VESAN RATUK SOVAT SANDY DET BPK POTON BEDFO EBOTO PIPIN LESTA TUMTI RODOL TENSO BELOX REMSI MIMKU AGORI 5820N 5930N 5940N 5850N CUDDY MT YYB ECK FWA VHP PXV KMEM 10.1 hrs 9.9 hrs 171,557 lb
2020-12-17 FDX7 N892FD B77LF VABB LIMC VABB SAKUN BIMOT SUGID DOGET PARAR RAGMA VUSET TOVDI KIROP ASNIB MENSA LUBAT ENEGA RUKOR IVOXI TUDIS SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA ITESA JBL LAKSI ITUDA IVOBA COPPI DUSBO HFR VATIM RASMO ORSAL TOLDI NORGI ULAKO NIMAR ENABI ASTUM OBNAK EGSIS KITOT NWB SISIK MENLI CVO MENKU NOZ IMRUT ASNIR TANSA AMAXI VEGES DIRMI RESTI ALANI KOR PIKAD IXONI ELVAS GARTA PARNA KRK OLGAT VIE LOMED RUXOL BEROK MIVKI GOLAS MEBUR LIMC 9.1 hrs 8.8 hrs 160,575 lb
2020-12-16 FDX8 N892FD B77LF OMDB VABB OMDB IVURO SUTVO GOMTA TARBO MUNGA MIXOL VAXIM RASKI ANKOX KARKU EXOLU VABB 2.7 hrs 2.4 hrs 34,577 lb
2020-12-15 FDX9876 N892FD B77LF EBLG OMDB EBLG LNO ARCKY SUXIM ROPUV EMGOD UBIDU RUDUS BOMBI DETEV DINKU BESNI LATLO OBEDI ROLBA REMSO MEDUX KOGAT ERANA TSL ESOPO ETRUD PIVOS MES PIPEN IKARO URNIL LARKI RDS IRBAX OBUPO ULFIT VANZA LAKTO GENIV SERMA DATOK TAKSU KARIK ULINA ELETA TAMIM PETRA DEESA BOSAL LABAD NIMAR DEDGI GENON TAMRO GEXUP VUTAD LOTOK KMC BOTEP RADGI ALPOT SILBA KURKA EGREX DAROR RAMSI GASSI KOBOK DEBEN DAVRI SODAK DANOB BOTOB ROSAN KUMLA ASPAK UKUBU TOMSO NALPO SOKAK KIVUS PUSOT AMBOV VUTEB OMDB 6.5 hrs 6.2 hrs 101,943 lb
2020-12-13 FDX9821 N892FD B77LF RJBB EBLG RJBB SOUJA YAKMO STAGE SAPRA BULGA KPO ELAPI CUN BIGOB BASEM ENSAL GUKDO KAKSO KALMA SEL GOGET NOPIK BINIL ANSIM NOGON OLBIM AGAVO IKEKA SEBLI WEH FZ TEKAM HCH DOVIV VIDEL TEMAD DUMAP CG LADIX VYK PEGSO IDGIS REVSI BONLU ADBES VAGBI SUGDO EKETA GODON OMKAK LEBOM APOGO LUVES MIMOK YHD NIRUV OPULI YBL GOBIN JNQ GOVSA NUKTI HAM IKENA DUBUV DUMAM FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN GILAK BURID GOMAL BUSAR AGARO MADEV AGAKO DZG ARMIK SUBOL ULRIP ABIGU BALPI ATRIK ARSAN RUGUS UDATO LUKET ODPUT LANIN EPOLI BASPU ATR TUGLA OBATA ZG UP BASKO LIDUS SUBED SL LOGMU ST INBAL NIBIM ALUGU BAKSU KEPED OSLAK ROKUB UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT ABERO GOVEN POVEL ABAMI NEREL AGENI BATTY LNO EBLG 14.6 hrs 14.4 hrs 254,501 lb
