Scroll down
PILOT STATS
PILOT NAME: Robin Oeverby
PILOT ID: 908519
FLIGHTS
EXPERIENCE POINTS
BLOCK TIME (SIMULATED)
FLIGHT TIME (SIMULATED)
FUEL USED
DISTANCE TRAVELED
FLIGHTS
108
EXPERIENCE POINTS
516,135
BLOCK TIME
760 hrs
FLIGHT TIME
742.4 hrs
FUEL USED
14,736,175 lb
Distance Traveled
339,166.6 nm
ACHIEVEMENTS View Progress
Completed 100 Flights  Logged 500 hours  1-year club  Burned 10M pounds of fuel  Flew the equivalent distance of the Earth to the Moon  Has Flown to the Northernmost Commercial Airport in the World  
Flights Per Day
Flight Hours Per Day
AIRCRAFT TYPES
AIRCRAFT FLIGHTS BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED
B737 7.5 hrs 6.8 hrs 37,270 lb 
B738 35  85.7 hrs 81 hrs 468,329 lb 
B744 39  400.9 hrs 394.1 hrs 8,607,100 lb 
B748 21  198.4 hrs 194.2 hrs 4,540,633 lb 
B772 14.3 hrs 14.1 hrs 203,398 lb 
B77L 30.1 hrs 29.4 hrs 466,643 lb 
B77W 23.2 hrs 22.8 hrs 412,803 lb 
TOP AIRPORTS
AIRPORT FLIGHTS
EDDF   49 
ENGM   20 
KSFO  
YSSY  
VHHH  
FLIGHT HISTORY
FLIGHT DATE FLIGHT NO. Registration AIRCRAFT ORIGIN DESTINATION CLEARED ROUTE BLOCK TIME FLIGHT TIME FUEL USED
2022-01-19 SAY119 VP-BCI B744F ENGM EKCH ENGM OKSAT GETPA KORET LATKU KELIN TOPLA ATRIB ERNOV EKCH 0.9 hrs 0.8 hrs 20,190 lb
2022-01-18 KLM598 PH-BVK B77W FACT EHAM FACT KODES XAVMU DUDMO ITNOX UVILA NEVAR ETBIR EVOMO EPSAG APDEM XOTEK ATUPI OKMOM IBVOB TIGUT OKSUN ESTOV IMGAG ANVAG ILGOL UVAMO ARGOL VNA EPLAT EXITO LIKAD APEMI KEKIR RASOP EPASA KOPOV AYELA ODOVA LUDNA ARASI DLA KOKAM MF OBUDU AKLIS IKPUV VONVI EVGEL JOS POLGA KAN MIMBA MOLIT IKTAR AS EDAGO ERKEL MELOG BERTI ATAFA BOD TOLGA CSO CIRTA ETOIL ERETI BUKID SOVAG GARPU EBORA PIGOS BARSO IRMAR BLONA KINES VANAS MOBLO UBIMA MOLUS VADEM GILIR PENDU IXILU DIBEX DANAR EPL NANCY JARNY ROUSY DIK DEMUL RITAX REMBA GILOM BUB JAZFI HELEN EHAM 11.4 hrs 11.3 hrs 188,608 lb
2022-01-16 BAW99 G-CIVH B744 YSSY TBPB YSSY DIPSO GUTIV INVUS ATNAT SOTKI 3247S15833E 3139S16226E 3132S16300E 3035S16718E 3005S17046E 2945S17423E 2907S17951W 2847S17712W 2746S16915W 2730S16545W 2711S16008W 2705S15700W 2703S15627W 2702S15324W 2702S14852W 2659S14356W 2634S13338W 2615S12837W 2543S12137W 2534S12000W 2506S11550W 25W15 23W10 1952S10246W 1852S10000W 1815S09821W 1624S09333W 1590W 1434S08856W 1056S08430W CLA POY KUSKU VUKOK DORAN IQT VUMPU ILMUX KODSI PAY LOGON SIREP EGOSU LOBUV TEPER OROSU USOMI VURAN BUSVI OGLAS NIKPA DAREK PERGA GND BGI TBPB 18.3 hrs 18.2 hrs 360,321 lb
2022-01-15 ANZ8 ZK-NBS B744 KSFO NZAA KSFO ALANN 30N31 25N34 20N36 15N38 10N40 UPNAR AGPOM 05W49 10W53 15W57 20W62 25W67 30W72 AKLOM AA NZAA 12.3 hrs 12.2 hrs 278,982 lb
2022-01-15 UAL115 N174UA B744 TXKF KSFO TXKF ENAPI 3470N TYI FRANZ IIU IMPEL ELIOE BOSIE STL WELTS DRIVL MCI CATTS SLOWR HLC CUGGA GLD FQF DBL GLENO JNC SAKES MLF ILC KROST MVA KSFO 7.1 hrs 7 hrs 155,351 lb
2022-01-14 UAL61 N784UA B772 YMML KSFO YMML DOSEL EBONY ARRAN NONUP CULIN TARAL RIVET TESAT NOBAR IFFEY MISLY TABAL VESUN POXAK LTO PULON ELSAX TAVER GITON BOILS 05N70 13N60 20N50 24N45 27N40 30N35 33N30 CINNY KSFO 14.3 hrs 14.1 hrs 203,398 lb
2022-01-14 1 VP-CZW B737BBJBW ESSA LFBO ESSA NOSLI TONSA ABAMA GIMRU IDOSA TOLVU RAPOR RENSA NITEP GIMER PIWEB AHVEC RESMI DEKOD DISAK DIRMO GUERE NARAK LFBO 3.1 hrs 2.9 hrs 13,814 lb
2022-01-13 113 VP-CZW B737BBJBW ENZV ESSA ENZV UPLEV TOR ARGIB ELTOK ESSA 1.2 hrs 1 hrs 5,990 lb
2022-01-12 NAX272 LN-DYT B738BW ENGM ENCN ENGM GM604 GM602 KUBUB VIRRE VIPPA OSVAL INSAP RW21 0.6 hrs 0.5 hrs 3,640 lb
2022-01-02 SWA517 N8698B B738SSW KFLL KMCO KFLL WAPOM KMCO 0.7 hrs 0.5 hrs 4,051 lb
2021-08-18 SWR176 HB-JNB B77W LSZH WSSS LSZH DEGES DORAP OSDOV XEBIX TUNUM UMVEG DIMLO INVED VEVIN DINRO UDROS ABSAX GAKSU OTKOT ATNOP SIN KARDE ROLIN ODILI TETRO AGISO LAGAS BARAD VERCA BAGVA SUBUT EDELU ERLEV ABROD AMOKU RODAR TUNEK KRS KESEK INRAK MAMED DOLOS KEMOR ZAMIR MARAD RANAH ENRON VELDT KADVI RIKAD DUDEG GODSI BIROS ZB HILAL RK VIKIT LATOS UKBAB NOKOK NIKOT UPSOX IBANI DABKI GURVI TEGIG OSVAS SADEV ELBAB MABDU NIKIR PATKA DOGEM BIDEX LEGIN NIMOV AGEGA EMRAN IDKUT LEKIR GIVAL AKRAB VPL ANDOK VILAT VIH DAKUS VBA VKL DUMOK BATAR OGAKO TOPOR ARAMA WSSS 11.8 hrs 11.6 hrs 224,195 lb
2021-08-18 DLH457 D-ABYA B748 KLAX EDDF KLAX BOI YQL BORIX MEETO SEDUR YVC 58N00 6290N 6580N 6630N07000W DARUB 6850N 6840N 6730N 6520N RATSU BARKU BILLY STN RUGID NEXUS ROKAN TOPPA AMGOD SOGPO DIXAT LIPMI TANJO COL ROLIS EDDF 10.3 hrs 10.2 hrs 227,408 lb
2021-08-17 DLH456 D-ABYA B748 EDDF KLAX EDDF MARUN ARPEG BADGO ABILU ADEMI HMM REBGU RELBI RKN TENLI FLEVO SPY BERGI AMGOD SUPUR KOLAG SOPEK OTBED ENCOD NISBI DOPEK ARTIX MOGMO MAMUL ADELU BOLBI SONEX PENIL BABRA GIGTO UNDUX SOPAX RAMOX OGTUG BAGSO OLAPO DEVOL DOGAL 5520N 5630N 5540N 5350N RIKAL VERTU BOBBS YUY SAW RWF BFF LAR MTU WINEN EEVUN ZAINY GUNTR LAKRR ZZYZX HAKMN KLAX 11.5 hrs 11.4 hrs 269,419 lb
2021-08-17 DLH1153A D-ABYA B748 LEPA EDDF LEPA MEROS LAPIT CHELY LUMAS MEBEL NETUP TURIL MAXIR LUSOL BODRU OKTET IRMAR BLONA KINES VANAS ESOKO GODRA DITON ZUE SONOM LADOL EMPAX EDDF 1.9 hrs 1.8 hrs 45,351 lb
2021-08-11 BOX535 D-AALD B77LF VHHH EDDF VHHH BEKOL IDUMA SHL YIN VEROK NODOG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED SAMIV RIRKI PAMLO OLVAT ELDUD WFX JTG CDX BOKIR PAVMO IDVEM OMBON ELPAN BESMI XIXAN SUNUV BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN AGUSA TOLKI AGZ AGINU GEDNO MONEG LANOR BUREM LIZET ULTOP LANTO ARTEB LAGES UBIRA DEGEB MEBOG ERASA LAPLO BAKAP ORTIM GUBOM APTAR NIDUB IRGOS DOGOB IBROT NENVA EKPIR TEKBO OGDAT ELMOD IRDEK TOKNU STAPA SOSEB RUMAP KUGEK OTRAM DITBI OPOKA LUNIT ITVUL GOMED SUBIX KUBOG NIMAB MAIXE LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF 11.3 hrs 11.2 hrs 149,334 lb
2021-08-08 BOX354 D-AALD B77LF EDDF VHHH EDDF TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL ETIDI SISMI MAG ALUKA RANOK OTVOV ASKOR TITOV PIRUS TULGI BAPIN ADOGI BEGSI ABURU BEDKI AMLUK DILIP BATID GESPI NESNO DOKOD AGLEB TUNOB BALOB DIBAB AGNOG OLNUP OGIDA OKTIP DIKIN GUDLU ABURI AGNOK UNIDU DIFAN OSMIM REKPU SOTIG IMANA BEDOT ULTOP LIZET BUREM LANOR MONEG GEDNO AGINU AGZ TOLKI AGUSA SARIN TCH PIBIG SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG KEXAB UPKOT IPMUN AVLIM ESDEX MOVBI KARVI TOSAP VIKUP ATNOK MULRU RUSAT NODID ESMEX AVBUD PANRA DNC XIXAN BESMI ELPAN OMBON OVRAL PIMEL MEXAD UBKER VIMAM BUVUR IDBOR IGUNI LEVTO MEPER NIXID SAMIV IDSEG QNX KWE ELBAV IDEPO GLB XOLON DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA POU VIBOS ZUH SIERA VHHH 11.1 hrs 10.9 hrs 190,757 lb
2021-08-05 GEC805 D-ALFE B77LF LLBG EDDF LLBG DAFNA VELOX ANANE ESERI GENOS PEDER EVENO EXELA BENEM BIRPU DAL KEKIK SONEN ULKAN IMR RIKSO ERESO LMO EVIVI EDIKA BAVGA OKANA SOMUN PODET SIMBA NENUM AKINI NIMDI ERNAS GOLMO REDNI ASPAT GIMAX FAWUR EDDF 3.9 hrs 3.7 hrs 67,938 lb
2021-07-21 GEC8340 D-ALFE B77LF EDDF LLBG EDDF CINDY HAREM LAMPU NOMBO ELVAG RIXED DODIL REDVO RIDAR LELTA MAH LATLO OBEDI PODET SOMUN NISVA USALI OTKOK RODIP PIBOM IDILO BELGI CNK SUDES DUGLA NILER KULAR NESIL LAMSA EDISI TOMBI IDAKU PIKOG ZUKKO LLBG 3.8 hrs 3.6 hrs 58,614 lb
2021-05-07 DLH9908 D-ABYA B748 PHNL EDDF PHNL ZIGIE 40N55 ODK KODNE TED TAGER TKA PUYVO ENN CQR ARTIC PIPET BIXER ARCON SCC 75N46 COALL 87N20 8880N 8840N 8720N ISD ATSOT 7010E URUDO NONVU UTUNA TUTBI BELGU ARTOR ALASA HAM RIMET ODIPI KOKEB LESMO TUNIV KERAX EDDF 13.6 hrs 13.4 hrs 305,709 lb
2021-05-01 DLH8384 D-ABYC B748 EDDF RJAA EDDF MARUN UVANO NATSU TOLGI OKAGA ALAMI KOKAT RILBI GUDEB REMRA TUPTA BEBDA BIBNA AGBOR ROKUT AMRUL RIGNI SORIL BAMKA NRM MOREN REBSI TELGO MELIM RIMAG KUSET TANAM RUKOD IGR LUGUN TIRSA ARBUL UNILA DINOM RUKOL LEBNA GIMAR AKATA OKUNI NITUS BANLI MORIB ORTEL OKNOR GIMOL LALIR BAKAT ODENA IPREL DELUK OSPIR KEGES BESPA NIKRA IVADA HAB GIRAM OTMIR AGUNI LUTEL RUSOT KURIN OLMIS ASMER IGROD HOKKE KADBO TAVIS CAYAH GTC40 BASIN GTC VIKET AKTIL SASAP ESKAS ENTAK GURIP SWAMP RJAA 10.5 hrs 10.3 hrs 247,785 lb
2021-05-01 DLH423 D-ABYC B748 KBOS EDDF KBOS ALLEX NICSO 4850N 5040N 5230N 5220N LIMRI XETBO NORLA MERLY COWJO EXMOR OXLOW SAM ROKKE PENUX DVR KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI PESOV TOBOP NIVNU TUTOV RAMOB EDDF 6.6 hrs 6.5 hrs 140,416 lb
2021-04-06 NAX3353 LN-NGN B738BW LGSA EKCH LGSA SOKRI IXIMA EKTOS VELOP DDM VARDI YNN DIMIS RETRA GAC BOSNA OBUTI INSAX LOKVU LEMBI HDO BAKDO KOSEB MONAK EKCH 3.3 hrs 3.2 hrs 18,569 lb
2021-04-05 NAX9318 LN-NGN B738BW ENZV LGSA ENZV BIVKI LUTIR WRB ANANO MASEK OSBIT WUR DINKU ABISO SABAD LUPAL KFN TRL SOKRI LGSA 3.8 hrs 3.6 hrs 17,850 lb
2021-04-05 NAX1815 SE-RRC B738BW GCLP ENGM GCLP VASTO SULAM BAROK SONAP PINEK KORUL KOLEK COQUE KEREB EBOMO QPR ARE BADUR FEJAC UPALO DIKRO ELDOP LUGIS ADLOG DESNA TELTU MID MODMI OCK KOBBI BPK DIGSU TUZLA LATMU LARGA INPUT INBOB BUSOM DANKO LANTI SVA VAVET PIPEX ULMUG RIPAM ENGM 5.5 hrs 5.3 hrs 30,995 lb
2021-03-27 NAX5850 SE-RRC B738BW EFHK GCLP EFHK NUNTO PISOX REKDO KOSKA ERNOV KOPIM LASGI NAROL DOBEL ALS DEMIR DEGUL GOLEN KUBAT EEL MEDIL PITHI LESDO KOVIN KIHVI PON DITAL GODIX DIDAK KURIS TERPO ERIGA INBAB ATLEN ABUPI BEXAL SAMAR GCLP 6.3 hrs 6.1 hrs 34,927 lb