2020-12-11 FDX5004 N892FD B77LF PHNL RJBB 9.9 hrs 9.7 hrs 127,185 lb
2020-12-10 FDX5601 N892FD B77LF WSSS PHNL 11.9 hrs 11.6 hrs 206,305 lb
2020-12-09 FDX5419 N892FD B77LF ZGGG WSSS 3.7 hrs 3.4 hrs 56,696 lb
2020-12-08 FDX5231 N892FD B77LF RKSI ZGGG 3.5 hrs 3.4 hrs 58,243 lb
2020-12-08 FDX5926 N892FD B77LF ZGGG RKSI 2.8 hrs 2.5 hrs 42,647 lb
2020-12-06 FDX5460 N892FD B77LF VABB ZGGG 4.7 hrs 4.6 hrs 76,508 lb
2020-12-05 FDX8 N892FD B77LF OMDB VABB 2.5 hrs 2.3 hrs 38,282 lb
2020-12-04 FDX8 N892FD B77LF KMEM OMDB 14 hrs 13.7 hrs 229,838 lb
2020-12-03 GTI97 N475MC B744F EDDK KIND EDDK NVO MAPAD NAVAK OGBOL SOGRI BUPAL SISGA CIV MEDIL PITHI LESDO KOVIN KIHVI PON EVX BUSUK LGL GALBO EKRAS UPALO FEJAC BADUR REGHI ETIKI 4815N 4820N 4630N 4540N 4550N RAFIN ALLEX CAM RKA KODEY CFB REBBL SLT EWC ROD KIND 9.6 hrs 9.4 hrs 220,670 lb
2020-12-02 GTI4 N475MC B744F KMEM EDDK KMEM NUYID IIU FLM APE JHW SYR YQB ML YBC HOIST 5750N 5740N 5630N 5520N RESNO NETKI BAKUR STU LUFTU DIKAS DEZZU GAVGO KENET CPT NORRY LINDY GOXUL BIG DIKVU LAVRI EMKAD UMTUM DVR KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI DENOV RUTAP ERUKI DEPOK EDDK 8.1 hrs 7.9 hrs 168,377 lb
2020-12-01 GTI414 N475MC B744F PHNL KMEM PHNL EBBER ELOYI ERROT ETNIC ETECO EDSEL EDTOO ELKEY LAX JUGLI CIVET RUSTT PIONE TNP PKE SJN CNX TXO CDS ADM BIRLE LIT KMEM 7.5 hrs 7.3 hrs 160,305 lb
2020-11-30 GTI948 N475MC B744F KMEM PHNL KMEM FOXOM VLUST VEGUC ZAROS FLOOD EDLES TABLL JSICA SYRAH OAK BEBOP BAART BARAZ BILLO BEKME BOARD BITTA PHNL 8.6 hrs 8.3 hrs 183,195 lb
2020-11-30 GTI9483 N475MC B744F KMIA KMEM KMIA OHOFO BORLE MEAGN WINCO CHRRI SMELZ PATOY DEANR MICES JAWJA DEEDA VUZ WASER KMEM 2.1 hrs 1.9 hrs 35,069 lb
2020-11-27 GTI76 N475MC B744F SKBO KMIA SKBO BUV EJA TESIR MGN SUBLO UGREB KILER BEREX SIA EPSIM ALTIB ZEUSS FOWEE KMIA 3.4 hrs 3.1 hrs 62,970 lb
2020-11-27 GTI75 N475MC B744F KMIA SKBO KMIA EONNS ELLEE URSUS BIBAT UCA PUTUL SIA BEREX KILER EKATI BUTAL RNG ISVAT SKBO 3 hrs 2.8 hrs 69,522 lb
2020-11-27 GTI563 N475MC B744F MMMX KMIA MMMX APN REXES AVALI URLIX NUBEL AXOMU ELUNI EBLAS DUPEM DAXOL RORLA SELUL AXARO ALPUK ULARI CANOA EADEN KMIA 2.6 hrs 2.4 hrs 55,796 lb