2021-03-26 CPA261C B-LJF B748F VHHH LFPG VHHH BEKOL IDUMA SHL YIN VEROK NODOG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED XYO PASLU WLY FJC ONIKI ZW CZH MIKOS KAMAX PEXUN SANLI LUVAR MUMAN TEMOL LEBAK TONAX NOLEP SADAN KAGSO XKC EXURU IDMOL RULAD BARUR TDK KONAT AKIRA UDEKA EROMI LASDO BLH NEPLA TOGDI AGAKO KUROL DITKI MAKUT AKITU GORIM UMDEM ARBIM TIBDA BEKOR KESOT DINLA OMITO AKB SIVKO URL ARISA TEDKI PELAP RULAT ARSES REBRA IRGUM RILKU BENOB GOKTI ERNID LUGIL AMAMU NEDKU ETANI RODAT RONUM OKLOT BEPLU UBONA TALID MAKOD UNIGA ABUTO TOBLO OGARA MAPAT RAVOK VALOL ABERO GERVI NEPOX WAR LOLSI DIBLO INDIG LATAG KORUP ETNUS OGSEN TADUV OSKAT SOPLA LASTO ERSET NOSPA NTM RALAM ARVUG DIK IDOSA TOLVU RAPOR VEDUS LFPG 12.3 hrs 12.1 hrs 209,032 lb
2021-03-26 CPA555C B-LJF B748F EDDF VHHH EDDF SULUS TONSU ERETO NOGRA NIKUS TIPAM VEMUT PEPIK ERGOM BADOR ROMAG RILAS REBLA AMLAV ADINA BANUR ROMOK LAGIR SUGUL KUGOS KARDE ROLIN ODILI TETRO AGISO LAGAS KUFAN OSDON IPLED AKT NEPIL MEDOL BAPER KUNAS IPNAR UNBAS SIPMO TMD TAGAM OGOLI DIBAD ABEKA TISIB KAMUD AKS PAMLI ISBEB SADAN MAGOD DUMIN LUSMA IRTOL AKAGI MEPEP GUNEK OMBON CDX JTG WFX ZYG XYO UKEGO IDSEG QNX KWE ELBAV IDEPO GLB XOLON DUDIT LBN ATLAT BIPOP AVPAM GYA POU VIBOS ZUH SIERA VHHH 10.7 hrs 10.4 hrs 264,665 lb
2021-03-25 CPA99C B-LJF B748F VHHH EDDF VHHH BEKOL IDUMA SHL YIN VEROK NODOG QP RUSES MAMSI SJG AKNAV ELKAL MASRO SUMUN BIPIP IRVED XYO ZYG WFX JTG CDX OMBON ELPAN BESMI DNC BUKPU ANDIM LELUX LAXEV NOGEX OMGUP IGDON TODOD NIXUK IBANO BIKNO OLMIX IPMUN UPKOT KEXAB FKG VARMI UGPEL IKARA OMKEN SALMO PIBIG TCH SARIN AGUSA TOLKI AGZ GORBO KRG BEDKA LIGMO APTUS KODOL ATBAN ATNON LATKO GITNA DOKUT KST LODEZ TITUR GOBES OLMAD LANUD NINRA NOGBA RG DAFOR LUNIN RELNU TILMU IPMAS UNBUS ATKAM LEKBO ORTIM GUBOM APTAR NIDUB IRGOS DOGOB IBROT NENVA EKPIR TEKBO BULAT NATLO POKAG ALODO REPNU VEPIS VTB LIHUD VALTA BENIM RAMBE LAFAT BOKSU INTUN BAREP GOVEN LUROS POGAB TADUV OSKAT SOPLA LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF 11.8 hrs 11.6 hrs 282,709 lb
2021-03-25 NAX1198 SE-RRC B738BW ENGM EFHK ENGM MASEV OTKIL BEVOM IPMOT LAKUT EFHK 1.2 hrs 1.1 hrs 7,145 lb
2021-03-23 NAX321 SE-RRC B738BW ENAT ENGM ENAT ATA BADIX PIGAX BDF LAVNA EVD EVABO GUBAV TUXOT SOMUB ABUNO INREX ENGM 1.8 hrs 1.7 hrs 9,156 lb
2021-03-22 NAX320 SE-RRC B738BW ENGM ENAT ENGM RIBBE GIGNI SOMUB STM BALAK DOSAX ROSVI PENNO EVABO EVD LAVNA BDF PIGAX BADIX ENAT 1.8 hrs 1.7 hrs 8,602 lb
2021-03-22 NAX623 LN-NGS B738BW ENBR ENGM ENBR GOKAB ULVAN ADOPI ENGM 0.7 hrs 0.6 hrs 4,247 lb
2021-03-21 NAX397 SE-RRC B738BW ENSB ENGM ENSB INPAR ATSOT OMEXA NONVU UTUNA TUTBI BELGU ENGM 2.5 hrs 2.4 hrs 13,302 lb
2021-03-21 NAX396 SE-RRC B738BW ENGM ENSB ENGM EVTOG OSVIG TOBIT NONVU OMEXA ATSOT ENSB 2.8 hrs 2.7 hrs 12,599 lb
2021-03-20 NAX271 SE-RRC B738BW ENCN ENGM ENCN CN400 NELIP VAVET ENGM 0.6 hrs 0.5 hrs 3,633 lb
2021-03-10 NAX270 SE-RRC B738BW ENGM ENCN ENGM VIPPA OSVAL ENCN 0.6 hrs 0.5 hrs 3,423 lb
2021-03-08 NAX271 LN-DYT B738BW ENCN ENGM ENCN VAVET PIPEX ULMUG RIPAM ENGM 0.6 hrs 0.5 hrs 3,748 lb
2021-03-07 NAX307 LN-DYT B738BW ENGM ENCN ENGM VIPPA OSVAL ENCN 0.6 hrs 0.5 hrs 3,588 lb
2020-12-08 WJA1208 C-GRWS B737BW CYVR KBFI CYVR JAWBN KBFI 0.6 hrs 0.4 hrs 2,725 lb
2020-12-07 SWA3555 N714CB B737BW KSEA KPDX KSEA SEA BUWZO KPDX 0.6 hrs 0.4 hrs 2,986 lb
2020-12-07 NAX373 LN-DYU B738BW ENSB ENTC ENSB AMPIS OTVIK EDIKI UVSAS BETMA LOMVI ENTC 1.5 hrs 1.4 hrs 8,433 lb
2020-12-06 DLH741 D-ABYT B748 RJBB EDDF RJBB OYE YUBAR MIHOU KAPPA IGRAS SABET PALDU KANSU SUBUK KAKPU ANKOG VASRO YNJ KANVU SAMAV UGABI KETOV HRB ONINA NDG TEPOD HLD KAGAK MANLI TELOK BADEK NAREM NEKLU AGINO LASAD KTN ALUMI MOPON ARNAB NIRUN GOGIL LUPIT NAROB ABLAS UBORA OSNIK OMITA BARIK ADASO TIKUS PEDAN TALOD KULIM SEVIK DUBES KUMIR RINOB URAMI ATBAR SORLI NETLU OGROM GISAN AKADA SUPEG VESUR BASAP DIBLU MOTUD GOGLA REBTU AMRAG AGBON SPB TURAL RANVA RESMO LEP GARSO RONUN OKPAN KUNER BEZMI LUXAL GOBRA UNVOX VAVUN ALUKA TADUV OSKAT LASTO ROBEL GAPLA KERAX EDDF 12.1 hrs 11.8 hrs 282,302 lb
2020-12-06 DLH740 D-ABYT B748 EDDF RJBB EDDF TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL ETIDI SISMI MAG ALUKA TUPUR PEPOX TADAK ODLOT NIKMI GOMED URAMA KRD ASNIG RUSNE IRBEX LATLA ATBUR INTEN RODUK ABMER KURIT LUKIR BANRU BEGUT GIPRI INRIM KUBEN DETSI OSBAK PANUS BABUG KTL ODOMI ADISA SONIB DIKAP DLIUR OGUMA NETLU SORLI ATBAR URAMI RINOB KUMIR DUBES SEVIK KULIM TALOD PEDAN TIKUS ADASO BARIK OMITA OSNIK UBORA ABLAS NAROB LUPIT GOGIL NIRUN ARNAB MOPON ALUMI KTN LASAD AGINO NEKLU NAREM BADEK TELOK MANLI KAGAK HLD TEPOD NDG ONINA HRB KETOV UGABI SAMAV KANVU YNJ VASRO ANKOG KAKPU SUBUK KANSU PALDU SABET IGRAS KAPPA MIHOU TONBI SAEKI ALISA RJBB 10.6 hrs 10.3 hrs 226,648 lb