2020-11-24 PAC238 N452PA B744F PANC KLAX PANC MDO KATCH METPA NAKBI PETPA KURTT SIMLU TAMRU VIDKU KANUA KYLLE BOXER ENI PYE CYPRS TILLT KLAX 4.7 hrs 4.5 hrs 98,848 lb
2020-11-23 GTI841 N475MC B744F EBLG KJFK EBLG BUB DENUT LUMEN BULAM DIBLI RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL UNSAD NILON GILDA LAM UGBET CPT KENET GAVGO UGNUS DIKAS MEDOG LANON BADSI ABLIN IRKUM LIPGO REVNU PIKIL 5720N 5730N 5640N 5450N NEEKO MIILS ENE KJFK 8.2 hrs 8.1 hrs 195,265 lb
2020-11-22 GTI33 N854GT B748F SAEZ SCEL SAEZ EZE12 D126J AF011 AF012 AF013 D183J EZE24 EZE15 URINO NIN NUXIM ARMUP LYE MUMSA TOSOR ASOLO MUMAT UMKAL SCEL 2.1 hrs 1.7 hrs 44,419 lb
2020-11-20 GTI881 N475MC B744F LLBG EBLG LLBG PURLA SUVAS TEZAK USEBE OTHON VAXOS FOXLI RDS LARKI URNIL IKARO PIPEN MES NEMIS MOCNA LUPIS GIKAS PEREN MICPO EVIVI EDIKA BAVGA OKANA TONDO GOTAR LIMRA SUBEN ERMEL SPESA BATGA KOSEK NOKDI MISGI OLGIL SIPVU IDOVI ODVUX AGBUL LULAT TIPUT ROBON GESLO EBLG 4.2 hrs 4.1 hrs 100,008 lb
2020-11-18 GTI33 N854GT B748F KMIA SAEZ KMIA VKZ DICKI SHULA EONNS ELLEE URSUS BIBAT ALTIB LORBA LENAX IKMIL NEFTU BEMOL EPSOL RADOK MLY EGAPO OSUBO ALGUK MIBEN KAGEM IROTI PUKEN LONAX BUTAN PABON ARUXA EPLAG TENUG PUDBU ARTIK ESBUK RCO ISARA KADOX NIRBO LOKOX GUVAS NETPA ILPAN SAVRA OGRON PALIV BOLET PILCO GETRA DOPLU SIS BURSA DAMIS KILIP TODES IMBAK DALAB GUA PAGON SAEZ 8 hrs 7.9 hrs 184,454 lb
2020-11-17 GTI8710 N851GT B748F PANC KORD PANC TED YESKA TMSON JAGIT 60N30 YOJ TULAG PETMA YQD YWG GFK ZZIPR KORD 5.2 hrs 5 hrs 115,317 lb
2020-11-15 PAC214 N853GT B748F RJGG KCVG RJGG BOGON ENSYU BOKJO ARTIC SPENS XAC UTIBO EKIRA POROT IDLAN AVBET EMRON 40E60 44E70 47E80 48N70 48N60 48N50 48N40 ROUKE VIDKU DOLFF TOU ARRIE SEA RADDY YKM BRUKK PDT BEAMO DNJ PIH CKW LAR CYS HCT MCI DRIVL WELTS STL ENL KCVG 11.7 hrs 11.4 hrs 282,092 lb
2020-11-15 PAC214 N853GT B748F RKSI RJGG RKSI SI707 SI713 RANOS SOSIK SI741 SI742 SI743 EGOBA KARBU BIKSI KAE PILIT DADAS AGSUS LANAT CUE ADGUN BIWWA RJGG 1.5 hrs 1.3 hrs 31,849 lb