2020-12-05 DLH721 D-ABVM B744 ZBAA EDDF ZBAA IDKEX AVMOS ASILA UNTEN ERVEB POLHO MODUN ZAMUS GOBEZ PRING SERNA PIMIT KEMON LUTOG BAPIR AGANU GUDMI RELIK NEDAG LONKA RO ATREG OSKID UTIMA RISOL KUMOD ADIMA TEBGI MEKSI IMETA LITUN ADMUR UNEKI RITNA PIGUR SADER TUDMI OGPAS OKATI POBEM RURAD LIKNU SODMU TIRAT RULEP LUMAK OLUGA ULGAM BIKRO GOPOT REKSO BD RISOP AJ GAPSA MITMU TU SUPEK TEGLU LEGSI BENIM RAMBE LAFAT VABER SUW KULEK MAGAN IDEXU GOVEN TADUV OSKAT SOPLA LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF 9.9 hrs 9.7 hrs 185,366 lb
2020-12-05 DLH720 D-ABVM B744 EDDF ZBAA EDDF TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL ETIDI SISMI MAG BODLA ELTUB AGODU BEZMI RANOK ABNAB OTVOV ROLAV SORES BARVA LATLA ATBUR INTEN RODUK ABMER KURIT LUKIR BANRU BEGUT GIPRI INRIM KUBEN DETSI OSBAK BEKAM ERENU NOBGI BEBET SUNAD OKTIL ABODI DETEG PITET SADER PIGUR RITNA UNEKI ADMUR LITUN PIMUM BADRI SURUT POGUT ADONI IVRAS KESUM OGULI TURAR EROKI UTEKI ATMOL LABOB PIMIT SERNA PRING GOBEZ ZAMUS MODUN POLHO HOT NUVPU AGRIV URGOM VAGNU OSUBA ZBAA 8.6 hrs 8.4 hrs 186,915 lb
2020-12-02 NAX8901 LN-DYT B738BW KBFI ENGM KBFI ALPSE IWACK CFKNF FOLDY YDC YNY CALLY SELUM ALGAR YMM 62N00 6590N 6880N NADMA 7160N 7240N 7120N 6910N 6600E NOMGA ADOPI ENGM 9.1 hrs 8.9 hrs 38,574 lb
2020-12-01 DLH733 D-ABVM B744 ZSPD EDDF ZSPD PIKAS UNTAN ZJ PIMUS OBLAP OLRIS UPLEL MADUK HFE MAGLI PEDNU BIPIM FYG GUTOV ZHO OBMEP CGO DUBAG NOPIN TAMIX PADNO SQ EGEBI ANPIG EXORI TYN EKETA TODAM ISBAM NUTLO BAXOD HET LAXAG NIXAL DIROT MIDAS FOSAT SADOG TEMEN PIKOM SAGIM MINOG NIGOR SOPTI TELRU KUDEB AMRAD IDERI RALEG LUMER ABESA LIDKI BENAK LOGMA BABUK LUKAS OGTON NIBOD LIBMI OKPAR RURAK EKB UMTEK LUNAG OSBAL NOGRI SURUL INTEP BOKSA NAMER OK USTOK VA NEDAD MF DIPAT LAPUR AR MAKSI BG TU SUPEK TEGLU LEGSI BENIM RAMBE LAFAT VABER SUW GOVEN TADUV OSKAT SOPLA LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF 10.9 hrs 10.8 hrs 232,161 lb
2020-11-30 DLH732 D-ABVM B744 EDDF ZSPD EDDF TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL ETIDI SISMI MAG BODLA ELTUB AGODU BEZMI RANOK ABNAB OTVOV ASKOR KOMAL RIA AMOLI LATLA ATBUR INTEN RODUK ABMER KURIT LUKIR BANRU BEGUT GIPRI INRIM KUBEN DETSI OSBAK BEKAM ERENU NOBGI BEBET SUNAD OKTIL ABODI DETEG PITET SADER PIGUR RITNA UNEKI ADMUR TILNA XV DILOR BA NALED RUPES BEDLI ABK INBER KARSI TR DARNO SETEM DALAM EMAND EPKUT AREBO TOSOG BAVUT NIXAL ASURI PADSA HET UBSEV EGANA TODAM EKETA TYN EXORI ANPIG EGEBI SQ PADNO TAMIX NOPIN DUBAG CGO OBMEP ZHO GUTOV FYG BIPIM PEDNU MAGLI HFE MADUK UPLEL OLRIS LUPVI ATLIX ESBAG SASAN ZSPD 10.6 hrs 10.4 hrs 219,925 lb
2020-11-29 DLH511 D-ABVM B744 SAEZ EDDF SAEZ DORVO PABOT LOMID ANRUP MLO OGRUN DEVOT ABELA OPROR NELOX ITBEB TIMVI UTMUD EGBIP UGREV DOKPU EKUBI EGDED ANDEB EVPIB DOKRO FEITO AKNUB VUDAV BITAK NISBO KOVGO MIA VUPIP SEGLI MOLSU UKENU DOGSU SASBU OPLOX SATBU DAGEL XUVUD SGR BIDEV NAXOV IRUMI ESLIB MEDIT RUBEN KIBEG AMBET VUKSU VUKSU FNR UTRAM NEURA PUGUN NOISE ERETU MAROA DELAX NARAT 2310N EBATI 3400N ALR OTARO PIGOS ASTIG SONOM LADOL EMPAX EDDF 12.7 hrs 12.6 hrs 286,320 lb
2020-11-27 DLH510 D-ABVM B744 EDDF SAEZ EDDF ANEKI NEKLO BADLI PABLA HERBI MOPAN OLBEN LUTIX BENOT NEMOS GVA BALSI KOTIT RETNO DOTIG GIROL TUPOX MTG DIVKO VATIR PIVUS MAROT VERSO LUNIK POS LULAK MJV ASMOT OLMIR SADAF CHE TRB BAY AGREB TAGIG BBS TABAL MERAT BRENA SENOX ULPAK EBATI SADKA ARISA ARDAR SEPEL IDINI ULNOT NEVDI SLO YF BOMSA INIRO TAROT 1120N 0325N KODOS BUTAP ARUNU REGIS BUGAT NEMOL DAGTA GIANT ILKOX DEMON PAMOX CALVO AKTIN VRI SEKMI MOLSU SEGLI VUPIP MIA KOVGO NISBO BITAK VUDAV AKNUB FEITO DOKRO EVPIB ANDEB EGDED EKUBI DOKPU UGREV EGBIP UTMUD TIMVI ITBEB NELOX ISALA OGLAP DUR PONPA PAPIX SAEZ 14.3 hrs 14.2 hrs 323,057 lb
2020-11-26 DLH475 D-ABVM B744 KMSP EDDF KMSP WLSTN SSM DASUG YVO VBS BAREE ALLRY 5150N 5240N 5330N 5320N MALOT GISTI BAKUR KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI PESOV TOBOP NIVNU TUTOV RAMOB EDDF 8 hrs 7.9 hrs 157,407 lb
2020-11-26 DLH474 D-ABVM B744 EDDF KMSP EDDF MARUN ARPEG BADGO ABILU LONAM NATEB TLA IBROD SUNOT 5820N 6030N 5940N 5750N HOIST OMTOL NOWAA SSM HHOGS KMSP 9.3 hrs 9.1 hrs 180,931 lb
2020-11-25 DLH757 D-ABVM B744 VABB EDDF VABB ISRIS APANO SASRO PARTY KE NH IDEBA KALAT SERKA ELEKO SODAS PAROD BURTA SAKUX PAMTU TANBU MSD BOTEK SILPO BRD GIRUN BUKEK DOGAM ETRAP KRS LARGI BAKUV SAGIL ERLEV BEKIR ADEKI BADIR LAGAS AGISO TETRO ODILI ROLIN KARDE SIN SUNUM INB ADUMU OLDUD GIPDA ASBEP EVGEG ODERO LUGEB BALBI NEPOT EVRIK BUDOP TPS JAN RAPET URONA RONTU LASGA PILAM VELIS KERAX EDDF 8.9 hrs 8.8 hrs 187,847 lb
2020-11-25 DLH756 D-ABVM B744 EDDF VABB EDDF SULUS TONSU ERETO NOGRA NIKUS TIPAM VEMUT VALPI KARIL BUKUR UDSIG ASTOD ASKUT BABIB OTPOL TISOM REDMA LODBI LURAS TODSI DIGRA PIRIL UNAMI BANUT ALIKA IBERI TETRO OGEVI ADANO MAGRI DARUN GODNA BUDED MURPU ASPOK PAROT GOLNU VEBER IKA ELEDI RADAL ROVAD NODLA SOGOT NIVRA DAR BOPAG TOVUS DAPAP ZDN DANIB KEBUD PG DOSTI KAJAL KC DANGI TELEM VASLA BVR IPNIB BOFIN VABB 7.3 hrs 7 hrs 153,200 lb
2020-11-22 DLH631 D-ABVM B744 OMDB EDDF OMDB DAVMO GABKO RADEB NANPA ORPEN SERDU ROTAL KASOL SITEN SYZ REXEB YSJ RASLA RIGOX TUGEL LAKLI VUVAG BORES DASIS ERZ SONAD BAMLA CRM GOKPA INB ADUMU OLDUD GIPDA ASBEP EVGEG ODERO LUGEB BALBI NEPOT DEGET ARSIN SUBEN NENUM AKINI NIMDI ERNAS GOLMO REDNI ASPAT GIMAX FAWUR TOSTU LEPSA SPESA EDDF 6.4 hrs 6.2 hrs 136,700 lb
2020-11-21 DLH630 D-ABVM B744 EDDF OMDB EDDF CINDY HAREM LAMPU NOMBO ELVAG RIXED DODIL REDVO RIDAR WLD MIQ DOSEL BIBAG ESEGA STEIN INVED GITMU NEKUL UBOGU RONBU ARTAT ERMUP ROKVA NAPIP UNVUS ASMOB RELTU APTOX TEPKI PIPUR ORMAN ERGUN ASVOD KONUK EVSAS BAYIR ULTED EMBAG OTKEP RATVO KEDIM SOBIL VAXEN SISIN ULDUR SIDAD LOVAR SESRA RETEL RABAP PASAK IVIVI DEBGU VEDOR TOSDA TORBO SEVNI SOGAN MURUB UKNEP DEGSO OBNET LUDAM ITBUL DIXAM VUTEB OMDB 5.6 hrs 5.4 hrs 117,272 lb
2020-11-20 DLH755 D-ABVM B744 VOBL EDDF VOBL VAGPU AGELA AVKOR BBB ISRIS APANO SASRO PARTY KE NH IDEBA KALAT SERKA ELEKO SODAS PAROD DARUS RIKAD KADVI VELDT ENRON RANAH MARAD ZAMIR KEMOR DOLOS MAMED SAPAR BIBIM MAHYM TABAB MARAL BISNA BALIP MKL UNEDI GOTIK NEGUB RISKA BADKO ALEGI GIRTI TESMI LEGNA ROTIM UH INSER OLGIN TOKMU DOTEL REPLI ETOKA KOSNA NIROV KOROP NALAD GORKU DIBED VAREN ATKEK NATIX LUXAR GEVNA MOKMU XEVBA SKAVI USALO NOMIX LAVPI PADKA RAPET NURGO LATBA VAGAB RUNEN GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF 9.5 hrs 9.4 hrs 203,377 lb
2020-11-19 DLH754 D-ABVM B744 EDDF VOBL EDDF CINDY SUPIX RATIM TAKUT DINKU AKANU LUPOX RENLO BESNI MIQ DOSEL BIBAG ESEGA SASAL INVED GITMU NEKUL AGNEP NERDI ENIMA SOKRU BALBI VEVIN IDARU DIRAL CND DENUB ALENO ADINA BANUR ROMOK LAGIR SUGUL KUGOS KARDE OLUPO TOLUN ERIDU TBN YAVUZ ARI DASIS BORES VUVAG TBZ DAMOS TRN RADAL ROVAD NODLA SOGOT NIVRA DAR BOPAG TOVUS DAPAP ZDN DANIB KEBUD PG DOSTI KAJAL KC DANGI TELEM VASLA BVR IPNIB BOFIN BBB BEKUT EPKOS VIKAS RIKBU VOBL 8.4 hrs 8 hrs 160,343 lb
2020-11-19 DLH773 D-ABVM B744 VTBS EDDF VTBS IGONI NUNLI LUDVI ARATO BGO OTADA SUMSU TEBOV ESDOT AVPOP CEA OPESU TEPAL GGC BBN LKN JAL PUMOT SP ONOGI CHG LAKET SULOM INDEK NONIB HANGU LAJAK GIDOG TAPIS DOSHI KHOLM AMDAR TRZ HA RATAR INDUD OLIKA TOLIB TUKRI PETIT EKPAK ABANI TMD TAHIR ODIVA BOLNA LATNU MILSO ARKER GERLI URL ARISA ABARO BATUR PEGAS ARLEP BUNAK PNZ LUKER UDEMI OLOLA GOLRI TIREN FE FV TUTLA IN SUGIR GITIK UK IDGOL OGALI ASKIL RUBUN BADUS DIMTA VABER SUW KULEK MAGAN IDEXU GOVEN TADUV OSKAT SOPLA LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF 11.8 hrs 11.7 hrs 238,318 lb
2020-11-18 DLH772 D-ABVM B744 EDDF VTBS EDDF SULUS TONSU ERETO NOGRA NIKUS TIPAM VEMUT PEPIK BALAP NARKA RULES OBARA ATSOS REBLA TGM SOBSA LAPKA RIVOS DINRO UDROS BAMUP ABKEV BIMVO VEPUM RERVA RUVOM OSDIP EVKAM KARDE ROLIN AGISO BARAD VERCA BAGVA SUBUT INTEV LIMTI LUSAL ADGEN ETVOL AGDAM SULEL DUKAN HOFNI ETRAP SAHET INRAK MAMED DOLOS RUBAD NINOP DAVET NOMAM URGER GUNKO BUDMI TAPIS GIDOG LAJAK HANGU NONIB INDEK SULOM LAKET IDSUL CHG ONOGI SP PUMOT JAL LKN BBN PUPAM JJS CEA AVPOP ESDOT TEBOV SUMSU OTADA BGO ARATO LUDVI NUNLI IGONI VTBS 10.3 hrs 10 hrs 189,101 lb
2020-11-18 DLH403 D-ABVM B744 KEWR EDDF KEWR MERIT HFD PUT TUSKY PORTI 4750N 5040N 5130N 5120N SOMAX ATSUR LULOX UNPUP DAWLY BRIPO GIBSO BEVUP ABKIM SAM ROKKE PENUX DVR KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI PESOV TOBOP NIVNU RASVO PIPEP UNOKO EDDF 6.4 hrs 6.4 hrs 132,366 lb
2020-11-17 DLH402 D-ABVM B744 EDDF KEWR EDDF MARUN ARPEG BADGO ABILU RKN MIMVA EMLON LEGRO NALAX LIBSO ODNEK MITSO RIMTO HALIF GETNO REMSI LUTOV PIKIL 5720N 5730N 5640N 5450N NEEKO TAFFY HANAA KEWR 8.1 hrs 8 hrs 168,477 lb