2020-11-13 GTI46 N854GT B748F SCEL KMIA SCEL SEKSU EL370 DONTI BUXIS AKPOK MOPNU SIKAB SULNA LIVOR ISPEL SORTA MOXES ISREN TRU VAKUD EVRED GYV DALUD UGUPI BUXOS TORIL TBG ARNAL EMASA GCM ATUVI UCL XOPLI IKBIX PEAKY DVALL KMIA 7.9 hrs 7.7 hrs 198,472 lb
2020-11-10 PAC9717 N452PA B744F KCVG PANC 6.2 hrs 6.1 hrs 142,986 lb
2020-11-09 GTI980 N855GT B748F RKSI VHHH 3.4 hrs 3.3 hrs 74,464 lb
2020-11-06 GTI5Y9568 N854GT B748F SBKP SCEL 3.6 hrs 3.5 hrs 83,104 lb
2020-11-04 GTI5Y0802 N475MC B744F EBLG LLBG EBLG LNO TESGA ESATI DETEV DINKU AKANU LUPOX RENLO BESNI OLETU EBEDA ROTAX UNKEN LATLO OBEDI ROLBA MEDUX KOGAT ERANA TSL ESOPO ETRUD PIVOS MES PIPEN IKARO URNIL LARKI RDS NILAS EVUNU ALKIS MAROS APLON LEDRA PIKOG ZUKKO LLBG 4 hrs 3.8 hrs 89,022 lb
2020-11-03 GTI5Y0801 N475MC B744F LLBG EBLG LLBG SUVAS TEZAK USEBE OTHON VAXOS FOXLI RDS LARKI URNIL IKARO PIPEN MES NEMIS MOCNA LUPIS GIKAS DIKNI FSK DISOR LONTA DOLEV GORPA ERKIR KOGOL KPT KUNOD TEDGO KOVAN SUNEG ABUKA RIDSU NONKO MISGI OLGIL SIPVU IDOVI ODVUX AGBUL LULAT TIPUT ROBON GESLO EBLG 4.2 hrs 4 hrs 96,003 lb
2020-11-02 PAC752 N451PA B744F ZGSZ RJAA ZGSZ SULAS IGAGA UBDOB XEBUL VAVSO EGEDA PLT SAGON NF XUVGI SHR TUPGA ELNEX TOL KAKIS NXD LURMA OLGAP JTN NINAS LASAN BONGI BOLEX TONIX LAMEN SADLI PONIK NIRAT ONIKU POTET FUE KASTE SABAR AILEY SAWAT SDATI ISEBI TASOT GUPER MOE BAFFY MAMAS RUTAS RJAA 3.7 hrs 3.5 hrs 84,534 lb
2020-10-30 GTI5 N854GT B748F KMIA SBKP KMIA EONNS ELLEE URSUS BIBAT ALTIB LORBA LENAX IKMIL NEFTU BEMOL EPSOL RADOK MLY OTAMO DILAR GEKAR ILVIR MTU ABIDE MINIB GAVIT BUMBA ISONA EGLER EDSUN PERSA OBEBA BUPNA RONEN ARPAR KUGIL KOGDU TEREX UKLUR TORAB SINIP DARKI DALIL ISPOD GEKOT DALMU ISELI UKMID EDESI EDSED ASBOD PALCA EDVUL EDMOX PUPSI SBKP 7.6 hrs 7.4 hrs 183,798 lb
2020-10-28 GTI5 N854GT B748F SBKP KMIA SBKP BOCAS UKBEV SEBKA ISMOB NESRA NIMPU KEXIT KAGIV KOMLU SAMGA GELIB VUKEP KEVOP ILSEL BSI PORMI KOGLI VURBA VARSO LIXUD RODOT OPTEN ITALA LUVNU VUROX KOGRI OPVID NUVUG GATOT TIR ESNUV KORTO VIBSI GEECE MEEGL HARBG PURPE FODED MADIZ FOXID FOWEE KMIA 7.8 hrs 7.6 hrs 195,858 lb
2020-10-20 GTI9693 N855GT B748F YSSY RKSI YSSY TESAT RIC GAZEL NBR HACHI NITTA HM NONIR APISO PY NZ PIKOK 05E43 10E40 KERNE KYWEE KEITH CANAI BIXAK OLSAK MIMOD AGIKA KALGU LUKRA SASIK KOIMA BEETL INVOK PSN KALOD TGU BITUX MAKDU VASLI OSPOT SOT POLEG SEL RKSI 9.8 hrs 9.7 hrs 244,531 lb