2020-11-16 DLH507 D-ABVM B744 SBGR EDDF SBGR VUMEV KORSA USAMO MULAP NELOV UTPIN VANEP GENED GAXUB SILUB EDMOG BUSUP KOKSU ANBEK MUMEN ERISA VUTNO LIBRA PUPVU OBDUD ELEFA NUXIL DUBLA KOGBU BORBA ADOLF TOMAS BUTED MOXOD IMBOS EVPAB VACAR OPNED SEVIL RODES NTL IBAGA FEMUR VUNOK INTOL SALPU ORARO TASIL ASEBA SAGMA POMAT CVS IPERA ISOKA LIMAL UDATI ODEGI LOMAS GDV VASTO SULAM DIMSA IBLIV SUNID AKUDA OBOLO PESAS OSLEP OXACA HIJ CRISA INPAN VTB PALIO SEGRE LARDA RONNY TOPTU GONUP TOU GAI MAKIL DITEV MEN NINUN MEZIN LATAM OTROT ETREK LUXAN ARKOX LTP GIPNO NAVLA SOPLO OMASI KINNI MOLUS SOSAL TELNO KORED KONOL BERSU TRA EMPAX EDDF 11.3 hrs 11.2 hrs 251,927 lb
2020-11-15 DLH506 D-ABVM B744 EDDF SBGR EDDF ANEKI NEKLO BADLI PABLA HERBI MOPAN OLBEN LUTIX BENOT NEMOS GVA BALSI KOTIT RETNO DOTIG GIROL TUPOX MTG DIVKO NILDU BISBA LOTOS TORDU DIKUT SOPET VLC SERRA ASTRO POBOS XEBAR YES MAMIS BAZAS VIBAS MGA BRIKE VJF TAVSI RUNAX IBALU ERMED TOVRA VEDOD TERTO LZR GDV LOMAS ODEGI UDATI LIMAL ISOKA IPERA CVS POMAT SAGMA ASEBA TASIL ORARO SALPU INTOL VUNOK FEMUR IBAGA NTL RODES SEVIL OPNED VACAR EVPAB IMBOS MOXOD BUTED TOMAS SAPSI UGUDI UTKUD VUKPO PORBA NITBO TOSOP MOPSO MOTBO UTGIR OPVUK VAPAR EPDIM NISTI DEPOT CNF REDAD PUDVA MAVBO UKPAD MAPMI GEVGA MOXEP SBGR 11.7 hrs 11.5 hrs 254,680 lb
2020-11-15 DLH515 D-ABVM B744 MMUN EDDF MMUN NUKAN ABANN FRANT MAXIM LULLS TUNSL GOPEY LINEY SAXXN CANVI ZFP RAPPS STIFF ELDER ADOOR CASPR SNAGY LEXIM WILYY LSIER PERDO SELIM BOBTU H4648 4940N 5130N 5220N LIMRI EVRIN NEKAP LAZTU ABDUK NUMPO PUPJO INLAK KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI PELIX MATUG UNOKO EDDF 9 hrs 8.9 hrs 190,996 lb
2020-11-14 DLH514 D-ABVM B744 EDDF MMUN EDDF MARUN ARPEG BADGO ABILU LONAM NATEB TLA IBROD SUNOT 5720N 5730N 5740N 5650N JANJO PN CL PQI FRIAR ENE BOS PVD TRAIT PARCH HTO HTO15 RIFLE GEDIC EMJAY YAZUU ZIZZI WARNN SWL DUNFE KALDA SAWED ORF WEAVR ILM METTA SPIKY BAHAA DULEE HALSS CRANS LINEY GOPEY TUNSL LULLS CANOA MUPKI NOSAT MMUN 11.2 hrs 10.9 hrs 215,484 lb
2020-11-14 DLH501 D-ABVM B744 SBGL EDDF SBGL IMBAP SIRAP UGPAR TEDOL TIDNO TOLUD SAVBI SEDVO RAIRA DOKLU SIKUK RAXOT REDID RONUX MCE POTRO REC UTRAM NEURA 0130N ERETU 1320N NULET 2810N AGOVA MGA VIBAS BAZAS MAMIS YES XEBAR POBOS ASTRO SERRA VLC CASIM MATEX OSLAP GAI MAKIL DITEV MEN NINUN MEZIN LATAM OTROT ETREK LUXAN ARKOX LTP GIPNO NAVLA SOPLO OMASI KINNI MOLUS SOSAL TELNO KORED KONOL BERSU SUREP DITON ZUE SONOM LADOL EMPAX EDDF 11 hrs 10.8 hrs 241,215 lb
2020-11-13 DLH500 D-ABVM B744 EDDF SBGL EDDF ANEKI NEKLO BADLI PABLA HERBI MOPAN OLBEN LUTIX BENOT NEMOS VEROX MILPA NINTU MEBAK REPSI TITVA LERGA MOKDI MINSO ROMAK NASEP NARAK AGN MAQAB TIVLI XOMBO ELSAP ZAR KONKE TERSA CJN VTB INPAN CRISA HIJ SVL CLANA KORNO ABODA IBALU ERMED TOVRA VEDOD TERTO LZR DEREV BIPET ETIBA GUNET ORABI BOTNO DELAX MAROA ERETU NOISE PUGUN NEURA UTRAM FNR VUKSU AMBET KIBEG RUBEN MEDIT ESLIB IRUMI NAXOV BIDEV SGR XUVUD DAGEL SATBU OPLOX SASBU DOGSU UKENU MOLSU SBGL 11.2 hrs 11 hrs 256,099 lb
2020-11-13 DLH463 D-ABVM B744 KMIA EDDF KMIA VALLY WOLFO RAMJT ETECK OZENA LANIE LURKS MILOE PANAL DIW CLAPY GILMA EDDYS ORF SAWED KALDA DUNFE SWL WARNN ZIZZI YAZUU EMJAY GEDIC RIFLE HTO15 HTO PARCH TRAIT PVD SCUPP EBONY ALLRY 5150N 5240N 5330N 5320N MALOT GISTI SLANY STU LUFTU DIKAS DEZZU GAVGO KENET CPT NORRY LINDY GOXUL BIG DIKVU LAVRI EMKAD UMTUM DVR KONAN KOK FERDI BUPAL REMBA SPI PESOV TOBOP NIVNU TUTOV RAMOB EDDF 8 hrs 7.9 hrs 170,973 lb
2020-11-12 DLH462 D-ABVM B744 EDDF KMIA EDDF MARUN ARPEG RAPIX SUNUP TEBRA KOPUL IDITU IPKUS CPT KENET GAVGO DEZZU DIKAS EVRIN CRK DINIM 5120N 5030N 4740N 4450N JEBBY CARAC NOVOK DRYED TILED ONGOT OMALA SNAGY NUCAR ZFP KMIA 10.4 hrs 10.1 hrs 208,414 lb
2020-11-02 NAX941 SE-RRC B738BW EKCH ENGM EKCH VEDAR LASLI RISMA GIXUN SABAK XENTA REGMA LUNIP ENGM 1 hrs 0.9 hrs 5,924 lb
2020-10-09 CPA270 B-LJF B748F EHAM VHHH EHAM ANDIK KEKIX GRONY BEDUM NIKIL MEGAR GESKA KOSMO MOSAT MALIV ELVIX KOLJA DIPEB NINTA ADAXA LASMA LEP GOBEK KOMAL ATRAK SORES SAKTA ALMIK IGORO ATMED SONUN SUDER BOMGI TU BAKNA FK DINEL LUKOS BITSA GEKLA DAKLO SF INLOR RUSAK MB UD UW OGRUD RD ODLES SONOT OKTAP OLKIM GOPAR BEROM OSBOT SINAD RITKA MGR BURIG TITUR KST DOKUT GITNA LATKO ATNON ATBAN OSROL VETUB BASPA GURPI NEDRO LUTEK AGADI BAGIL BLH LASDO EROMI UDEKA AKIRA KONAT TDK ATPOR BARUR LAGUK RULAD IDMOL EXURU XKC SADAN MAGOD DUMIN LUSMA IRTOL AKAGI MEPEP GUNEK OMBON CDX JTG WFX ZYG XYO UKEGO IDSEG QNX KWE KAGRA ESNIB ELKAL AKNAV SJG MAMSI RUSES QP MUBEL GYA POU VIBOS ZUH SIERA VHHH 10.1 hrs 9.9 hrs 261,584 lb
2020-10-08 QFA7028 VH-OEI B744ER SPJC YSSY SPJC ITAVU MOXES ESDIN 2790W VUNPA 34W00 40W10 44W20 47W30 49W40 50W50 50W60 49W70 47W80 ELDAK MOLGI MIDAT MARLN YSSY 15.6 hrs 15.5 hrs 351,828 lb
2020-10-05 QFA7027 VH-OEI B744ER YSSY SPJC YSSY PLUGA BOKED SULON VANDA CH LALAP DOPOM DABAP 45W75 46W70 47W65 47W60 47W55 47W50 47W45 46W40 45W35 44W30 43W25 42W20 40W15 38W10 36W05 33W00 3095W 2690W 2285W ESDIN MOXES SLS SPJC 13.7 hrs 13.6 hrs 296,523 lb
2020-10-03 DLH796 D-ABYT B748 EDDF VHHH EDDF SULUS LONLI KULOK UNAVI URONA NURGO PEROX NOKSI ABKIS PIKIB KORUP GORAT UGNAL OSMUS MNS RUHAL SODKO UMOSI ASKIL OGALI IDGOL UK GITIK SUGIR IN TUTLA FV FE SULUP TUPEN PITOG OLOLA UDEMI SORUB OLUPI NIKTA ARKAS TIRET TEGTA PIMON MOF GISUL RASOD AKESI GOPAR BEROM OSBOT SINAD RITKA MGR BURIG TITUR KST DOKUT GITNA LATKO ATNON ATBAN DIDAL AST BANOS LUKUS BLH LASDO EROMI UDEKA AKIRA KONAT TDK BARUR RULAD IDMOL XKC SADAN NOLEP DUMIN LUSMA IRTOL AKAGI MEPEP OMBON CDX JTG WFX ZYG XYO UKEGO IDSEG QNX KWE KAGRA ESNIB ELKAL AKNAV SJG PA Y QP MUBEL GYA POU VHHH 10.5 hrs 10.3 hrs 249,161 lb
2020-10-03 B-LJF B748F EDDF EHAM EDDF MARUN ARPEG BADGO ABILU ADEMI HMM AMSAN NORKU EHAM 0.9 hrs 0.7 hrs 17,167 lb
2020-10-03 B-LJF B748F RJAA EDDF RJAA AKAGI KALON GTC15 GTC BASIN GTC40 CAYAH TAVIS KADBO HOKKE IGROD ASMER OLMIS KURIN RUSOT LUTEL AGUNI OTMIR GIRAM HAB IVADA NIKRA BESPA KEGES OSPIR DELUK IPREL ODENA BAKAT LALIR GIMOL OKNOR ORTEL MORIB BANLI NITUS OKUNI AKATA GIMAR LEBNA RUKOL DINOM UNILA ARBUL TIRSA LUGUN IGR TANAM KUSET RIMAG MELIM TELGO REBSI MOREN NRM DELIL LADOG SOTIS DIRUG RILOM DIDUL RUGEN BALEK AGAMO AGIVU ALAMI GORPI TILAV XELOL PESEL DIDGI NIMAB MAIXE LASTO ABLUM ROBEL GAPLA DEMAB SOLVU KERAX EDDF 11.1 hrs 10.9 hrs 259,538 lb
2020-10-02 NAX3691 SE-RRC B738BW GCLP EKCH GCLP VASTO BAROK SUNES SOTEX EVURA PORTA BARDI ZMR NUBLO RONSI DELOG DESAB TEPRA NORMI MOKOR OLEBA BAKUL ARDOD OBATO RONAX SORAP DITAL EVX PODEM BAZOS SOMIL BELDI VEKIN ADUTO TOLEN TALSA TUDLO EKCH 4.9 hrs 4.7 hrs 29,485 lb
2020-10-01 NAX1816 SE-RRC B738BW ENGM GCLP ENGM ATLAP KLONN FORTY OVDAN BUDON LESNI ADN PTH FINDO GOW TRN BLACA NIMAT TUVEN EMPER LASNO BEGAS DEMOS BEXAL SAMAR GCLP 5.6 hrs 5.5 hrs 31,688 lb
2020-09-05 QFA28 VH-OEI B744ER SCEL YSSY SCEL GELUS DALAX ETAGA ARUNI CAR PANEX ILNUT NEKOR VLD GUXER TOMUS KEVET MPI MIKAS SISAM ESGOR SINEL KOLPU 6080W 6890W 72W00 73W10 74W20 74W30 74W40 73W50 72W60 68S80 63S70 53S60 GILLY TONIM MARLN YSSY 14 hrs 13.8 hrs 308,874 lb
2020-09-03 QFA27 VH-OEI B744ER YSSY SCEL YSSY KADOM TESAT OPTIC TONIM MIKEL OMKIN DADLU ADKOS QN SW 46S71 50W80 54W70 56W60 58W50 58W40 57W31 57W30 56W20 54W10 50W00 4690W 3980W EROLO SCEL 12.3 hrs 12.1 hrs 272,941 lb
2020-09-02 NAX4064 SE-RRC B738BW ESNQ ESSA ESNQ VAGAS ITVAV OSKIR REKMI RASEN OSK SIPRI HMR ESSA 1.4 hrs 1.3 hrs 8,185 lb
2020-08-15 DLH446 D-ABYC B748 EDDF KDEN EDDF OBOKA ROCUH TINIK TORNU BREDA GALSO AMRIV MOMIC SUMUM BLIXY ARREK ERING TOBIX TUGPO TERKO SIRGO FERIT LAM UGBET KILFA UGNUS DIKAS LUFTU STU BAKUR DOGAL 5520N 5630N 5640N 5450N NEEKO YVO YUY SAW FGT FSD ONL NARLY YANKI KDEN 9.7 hrs 9.4 hrs 218,477 lb
2020-08-14 NAX4063 SE-RRC B738BW ESSA ESNQ ESSA RESNA OSK RASEN REKMI OSKIR ITVAV VAGAS ESNQ 1.4 hrs 1.3 hrs 8,793 lb
2020-08-13 NAX4334 SE-RRC B738BW LDDU ESSA LDDU MADOS TODNI SIVLA BAREB EPARI PATAK BABKO EVGUR POLON EVEPU ADOXO PENEX NASOK BIBKA GRUDA IRLUN KARTI VAPOS DOMAG MOTAD PENOR TESPO ARMOD NILUG ESSA 2.7 hrs 2.6 hrs 16,031 lb
2020-08-13 UAL99 N105UA B744 KVCV KSFO KVCV VCV IMSIJ ZOREN PMD MOLTT VICKY JEFFY GMN TAFTO AVE CITIE PXN CATHE VINCO MABRY ARCHI KSFO 0.9 hrs 0.8 hrs 20,492 lb
2020-08-12 ASA1253 N611AS B737BW KSFO KSEA KSFO TYDYE TRUKN DEDHD RBL LMT KNGDM WRUSL BTG PTERA KRIEG HAWKZ LIINE PIKEZ COFAY BREVE NETTZ KWEST VASHN KARFO RW16L 1.7 hrs 1.5 hrs 8,733 lb
2020-08-12 SWA437 N8307K B738SSW KBUR KLAS KBUR MISEN KLAS 0.7 hrs 0.6 hrs 4,868 lb
2020-08-10 NAX3280 SE-RRC B738BW EKCH LDDU EKCH SIMEG TELMO KEKOV KOLOB ELPOL OGRES UNDUK NASOK PENEX ADOXO EVEPU POLON GIPOS VIDEV IRBOS NUBLI LUBEN OVBOR NEGUV KUKAM BABKO XOMBA VEBAL GUBOK NETKO NERRA LDDU 2.3 hrs 2.2 hrs 13,767 lb
2020-06-25 NAX402 SE-RRC B738BW ENGM ENAL ENGM GM442 GM616 GM619 GM717 EVTOG OSVIG XISCO OBITI ENAL 0.8 hrs 0.7 hrs 4,423 lb
2020-06-22 QFA74 VH-OEI B744ER KSFO YSSY KSFO ALANN GITLE ETNIC 21N45 16N50 07N60 01W70 CUFFY 10S80 18S70 23S63 27S60 NATLI ABARB RIKNI MARLN YSSY 13.7 hrs 13.5 hrs 330,823 lb
2020-06-22 SCX622 N713SY B737 KSAN KBUR KSAN LAX SILEX KBUR 0.5 hrs 0.4 hrs 3,022 lb