2020-10-19 PAC212 N451PA B744F RJAA ZGSZ RJAA SZE GAKKI HANTO NADAR ALUYO TONAR GAKIA GANEK BORDO KIKIT ANGUS PABSO LEKOS ROBIN APU MKG KADLO ANPOG OLDID LAPUG BEBEM SUMDO OVGOT ZGSZ 4.3 hrs 4.1 hrs 102,194 lb
2020-10-19 PAC212 N451PA B744F ZSPD RJAA ZSPD LAMEN SADLI PONIK NIRAT ONIKU POTET AZUKI GOMAR FUE SALTY RANDY PROOF ANRIN LABEL KOHWA GAKKI SZE DALMA KOSKA RJAA 2.4 hrs 2 hrs 51,917 lb
2020-10-18 PAC717 N451PA B744F RKSI ZSPD RKSI BOPTA MOXID BEDES ELPOS MANGI DALSU DOTOL KIDOS REMOS PANSI DOMKO PONIK SADLI LAMEN AKARA DUMET ZSPD 1.7 hrs 1.6 hrs 37,592 lb
2020-10-17 GTI9304 N851GT B748F KMIA PANC KMIA WINCO CHRRI SHEEK SMELZ PATOY DEANR MICES JAWJA DEEDA VUZ GETME BEATS FLORS DITZL VISQA CRELL FAM SLVER STL IOW ALO GEP GFK HML ZOMTA YWG YQD PETMA TULAG YOJ YQH CANYO YXY COHIL REMBY PANC 8.2 hrs 8.1 hrs 145,260 lb
2020-10-16 GTI9308 N851GT B748F KCVG KMIA KCVG HYK VXV WIGVO TEUFL SHRKS OVENP PRMUS OMN KMIA 2.4 hrs 2.1 hrs 39,635 lb
2020-10-15 GTI998 N851GT B748F PANC KCVG PANC TED ELLAM TIEKL OMSUN 61N30 YOJ TULAG PETMA YQD YWG GEP ODI SIBER BRIBE COTON RFD JOT KCVG 5.6 hrs 5.4 hrs 135,820 lb
2020-10-09 GTI810 N475MC B744F EBLG LLBG EBLG LNO ARCKY SUXIM ROPUV EMGOD UBIDU NONKO RIDSU VIBOM NOMBO RIDAR GOMIG GOTAR BABIT NISVA OMENO NIKTI LOPTI KPL ASPIV SUTIS AMALA LMO ERESO RIKSO IMR OKESA AKBUK MILAS YUNUS BANRO RDS IRBAX OBUPO ULFIT VANZA KOMEZ SAFTA BIRES PIKOG ZUKKO LLBG 3.8 hrs 3.6 hrs 81,684 lb
2020-10-08 GTI8825 N475MC B744F OMDW EBLG OMDW SENPA RUDUK ULIVA SISOB PURLI ALPOB ROTAG ITMUB MODOG RAMKI RABLA SOLOB ALREP ORDIG MEDMA OBMON EGMOR ULADA KASES ALVAP DASVA TAYMA LABLI MEDGO LUGAL SIBLI ANTER BPN ALKIR PASIT NALBU LOSEL HIL REVAB SOBAS NABEK DAXEM RABUG NAGIP KITOT NWB DATOK SERMA GENIV LAKTO VANZA ULFIT OBUPO IRBAX RDS LARKI URNIL IKARO PIPEN MES NEMIS MOCNA LUPIS GIKAS DIKNI FSK DISOR SKJ LONTA DOLEV GORPA DOL ERKIR ETAGO SUNEG ABUKA RIDSU NONKO MISGI OLGIL SIPVU IDOVI ODVUX AGBUL LULAT TIPUT ROBON GESLO EBLG 7.2 hrs 6.9 hrs 178,253 lb
2020-10-07 GTI8824 N475MC B744F EBLG