2020-06-21 NAX1977 SE-RRC B738BW LYBE ENGM LYBE TISAK TONDO BEGLA LOKVU LEMBI HDO BUSIR KOBUS EBASA LUROS OBANI IDOBA TUVAK GERGA RENKI RAKIT RODEP UDAXI MASOR LABES KOGIM ARGAD SALLO TOPLA XENTA REGMA LUNIP ENGM 2.6 hrs 2.4 hrs 14,994 lb
2020-06-19 QFA73 VH-OEI B744ER YSSY KSFO YSSY DIPSO GUTIV ABARB NATLI 26S63 20S70 15S74 10S77 05S80 04N70 13N60 20N50 23N45 26N40 30N34 33N30 MAFIC CINNY KSFO 13.2 hrs 13.1 hrs 314,401 lb
2020-06-16 DLH796 D-ABYC B748 EDDF VHHH EDDF TOBAK SWALM FULNO ERSET ERSIL ETIDI SISMI MAG GILAS DENKO DEKUT EBOGU GRUDA IXIXI OLKIN ARDUT SUW VABER DIMTA BADUS NOPKA TIWOK MNS RUHAL SODKO UMOSI ASKIL OGALI IDGOL UK GITIK SUGIR IN TUTLA FV FE SULUP TUPEN PITOG OLOLA UDEMI SORUB OLUPI NIKTA ARKAS TIRET TEGTA PIMON TIMUS GISUL RASOD AKESI GOPAR BEROM OSBOT SINAD RITKA MGR BURIG TITUR KST DOKUT GITNA LATKO ATNON ATBAN KODOL APTUS LIGMO BEDKA KRG GORBO AGZ TOLKI AGUSA SARIN TCH PIBIG SALMO OMKEN IKARA UGPEL VARMI FKG DUMAM DUBUV IKENA HAM NUKTI CHW YBL AKMAT JTA MUDAP SUNUV XIXAN BESMI ELPAN OMBON CDX JTG WFX ZYG XYO UKEGO IDSEG QNX KWE KAGRA ESNIB ELKAL AKNAV SJG MAMSI RUSES QP MUBEL GYA POU TAMOT CH VHHH 10.8 hrs 10.6 hrs 259,446 lb
2020-06-15 QFA74 VH-OEI B744ER KSFO YSSY KSFO ALANN ADUMM 30N34 FIZEL 21N45 16N50 07N60 00N70 CUFFY 10S80 18S70 25S63 28S60 NATLI ABARB RIKNI MARLN YSSY 13.8 hrs 13.6 hrs 328,777 lb
2020-06-14 NAX4341 SE-RRC B738BW ESSA LYBE ESSA TRS NUGPU INGIS ARMOD TESPO PENOR MOTAD DOMAG VAPOS KARTI IRLUN GRUDA BIBKA NASOK PENEX ADOXO EVEPU POLON EVGUR BABKO LITKU PARAK TISAK LYBE 2.3 hrs 2.2 hrs 13,151 lb
2020-06-12 NAX4072 SE-RRC B738BW ESGG ESSA ESGG LABAN DETSO PELIT TORVA ARS ELTOK ESSA 0.9 hrs 0.7 hrs 4,969 lb
2020-06-11 NAX4266 SE-RRC B738BW LEAL ESGG LEAL MITOS ARGOR EBROX LATRO OLOXO OKABI TOU FISTO PERIG FOUCO ADABI BOKNO DEVRO VANAD VADOM BAMES ARSAF KOPOR MTD NURMO PERON SULEX CMB VEKIN ADUTO FERDI HELEN TOLEN STD EKROS SPY BETUS ANDIK KEKIX GRONY BEDUM LABIL JUIST NIRDU CORIS WELGO LEGPI TUSKA INSUS MIKRO BAVTA GIKIV INTET RADIS GOTEX LOBBI ESGG 3.3 hrs 3.1 hrs 18,625 lb
2020-06-11 NAX5345 SE-RRC B738BW ENTC LEAL ENTC AMIMO GUBAV TUXOT SOMUB VEXOM TUTBI BELGU GIMEX RIPAM ULMUG PIPEX AMSEV PEVOR BAVTA MIKRO INSUS TUSKA LEGPI WELGO CORIS NIRDU JUIST TEMLU EEL LILSI PAM LEKKO LARAS KUDAD WOODY NIK DENOX CIV MEDIL PITHI LESDO KOVIN DUCRA RESMI DEKOD DISAK DEPOM DIRMO GUERE ETENU EVPOK MAKOX AGN ANETO TURUV GRAUS LOBAR SEROX CASPE MLA CRETA RIMES SAURA TATOS PLANA VLC LEAL 5 hrs 4.8 hrs 27,489 lb
2020-06-10 NAX328 SE-RRC B738BW ENGM ENTC ENGM RIBBE GIGNI SOMUB TUXOT GUBAV AMIMO ENTC 1.6 hrs 1.5 hrs 9,596 lb
2020-06-10 NAX949 SE-RRC B738BW EKCH ENGM EKCH VEDAR LASLI RISMA GIXUN SABAK XENTA REGMA LUNIP ENGM 1 hrs 0.8 hrs 5,826 lb
2020-06-06 NAX3615 SE-RRC B738BW LPMA EKCH LPMA SNT LIDRO VABEM PINEK LOTEE NOVAN ERIGA MOKOR OLEBA BAKUL ARDOD OBATO RONAX SORAP DITAL EVX PODEM BAZOS SOMIL BELDI VEKIN ADUTO FERDI HELEN TOLEN DOSUR TALSA TUDLO EKCH 4.3 hrs 4 hrs 24,034 lb
2020-05-22 QFA73 VH-OEI B744ER YSSY KSFO YSSY NOBAR SHAZA JORDY 3020S15912E 2810S16300E 2756S16324E 2437S16801E 2224S17113E 1752S17640E 1426S17956W 1046S17643W 0719S17355W 05W72 0325S17014W 0126S16749W 0133N16400W 0338N16115W 0538N15837W 0805N15528W 1149N15043W 14N48 1851N14358W 2033N14223W 2359N13834W 2732N13404W 3016N13035W 3219N12821W MAFIC CINNY KSFO 14 hrs 13.7 hrs 318,726 lb
2020-05-22 DLH418 D-ABYT B748 EDDF KIAD EDDF MARUN ARPEG BADGO ABILU LONAM NATEB TLA IBROD SUNOT 5820N 5830N 5840N 5750N HOIST YYR YRI FLEUR ALB ACOVE DELRO KIAD 7.8 hrs 7.6 hrs 166,076 lb
2020-05-21 DLH779 D-ABYC B748 WSSS EDDF WSSS AROSO GEMAS VBA SUKAT TEPUS VPG PUT SATVA ANPAN TAVUN MIPAK LADER NISUN LIBDI MABUR VEPIM LAMBU TATUX LEMEX ONATI BBS ENTAP OTABA IBUDA KKJ NOBOM AGG POSIG LETPU DPN TASIB OROTI BUTOP ASARI SULOM PATNI SAKUV SEMKO JHANG LEBIB DI REGET DOBAT MESRA PATOX NEVIV VUVEN PAGMA LEMOD NINOP ABDAN BODBA KEKAL ABEKO BIBIM BABUM TUGTA TUNEK RODAR LESGI LEYLA ADEKI BADIR LAGAS AGISO TETRO SARPI ATVAM OLUPO GOKPA INB ADUMU OLDUD GIPDA ASBEP EVGEG ODERO LUGEB VASIS SOPRO SUBEN NENUM AKINI NIMDI ERNAS GOLMO REDNI ASPAT EDDF 12 hrs 11.9 hrs 287,093 lb
2020-05-20 DLH778 D-ABYC B748 EDDF WSSS EDDF SULUS VEMUT PEPIK ADUKU IDARU UDROS KARDE LAGAS RODAR KEKAL NINOP PAGMA JHANG CHG BBN BGO VKB GUGIT VPK PADLI PU90 BIKTA PIBAP ARAMA WSSS 12.2 hrs 12 hrs 292,174 lb
2020-05-20 DLH520 D-ABYC B748 EPGD EDDF EPGD DEXIR VEKON LUXAL VAVUN ALUKA ERGON RENKI KETAP TABOK RADEL PODUS RUPIR SOBLU MAG BARAP GALMA SUVUT RELKO GAPLA TIKNI EDDF 1.5 hrs 1.2 hrs 28,473 lb